Metode alternative

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 8712
Mărime: 65.60KB (arhivat)
Publicat de: Andreea D.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I. Metodele alternative de evaluare in contextul modernizarii procesului didactic din perspectiva pedagogiei competentelor
 2. 1. Pedagogia competentelor: o viziune integratoare
 3. 2. Repere conceptuale: concepte principale si corelate (competenta, performanta, capacitate)
 4. 3. Argumente pedagogice privind tranzitia de la metodele traditionale la metodele alternative (evaluarea produsului la evaluarea procesului)
 5. Capitolul II. Metode alternative de evaluare
 6. 1. Repere conceptuale
 7. 2. Sistemul metodologic
 8. 3. Tipologia metodelor
 9. 4. Avantaje si dezavantaje metode alternative
 10. Capitolul III. Metode alternative-prezentare generala (portofoliu si investigatia)
 11. 1. Aspecte metodice de constructie, integrare, valorificare, aplicare, corectare

Extras din licență

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare

In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si specifice, pe care elevul trebuie sa le dovedeasca pe parcursul si la finalul unei perioade de instruire. Centrarea pe competente este o preocupare majora a ultimilor ani, ceea ce determina schimbari nu numai la nivelul predarii-invatarii, ci si la nivelul evaluarii. Practica pedagogica integreaza tehnicile de evaluare si le transforma, astfel incat sa faciliteze realizarea evaluarii formative, dialogul cu elevul in timpul in care acesta invata.

Centrarea pe competențe este o preocupare majoră a ultimilor ani. În zilele noastre, se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unei metodologii complexe și a unui instrumentar diversificat.

Astazi este invocate din ce in ce mai insistent necesitatea reformarii/reconstructiei educatiei. Aceasta cerinta este justificata, printer altele, de triumful psihologiei cognitive asupra behaviorismului anterior. Consecinta in plan pedagogic este reprezentata de abordarea cognitive a educatiei scolare.

In contextual actual, termenul de competent, desi nu este nou in vocabularul educational, suscita un interes constant. Exista o intreaga literature de specialitate dedicate competententelor, dar voi enumera doar cateva aspect:

- conform DEX online, un personaj competent este bun, capabil, destoinic, dotat, experimentat, incercat, inzestrat, pregatit, priceput, versat, vrednic

- competente este suma cunsotintelor, abilitatilor si atitudinilor care contribuie la capacitatea subiectului de a-si indeplini sarcinile la standard prestabilite

- competenta indica ceea ce stie, poate si vrea sa faca elevul

- in modelul competentelor cheie, in functie de situatia-problema si de nivelul de scolaritate, o competent se poate manifestta, la limita, printr-una din cele trei component (cunostinte, deprinderi, atitudini-adica ce sctie, poate si vrea sa faca elevul) sau se poate apropia mai mult de una dintre acestea, in functie de importanta acelei component in indeplinirea unei sarcini.

Evaluarea pe baza de competente sem nifica faptul c atentia in procesul de evaluare nu mai trebuie focalizata pe performante . Astfel, evaluarea nu mai inseamna masurare de perfomante si support pentru decizie, ci analiza proceselor cognitive ale celui care invata. O competent are doua component

- resursele mobilizate de cursat pentru rezolvarea sarcinilor de invatare

- situatiile “problema” de predare-invatare si de evaluare in care cursantul mobilizeaza aceste resurse

Organizarea invatamantului din perspective formarii competentelor la elevi va conduce, speram, la situatii in care acestia nu vor mai fi “sufocati” cu asimilarea de informatii, ci vor fi initiate in acele concept.

Activitatile de predare, invatare si evaluare, tehnicile si instrumentele de evaluare trebuie gandite si construite in functie de competentele care trebuie formate la elevi. A evalua o competent inseamna, in primul rand, a determina in detaliu asamblul componentelor sale care permit ca ea sa fir inteleasa de catre evaluator. Dar trebuie sa avem in vedere ca o competent nu se reduce la o suma de activitati sau de exercitii prezentate intr-o oarecare ordine.

In Romania, optiunea pentru modelul centrat pe competente este scrisa in “Legea educatiei nationale”, iar termenul este utilizat in mai multe articole. Cea mai relevant semnificatie, in raport cu tem ape care o abordam este “Educatia si formarea profesionala a copiilor, tinerilor si adultilor au ca finalitate principal formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si atitudini ” (art. 14). Cel mai frecvent termen foosit in practica scolara este cel de competente disciplinare (genrale si specific), aparut in contextual reformei curricular de la sfarsitul anilor 90. Incepe sa intre in practica nostra curenta conceptual de competente ransversale. Aceasta categorie de competente faciliteaza transferul cunostintelor si al competentelor de la o disciplina la alta, de la un an scolar la altul, din cadrul activitatii scolare in viata de zi cu zi, in activitatile nonformale si informale; ele au fost integrate ca dimensiuni ale profilului absolventului de invatamant obligatoriu.

Repere conceptuale: concepte principale si corelate (competenta, performanta, capacitate)

Argumente pedagogice privind tranzitia de la metodele traditionale la metodele alternative (evaluarea produsului la evaluarea procesului)

Astăzi se discută din ce în ce mai mult despre necesitatea unei “culturi evaluative” care trebuie formată și promovată în rândul celor care se ocupă de formarea tinerelor generații. Pentru aceasta sunt necesare transformări fundamentale în primul rând în mentalitatea teoreticienilor și practicienilor din domeniul educației.

Esenta schimbarilor petrecute in ultimul deceniu al secolului trecut si care se continua si astazi rezulta din aceea ca evaluarea scolara este conceputa ca parte integranta a procesului de invtare. Aceasta conduce la distantarea sa de traditonala “verificare” a cunostintelor si chiar de traditional apreciere scolara.

Evaluarea scolara trebuie sa devina dinamica, centrata pe procesele mentale ale elevului, sa favorizeze autoreglarea, autoreflectia, sa inlocuiasca acea conceptie bazata pe control, examinare, sanctiune.

Caracteristica esentiala a evaluarii ar trebui sa fie abordarea acesteia in termeni de proces. Trecerea de la produs, ca obiect al evaluarii la process, se produce treptat, fara a fi eliminate inca unele asecte ale evaluarii traditionale: clasificarea elevilor, ierarhizarea etc.

O idee de baza pe care o are in vedere evaluarea moderna se refera la responsabilizarea celui care invata, ceea ce presupune dezvoltarea capacitatii de autoreflectie asupra propriei invatari, intrarea in functiune a mecanismelor de autocunoastere.

Considerarea evaluării moderne ca făcând parte integrantă din procesul de învățare, intim asociat acestuia, a condus la distanțarea sa de tradiționala „verificare” a cunoștințelor și chiar de tradiționala apreciere școlară. (Ioan Cerghit, Sisteme alternative și complementare de instruire, Editura Aramis, 2002, pag. 292).

Evaluarea modernă, care promovează tranziția de la noțiunea de control al însușirii cunoștințelor la conceptul de evaluare atât a rezultatelor învățării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoștințelor la o pedagogie a însușirii cunoștințelor și a științei de a deveni. Integrarea organică a evaluării în structura activității

Preview document

Metode alternative - Pagina 1
Metode alternative - Pagina 2
Metode alternative - Pagina 3
Metode alternative - Pagina 4
Metode alternative - Pagina 5
Metode alternative - Pagina 6
Metode alternative - Pagina 7
Metode alternative - Pagina 8
Metode alternative - Pagina 9
Metode alternative - Pagina 10
Metode alternative - Pagina 11
Metode alternative - Pagina 12
Metode alternative - Pagina 13
Metode alternative - Pagina 14
Metode alternative - Pagina 15
Metode alternative - Pagina 16
Metode alternative - Pagina 17
Metode alternative - Pagina 18
Metode alternative - Pagina 19
Metode alternative - Pagina 20
Metode alternative - Pagina 21
Metode alternative - Pagina 22
Metode alternative - Pagina 23
Metode alternative - Pagina 24
Metode alternative - Pagina 25
Metode alternative - Pagina 26
Metode alternative - Pagina 27
Metode alternative - Pagina 28
Metode alternative - Pagina 29
Metode alternative - Pagina 30
Metode alternative - Pagina 31
Metode alternative - Pagina 32
Metode alternative - Pagina 33
Metode alternative - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Metode alternative.docx

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Metodele Instructiv-Educative

Introducere În această lucrare mi-am propus să sintetizez principalele metode folosite în procesul instructiv-educativ, atât din perspectiva...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Rolul basmului în activitatea didactică

1. IPOTEZA DE LUCRU Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în...

Metode Alternative de Evaluare

ARGUMENT În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de...

E-learning-ul în învățare - Avantaje și limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: -...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Tehnologia WAP

INTRODUCERE În ultimele ani cu un ritm rapid se dezvoltă două tehnologii : 1. Internet; 2. Sistemele mobile de conexiune. Mulţi utilizatori a...

Specificul evaluării didactice în învățămăntul preșcolar

Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în...

Metode noi de tratare a deșeurilor

I.1 Metode alternative Abstract: Diversele metode utilizate în mod frecvent pentru tratarea deşeurilor periculoase provenite din activităţile...

Metode Alternative de Evaluare

ARGUMENT În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de...

Aparate electrice

Capitolul 1 Introducere în teoria şi construcţia aparatelor electrice 1. Rolul aparatelor electrice Prin aparate electrice se înţeleg aparatele...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Ai nevoie de altceva?