Antreprenoriat

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 38535
Mărime: 202.81KB (arhivat)
Publicat de: Marcheta Vișan
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Tema 1
 3. FIRMA ŞI ÎNTREPRINZĂTORUL 4
 4. 1.1. Conceptul, tipologia firmelor şi implicaţiile asupra managementului 4
 5. 1.2. Definirea şi importanţa întreprinzătorului 13
 6. 1.3. Analiza calităţilor necesare întreprinzătorilor 13
 7. 1.4. Tipologia întreprinzătorilor 17
 8. 1.5. Condiţii necesare punerii în practică a unei idei de afaceri 23
 9. Teste de evaluare 25
 10. Rezumatul temei 1 31
 11. Tema 2
 12. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 32
 13. 2.1. Precizări de ordin legislativ 33
 14. 2.2. Caracteristici ale întreprinderilor mici 34
 15. 2.3. Funcţiile managementului în întreprinderile mici şi mijlocii 35
 16. 2.4. Planificarea strategică şi analiza SWOT 42
 17. 2.5. Managementul resurselor umane în întreprinderile mici şi mijlocii 44
 18. Teste de evaluare 48
 19. Rezumatul temei 2 53
 20. Tema 3
 21. OPORTUNITATEA ECONOMICĂ 55
 22. 3.1. Definirea şi caracteristicile oportunităţilor economice 56
 23. 3.2. Sursele principale ale oportunităţilor economice 56
 24. 3.3. Tipuri de oportunităţi 58
 25. 3.4. Rolul esenţial al omului în identificarea oportunităţii economice 58
 26. 3.5. Bariere în procesul valorificării oportunităţilor economice 62
 27. 3.6. Studiu de oportunitate 64
 28. 3.7 Analiza oportunităţilor de marketing în întreprinderea de turism 65
 29. 3.8. Strategii de piaţă în turism 73
 30. Teste de evaluare 79
 31. Rezumatul temei 3 90
 32. Tema 4
 33. PLANUL DE AFACERI AL ÎNFIINŢĂRII UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE 93
 34. 4.1. Alegerea afacerii potrivite: comerţ, industrie sau servicii 94
 35. 4.2. Cercetarea de marketing şi studiul de fezabilitate 97
 36. 4.3. Definirea şi necesitatea elaborării planului de afaceri 108
 37. 4.4. Determinarea scopurilor întreprinzătorului şi autoevaluarea potenţialului său 114
 38. 4.5. Structura planului de afaceri 118
 39. Teste de evaluare 130
 40. Rezumatul temei 4 142
 41. Tema 5
 42. STUDIILE DE FEZABILITATE ŞI MANAGEMENTUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII 143
 43. 5.1. Strategia – ca mijloc de creştere a firmei. Etapele demersului strategic 144
 44. 5.2. Strategia investiţională a firmei 147
 45. 5.3. Reglementări oficiale privind studiile de fezabilitate 148
 46. 5.4. Conţinutul studiilor de fezabilitate 150
 47. 5.5. Analiza diagnostic a firmei iniţiatoare 151
 48. 5.6. Stabilirea variantelor şi orientărilor asupra strategiei firmei 152
 49. 5.7. Strategia de restructurare 153
 50. 5.8. Indicatori de fundamentare a strategiilor investiţionale 155
 51. 5.9. Studii de fezabilitate referitoare la înfiinţarea unui „Centru Internet 162
 52. Teste de evaluare
 53. Rezumatul temei 5
 54. Bibliografie

Extras din curs

Cursul ANTREPRENORIAT ÎN COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII este destinat studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Piteşti, forma de învăţământ frecvenţă redusă, specializările Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Administrarea Afacerilor.

- Nr. de credite : 4

- Nr. total de ore de studiu individual:11

- Nr. de ore de pregătire tutorială : 22

- Forma de finalizare (E, V, C) : verificare la finalul semestrului I

Structura notei Ponderea notei la V

Ponderea notei la temele de control 20%

80%

- Obiectivele cursului:

- abordarea într-o viziune sistemică a celor mai importante probleme implicate de antreprenoriat, cu particularizare în domeniile comerţului, turismului şi serviciilor;

- axarea problematicii IMM-urilor pe oportunitatea economică, element specific pentru crearea şi sezvoltarea lor;

- analizarea fenomenului antreprenorial / intreprenorial în România, evidenţiind elementele de specificitate în contextul internaţionalizării;

- definirea managementului intreprenorial sau al IMM-urilor;

- reliefarea trăsăturilor definitorii ale managementului antreprenorial la nivelul fiecărei funcţii manageriale şi al implicaţiilor acestora pentru activitatea întreprinzătorilor;

- importanţa modului de redactare şi prezentare a unui plan de afaceri ce va asigura succesul viitorului potenţial întreprinzător;

- realizarea analizei diagnostic şi a studiilor de fezabilitate.

Tema 1

FIRMA ŞI ÎNTREPRINZĂTORUL

1.1.Conceptul, tipologia firmelor şi implicaţiile asupra managementului

1.2. Definirea şi importanţa întreprinzătorului

1.3. Analiza calităţilor necesare întreprinzătorilor

1.4. Tipologia întreprinzătorilor

1.5. Condiţii necesare punerii în practică a unei idei de afaceri

Obiectivele temei:

- cunoaşterea tipologiei şi a particularităţii firmelor;

- definirea şi importanţa întreprinzătorilor;

- înţelegerea calităţilor, abilităţilor, precum şi a competenţelor profesionale ale unui antreprenor / întreprinzător.

Timp alocat temei: 4 ore

Bibliografie recomandată:

- Chalvin D. – Autodiagnostic des styles de management, Editions ESF, Paris, 1996;

- Nicolescu O., Nicolescu C. – Intreprenoriatul şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

- Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;

- Pagnon-Mandet C. – La creation et la reprise d une entreprise hoteliere et touristique, Edition Ellipses, Paris, 1998;

- Pleitner H. , SME in the 21 century – Impulses, Perspectives, Concepts, KMU Verlag, St. Gallen, 2000.

1.1. Conceptul, tipologia firmelor şi implicaţiile asupra

managementului

Din punctul de vedere al managementului, deosebit de importantă este cunoaşterea diferitelor tipuri de firme, ale căror particularităţi reclamă abordări diferenţiate pe anumite planuri.

1.1.1. Conceptul şi caracteristicile firmelor

De reţinut!

Prin firmă sau întreprindere, desemnăm un grup de persoane organizate potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi manageriale, care concepşi desfăşoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea şi anumite mijloace de muncă, concretizate în produse şi servicii, în vederea obţinerii unui profit, de regulă, cât mai mare.

Abordată ca sistem, firma prezintă anumite caracteristici definitorii. Ele sunt organizate în toate domeniile de activitate (industrie, construcţii, transporturi, agricultură).

Caracteristicile firmei sunt prezentate în tabelul 1.1.

Tab. 1.1.

Caracteristicile firmei

Caracteristici Concretizări Trăsături specifice

Obiective Câştigarea unui anumit profit şi rată a profitului. Realizarea unui anumit volum de producţie sau cifră de afaceri.

Diversificarea producţiei cu „n” produse. Acoperirea unui segment de piaţă cu o pondere R% etc. Stabile pentru anumite perioade.

Dinamice, progresive, mobilizatoare.

Resurse Materiale: mijloace de muncă, obiecte ale muncii.

Umane: persoane, departamente.

Financiare: numerar şi disponibilităţi la bancă.

Informaţii: juridice, economice etc. Diversitate mare.

Natura elementelor materiale şi profilul profesional al oamenilor sunt determinate de profilul firmei.

Variabile Pentru elementele materiale: capacităţi, parametri de funcţionare, potenţial, randament etc.

Pentru elementele umane: specialitate, nivel de pregătire, motivare, remunerare, sistem de sănătate şi social.

Pentru elementele financiare: valoare, viteză de rotaţie.

Pentru informaţii: realism, cantitate, operativitate. Diversitate foarte mare.

Definesc funcţionalităţi reclamate de profilul firmei şi condiţiile mediului ambiant.

Preview document

Antreprenoriat - Pagina 1
Antreprenoriat - Pagina 2
Antreprenoriat - Pagina 3
Antreprenoriat - Pagina 4
Antreprenoriat - Pagina 5
Antreprenoriat - Pagina 6
Antreprenoriat - Pagina 7
Antreprenoriat - Pagina 8
Antreprenoriat - Pagina 9
Antreprenoriat - Pagina 10
Antreprenoriat - Pagina 11
Antreprenoriat - Pagina 12
Antreprenoriat - Pagina 13
Antreprenoriat - Pagina 14
Antreprenoriat - Pagina 15
Antreprenoriat - Pagina 16
Antreprenoriat - Pagina 17
Antreprenoriat - Pagina 18
Antreprenoriat - Pagina 19
Antreprenoriat - Pagina 20
Antreprenoriat - Pagina 21
Antreprenoriat - Pagina 22
Antreprenoriat - Pagina 23
Antreprenoriat - Pagina 24
Antreprenoriat - Pagina 25
Antreprenoriat - Pagina 26
Antreprenoriat - Pagina 27
Antreprenoriat - Pagina 28
Antreprenoriat - Pagina 29
Antreprenoriat - Pagina 30
Antreprenoriat - Pagina 31
Antreprenoriat - Pagina 32
Antreprenoriat - Pagina 33
Antreprenoriat - Pagina 34
Antreprenoriat - Pagina 35
Antreprenoriat - Pagina 36
Antreprenoriat - Pagina 37
Antreprenoriat - Pagina 38
Antreprenoriat - Pagina 39
Antreprenoriat - Pagina 40
Antreprenoriat - Pagina 41
Antreprenoriat - Pagina 42
Antreprenoriat - Pagina 43
Antreprenoriat - Pagina 44
Antreprenoriat - Pagina 45
Antreprenoriat - Pagina 46
Antreprenoriat - Pagina 47
Antreprenoriat - Pagina 48
Antreprenoriat - Pagina 49
Antreprenoriat - Pagina 50
Antreprenoriat - Pagina 51
Antreprenoriat - Pagina 52
Antreprenoriat - Pagina 53
Antreprenoriat - Pagina 54
Antreprenoriat - Pagina 55
Antreprenoriat - Pagina 56
Antreprenoriat - Pagina 57
Antreprenoriat - Pagina 58
Antreprenoriat - Pagina 59
Antreprenoriat - Pagina 60
Antreprenoriat - Pagina 61
Antreprenoriat - Pagina 62
Antreprenoriat - Pagina 63
Antreprenoriat - Pagina 64
Antreprenoriat - Pagina 65
Antreprenoriat - Pagina 66
Antreprenoriat - Pagina 67
Antreprenoriat - Pagina 68
Antreprenoriat - Pagina 69
Antreprenoriat - Pagina 70
Antreprenoriat - Pagina 71
Antreprenoriat - Pagina 72
Antreprenoriat - Pagina 73
Antreprenoriat - Pagina 74
Antreprenoriat - Pagina 75
Antreprenoriat - Pagina 76
Antreprenoriat - Pagina 77
Antreprenoriat - Pagina 78
Antreprenoriat - Pagina 79
Antreprenoriat - Pagina 80
Antreprenoriat - Pagina 81
Antreprenoriat - Pagina 82
Antreprenoriat - Pagina 83
Antreprenoriat - Pagina 84
Antreprenoriat - Pagina 85
Antreprenoriat - Pagina 86
Antreprenoriat - Pagina 87
Antreprenoriat - Pagina 88
Antreprenoriat - Pagina 89
Antreprenoriat - Pagina 90
Antreprenoriat - Pagina 91
Antreprenoriat - Pagina 92
Antreprenoriat - Pagina 93
Antreprenoriat - Pagina 94
Antreprenoriat - Pagina 95
Antreprenoriat - Pagina 96
Antreprenoriat - Pagina 97
Antreprenoriat - Pagina 98
Antreprenoriat - Pagina 99
Antreprenoriat - Pagina 100
Antreprenoriat - Pagina 101
Antreprenoriat - Pagina 102
Antreprenoriat - Pagina 103
Antreprenoriat - Pagina 104
Antreprenoriat - Pagina 105
Antreprenoriat - Pagina 106
Antreprenoriat - Pagina 107
Antreprenoriat - Pagina 108
Antreprenoriat - Pagina 109
Antreprenoriat - Pagina 110
Antreprenoriat - Pagina 111
Antreprenoriat - Pagina 112
Antreprenoriat - Pagina 113
Antreprenoriat - Pagina 114
Antreprenoriat - Pagina 115
Antreprenoriat - Pagina 116
Antreprenoriat - Pagina 117
Antreprenoriat - Pagina 118
Antreprenoriat - Pagina 119
Antreprenoriat - Pagina 120
Antreprenoriat - Pagina 121
Antreprenoriat - Pagina 122
Antreprenoriat - Pagina 123
Antreprenoriat - Pagina 124
Antreprenoriat - Pagina 125
Antreprenoriat - Pagina 126
Antreprenoriat - Pagina 127
Antreprenoriat - Pagina 128
Antreprenoriat - Pagina 129
Antreprenoriat - Pagina 130
Antreprenoriat - Pagina 131
Antreprenoriat - Pagina 132
Antreprenoriat - Pagina 133
Antreprenoriat - Pagina 134
Antreprenoriat - Pagina 135
Antreprenoriat - Pagina 136
Antreprenoriat - Pagina 137
Antreprenoriat - Pagina 138
Antreprenoriat - Pagina 139
Antreprenoriat - Pagina 140
Antreprenoriat - Pagina 141
Antreprenoriat - Pagina 142
Antreprenoriat - Pagina 143
Antreprenoriat - Pagina 144
Antreprenoriat - Pagina 145
Antreprenoriat - Pagina 146
Antreprenoriat - Pagina 147
Antreprenoriat - Pagina 148
Antreprenoriat - Pagina 149
Antreprenoriat - Pagina 150
Antreprenoriat - Pagina 151
Antreprenoriat - Pagina 152
Antreprenoriat - Pagina 153
Antreprenoriat - Pagina 154
Antreprenoriat - Pagina 155
Antreprenoriat - Pagina 156
Antreprenoriat - Pagina 157
Antreprenoriat - Pagina 158
Antreprenoriat - Pagina 159
Antreprenoriat - Pagina 160
Antreprenoriat - Pagina 161
Antreprenoriat - Pagina 162
Antreprenoriat - Pagina 163
Antreprenoriat - Pagina 164
Antreprenoriat - Pagina 165
Antreprenoriat - Pagina 166
Antreprenoriat - Pagina 167
Antreprenoriat - Pagina 168
Antreprenoriat - Pagina 169
Antreprenoriat - Pagina 170
Antreprenoriat - Pagina 171
Antreprenoriat - Pagina 172
Antreprenoriat - Pagina 173
Antreprenoriat - Pagina 174
Antreprenoriat - Pagina 175

Conținut arhivă zip

 • Antreprenoriat.doc

Alții au mai descărcat și

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Motivații în Înființarea unei Mici Afaceri

Introducere În întrega lume, o importanta din ce în ce mai mare o reprezinta noile programe legate de afaceri ceea ce presupune a organiza si a...

Factorii determinanți ai dezvoltării afacerilor familiale

Noi oferim aici o completare la lucrările recente cu privire la afacere de familie, care a demonstrat necesitatea de a merge dincolo de definiţiile...

Întreprinzătorul - promotor al afacerilor

1.Definirea conceptului de întreprinzător. Evoluţia conceptului de întreprinzător. Cuvântul "întreprinzător" derivă din verbul francez...

Geografia Economică

CAP.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul fundamental de studiu al cursului „Geografia economică mondială” este...

Comportamentul Întreprinzătorului și Căi de Reducere a Costurilor

Comportamentul întreprinzatorului si cai de reducere a costurilor Un rol important în înfaptuirea combinarii factorilor de productie îl are...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Antreprenoriat

Antreprenoriatul – factor dinamizator al economiei Conceptul de antreprenoriat: definiţii, istoric, abordări actuale Antreprenoriat şi inovare;...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea Activității de Antreprenoriat

INTRODUCERE Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Antreprenoriatul, instrument managerial în dezvoltarea locală

INTRODUCERE Dezvoltarea afacerilor este indisolubil legată de antreprenori. Iniţierea şi derularea unei afaceri presupune un risc considerabil...

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce...

Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică

INTRODUCERE Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se...

Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie

INTRODUCERE În context actual și avându-se în vedere dinamicile sistemice și caracteristicle societăților contemporane, antreprenoriatul social...

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Noțiuni de Antreprenoriat

CAPITULUL 1 ANTREPRENORIATUL – FACTOR DINAMIZATOR AL ECONOMIEI Antreprenoriatul înseamnă capacitatea de a crea şi conduce o organizaţie. Gândirea...

Ai nevoie de altceva?