Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 27464
Mărime: 108.76KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. Popp Lavinia

Cuprins

 1. CAPITOLUL I Politicile sociale în România . 2
 2. Secţiunea 1 Consideraţii generale . 2
 3. Sectiunea 2 Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale . 6
 4. Sectiunea 3 România şi politicile de incluziune socială, în cadrul Uniunii Europene . 16
 5. CAPITOLUL II Sistemul de garantare a veniturilor minime în diferite state din Europa Occidentală . 18
 6. 2.1. Modelul scandinav: Suedia .18
 7. 2.2. Modelul anglo-saxon: Marea Britanie . 21
 8. 2.3. Modelul continental: Germania . 24
 9. 2.4. Modelul sud-european (mediteranean): Portugalia . 26
 10. CAPITOLUL III Ajutorul social . 28
 11. Secţiunea 1 Cadrul legislativ şi caracteristici . 28
 12. Secţiunea 2 Beneficiarii ajutorului social . 30
 13. Secţiunea 3 Conditii de acordare şi nivelul venitului minim garantat . 33
 14. Secţiunea 4 Stabilirea şi plata ajutorului social . 35
 15. Secţiunea 5 Obligaţiile titularilor şi beneficiarilor de ajutor social: modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social . 39
 16. Secţiunea 6 Metodologia de acordare - acte necesare pentru întocmirea dosarului . 42
 17. CAPITOLUL IV Alte categorii de prestaţii sociale . 47
 18. Secţiunea 1 Ajutorul pentru încalzirea locuinţei . 47
 19. Secţiunea 2 Ajutorul social care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu . 58
 20. Secţiunea 3 Alocaţia pentru copiii nou-născuţi . 60
 21. Secţiunea 4 Ajutoarele de urgenţă . 62
 22. Secţiunea 5 Ajutorul de deces . 64
 23. CAPITOLUL V Serviciile sociale . 69
 24. Secţiunea 1 Consideraţii generale . 69
 25. Secţiunea 2 Tipologie . 70
 26. Secţiunea 3 Furnizorii de servicii sociale . 74
 27. Secţiunea 4 Beneficiarii de servicii sociale şi metodologia de acordare a serviciilor sociale . 78
 28. Secţiunea 5 Jurisdicţie . 84
 29. CAPITOLUL VI Planul integrat de dezvoltare urbană al municipiului Reșița – Infrastructura şi serviciile sociale . 85
 30. BIBLIOGRAFIE . 90

Extras din disertație

CAPITOLUL I

Politicile sociale în România

Secţiunea 1

Consideraţii generale

În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în care fiecare stat membru are dezvoltate propriile sisteme de protecţie socială, termeni ca servicii sociale (social services), bunăstare socială (social welfare), protecţie socială (social protection), asistenţă socială (social assistance, social work), îngrijire socială (social care), servicii sociale personale (personal social services) în cazul serviciilor destinate acoperirii unor nevoi individuale, au fost folosiţi pentru a defini aproape aceleaşi concepte - în relatie cu serviciile sociale. De altfel, în terminologia britanică, termenul generic de servicii sociale se foloseşte inclusiv pentru beneficii (de exemplu: cash benefits pentru şomeri).

Scopul serviciilor sociale, tradiţional recunoscut, este de a permite persoanelor, grupurilor şi colectivităţilor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanentă evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor economice şi sociale ale categoriilor ţintă.

Nevoia unei securităţi individuale şi colective a existat dintotdeauna. Oamenii au încercat din cele mai vechi timpuri să-şi asigure propria protecţie, precum şi a persoanelor aflate în grija lor, contra unor pericole eventuale de genul foametei, luptând mereu pentru satisfacerea nevoilor vitale de hrană, de adăpost, de îmbrăcăminte, luptă care nu va înceta niciodată.

Deşi în ţara noastră au existat de-a lungul timpului preocupări constante în domeniul asigurărilor sociale şi al asistenţei sociale, referiri la termenul de securitate socială s-au facut relativ recent arătându-se că în foarte multe ţări ale lumii, se afirmă ideea că asigurările sociale fac parte dintr-o noţiune mai largă, aceea de securitate socială şi că aceasta formează obiectul preocupărilor şi dezbaterilor Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme internaţionale.

Asistenţa socială este o componentă esenţială a securităţii sociale reprezentată de un sistem de norme juridice prin care se pun în aplicare măsurile de protecţie şi acordare a unor prestaţii familiilor cu copii, diferitelor categorii de minori şi bătrâni, persoanelor cu handicap şi altor beneficiari, suportate, după caz, din bugetul de stat sau bugetele locale.

Elementele principale ale definiţiei sunt date de:

- sfera persoanelor aflate în nevoie,

- structura de organizare şi funcţionare,

- modul de finanţare a sistemului de asistenţă socială.

Nevoia socială constituie ansamblul necesităţilor a căror satisfacere este indispensabilă pentru asigurarea unui nivel şi stil de viaţă adaptate nivelului de dezvoltare şi statutului celor vizaţi. Într-o clasificare, evident sumară, nevoile pot fi: primare, adică acelea care sunt indispensabile vieţii, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea etc.; secundare, care sunt necesare, dar nu indispensabile pentru a supravieţui: lectură, recreere; terţiare sunt cele nesemnificative, de exemplu cadourile.

Sărăcia absolută, sau marea sărăcie, este o situaţie în care nevoile fundamentale nu sunt satisfăcute.

Sărăcia relativă este definită în raport cu nevoile sociale comparative; astfel, Uniunea Europeană consideră că sunt sărace persoanele care dispun de resurse atât de reduse încât nu pot accede la modul de viaţă pe care oamenii îl găsesc normal pentru societatea în care trăiesc.

Potrivit dispoziţiilor art.2 din Legea nr.47/2006 , asistenţa socială este definită ca fiind ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. Componentă a sistemului naţional de protecţie socială, asistenţa socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

În vederea promovării procesului de incluziune socială, Legea nr.47/2006 privind sistemul de asistenta sociala, creeaza cadrul juridic pentru coordonarea şi organizarea unitară a sistemului de servicii sociale şi prestaţii sociale, în scopul de a crea condiţiile necesare implementării măsurilor şi acţiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane aflate într-o situaţie de nevoie socială, datorată unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale şi prestaţii sociale.

Bibliografie

I. Acte normative:

- Constituţia României

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul de asistenţă socială

- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

II. Lucrări de specialitate:

- Alexandru TICLEA, Dreptul securităţii sociale – curs universitar, Ediţia a II-a revazută si adaugită, Editura Universul Juridic, 2009

- Sanda Gimpu, Ion Traian Stefanescu, Serban Beligrădeanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii – tratat, vol.III, Editura Stiinţifica si enciclopedica, Bucuresti, 1982

- Petrescu Ion, Management social, Editura Expert, Bucuresti 2004

III. Alte surse:

- https://www.primariaresita.ro/

Preview document

Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 1
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 2
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 3
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 4
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 5
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 6
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 7
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 8
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 9
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 10
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 11
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 12
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 13
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 14
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 15
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 16
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 17
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 18
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 19
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 20
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 21
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 22
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 23
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 24
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 25
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 26
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 27
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 28
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 29
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 30
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 31
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 32
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 33
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 34
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 35
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 36
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 37
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 38
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 39
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 40
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 41
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 42
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 43
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 44
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 45
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 46
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 47
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 48
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 49
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 50
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 51
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 52
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 53
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 54
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 55
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 56
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 57
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 58
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 59
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 60
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 61
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 62
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 63
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 64
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 65
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 66
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 67
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 68
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 69
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 70
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 71
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 72
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 73
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 74
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 75
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 76
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 77
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 78
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 79
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 80
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 81
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 82
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 83
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 84
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 85
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 86
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 87
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 88
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 89
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 90
Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Reșița - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Resita.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea unei Organizații Furnizoare de Servicii Sociale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, “Dezvoltarea unei organizaţii furnizoare de servici sociale”, vrea să surprindă o viziune mai largă a ceea ce...

Protecția Socială în România

REZUMAT Protecţia socială este concepută pentru asigurarea unui standard de viaţă de bază pentru toţi oamenii, indiferent de mijloacele de care...

Dezvoltare comunitară - comuna Berezeni, jud Vaslui

În comuna Berezeni din judetul Vaslui s-a inaugurat sãptãmâna trecutã un Centru Social pentru asistenta familiilor aflate în nevoie si pentru...

Raport de Supervizare

I. NUMELE SUPERVIZORULUI: II. NUMELE SUPERVIZATULUI: I. M. III. FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI: ASISTENT SOCIAL, ANGAJAT AL PRIMĂRIEI IV. DATA...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Parteneriat Public-Privat

Întroducere Asigurarea unor servicii cost eficiente în arii din ce în ce mai extinse în baza unor bugete limitate este o mare provocare pentru...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Ai nevoie de altceva?