Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 33260
Mărime: 6.78MB (arhivat)
Publicat de: Mugurel Irimia
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL

Cuprins

 1. Preambul 3
 2. Capitolul 1. Repere conceptuale ale competențelor creative la elevii mici 8
 3. 1.1. Conceptul de creativitate și delimitările ei esențiale 8
 4. 1.2. Creativitatea – dimensiune a personalității elevilor mici 19
 5. 1.3. Conceptul de competență, competență școlară, competență creativă 28
 6. Capitolul 2. Strategii de dezvoltare a competențelor creative la elevii claselor primare 34
 7. 2.1. Repere psiho-pedagogice ale creativității în dezvoltarea personalității elevilor 34
 8. 2.2. Modalități de dezvoltare a competențelor creative 44
 9. 2.3. Activitatea de cercetare a creativității elevilor. Conținutul experimentului pedagogic și analiza datelor obținute 58
 10. Concluzie 68
 11. Bibliografie 71
 12. Anexe 76

Extras din licență

PREAMBUL

Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire a personalităţii. Reforma sistemului de învăţământ actual promovează noi strategii didactice în scopul formării personalităţii care asigură o adaptare la cerinţele curente ale realităţii. Actualmente se intenţionează crearea unui nou model de educaţie reieşind din perspectiva teoriilor noilor educaţii dinamic şi adaptabil la condiţiile sociale moderne. Stimularea şi aprofundarea creativităţii, adaptarea la cerinţele teoriilor noilor educaţii devine un imperativ pentru Republica Moldova. Astăzi când se pune problema creării unei şcoli noi, devine tot mai clar, că aceasta trebuiesă fie o şcoală naţională, care poate fi creată numai de o generaţie de psihologi şi pedagogi cunoscători profunzi a istoriei, culturii gândirii pedagogice româneşti. Poporul nostru dispune de o vastă experienţă şi înţelepciune pedagogică, care se cere utilizată cu chibzuinţă, grijă şi eficacitate în activitatea educaţională cotidiană. Asigurarea succesului la învăţătură al copiilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe de-o parte şi depăşirea eşecului pe de altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare complexitate la etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. Eficienţa activităţii elevului depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite trăsături de personalitate, în particular de imaginaţia şi de creativitatea lui. Fără imaginaţie este imposibilă acumularea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, este cu neputinţă formarea structurii de personalitate în ansamblu a elevului. Până în anii 1980 cercetarea asupra creativităţii a pus foarte mult accentul pe identificarea tipurilor de personalităţi creatoare şi pe organizarea de cursuri care să predea tehnici de gândire creatoare. Unii autori care fac ştiinţă la nivel de popularizare sugerează faptul că-ţi poţi aranja întreaga viaţa astfel încît ea să fie o „colecţie” de creaţii alimentate de pasiune şi conduse de viziune (Fritz, 1989)

Einstein spunea că „educația este ceea ce rămîne după ce ai uitat tot ce ai învățat”, iar „creativitatea este mai importantă decît cunoașterea”, acest considerent, de a educa în spiritul crativității constituie un salt pozitiv în dezvoltarea competențelor cognitive ale copiilor.

Am observat că în învățămîntul tradițional, în școală, nu se pune accent pe procesul de creativitate al școlarului ci pe învățarea și reproducerea celor preadate de învățători, de asemenea nu se folosesc secvențe de trainig suplimentar pentru a ridica și îmbunătăți nivelul de învățare, dar și cel cognitiv al copilului.

De aceea, problema formării competențelor creative la elevii claselor primare rămîne temă deschisă în învățămîntul primar care reflectă atît aspectul teoretic, cît și aspectul metodologic de realizare.

Prin urmare, obiectul cercetării reprezintă procesul de formare la copii a competențelor creative prin intermediul diverselor strategii didactice.

Învățătorii trebuie să aibă răbdare în formarea competențelor creative. Relaţia învățător/copil şi interacţiunea părinţilor favorizează o educaţie eficientă din perspectiva curriculară.

Scopul cercetării reprezintă strategiile didactice ca mijloc de formare a competențelor creative la elevii claselor primare.

În conformitate cu obiectul şi scopul cercetării, au fost stabilite următoarele obiective:

-Studierea lucrărilor ştiinţifico-metodice de specialitate;

-Determinarea reperelor psiho-pedagogice al investigaţiei vizînd formarea competențelor creative la copiii de vîrstă şcolară mică;

-Constatarea nivelului de dezvoltare a competenșelor;

-Diagnosticarea nivelului de dezvoltare a competențelor creative la toate nivele cercetate.

Ipoteza cercetării :

Considerăm că creativitatea copiilor de vîrstă școlară mică va evalua la o nouă treaptă dacă în procesul instructiv-educativ:

-Ne vom baza pe repere teoretice și metodologice cu privire la formarea competențelor creative.

-Vom eșalona cele mai adecvate modalități de formare a comptențelor creative la elevii mici.

Baza metodologică:

Drept punct de reper al cercetării noastre au servit teoriile referitoare la activitate. Au fost consultate sursele următoarelor autori ( I. Nicola, Comarova T.S., I. Bonţaş, Muhina V.S., A. Galperin, Leontiev, Levin, Saculina, J. Piajet, D. Elconin, E. Fleorina, Teplov B. M., Chirev A., Berdiaev N., Rogere C., Guilford J.P., Allport G.W., Gallton F., Cattell J.M., Weisberg R., Rădulescu – Motru, Ralea M., Pavelcu V., Odobleja Ş., Munteanu Anca, Roşca Al., Boden Margaret A., Fuster Michel, Barron F., W. Duff, Teresa Amabile, Vâgotski L.Ş.).

Metodele de cercetare:

-În conformitate cu obiectivele investigaţiei au fost utilizate metode psiho-pedagogice.

-Metode teoretice – analiza, compararea şi generalizarea datelor din literatura ştiinţifică la problema în speţă;

-Metode empirice – observarea, probe psiho-diagnostice, experimentul de constatare şi formare;

-Metode statistice – analiza calitativă, cantitativă şi comparativă a datelor obţinute.

Demersul inovativ al cercetării :

În cercetarea noastră am creat un model de forme şi activităţi al învățătorului inovator, dispus de a aplica noi strategii în cadrul activităţilor de predare-învăţare în dezvoltarea capacităţilor la copiii de vîrstă şcolară mică.

Preview document

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 1
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 2
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 3
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 4
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 5
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 6
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 7
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 8
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 9
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 10
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 11
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 12
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 13
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 14
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 15
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 16
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 17
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 18
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 19
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 20
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 21
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 22
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 23
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 24
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 25
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 26
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 27
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 28
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 29
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 30
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 31
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 32
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 33
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 34
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 35
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 36
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 37
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 38
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 39
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 40
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 41
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 42
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 43
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 44
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 45
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 46
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 47
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 48
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 49
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 50
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 51
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 52
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 53
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 54
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 55
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 56
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 57
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 58
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 59
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 60
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 61
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 62
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 63
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 64
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 65
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 66
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 67
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 68
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 69
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 70
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 71
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 72
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 73
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 74
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 75
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 76
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 77
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 78
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 79
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 80
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 81
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 82
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 83
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 84
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 85
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 86
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 87
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 88
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 89
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 90
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 91
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 92
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 93
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 94
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 95
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 96
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 97
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 98
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 99
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 100
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 101
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 102
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 103
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 104
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 105
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 106
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 107
Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Formarea Competentelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Educatia Artistico-Plastica

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Importanta abordarii acestei teme deriva din importanta frumosului pentru viata.Culoarea este esentiala...

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Te-ar putea interesa și

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Literatură pentru Copii

INTRODUCERE „Literatura - spunea marele savant Mircea Eliade - este expresia totală a fiinţei umane”. Prin ea omul comunică şi se comunică,...

Metode tradiționale versus metode moderne de predare învățare

In cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactica trebuie sa fie consonanta cu toate modificarile si transformarile survenite in ceea ce...

Metode active în predarea disciplinei - științele naturii

Într-o lume dinamică, schimbarea, progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, instrumental, la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar...

Metode și Mijloace de Învățământ

1. DEFINITIE, CARACTERISTICI Didacticienii abordeaza metodologia instruirii ca pe o problema centrala si insista asupra prezentarii...

Ai nevoie de altceva?