Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12463
Mărime: 87.75KB (arhivat)
Publicat de: Tato M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ. Dr. Anreea Mihaela Niță
Facultatea de Stiinte Sociale
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I. Delimitări conceptuale 5
 3. 1.1. Ce înțelegem prin dezvoltarea comunitară? 5
 4. 1.2. Ideologii și teorii ale dezvoltării comunitare 5
 5. 1.3. Principalele etape ale dezvoltării comunitare 8
 6. 1.4 Cultura participativă 9
 7. 1.4.1. Modelul ANDEO 9
 8. 1.4.2. Modelul Schuftan 10
 9. 1.5. Rolul capitalului social 13
 10. 1.5.1. Funcții și tipuri ale capitalului social 14
 11. CAPITOLUL II. Uninunea Europeană și politicile sociale 15
 12. 2.1. Direcții majore ale politicilor sociale 15
 13. 2.2. Politici sociale 15
 14. 2.2.1. Politica de Coeziune 16
 15. 2.2.2. Politici de dezvoltare regională 17
 16. 2.3 Programe pe care se bazează DEVCOM 17
 17. Capitolul III. Analiza situației curente 19
 18. 3.1 Metodologie 19
 19. 3.2.1. Istoricul dezvoltării Calafatului 22
 20. 3.2.2. Caracteristici generale 22
 21. 3.2.3. Situația mediului înconjurator .25
 22. 3.2.4. Infrastructura 26
 23. 3.2.5. Situația socială 28
 24. 3.2.6.Situația economică 29
 25. 3.3. Analiza SWOT, direcții și obiective de dezvoltare: 30
 26. 3.4. Propunere acțiuni pentru dezvoltarea durabilă 32
 27. Concluzii 34
 28. Bibliografie selectivă: 36
 29. ANEXA.1. 37
 30. ANEXA 2 38

Extras din disertație

Introducere

Lucrarea de față a fost concepută pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum și a se evidenția oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea zonelor sărace. În esență, lucrarea își propune ca obiective: evidențierea instrumentelor necesare în elaborarea unei strategii de dezvoltare comunitară; poziționarea spațiului rural în contextul dezvoltării regionale în România; descrierea și analiza principalelor metode, tehnici și instrumente aplicabile în dezvoltarea comunitară din România.

„Baza dezvoltării economico-sociale o reprezintă resursele endoene, inițiativa și activitatea antreprenorială la nivel local, iar „definirea conceptului de <<local>> se face nu numai în legatură cu comunitățile administrativ-teritoriale, comună, oraș, județ ci și la nivel interregional și chiar transfrontalier”.

În România conceptul de dezvoltare economico-socială locală (DESL) apare o dată cu manifestarea fenomenelor de descentralizare teritorială și deconcentrarea serviciilor publice.

Abordarea acestui concept constă și din necesitatea integrării țării noastre în structurile europene și din nevoia de dezvoltare a colectivităților teritoriale din România.

În primele două capitole prezint dezvoltarea comunitară și rolul ei în dezvoltarea locală, conceptele, ideologiile și metodele prin care aceasta se realizează.

Sunt prezentate și analizate componentele dezvoltării comunitare din România în perioada de tranziție din perspectiva teritorial-administrativă, infrastructurală, demografică, economică și conceptul de "capital social”.

Observăm cum Uniunea Europeană promovează conceptul de dezvoltare comunitară, ca fiind un factor pentru dezvoltare durabilă, evidențiind tendințele/formele de aplicare a acestui concept în raport cu nevoile economice și sociale ale indivizilor și comunităților și, în același timp, subliniind faptul că o societate care își propune dezvoltarea durabilă, trebuie să dezvolte politici și instrumente de acces la resurse și civilizație pentru a diminua decalajul urban-rural.

În ultimul capitol se analizează situația actuală a Municipiului Calafat prin realizarea unui profil al comunității și prin interviul realizat cu unul dintre principalii reprezentanți al comunității, domnul viceprimar Mitulețu Dorel. Am realizat acest demers de cercetare în vederea identificării situației actuale a comunității analizate, a evoluției acesteia, pornind de la istoricul dezvoltării socio-economice și culturale a regiunii până în prezent și, nu în utimul rând, în vederea identificării direcțiilor de strategice de acțiune, propuse de factorii de decizie locali, regionali, naționali.

Dezvoltarea comunitară joacă un rol important în procesul de dezvoltare umană, fiind o investiție pe termen lung ce urmărește creșterea capacității colectivităților umane de participare, implicare și decizie.

Spațiul românesc în tranziție are nevoie de proiecte comunitare care să contribuie la descifrarea problemelor cheie ale acestuia și să se centreze pe realizarea obiectivelor de creștere a calității vieții. În concluzie prezenta lucrare are ca obiectiv principal realizarea unei strategii de dezvoltare a Municipiului Calafat, iar prin realizarea profilului comunității vom avea posibilitatea de a identifica problemele principale ale acesteia, respectiv de a găsi soluțiile cele mai eficiente de ameliorare/eradicare a acestora.

CAPITOLUL I. Delimitări conceptuale

1.1. Ce înțelegem prin dezvoltarea comunitară?

’’Dezvoltarea comunitară este o etichetă tolerantă pentru o familie, relativ dezorganizată, de practici sau modele de intervenție locală" care au sau tind să aibă ca rezultat ,,mai binele comunității". Individualizările în aceste familii vin din multiple direcții: domeniul ,,mai binelui", inițiatorul intervenției, modul de a da viață ,,gândului", intenției de dezvoltare, actorii schimbări, tipul de comunitate”.

După cum spunea E.Zamfir dezvoltarea comunitară a luat naștere ca o soluție alternativă, complementară a limitelor statului bunăstării și a mecanismelor economiei de piață în crearea binelui colectiv. Autoarea Georgiana Păun afirma că pentru ca “DEVCOM să devină o forță importantă în combaterea sărăciei, trebuie ca oamenii să devină conștienți de puterea lor de a rezolva împreună problemele comunității”.

Astfel putem spune: cu cât oamenii devin mai conștienti de puterea lor de a-și rezolva împreună problemele, implicându-se activ, cu atât posibilitatea reușitei programelor de dezvoltare comunitară este mai mare. Desigur există și riscuri.Unul dintre acestea ar fi cazul în care nu există mecanisme transparente pentru a prezenta rezultatele acestor acțiuni comunitare, iar efectul acestei lipse de comunicare/comunicare parțială poate să ducă la obținerea unor rezultate minime și/sau de scurtă durată.

1.2. Ideologii și teorii ale dezvoltării comunitare

Diverse ideologii susțin acțiunile comunitare ce au profiluri specifice în funcție de obiective, mijloace și valorile care le promovează. Ideologiile comunitariste se bazează pe modelul societății bune, pe moralitate, în schimb ideologiile de tip capital social încearcă să evidențieze potențialul de acțiune pe care îl are cooperarea dintre indivizi.

Doar o societate civilă care este puternică și organizată poate fi singurul garant al unui capital social constructiv. Desigur, toate activitățile dintr-o comunitate depind de cooperarea voluntară a indivizilor pentru a se implica activ în viața socială.

Bibliografie

- Alexandru Ioan, Carăușan Mihaela, Bucur Sorin, DREPT ADMINISTRATIV, Editia a II-a, revizuită și adaugată, Editura Lumina Lex București.

- Avram Cezar si colab.,“Politici sociale”, Editura Alma, 2006;

- Bârgăoanu, A., Fonduri Europene :strategii de promovare și utilizare, Editura Tritonic, 2009;

- Chelcea Septimiu, „Metodologia cercetării sociologice”, Bucuresti, 2001

- Matei Lucica, “Strategii de dezvoltare economică locală. Abordări manageriale”, Editura Politeia - SNSPA,2004;

- Niță, A.M., Dezvoltarea comunitară în spațiul rural din Romania,Editura Beladi,Craiova, 2009;

- Otovescu Dumitru, Sociologia Culturii, Editura Beladi,Craiova, 2010;

- Otovescu Dumitru, Constantin Crăițoiu, Principalele probleme ale comunitatilor rurale din Romania, 2010;

- Sandu, D., Dezvoltare comunitară, cercetare,practica, ideologie ,Editura Polirom, Iași- 2005;

- Schuftan, C. 1996 „The community development dillema : what really empoering?” in Coomunity Development Journal, nr31;

- Stoica Lucica, M, , A., Dezvoltare Locală, concepte și mecanisme,EdituraEconomică, 2009, București;

- Vedinaș Traian “Introducere în sociologia rurală” Editura Polirom;

- Zani, B., Palmonari, A., Manual de pshiologia comunitatii, Editura Polirom, 2003,

Legea nr. 69/1991 - Legea administrației publice locale, publicata în M.O. al României, partea I, nr 238 din 28.11.1991 privind Administrația Publică.

SURSE ELECTRONICE:

http://edituralumen.ro/2008/06/dezvoltarea-comunitara-strategie-de-reducere-a-saraciei, accesat 15 ianuarie 2014

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calafat, accesat 15 aprilie 2013

http://www.tourismguide.ro/html/orase/Dolj/Calafat/istoric_calafat, accesat 2 februarie 2013

http://calafat.org.ro/pdl/prezentare-geografica, accesat 17 februarie 2013

Preview document

Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 1
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 2
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 3
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 4
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 5
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 6
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 7
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 8
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 9
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 10
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 11
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 12
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 13
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 14
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 15
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 16
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 17
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 18
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 19
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 20
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 21
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 22
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 23
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 24
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 25
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 26
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 27
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 28
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 29
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 30
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 31
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 32
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 33
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 34
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 35
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 36
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 37
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 38
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 39
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 40
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 41
Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Analiza strategiei de dezvoltare comunitara a Municipiului Calafat.doc

Alții au mai descărcat și

Război informațional

Razboiul mediatic este nou aparut în marele cadru al razboaielor informationale ( razboiul informational, razboiul psihologic, razboiul electronic,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?