Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 20922
Mărime: 81.20KB (arhivat)
Publicat de: Nae Vasilache
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA ‘VALAHIA’ DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL- POLITICE

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1- Discursul jurnalistic 7
 3. 1.1. Raportul text- discurs 7
 4. 1.2. Abordarea pragmatică a textului jurnalistic 8
 5. 1.2.1. Coerenţa 8
 6. 1.2.2. Coeziunea 10
 7. 1.2.3. Intenţionalitatea 11
 8. 1.2.4. Acceptabilitatea 11
 9. 1.2.5. Informativitatea 12
 10. 1.2.6. Situaţionalitatea 12
 11. 1.2.7. Intertextualitatea 12
 12. 1.2.8. Concluzii 13
 13. Capitolul 2- Presa românească în perioada 1985- 1995 15
 14. 2.1. Presa în perioada 1985- 1990 15
 15. 2.2. Presa în perioada 1990- 1995 24
 16. 2.3. Discursul jurnalistic 34
 17. 2.3.1. Finalitatea comunicării. Intenţionalitatea 34
 18. 2.3.2. Discursul totalitar 34
 19. 2.3.2.1. Propaganda 35
 20. 2.3.2.2. Dezinformarea 44
 21. 2.3.3. Discursul posttotalitar 46
 22. 2.3.3.1. Propagandă şi dezinformare 46
 23. 2.3.3.2. Discursul informativ 51
 24. Capitolul 3- Analiză a transformărilor discursive în presa scrisă în perioada 1990- 1995 58
 25. Concluzii 64
 26. Bibliografie 66

Extras din licență

Introducere

Postcomunismul a început în România printr-un spectacol media: un anunţ televizat, privind fuga lui Nicolae şi Elenei Ceauşescu, apoi prima transmisie live a unei revoluţii. Tot ceea ce a urmat (revoluţia anticomunistă, reforma instituţională, schimbarea sistemului economic) a fost puternic mediatizat.

Televiziunea, radioul şi în special ziarele au fost folosite ca locuri de dezbatere publică a chestiunilor arzătoare de pe agenda politică, uneori chiar redând în amănunt discursurile FSN- ului.

Cu ajutorul proiectului meu de licenţă, ‘Transformări discursive ale presei scrise româneşti în perioada 1990- 1995’, doresc să evidenţiez cum şi cât s-a schimbat presa în aceşti ani, dat fiind faptul că în perioada comunistă nu s-a putut bucura de libertate, fiind controlată în totalitate de către stat.

În alcătuirea acestei lucrări am avut ca punct de plecare cartea Luminiţei Roşca, ‘Mecanisme ale propagandei în discursul de informare’, ediţia 2006. Am consultat, de asemenea, cartea lui Marian Petcu, ‘Jurnalist în Romania. Istoria unei profesii’, ediţia 2005 şi publicaţia ‘Sfera politicii’, revistă de ştiinţe politice, volumul XIX, numărul 1, ianuarie 2011.

Lucrarea este structurată pe trei capitole: capitolul 1 intitulat ‘Discursul jurnalistic’, capitolul 2- ‘Presa românească în perioada 1985- 1995’ şi capitolul 3- ‘Analiză a transformărilor discursive în presa scrisă în perioada 1990- 1995’.

Primul capitol cuprinde o serie de concepte privind discursul jurnalistic şi abordarea pragmatică a acestuia.

În cel de-al doilea capitol, cel mai consistent al acestei lucrări, se regăsesc informaţii despre presa din perioada ceauşistă şi presa din primii ani de democraţie, despre modul cum erau scrise articolele şi ce subiecte aveau.

Pentru studierea şi exemplificarea transformărilor discursive ale presei româneşti am avut în vedere principalele cotidiane de dinainte de ’89 (Scânteia, Scânteia tineretului, România liberă), iar după decembrie ’89 am cercetat aceleaşi ziare din perioada ceauşistă, unele schimbându-şi denumirea (Scânteia a devenit Adevărul, Scânteia tineretului- Tineretul liber, iar România liberă a rămas la fel ), dar şi nou apărutul Evenimentul zilei.

Ultimul capitol reprezintă o scurtă analiză a discursului jurnalistic a primilor cinci ani de la revoluţie, în care sunt evidenţiate schimbările şi evoluţia presei, dar şi ceea ce s-a păstrat din comunism.

Capitolul 1

Discursul jurnalistic

1.1. Raportul text- discurs

Noţiunea ‘discurs’ este o noţiune- cheie pentru conturarea unei baze teoretice adecvate descrierii şi analizării textelor.

Discursul a fost definit în opoziţie cu fraza (în lingvistica tradiţională, ca succesiune de fraze), cu enunţul (ca unitate comunicaţională aparţinând unui gen discursiv specializat: romanul, articolul de ziar, codul de legi), cu limba (ca realizare individuală a limbii).

În sens restrâns, termenul discurs poate avea în vedere: un câmp discursiv- discurs ştiinţific, discurs didactic, discurs jurnalistic; o categorie de locutori- discursul marginalilor, discursul tinerilor intelectuali, discursul politicienilor aflaţi la putere; o funcţie a limbajului- discurs polemic, discurs prescriptiv.

Indiferent de semnificaţia care se acorda termenului, există câteva trăsături care se regăsesc constant în majoritatea definiţiilor noţiunii discurs. Discursul:

a) este rezultat al acţiunii de utilizare a limbii, eveniment al practicii discursive, pentru că orice enunţare presupune un locutor, un auditor şi intenţia locutorului de a-l influenţa pe auditor;

b) are relevanţă doar între parametri istorico- socio- culturali;

c) se constituie ca studiu lingvistic al condiţiilor de producere a unui text;

d) asigură inserţia frazei în mod coerent în structura textului.

Cele arătate mai sus sunt convergente cu ideea că singura modalitate de a investiga discursul este aceea de a investiga proprietăţile textului, care păstrează urmele discursului ca modalitate complexă de configurare a sensurilor. În fiecare dintre formulările de mai sus se subînţelege faptul că enunţul textului este manifestarea concretă a unui discurs şi ca expresie a acelor teorii ale discursului cu un marcat suport lingvistic de analiză.

Preview document

Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 1
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 2
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 3
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 4
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 5
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 6
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 7
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 8
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 9
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 10
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 11
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 12
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 13
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 14
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 15
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 16
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 17
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 18
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 19
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 20
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 21
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 22
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 23
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 24
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 25
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 26
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 27
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 28
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 29
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 30
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 31
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 32
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 33
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 34
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 35
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 36
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 37
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 38
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 39
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 40
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 41
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 42
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 43
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 44
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 45
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 46
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 47
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 48
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 49
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 50
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 51
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 52
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 53
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 54
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 55
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 56
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 57
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 58
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 59
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 60
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 61
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 62
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 63
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 64
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 65
Transformări Discursive ale Presei Scrise Românești în Perioada 1990-1995 - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Transformari Discursive ale Presei Scrise Romanesti in Perioada 1990-1995.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?