Subiectele dreptului comerțului internațional

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 26765
Mărime: 406.30KB (arhivat)
Publicat de: Jenel Tudor
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Capitolul 1. Noțiuni generale privind comerțul internațional și dreptul

comerțului internațional.

Epoca contemporană, a generat dezvoltarea, diversificarea și

specializarea fără precedent a economiei, respective a producției de mărfuri

și a serviciilor. Astfel, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale unui stat

a întregii game de produse și servicii necesare pentru satisfacerea

necesităților sale economice și sociale a devenit practic imposibilă sub aspect

tehnic și oricum ineficientă din punct de vedere economic. În acest sens

putem spune că s-a creat o legatură între economiile naționale ale diferitelor

țări, ceea ce a creat fundamentul schimburilor economice internaționale.

În zilele noastre interdependențele economice s-au format ca urmare a

procesului de globalizare, care se exprimă, în mod esențial, prin

internaționalizarea producției și a tehnologiilor, a piețelor de mărfuri, de

servicii, și de capitaluri, creșterea complexității și diversității producției,

comerțului și desfacerii, dezvoltarea și sporirea fără precedent a rapidității

transporturilor și telecomunicațiilor, inclusiv prin expansiunea comerțului

electronic.

Comerțul internațional mai constituie și un important factor de

promovare a înțelegerii și colaborării între națiuni, un instrument esențial al

întăririi climatului de încredere, securitate și pace în lume.1

Definim noțiunea de comerț internațional conform celor două

accepțiuni, și anume una restrânsă, care cuprinde sensul tradițional al acestei

noțiuni, și una largă, care include și formele moderne de desfășurare a

relațiilor economice internaționale.

În accepțiunea restrânsă comerțul internațional cuprinde totalitatea

operațiunilor de import și export cu mărfuri, lucrări și servicii pe care le

desfășoară persoane fizice și/sau juridice având calitatea de subiecte ale

dreptului comerțului internațional, cu parteneri de naționalitate străină sau cu

bunuri aflate în tranzit internațional. Astfe comerțul internațional aparține

fazei economice a distribuției mărfurilor, care constituie etapa intermediară a

ciclului economic, plasată între producție și consumație, precizând că, în

acest caz, distribuția are loc , prin ipoteză, peste granițele unui stat.

În accepțiunea sa restrânsă, comerțul internațional exprimă pe planul

dreptului forma actelor și faptelor de comerț internațional. Dintre actele de

comerț internațional, cele mai importante, ca frecvență și sferă de cuprindere,

sunt contractele comerciale internaționale, ele constituind una dintre

instituțiile centrale ale acestei materii.

În concluzie, credem că această accepțiune restrânsă pe care am

definit-o se apropie cel mai mult de sensul etimologic al cuvântului

,,comerț”, provenit din expresia latină ,,commercium” care, la rândul său este

o juxtapunere a cuvintelor cum merx, care exprimă noțiunea de operațiuni

efectuate cu marfa.

Însă comerțul internațional a depășit de mult sfera schimburilor de

bunuri, adică sfera acelor operații care se reduceau la import și export de

mărfuri, realizate aproape exclusiv prin contractul de vînzare-cumpărare,

executabil fie uno ictu, fie în termene foarte scurte. În condițiile actuale,

comerțul internațional, lato sensu, cuprinde întreaga gamă a operațiilor

economice, bancare, financiare și altele, prin care se realizează cooperarea

economică și tehnico-științifică internațională. Comerțul internațional lato

sensu se exprimă prin afaceri uriașe și complexe, desfășurate pe termen lung

și care nu mai pot fi înfăptuite numai cu ajutorul instrumentelor juridice

tradiționale (contractele de vînzare-cumpărare, locație, antrepriză etc.), ci,

ele au nevoie, pentru acestea, de noi forme de contracte și chiar de noi

metode de contractare, nereglementate în sistemele de drept național.

Bibliografie

1. B. Ștefănescu, I. Rucăreanu „Dreptul comerțului internațional”,ed.

Didactică și Pedagogică, București, 1983;

2. Dr. Radu Gheorghe Geamănu - “Dreptul Comerțului Internațional

Partea Generală”, Editura Alma Mater Sibiu, 2002;

3. Dumitru Mazilu - “Dreptul comerțului internațional. Partea generală” ,

Editura Lumina Lex, 1999, București;

4. Ernest Lupan, Drept civil. Partea generală., Editura Argonaut, Cluj-

Napoca, 1999;

5. I. Turcu, Drept comercial, vol. I, Centrul de calcul și consultanță, Cluj-

Napoca, 1991;

6. L. Pop, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, vol. I, ed. Fundației

„Chemarea”, Iași, 1993;

7. Mircea Mureșan, Ana Boar, Șerban Diaconescu - “Drept Civil.

Persoanele”, Editura Cordial Lex Cluj-Napoca, 2000;

8. Mircea N. Costin, Drept comercial internațional, ed. Dacia, Cluj-Napoca,

1987;

9. Mircea N. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, Dicționar de drept civil, ed.

Științifică și Enciclopedică, București, 1980;

10. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul comerțului internațional, vol. I,

Partea generală, ed. Lumina Lex, București, 1994;

11. O. Căpățână, B. Ștefănescu, Tratat de drept al comerțului internațional,

vol. I, Partea generală, ed. Academiei, București, 1985;

12. O. Căpățână, Societățile comerciale, ed. Lumina, București, 1991;

13. O. Ungureanu, C. Jugastru, Manual de drept internațional privat, ed. All

Beck, 1998;

14. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial roman, ed. All Beck, București,

2002;

15. Tudor R. Popescu, Dreptul comerțului internațional, ed. Didactică și

Pedagogică, București, 1983.

Acte normative

1. Codul comercial român;

2. Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale;

3. Legea nr. 105/1992, privind reglementarea raporturilor de drept

internațional privat;

4. Legea nr. 35/1991, privind regimul investițiilor străine;

5. Legea franceză din 24 iulie 1966;

6. Decretul nr. 31 din 1954;

Preview document

Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 1
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 2
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 3
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 4
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 5
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 6
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 7
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 8
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 9
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 10
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 11
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 12
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 13
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 14
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 15
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 16
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 17
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 18
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 19
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 20
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 21
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 22
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 23
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 24
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 25
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 26
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 27
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 28
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 29
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 30
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 31
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 32
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 33
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 34
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 35
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 36
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 37
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 38
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 39
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 40
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 41
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 42
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 43
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 44
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 45
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 46
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 47
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 48
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 49
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 50
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 51
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 52
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 53
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 54
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 55
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 56
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 57
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 58
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 59
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 60
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 61
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 62
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 63
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 64
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 65
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 66
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 67
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 68
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 69
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 70
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 71
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 72
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 73
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 74
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 75
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 76
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 77
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 78
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 79
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 80
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 81
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 82
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 83
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 84
Subiectele dreptului comerțului internațional - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Subiectele dreptului comertului international.pdf

Alții au mai descărcat și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Import - Export

CAPITOLUL I În ce consta si pe ce se bazeaza politica consacrata comertului exterior Tranzactiile comerciale si de cooperare economica...

Participanții la raporturile juridice de comerț internațional

1.PARTICIPANTII LA RAPORTURILE JURIDICE DE COMERT INTERNATIONAL Subiectele raporturilor juridice din comertul international sunt, in principal...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Caracteristică generală a dreptului comerțului internațional - subiectele de drept al comerțului internațional

Introducere În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiintifice şi a revoluţiei informaţionale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeaşi ţară...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comerțului interațional constituie ansamblul normelor de drept care reglementează raporturile de comerț internațional și de cooperare...

Dreptul comerțului internațional

C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor...

Dreptul Afacerilor

OBIECTIVE Disciplina Dreptul Afacerilor isi propune sa introduca studentii facultatilor cu profil economic in problematica complexa a aspectelor...

Ai nevoie de altceva?