Pragmatică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 11307
Mărime: 68.90KB (arhivat)
Publicat de: Manea I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I.
 3. CONSIDERAȚIUNI GENERALE PRIVIND PRAGMASTILISTICA, DISCURSUL ȘI MORFOLOGIA
 4. 1.1 Interacțiunea dintre pragmatică și stilistică
 5. 1.2 Discursul - de la retorică la pragmatică
 6. 1.3 Repere teoretice privind morfologia și rolul ei în stilistică
 7. CAPITOLUL II
 8. PĂRȚILE DE VORBIRE ȘI PRAGMATICA
 9. 2.1 Valoarea pronumelui în pragmastilistică. Teoria lui Benveniste
 10. 2.2 Valorile pragmastilistice ale verbului
 11. 2.3 Problema articolului românesc în pragmastilistică
 12. 2.4 Ponderea stilistică a substantivelor, adverbelor și adjectivelor în discurs
 13. CONCLUZIE
 14. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei.

Dimensiunea intersubiectivă a comunicării se află în centrul dezbaterilor științifice cu referire la problema extralingvisticului în raport cu funcționarea limbii. În acest sens, factorul subiectului enunțării se conturează cu o deosebită pregnanță, căci anume el permite valorificarea relațiilor logice, modale, ipotetice etc. între participanții la actul de vorbire.

Comunicarea este una din principalele preocupări, indiferent de domeniul de activitate pentru că, de cât de bine comunicăm depinde în mare măsura succesul nostru.

Vorbim cu prieteni, cu șefi, cu subalterni, cu adversari, cu persoane cunoscute sau necunoscute și pentru fiecare persoană în parte ne alcătuim un anumit tip de discurs care ține în primul rând seama de relația dintre locutori, de gradul de apropiere dintre cei doi, reflectat în statutul lor socio-profesional.

Gramatica ne oferă puține posibilități de comunicare: pronume de politețe, apelative specifice, forme verbale. Este momentul în care intervine pragmatica, știința care vede dincolo de text, care citește intenții ascunse în spatele cuvintelor, pentru că aproape fiecare mesaj rostit este dublat de un mesaj interior, intențional, nerostit, dar care poate fi transmis interlocutorului. Limba vorbită, care reprezintă domeniul de lucru al pragmaticii, oferă nenumărate astfel de situații.

Prezentul studiu pune în discuție rolul părților de vorbire în pragmatică, mai multe aspecte de utilizare a lor în exprimare. Perspectiva abordării problematicii în

cauză este subordonată domeniului epistemic actual, dezvăluind latura subiectivă a părților de vorbire. Alegerea temei investigației noastre este determinată de interesul

sporit pentru studiile de lingvistică interacțională, în speță, ale lingviștilor E. Benveniste și C. Kerbrat-Orecchioni, autori ai unor teorii aparte, anticipate, la rândul lor, de o serie de lucrări ale unor reprezentanți ai diferitelor școli lingvistice - J. Searle, M. Bahtin, J. Austin, I. Iordan ș.a. - care au readus subiectul vorbitor în prim plan, deplasând astfel accentul de la demersul structural al comunicării spre cel antropocentric.

Descrierea situației în domeniul de cercetare. Examinând valorilile pragmastilistice ale părților de vorbire, am constatat că această noțiune este cunoscută în lingvistica modernă. Pe de altă parte, în pofida faptului că se dă din ce în ce o importanță tot mai mare pragmaticii, rămâne foarte puțin studiată problema părților de vorbire în pragmastilistică.. Este evident că interpretarea noțiunii de pragmastilistică trebuie întemeiată pe funcționarea unor domenii complementare: logica, psiholingvistica, psihologia cognitivă, comunicarea și, desigur, lingvistica. Mai mult chiar, structurile semnalate trebuie studiate la nivel pragmalingvistic și pragmasemantic, în interdependență cu parametri extraglotici (mimica, gestul, condițiile spațio-temporale concrete etc.).

Identificarea problemelor cercetate. Pornind de la premisa că pragmastilistica a) este produsă în procesul comunicării, b) depinde de modul de utilizare a anumitor părți de vorbire c) este bazată pe structurile afective, cognitive și acționale exteriorizate de locutori, d) este determinată nemijlocit de imaginarul lingvistic al subiectului vorbitor, presupunem că studierea valorilor pragmastilistice și discursive ale părților de vorbire necesită o abordare pluriaspectuală, pe planul limbii, și, în special, pe cel al discursului, dintr-o perspectivă antropocentrică, racordată la realitatea extralinguală.

Scopul lucrării rezidă în descrierea modului de utilizare și de funcționare a diferitelor părți de vorbire în pragmatică, precum și influiența lor asupra pragmastilisticii. Complexitatea problemelor privind intensitatea unei calități, acțiuni sau stări solicită următoarele obiective investigaționale:

1.a aborda perspectivele logico-conceptuale și pragmatico-comunicative ale părților de vorbire în corelație cu realizările științifice de ultimă oră;

2. a analiza și a sintetiza orientările și tendințele de investigare a părților de vorbire în cadrul pragmastilisticii în comparație cu stilistica funcțională;

3. a elucida esența comunicativă, enunțiativă, intersubiectivă a părților de vorbire în cadrul pragmastilisticii.

Bibliografie

1. Adam, Jean-Michel, Argumentarea publicitară. Retorica elogiului și apersuasiunii, Iași, Ed.Institutul European. 2008, 240 p.

2. Benveniste Émile, Problèmes de linguistique générale, Éditions Gallimard, Paris, 1974, 200 p.

3. Coșeriu Eugen, Socio- și etnolingvistica. Bazele și sarcinile lor, în Lingvistică din

perspectivă spațială și antropologică. Trei studii, cu o prefață de Silviu Berejan și un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel, Chișinău, 1994.

4.Coteanu Ion Stilistica funcțională a limbii române. Vol. I-II. București: Editura Academiei, 1973.

4. Dragoș Elena, Introducere în pragmatică, Casa Cărții de Știință, Cluj, 360 p.

5. Dumistrăcel Stelian, Hreapcă Doina, Bîrleanu Ion-Horia, Ancheta dialectală ca formă de comunicare, Editura Academiei Române, Iași, 1997, 410 p .

6. Edmondson Willis, Spoken discourse. A model for analysis, Londra, New York, 1981.

7. Grice H. P., Logique et conversation, în „Communications” 1979, p. 57-72.

8. Ionescu Liliana, „Generarea construcțiilor cu subiect nedeterminat”, în SCL, XVIII, nr. 4, 1967, p. 413-435.

9. Ionescu Ruxăndoiu Liliana, Conversația. Structuri și strategii, ed. a II-a, București, All, 1999.

10.Iordan Iorgu, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”, ed. a II-a, București, 1948, 280 p..

11. Iordan Iorgu, Stilistica limbii române, București, Editura Științifică, 1975, 410 p. 12.Iordan Iorgu & MANOLIU, Maria, Introducere în lingvistica romanică, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1965, 418 p..

13. Iordan Iorgu, Guțu Valeria, Niculescu Alexandru, Structura morfologică a limbii române contemporane, București, Editura Științifică, 1967, 529 p.

14. Irimia Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986, 380 p.

15.Irimia Dumitru, Gramatica limbii române. Morfologie, sintaxă, Iași, Polirom, 1997, 502 p.

16.Irimia Dumitru, Introducere în stilistică, Iași, Polirom, 1999, 275 p.

17. Kleiber Georges, Anaphores et pronoms, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1994.

18. Kleiber Georges, Nominales. Essai de sémantique référentielle, Paris, Armand Colin, 1994.

19. Lombard Alf, La langue roumaine. Une présentation, Paris, Klincksieck, 1974.

20. Manoliu-Manea Maria, „Morphosyntaxe”, în G. Holtus, M. Metzeltin, Ch. Schmitt (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), III, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1989, p. 101-114.

21.Manoliu-Manea Maria, Gramatică, pragmasemantică și discurs, București, Litera, 1993.

22. Manu Magda, Elemente de pragmalingvistică a românei vorbite regional,Editura Dual Tech, București, 400 p.

23. Măgureanu Anca, A nara - a povesti sau a mima, în SCL, an XXXVII, nr. 5, 1986 p.363-371.

24. Moeschler Jacques, Reboul Anne - Moeschler, Reboul, Dicționar enciclopedic de pragmatică,Editura Echinox, Cluj, 1999.

25 Morris, Charles. Fundamentele teoriei semnelor, traducere și Cuvânt înainte: Delia Marga, EFES, Cluj, 2003.

26.Parret Herman , La pragmatique des modalités, în „Langages”, 43, 1976, p. 47-63.

...

Preview document

Pragmatică - Pagina 1
Pragmatică - Pagina 2
Pragmatică - Pagina 3
Pragmatică - Pagina 4
Pragmatică - Pagina 5
Pragmatică - Pagina 6
Pragmatică - Pagina 7
Pragmatică - Pagina 8
Pragmatică - Pagina 9
Pragmatică - Pagina 10
Pragmatică - Pagina 11
Pragmatică - Pagina 12
Pragmatică - Pagina 13
Pragmatică - Pagina 14
Pragmatică - Pagina 15
Pragmatică - Pagina 16
Pragmatică - Pagina 17
Pragmatică - Pagina 18
Pragmatică - Pagina 19
Pragmatică - Pagina 20
Pragmatică - Pagina 21
Pragmatică - Pagina 22
Pragmatică - Pagina 23
Pragmatică - Pagina 24
Pragmatică - Pagina 25
Pragmatică - Pagina 26
Pragmatică - Pagina 27
Pragmatică - Pagina 28
Pragmatică - Pagina 29
Pragmatică - Pagina 30
Pragmatică - Pagina 31
Pragmatică - Pagina 32
Pragmatică - Pagina 33
Pragmatică - Pagina 34
Pragmatică - Pagina 35
Pragmatică - Pagina 36
Pragmatică - Pagina 37
Pragmatică - Pagina 38
Pragmatică - Pagina 39
Pragmatică - Pagina 40
Pragmatică - Pagina 41
Pragmatică - Pagina 42
Pragmatică - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Pragmatica.doc

Alții au mai descărcat și

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Proiect de lecție - logopedie

Data: 13.01.2010 Locul: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “P.Popescu Neveanu”,Timisora Grupa: DMU Aria Curriculara: Logopedie...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995

Introducere Postcomunismul a început în România printr-un spectacol media: un anunţ televizat, privind fuga lui Nicolae şi Elenei Ceauşescu, apoi...

Analiza pragmatică în dialog

I. INTRODUCERE Pragmatica este cea mai noua disciplina lingvistica (anii '50 - '60). Charles Morris se numara printre primii specialisti care au...

Particularitățile pragmatice în discursul politic

I. ARGUMENT Pentru prezentul studiu de caz am ales să analizez discursul Președintelui României, Klaus Iohannis, pe care acesta l-a susținut în...

Secvențe Conversaționale din Perspectiva Pragmatică

Introducere Procesul comunicării verbale ne preocupă tot mai mult indiferent de domeniul în care ne desfăşurăm activitatea, de eficienta lui...

Pragmatică lingvistică

ARGUMENTARE Pentru acest proiect am ales sa analizez particularităţile pragmatice ale unui diiscurs politic. Cu toate ca in copilarie nu am fost...

Pragmatic Analysis

Theoretical background In my paper I will focus on the cooperative principle, which according to Grice we use this principle in order to interpret...

Istoria pragmatică a învățământului european

In Ev Mediu intunecat, lipsesc marturiile scrise si avem numai speculatii. In sec 4, incepe istoria invatamantului din Ev Mediu. Crestinismul...

Teorie pragmatică

TEORIE ACTUL PRAGMATIC Actul pragmatic este un mesaj suplimentar care nu este rostit ca atare, dar poate fi înteles de către receptor, dacă...

Ai nevoie de altceva?