Dezvoltarea motorie a copiilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2717
Mărime: 27.97KB (arhivat)
Publicat de: Lilia Bacal
Puncte necesare: 4

Extras din referat

Sănătatea, bunăstarea fizică și dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în procesul de creștere și dezvoltare a acestora în perioada timpurie. Creșterea și dezvoltarea reprezintă procese complementare, chiar dacă creșterea se referă la anumite schimbări de ordin fizic, precum: masă corporală, înălțime, dimensiuni ale corpului. Deși pașii schimbărilor sunt mai mult sau mai puțin aceiași pentru toți copiii, ritmul schimbărilor variază puternic.

Dezvoltarea fizică normală, sănătatea, motricitatea sunt fundamentale pentru întregul proces de învățare, pentru un stil de viață activ și sănătos. Mișcarea și bunăstarea fizică sunt indispensabile dezvoltării creierului, oferin energie, echilibru și disponibilitate de a fi implicați în experiențe de învățare.

Planificarea și organizarea activității de educație fizică este o condiție foarte importantă pentru rezolvarea eficace a sarcinilor ei. Îmbinarea corectă a diferitor tipuri ale activităților zilnice cu includerea exercițiilor fizice și a jocurilor motrice permite dezvoltarea deprinderilor motrice raționale ale copiilor. Eficacitatea maximă a practicării exercițiilor fizice și a jocurilor este asigurată, dacă ele sunt planificate ținându-se cont de toate principiile didactice și dacă este prevăzută alternarea rațională a efortului fizic cu odihnă, mărirea treptată a solicitărilor.

Este foarte important să se distribuie corect exercițiile și jocurile la activități. În acest caz va fi evidențiată sarcina de bază a activității, va fi selectat conținutul cu scopul de a asigura acțiunea multilaterală asupra anumitor părți ale corpului copilului, unor grupuri de mușchi. E important să se îmbine exercițiile cu diferit grad de intensitate. Cea mai potrivită e îmbinarea exercițiilor cu un grad înalt de intensitate cu cele ce au un grad mediu sau mic. În afară de aceasta, se îmbină reușit și diferite exerciții cu nivelul mediu de intensitate.

Totodată cercetătorii propun și elemente inovative în organizarea activităților de educație fizică. Bunăoară, la etapa inițială este binevenită impulsionarea activității motrice liber alese de copii, într-un spațiu pedagogic special amenajat. Acest segment al activității de educație fizică presupune:

- stabilirea contactului nemijlocit al educatorului cu fiecare copil, evidențierea intereselor, preferințelor lui vis-a-vis de jocurile, exercițiile fizice (reprezentate pe planșele

―stațiunilor‖ respective);

- oferirea posibilității alegerii libere a mișcărilor și reprezentarea lor cu ajutorul fișei cu inscripția numelui copilului pe ―Panoul alegerii‖;

- stimularea interesului și dorinței copiilor de a se încadra în jocuri și exerciții, folosindu- se de utilajul, materialele corespunzătoare, puse la dispoziție, dar și selectate de sine stătător;

- atragerea copiilor în activitatea motrică, în care ei se includ din propria inițiativă la alegere;

- corelarea activismului motric cu nivelurile diferite de manifestare individuală a copilului prin oferirea utilajului potrivit.

La etapa de bază a orei se creează condiții pentru realizarea și pentru formarea unor competențe specifice, obiectivelor curriculare precum sunt:

- alternarea flexibilă a elementelor instructive cu jocuri;

- dezvoltarea imaginației motrice (inclusiv a abilității de a se întruchipa într-un

―personaj‖) pentru a stimula însuflețirea și conștientizarea mișcărilor, formarea motoricii voluntare a copilului;

- educarea capacității de a trăi emoțional mișcarea, de a reda prin mișcare trăirile și sentimentele sale.

Planificând activitatea, vom ține cont de caracterul sistematic și de repetare al acțiunilor motrice, dozarea corectă a efortului și cele mai raționale procedee de organizare a copiilor. Cu acest scop, vom tinde să obținem activismul motric suficient și densitatea necesară a activităților.

Procedeele de organizare, se diferențiază în funcție de modul de valorificare a celor trei forme de organizare:

- organizare materială.

- organizarea colectivului de copii,

- organizarea exersării.

Organizarea materială se referă la măsurile care se iau anticipat sau în timpul desfășurării activității, pentru asigurarea spațiului de lucru necesar (condiții optime privind integritatea și calitățile igienice), a materialelor (aparate ajutătoare, obiecte, mijloace de învățămînt), sub raport calitativ și cantitativ, amplasarea acestora în apropierea imediată, sau chiar pe locul în care vor fi folosite.

Depozitarea materialelor la sfîrșitul activității, în mod organizat și în locuri potrivite, asigură păstrarea acestora în condiții bune și selectarea lor facilă cu alte ocazii. În vîrsta preșcolară mare, copii sunt atrași la pregătirea spațiului pentru activitate, avînd un efect educativ- formativ.

Indiscutabil e faptul, că organizarea colectivului de copii este nu mai puțin importantă pentru asigurarea eficienței activității. Dispunerea copiilor în spațiu de lucru, în diverse formații pentru valorificarea optimă a spațiului disponibil asigură densitatea superioară a activităților motrice.

Nu poate fi evitată și examinarea ultimei direcții ce ține de organizarea exersării - aplicarea unor procedee metodice, care urmăresc realizarea la un nivel optim a parametrilor efortului, prin repartizarea sistemelor de acționare, dirijarea elementelor de dozare, utilizarea eficientă a materialelor disponibile, etc.

Preview document

Dezvoltarea motorie a copiilor - Pagina 1
Dezvoltarea motorie a copiilor - Pagina 2
Dezvoltarea motorie a copiilor - Pagina 3
Dezvoltarea motorie a copiilor - Pagina 4
Dezvoltarea motorie a copiilor - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea motorie a copiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Teoria și Metodologia Instruirii

- Termenul de didactică a fost consacrat de pedagogul ceh Jan Amos Comenius în sec. XVII, prin lucrarea „Didactica Magna”. Sintagma „didactica...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Studiu de caz - persoane cu nevoi speciale. proiect intervenție

Modalitatea solicitării: bunicii materni solicită internarea copilului C.Ş. într-un centru pentru recuperare neuro-psiho-motorie. Solicitant:...

Rolul Jocului

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE Învăţământul preşcolar ocupă un loc bine conturat, cu funcţii şi sarcini precise, în viziunea unitară a învăţământului...

Studiu de caz - consiliere individuală

STUDIU DE CAZ: Probleme comportamentale, dificultăţi legate de integrarea în colectivitate, randament şcolar scăzut, pe fondul intelectului liminar...

Sistemul de Protecție a Copilului în România Plasamentul Familial

INTRODUCERE Intr-un stat democratic, protecţia socială reprezintă un element fundamental al politicilor statale, deoarece prin punerea în aplicare...

Inițiere în afaceri

1. Descrierea generala a afacerii 1.1 Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre Cresterea eficientei personalului din Iasi inseamna...

Nutriția unui Copil de pănă la 1 An

1. Generalităţi Un suflet tânăr ca cel al unui copil este ca o pasăre care doreşte să îşi ia zborul. Zborul spiritului nu poate fi îngrădit sau...

Ai nevoie de altceva?