Strategii de merchandising în retailul românesc

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 14159
Mărime: 458.33KB (arhivat)
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Anton
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov

Cuprins

 1. INTORDUCERE
 2. Cap.1. ROLUL ȘI IMPORTANȚA MERCHANDISINGULUI ÎN ACTIVITATEA RETAILERILOR 2
 3. 1.1.Comerțul cu amănuntul în accepțiune modernă 2
 4. 1.2. Conceptul de merchandising 2
 5. 1.3. Merchandisingul-un mijloc de promovare 3
 6. 1.4. Amplasarea magazinului 4
 7. 1.5. Organizarea locului de vânzare 4
 8. 1.5.1.Fațada magazinelor 5
 9. 1.5.2. Interiorul magazinelor 5
 10. 1.6. Etalarea mărfurilor 8
 11. 1.6.1. Declanșarea celor cinci simțuri: văz, auz, miros, tactil și gust 9
 12. 1.7. Climatizarea și instalația de sonorizare 10
 13. 1.8. Casele de marcat 10
 14. Bibliografie 12
 15. Cap. 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚILOR CARREFOUR ȘI AUCHAN 13
 16. 2.1. Istoric 13
 17. 2.1.1 Istoria Grupului Carrefour 13
 18. 2.1.2 Istoria Grupului Auchan 13
 19. 2.2 Localizare și date de contact 14
 20. 2.2.1 Localizarea și datele de contact ale hipermarketului Carrefour 14
 21. 2.2.2 Localizarea și datele de contact ale hipermarketului Auchan City 14
 22. 2.3. Oferta societății 15
 23. 2.3.1. Oferta societății Carrefour 15
 24. 2.3.2 Oferta societății Auchan 16
 25. 2.4. Analiza SWOT 18
 26. 2.4.1. Analiza SWOT a hypermarketului Carrefour 18
 27. 2.4.2. Analiza SWOT a hypermarketului Auchan 18
 28. 2.5. Concurenții 19
 29. 2.6. Principalii furnizori 20
 30. 2.6.1. Furnizorii hipermarketului Carrefour 21
 31. 2.6.2. Furnizorii hipermarketului Auchan 21
 32. 2.7. Segmentarea pieței 21
 33. 2.8. Modul de prezentare al hipermarketurilor 22
 34. Bibliografie .24
 35. Cap.3. OPINII ȘI ATITUDINI ALE POPULAȚIEI BRAȘOVENE CU PRIVIRE LA MERCHANDISINGUL RETAILERILOR DIN MUNICIPIUL BRAȘOV 25
 36. 3.1. Motivarea temei 25
 37. 3.2. Formularea ipotezelor cercetării 25
 38. 3.3. Stabilirea obiectivelor cercetării 26
 39. 3.4. Realizarea legăturilor între întrebări 28
 40. 3.5. Considerații generale privind elaborarea chestionarului 29
 41. 3.5.2. Tipuri de scale utilizate 29
 42. 3.5.2. Ordinea de aranjare a întrebărilor 30
 43. 3.6. Metodologia cercetării 30
 44. 3.6.1. Populația cercetată și mărimea acesteia 30
 45. 3.6.2. Stabilirea mărimii eșantionului 30
 46. 3.6.3. Alegerea metodei de eșantionare 30
 47. 3.6.4. Metodologia propusă pentru culegerea datelor 31
 48. 3.7. Validarea eșantionului 31
 49. 3.8. Analiza întrebărilor 33
 50. 3.9. Testarea ipotezelor cercetării 46
 51. 3.10. Analiza legăturilor dintre variabilele cercetării 49
 52. 3.11. Concluziile cercetării 49
 53. Bibliografie 51
 54. Cap. 4. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 52
 55. 4.1. Concluzii 52
 56. 4.2. Propuneri 53
 57. 4.2.1. Obiectivele programului de marketing 53
 58. 4.2.2 Bugetul prevăzut pentru realizarea programului de marketing 53
 59. Bibliografie generală .57

Extras din licență

Istoria comerțului începe în antichitate, când oamenii făceau schimburi de produse sau animale. Acest schimb se numea troc. Mai târziu, pentru a ușura comerțul, oamenii au inventat banii, care aveau rolul unui intermediar. Atunci bunurile erau comercializate în schimbul unei sume de bani. Acest obicei s-a păstrat până în zilele noastre.

Odată cu trecerea anilor, comerțul se desfășura pe arii tot mai largi. Mai târziu a apărut și comerțul internațional care a dus la diversificarea ofertei mărfurilor, dând cumpărătorilor dreptul de a alege dintr-o varietate de produse.

Astfel, comerțul, în general și comerțul cu amănuntul, în special, a devenit un sector economic foarte dinamic.

De asemenea, se constată că respectiva activitate (comerțul cu amănuntul) ca ultimă verigă a lanțului care duce pe producător spre consumatori, este foarte sensibilă la evoluția mediului ambiant, dovedind însă o mare capacitate de a se adapta la noile condiții ale pieței.

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv analiza hipermarketurilor Carrefour și Auchan din județul Brașov.

Primul capitol al lucrării prezintă aspecte conceptuale privind rolul și importanța merchandisingului în activitatea retailerilor.

Al doilea capitol cuprinde prezentarea generală a celor două hipermarketuri, istoricul grupurilor, localizare, oferta acestora, analiza SWOT, principalii furnizori, concurenții precum și segmentarea pieței.

În al treilea capitol am realizat o cercetare de marketing privind opiniile și atitudinile clienților cu privire la strategiile de merchandising utilizate de către cei doi mari retaileri.

În ultimul capitol am formulat concluziile, am adus propriile propuneri prin crearea unui program de marketing privind reamenajarea hipermarketului Auchan.

Cap.1. ROLUL ȘI IMPORTANȚA MERCHANDISINGULUI ÎN ACTIVITATEA RETAILERILOR

1.1.Comerțul cu amănuntul în accepțiune modernă

Desfășurându-și activitatea în condițiile unui cadru de piață deosebit de complex și în continuă schimbare, comerțul a fost nevoit șă își concentreze, concomitent, căutările și eforturile, pentru a găsi, elabora și adopta noi practici și tehnologii comerciale.

Printre practicile și tehnologiile comerciale pot fi consemnate în mode deosebit: îmbunătățirea conceptelor de distribuție existente, crearea de noi concepte de comercializare a mărfurilor și diversificarea continuă a activității comerciale .

Odată cu trecerea timpului comerțul a suferit schimbări majore și anume, dintr-o simplă intermediere, a devenit o activitate creatoare de utilități, importantă atât pentru producători, cât și pentru consumatori.

Evoluția pe ansamblu a economiei mondiale scoate în evidență faptul că, peste tot în lume, comerțul a devenit un sector economic foarte dinamic, acesta cunoscând mutații profunde pe toate planurile: metode de vânzare, forme de distribuire, repartiție geografică, management al firmei .

Economia modernă a dezvoltat exigențe noi, astfel, determinându-l să includă în preocupările sale, pe langă vânzarea propriu-zisă, realizarea unor servicii care să ajute la satisfacerea nevoilor consumatorilor, precum și la creșterea gradului de satisfacție. Este vorba atât de servicii pe care le pot realiza înșiși comercianții, cum ar fi cele de consulting, ajustajul unor produse, cât și o serie de servicii ce sunt asigurate împreună cu alte unități de specialitate privind asigurarea transporturilor mărfurilor la domiciliul consumatorilor, instalarea și garanțiile postcumpărare, asistența socială, diverse servicii personale .

1.2. Conceptul de merchandising

Merchandisingul reprezintă un termen care în ultimii ani a devenit foarte cunoscut. Acesta a pătruns pe piața românească puțin după management și marketing.

Termenul de „merchandising” provine din limba franceză și este format din substantivul „merchandise” reprezentând marfa, iar terminația „ing” semnifică acțiunea voluntară a comerciantului de organizare a activității sale, în scopul rentabilității .

Apariția acestei tehnici se datorează abundenței produselor și diversificării cerințelor cât și noilor forme de comerț.

În mod tradițional, merchandisingul a fost perceput ca un mijloc de maximizare printr-o depozitare și aranjare eficientă.

1.3. Merchandisingul-un mijloc de promovare

Conform lui Colborne, orice tip de magazin trebuie să dețină propriile strategii de merchandising cu scopul de a satisface nevoile sociale, fizice și psihologice ale consumatorilor .

Merchandisingul este cel care produce o imagine vizuală în mintea consumatorilor, imagine ce redă un mesaj pozitiv.

Ebster și Garaus definesc merchandisingul ca fiind arta sau știința prezentării produselor în cel mai interesant mod posibil, astfel empatizând comunicarea cu consumatorii prin intermediul imaginii și prezentării.

Conform autorilor Law și Wong&Yip, merchandisingul este un instrument de transmitere a unui mesaj legat de bunuri prin utilizarea diferitelor stiluri vizuale, precum și a diferitelor teme .

Locul de vânzare nu reprezintă numai un simplu spațiu ci și un realizator de valoare, valoare ce se adaugă produselor.

Faptul că mulți comercianți cu amănuntul oferă produse asemănătoare atrage după sine posibilitatea ca o mică diferență în ceea ce privește prezentarea să aibă un impact major asupra semgmentului de piață și a rentabilității unui magazin .

De-a lungul timpului, metodele de merchandising s-au modificat semnificativ. Concurența este din ce în ce mai acerbă, astfel că, consumatorii, sunt din ce în ce mai atenți la tot ce îi înconjoară. De aceea, modul în care se prezintă produsele și magazinele cu tot ce implică a devenit vital pentru succesul acestora.

Mai mult ca niciodată, în zilele acestea clientul alege din spațiu o formă de vânzare în funcție de atracția magazinului, ambianța și dispunerea produselor, în fond, în funcție de merchandisingul aplicat în magazin .

1.4. Amplasarea magazinului

Alegerea amplasamentului magazinului este poate cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia comerciantul. Un bun amplasament face magazinul disponibil unui număr mare de clienți potențiali.

Identificarea zonei potrivite se poate face prin relizarea unui studiu care să răspundă la întrebări de genul:

- Se află magazinul pe un amplasament cu largi căi de acces? (procentul persoanelor care trec prin acea zonă, posibilitățile de parcare).

- Care sunt caracteristicile zonei geografice ale zonei de amplasare? (zonă centrală, ultra-centrală sau la periferie, zonă industrială sau defavorizată).

- Zona/cartierul are o atracție deosebită? (magazinul se va afla în proximitatea unei piețe publice, unei gări, unui oficiu).

1.5. Organizarea locului de vânzare

Designul magazinului este dat de stilul magazinului și contribuie la proiectarea unei imagini pe piață. Clienții trebuie sensibilizați prin punerea în valoare a atuurilor magazinului .

Organizarea suprafeței de vânzare poate influența într-un mod decisiv procesul de cumpărare, precum și dispoziția clientului de a reveni.

Tot ansamblul trebuie construit în așa fel încât clientul după ce va vizita întreg interiorul, să cumpere și produse care nu erau planificate de acasă.

Optimizarea tehnologiei comerciale are în vedere două obiective:

a) Mărimea și numărul raioanelor

Acest obiectiv ajută la rezolvarea problemelor legate de identificarea raioanelor, precum și micșorarea timpului de efectuare a cumpărăturilor.

b) Aranjarea locului de vânzare

Această operațiune face referire la amplsarea și dispunerea mobilierului, precum și la modul de expunere a mărfii.

1.5.1.Fațada magazinelor

Fiind elementul cu cea mai mare vizibilitate, fațada trebuie să capteze atenția trecătorilor, sugerându-le profilul magazinului și elementele distinctive față de concurenții din vecinătate.

Fațada unor magazine transmite un mesaj prin intermediul vitrinelor și prin intermediul intrării cu toate inscripțiile sale.

Aceasta trebuie să fie expresivă ținându-se cont de elemente precum caracteristicile străzii pe care se situează, arhitectură, tendințe de modernizare, precum și structura populației.

Fiecare magazin are propriul său stil, design ce îl diferențiază de celelalte. Drept materiale se pot folosi marmura, granitul, piatra, materiale ce redau rezistența și stabilitate.

Oțelul este cel care transmite o imagine de contemporan, sticla fiind cea care domină.

Clienții vor intra într-un magazin cu vitrinele amenajate frumos atrași fiind de numele companiei, care de obicei este scris la intrare în magazin.

Prin designul său, indicatoare și iluminare, exteriorul trebuie să ofere trecătorilor în permanență noi motive să îl viziteze .

Bibliografie

1. Adăscăliței V., Tehnici comerciale moderne, ed. Uranus, București, 2000;

2. Baker M., Ed. Marketing Teory and Practice, Third Edition, 1995;

3. Bălășescu S., Bălășescu M.- Marketingul în comerțul cu amănuntul, ed. Universității Transilvania, Brașov, 2010;

4. Chițu B.,Tehnologie Comercială, ed. Universității Transilvania, Brașov, 2007

5. Corodeanu D., Merchandising. Teorie, metode și instrumente pentru eficientizarea punctului de vânzare, ed. Tehnopress, 2008;

6. Costea C., Comerțul en gros și cu amănuntul: tendințe, mutații, strategii, Ed. București, 2001

7. Dinu V., A vinde cu succes în comerțul cu amănuntul, Ed. Alpha, Buzău, 2002;

8. Guegen N., Psihologia consumatorului. Factorii care ne influențează comportamentul de consum, ed. Polirom, 2006;

9. Ionașcu I, Petrescu V., Răducanu I., Proprietățile estetice- componentă modernă a calității mărfurilor, ed. Expert, București, 1991;

10. KhakimdjanovaL., Online visual merchandising practice of apparel e-merchants, 2005;

11. Moldovan T. - Economia comerțului intern și internațional, ed. OMNIA UNI S.A.S.T. Brașov 2010;

12. Niță V., Codreanu D., Merchandising. Concepte, principii, reguli de bază, standarde, ed. Tehnopress, Iași 2006;

13. Pamfilie R., Precopie R.- Estetica mărfurilor, ed. A.S.E., 1999;

14. Rasa Rasa Gudonavicience, Visual Merchandising Impact on Impulse Buying Behaviour, 2015;

15. Ristea A., Tehnologie comercială, ed. Expert, București, 1995;

16. Ristea A., Tudose C., Ioan-Franc V., Tehnologie comercială, ed. Expert, București, 1999;

17. Colectiv de autori, Criterii-cadru de etalare a mărfurilor și prezentare a magazinelor, Ed. Institutul de Economia Comerțului și Turismului, București, 1985;

18. http://www.antreprenor.su/2012/12/amenajarea-unui-magazin.html;

19. www.educativ.ro;

20. M. Porter, Competitive Strategy, Ed. Free Press, New York, 1980;

21. http://www.kaufland.ro/Home/index.js;

22. http://auchan.ro/produse-auchan/marcile-noastre;

23. https://www.carrefour.ro/despre-noi/marci-proprii/carrefour/;

24. https://www.carrefour.ro/magazine/brasov/?tip=hipermarket;

25. http://auchan.ro/magazinul-tau/#bv;

26. https://www.carrefour.ro/despre-noi/despre-grup-carrefour/;

27. http://auchan.ro/istoric/;

28. Bălășescu Marius, Cercetări de marketing, ed. Universității Transilvania, 2008;

29. Constantin Cristinel, Cercetări de marketing, ed. Universității Transilvania, 2008;

30. Lefter Constantin, Cercetări de marketing, ed. Universității Transilvania, 1995.

Preview document

Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 1
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 2
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 3
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 4
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 5
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 6
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 7
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 8
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 9
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 10
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 11
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 12
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 13
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 14
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 15
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 16
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 17
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 18
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 19
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 20
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 21
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 22
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 23
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 24
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 25
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 26
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 27
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 28
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 29
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 30
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 31
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 32
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 33
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 34
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 35
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 36
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 37
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 38
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 39
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 40
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 41
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 42
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 43
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 44
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 45
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 46
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 47
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 48
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 49
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 50
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 51
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 52
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 53
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 54
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 55
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 56
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 57
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 58
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 59
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 60
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 61
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 62
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 63
Strategii de merchandising în retailul românesc - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Strategii de merchandising in retailul romanesc.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnici Comerciale FLo și JO

CAPITOLUL I TEHNOLOGIA AMENAJĂRII MAGAZINULUI Introducere Punctul de vânzare se poate defini ca fiind locul de vânzare permanent în care pătrunde...

Prezentarea Hypermarketului Auchan

Generalităţi Hypermarketul Auchan este parte componentă a Grupului Auchan, unul dintre cei mai importanţi retaileri din lume. Grupul Auchan în...

Comerț tradițional vs comerț modern

Comerţul tradiţional - Sub denumirea de comert traditional se intelege oferta unor marfuri, in schimbul unor mijloace de plata (bani) sau alte...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Tehnici Comerciale

Cap. 1. ABORDĂRI TEHNOLOGICE ŞI DE MARKETING ÎN COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR 1.1. TEHNOLOGIA COMERCIALĂ. APARIŢIE, CONŢINUT, IMPORTANŢĂ Tehnologia...

Te-ar putea interesa și

Promovarea vânzărilor în cadrul Carrefour

INTRODUCERE In mediul economico-social, o firma nu se poate limita la producerea si distributia de bunuri si servicii. Ea trebuie sa creeze o...

Analiza concurenței pe piața de retail din România

Introducere Comerțul a fost necesar încă de la începutul comunicării dintre oameni, realizându-se inițial prin schimbul produselor ce le erau...

Proiect de practică - Kaufland

CAP I. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Concernul Kaufland este una dintre firmele de retail de succes din Germania. Kaufland este reprezentat de 600 de...

E-marketing versus marketing tradițional

INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu...

Merchandising-Etalare

Magazinul nu este un simplu „vânzător”, ci şi un creator de valoare, care oferă consumatorului un serviciu în plus fată de cel asigurat de...

Strategii de marketing în cadrdul firmei Kaufland România

1. Aspecte teoretice privind mixul de marketing și strategia de marketing Mixul de marketing se poate defini ca si setul de instrumente utilizate...

Diagnostic Global Strategic - Studiu de Caz - Avon Cosmetics România

1. Istoric si domeniul de activitate Povestea Avon Cosmetics incepe in anul 1886, in urma cu peste 120 de ani, fondatorul sau David McConnell, un...

Piața Ciocolatei

INTRODUCERE Prezenta lucrare este structurată în 3 capitole. În primul capitol avem o scurtă prezentare a pieței produselor.Am abordat noțiunea...

Ai nevoie de altceva?