Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 23734
Mărime: 13.90MB (arhivat)
Publicat de: Lavinia V.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Otilia Clipa
Facultatea de Stiinte ale Educatiei
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - JOCUL - ACTIVITATE PREDOMINANTĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ .5
 2. Capitolul II - ACTIVITĂȚILE DIDATICE ALESE ÎN GRĂDINIȚĂ
 3. II.1 - IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DIDATICE ALESE 13
 4. II.2 - TRATAREA DIFERENȚIATĂ ȘI INDIVIDUALIZATĂ ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR
 5. LIBER-ALESE ..41
 6. CAPITOLUL III - INTERDEPENDENȚA DINTRE ACTIVITĂȚILE PE DOMENII
 7. EXPERIENȚIALE (ADE) ȘI ACTIVITĂȚILE LIBER-ALESE (ALA) ..43
 8. III.1 - ACTIVITĂȚILE INTEGRATE 46
 9. III.2 - ALTE FORME DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ALESE 50
 10. III.3- INTEGRAREA ACTIVITĂȚILOR ALESE ÎN PROGRAMUL ZILNIC 54
 11. Capitolul IV - MODALITĂȚI CONCRETE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR LIBER-ALESE
 12. PE ARII DE STIMULARE .56
 13. ANEXE .76
 14. - PROIECT TEMATIC
 15. - PROIECT INTEGRAT

Extras din licență

ARGUMENT

" Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în consecință, poate să acționeze "

( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) .

- Omul, prin natura sa e “HOMO LUDENS”; pe toată durata vieții sale se joacă în permanență, din copilărie până la batrânețe, din porniri sau din tendințe interioare sau exterioare, care îi satisfac activitatea motrică și emoțională în scop recreativ.

- Jocul a fost și este considerat tipul fundamental de activitate a copilului preșcolar, ,,deschide copilului perspectiva universului spre care-l educăm și pe care el se dezvoltă”. Prin joc copilul își manifestă instinctul de activitate, se manifestă liber, spontan, antrenând toate resursele sale fizice și sufletești .

- Vârsta preșcolară corespunde unui stadiu de maximă flexibilitate și receptivitate la influențele educative, fiind vârsta când se pun bazele personalitătii copilului. Este vârsta cand ei pot acumula cunoștințe tot timpul, iar influențele mediului au un rol foarte mare în asigurarea unei experiențe complexe, variate, cât și în stimularea gândirii .

- Etapa de jocuri și activități alese ocupă în programul zilnic al grădiniței cea mai mare parte iar sarcina educatoarei este de a amenaja spațiul educațional și de a pregăti materialul didactic prin care copiii să fie antrenați, valorizați, evaluați .

- Jocul liber-creativ și activitățile didactice alese sunt cele mai eficiente forme de activitate pentru dezvoltarea personalității copilului, pornind de la cunoașterea fiecărui copil în parte .

- Prin activitățile pe bază de joc ori prin joc se obțin produse noi, originale, deoarece copilul dispune de capacitatea de a se juca, de a învăța și de a crea.

- Jocurile și activitățile didactice alese corespund intereselor, posibilităților personale, ritmului propriu, rezistenței la efort, având scopul de a trezi interesul pentru cunoaștere și acțiune liberă, independentă.

- Prin anumite metode și tehnici aplicate în cadrul activitaților liber-alese, se urmărește atât însușirea de noi cunoștinte cât mai ales consolidarea cunoștintelor transmise în vederea pregătirii copilului preșcolar pentru școală.

- Jocul reprezintă o formă de activitate preferată și adecvată specificului activităților realizate în grădiniță dar și principala metodă de instruire și educație utilizată în activitățile cu copiii preșcolari. Jocul satisface în cea mai mare măsură trebuințele de manifestare și de exprimare a copilului. Valoarea activităților de joc este apreciată după capacitatea acestora de a-l ajuta pe copil să se integreze în mediul natural și social și pentru a înțelege lumea înconjurătoare.

Experiența acțională pe care o dobândește copilul jucându-se se reflectă asupra dezvoltării sale psihice prin:

- dobândirea unor însușiri sociale: să intre cu ușurință în relație cu ceilalți, să fie tolerant, îngăduitor, milos, înțelegător, ceea ce înseamnă să-și optimizeze capacitatea de adaptare la mediul social;

- activitatea și optimizarea potențialului intelectual: a observa, a descoperi, a analiza, a înțelege, a numi, a exprima, toate acestea reprezentând dimensiuni esențiale ale inteligenței;

- activarea și optimizarea potențialului fizic: să apuce, să apropie, să sară, să se cațere, să arunce, să prindă, mișcări și acțiuni prin intermediul cărora se vor dezvolta toți mușchii mari și se va întări simțul echilibrului psiho-fizic.

Capitolul I

JOCUL - ACTIVITATE PREDOMINANTĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ

" Unele jocuri sunt inventate chiar de spiritul copiilor, altele sunt închipuite și organizate de educatoarea lor, anume pentru a ocupa placut pe copii cu o activitate ce contribuie, fără să se observe, la educarea lor "

(I. Găvănescu)

În procesul de învățământ educatoarea și preșcolarii acționează prin intermediul unor metode de predare, respectiv învățare. Metodele constituie instrumente de prim rang în mâna educatoarei; de cunoaștere și utilizarea unor metode adecvate și avansate depinde însăși eficiența muncii noastre. Fiind cel mai intim legată de activitatea noastră, metodologia reprezintă terenul pe care se poate afirma cel mai ușor creativitatea didactică.

Jocul este folosit în învățarea pe arii de stimulare ca metodă cu un impact considerabil. La baza metodelor de simulare stă analogia sprijinită pa analiza riguroasă a faptelor. În ceea ce privește noțiunea de joc, acesta poate fi caracterizat drept „spontaneitate originală” , „ca o acțiune urmărită prin ea însăși, fără utilitate imediată, generatoare de distracție și reconfortare, de sentimente de plăcere și bucurie” .

Anumite întrebări generează o perspectivă cu totul interesantă asupra jocului:

- Privind problema jocului dintr-o perspectivă pedagogică mai largă, oare nu cumva însăși organizarea învățării ar putea lua forma unor acțiuni cu caracter de joc?

- Cât anume din activitatea didactică poate fi dominată de joc?

- Ce consecințe anume pot avea asemenea acțiuni de învățare asupra jocului?

Bibliografie

1. Barbu, H., Popescu, Eugenia, Șerban, Filofteia (1993): Activități de joc și recreativ-distractive, Ed. Didactică și Pedagogică, București;

2. Cerchit, I. (1997): Metode de învățământ, E.D.P., București;

3. Claparede, Ed. (1975): Psihologia copilului și pedagogie experimentală,E.D.P., București;

4. Cristea, S. (1998): Dicționar de termeni pedagogici, E.D.P., București;

5. Debesse, M. (1981): Etapele educației, E.D.P., București;.

6. Gavra, Rodica (coordonator) (2008): Totul... pentru copil, Ed. Diana;

7. Nicola, I. (1996): Tratat de pedagogie preșcolară, E.D.P., București;

8 . Osterricth, P., (1976): Introducere în psihologia copilului, E.D.P., București;18.

9. Piaget, J, Inhelder, B. (1968): Psihologia copilului, E.D.P., București;

10. Preda, Viorica (1999): Copilul și grădinița, Ed. Compania, București;

11.Preda, Viorica (2000): Educația pentru știință în grădiniță, Ed. Compania,București;

12. Popa, Mariana (2002): Misterioasele fațete ale jocului, Ed. Dimitrie Cantemir, Târgu Mureș;

13. Popescu-Neveanu, P. (1978): Dicționar de psihologie, Ed. Albatros, București;23.

14. Barbu, H., Duma , S. (1978) Activitatea ludică a preșcolarilor activitate creatoare de la grădiniță la școală - Culegere metodică, București, Editura Didactică și Pedagogică

15. Ștefania, Antonovici , Paula, Neațu - București (2008) Jocuri și activități alese - îndrumător metodic

16. Mihaela Paisi Lăzărescu , Liliana Ezechil : Laborator preșcolar: ghid metodologic

Editura: V & I INTEGRAL ( 2011 )

17. Chateau, Jean, (1980), Copilul și jocul, București, Editura Didactică și Pedagogică.

18. Chateau, Jean, (1979), Jocul și psihologia copilului de la naștere la adolescență, București,

Editura Didactică și Pedagogică.

19. . Elconin, D. B., (1988) Psihologia jocului, București, Editura Didactică și Pedagogică.

20. Gessler, H. E., (1977) Mijloace de educație, București, Editura Didactică și Pedagogică.

21. Guilford , (1972) Educație și limbaj, București, Editura Didactică și Pedagogică.

22. Huiyinga , I., (1977) Homo ludens, Editura Univers.

23. Planchard, E., (1976) Mijloace de educație, București, Editura Didactică și Pedagogică.

24. Roe, A., (1975) În perspectiva creativității, București, Editura Didactică și Pedagogică.

25. Sally, J., (1901) Studii de psihologie infantilă, București, Editura didactică și Pedagogică.

26. Colceriu , Laura Metodica predării activității instructiv educative în gradinițe, 2008

27. Monica , Lespezeanu, Tradițional și modern în învătământul preșcolar, Didactica Esențial

București 2007

28. P. Constantinescu Stoleru, Copilul, grădinița și școala, Creativitatea și stimularea ei la vârsta

copilăriei, “Revista de Pedagogie”, 1979

29. Cerghiț , Ioan , Prelegeri pedagogice, Editura „Polirom”

30. E. Gesller, Mijloace de educație, Editura “Didactică și Pedagogică”, București, 1977

Preview document

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 1
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 2
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 3
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 4
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 5
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 6
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 7
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 8
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 9
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 10
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 11
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 12
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 13
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 14
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 15
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 16
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 17
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 18
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 19
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 20
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 21
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 22
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 23
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 24
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 25
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 26
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 27
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 28
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 29
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 30
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 31
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 32
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 33
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 34
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 35
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 36
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 37
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 38
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 39
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 40
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 41
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 42
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 43
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 44
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 45
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 46
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 47
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 48
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 49
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 50
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 51
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 52
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 53
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 54
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 55
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 56
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 57
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 58
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 59
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 60
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 61
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 62
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 63
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 64
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 65
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 66
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 67
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 68
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 69
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 70
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 71
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 72
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 73
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 74
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 75
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 76
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 77
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 78
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 79
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 80
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 81
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 82
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 83
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 84
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 85
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 86
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 87
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 88
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 89
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 90
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 91
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 92
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 93
Modalități concrete de realizare a activităților liber alese - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Modalitati concrete de realizare a activitatilor liber alese.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Educatia Artistico-Plastica

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Importanta abordarii acestei teme deriva din importanta frumosului pentru viata.Culoarea este esentiala...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Formarea priceperilor și deprinderilor practice în învățământul preșcolar

ARGUMENT PSIHOPEDAGOGIC Vârsta preşcolară este fără îndoială temelia educativă a întregii vieţi . Datorită vârstei mici educaţia capătă la...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Te-ar putea interesa și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau...

Managementul creativității

1. INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi de exemplu, C. Rădulescu-Motru : “Dacă până...

Sursele de Informare și Metodologia de Executare a Controlului Financiar

I. Conceptul de control În condiţiile economiei libere, piaţa constituie locul şi modalitatea prin care se dovedeşte, se verifică şi se realizează...

Cercetarea Fundamentală și Aplicativă ca Sursă de Inovație

Capitolul I Introducere 1.1 Definirea termenilor de cercetare-dezvoltare şi inovare Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, denumite...

Dezvoltarea Echilibrului ca și Componentă a Îndemanarii la Elevii cu Handicap Motor

CAPITOLUL I Idealul educaţional Idealul educaţional este una din modalitaţile prin care se exprimă corelaţia dintre societate şi acţiunea...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Ai nevoie de altceva?