Finanțarea Activității de Antreprenoriat

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 27456
Mărime: 159.02KB (arhivat)
Publicat de: Silvian Cazan
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.hab.conf.univ.Stratan Alexandru
Ministerul Educaţiei din Republica Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. BAZELE CONCEPTUALE ALE MECANISMULUI DE FINANȚARE A ANTREPRENORIATULUI 7
 4. 1.1. Concepţia modalităţilor de finanţare a afacerilor 7
 5. 1.2. Relaţiile de credit – mecanismul cel mai actual în sistemul de finanţare a dezvoltării economiei naţionale 15
 6. 1.3. Particularităţile finanţării prin leasing și implicațiile sale 34
 7. CAPITOLUL II
 8. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A COMBINATULUI DE CARNE S.A. “CARMEZ” 48
 9. 2.1. Istoria şi profilul întreprinderii S.A. ”Carmez”. Caracteristica generală 48
 10. 2.2. Analiza indicatorilor economico - financiari ai companiei 51
 11. CAPITOLUL III
 12. PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE A ANTREPRENORIATULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 64
 13. 3.1. Complexul de măsuri pentru perfecţionarea mecanismului de creditare a întreprinderilor 64
 14. 3.2. Direcțiile principale de diversificare a produselor creditare 71
 15. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 80
 16. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 82
 17. ANEXE 84

Extras din licență

INTRODUCERE

Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza cu succes destule resurse financiare. Neajunsul finanţării constituie una dintre dificultăţile actuale de bază cu care se confruntă întreprinzătorii moldoveni în încercarea de a organiza şi dezvolta propriul business, ceea ce în esenţă reflectă insuficienţa elaborării mecanismului alocaţiilor financiare la care aceştia au acces prin intermediul pieţei financiare şi imperfecţiunea metodelor utilizate de finanţare. În acest context, în lucrare sunt examinate barierele cu care se ciocnesc micii antreprenori din R. Moldova, încercînd să obţină acces la finanţele externe; este analizat setul de instrumente financiare şi de servicii pe care le folosesc şi se propune un complex de măsuri economice şi inovaţii bancare ce trebuie implementate pentru ameliorarea situaţiei.

Însăși analiza situaţiei pieţei financiare determină necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor financiare ale micului business în Moldova, ce evidenţiază adoptarea unor măsuri stringente în două direcţii: în primul rînd, orientate spre ameliorarea accesului acestuia la capital, iar în al doilea rînd, spre realizarea unor paşi concreţi pentru ridicarea nivelului competenţei printre patronii şi managerii micilor întreprinderi, concentrîndu-se în special pe deprinderile lor financiar-gestionare şi perfecţionarea cunoştinţelor prin metodele progresiv-alternative de finanţare.

Recomandările privind îmbunătăţirea mecanismului existent al creditării bancare a micului business în Republica Moldova, pot fi utilizate în practică în sectorul bancar, ceea ce va asigura un avantaj reciproc de interacţiune, majorînd eficienţa activităţii micului antreprenoriat şi a economiei naţionale în întregime.

Actualitatea temei. În ultimii ani, recunoaşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la creşterea economică a stimulat activitatea de investigare în acest domeniu, tot mai mulţi cercetători îndreptîndu-şi atenţia asupra fenomenului creşterii rolului acestora.

Dezvoltarea de proporţie a întreprinderilor mici și mijlocii depinde, în cea mai mare măsură, de capacitatea de avea acces şi de a mobiliza cu succes resurse financiare suficiente. Această opţiune devine şi mai importantă în cazul în care insuficienţa finanţării reprezintă una din problemele de bază cu care se confruntă întreprinzătorii în încercarea de a-şi organiza şi dezvolta businessul lor.

Atragerea resurselor financiare reprezintă una dintre direcţiile principale ale politicii financiare, iar deficitul mijloacelor financiare pentru investiţii – una dintre problemele-cheie în dezvoltarea fiecărei a treia întreprindere. Actualmente există un larg spectru de instituţii financiare: organizaţii creditare şi fonduri cu capital străin, care realizează în Moldova diferite proiecte/programe de finanţare a afacerii. Dintre aceste instituţii, după volumul serviciilor financiare acordate întreprinderilor mici și mijlocii, băncile joacă un rol de frunte. Investigaţiile în domeniu au arătat că, în ultimul timp, multe bănci sunt predispuse să-şi dezvolte activitatea cu întreprinderile mici și mijlocii: acestea le examinează nu numai ca o sursă de atragere a mijloacelor, dar şi ca o posibilitate de investire profitabilă. Este importantă cercetarea faptului că, din punctul de vedere al băncilor, întreprinderile mici nu ar suporta o careva discriminare. Băncile ar trebui să le prezinte acelaşi pachet de servicii, ca şi celorlalţi clienţi. Aşadar, pentru multe bănci întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să reprezinte o nişă de perspectivă în activitatea lor creditară.

Trebuie să recunoaştem că tema selectată de cercetare cuprinde un areal destul de vast.

Astfel, examinînd minuţios particularităţile modalităţilor de finanţare a activității de antreprenoriat şi argumentînd avantajele şi dezavantajele comparative între ele, a apărut necesitatea limitării obiectului studiului în continuare, axîndu-ne prioritar pe una din modalităţile de finanţare a întreprinderilor – creditul bancar. Ca argumentare, în acest sens, poate fi menţionată actualitatea cercetării acestui domeniu.

Preview document

Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 1
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 2
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 3
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 4
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 5
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 6
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 7
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 8
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 9
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 10
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 11
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 12
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 13
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 14
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 15
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 16
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 17
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 18
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 19
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 20
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 21
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 22
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 23
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 24
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 25
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 26
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 27
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 28
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 29
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 30
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 31
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 32
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 33
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 34
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 35
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 36
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 37
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 38
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 39
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 40
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 41
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 42
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 43
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 44
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 45
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 46
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 47
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 48
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 49
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 50
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 51
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 52
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 53
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 54
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 55
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 56
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 57
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 58
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 59
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 60
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 61
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 62
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 63
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 64
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 65
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 66
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 67
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 68
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 69
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 70
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 71
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 72
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 73
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 74
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 75
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 76
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 77
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 78
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 79
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 80
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 81
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 82
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 83
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 84
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 85
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 86
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 87
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 88
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 89
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 90
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 91
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 92
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 93
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 94
Finanțarea Activității de Antreprenoriat - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Finantarea Activitatii de Antreprenoriat.doc

Alții au mai descărcat și

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Raport Privind Efectuarea Practicii de Specialitate la Banca Comercială Victoriabank

INTRODUCERE Banca, în esenţa sa, reprezintă o instituţie financiar-creditară care atrage de la persoane fizice şi juridice depozite sau...

Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În ultimii ani, recunoaşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la creşterea economică a...

Dare de seamă Victoriabank

Introducere Situaţia social-politică şi economică a Republicii Moldova din ultimii ani a provocat o instabilitate pe piaţa financiară, astfel...

Analiza economico-financiară a SA Cahul Pan

In acceptiunea cea mai frecventă, piata agroalimentara reprezintă un ansamblu coerent, un sistem sau o retea de relatii de vânzare – cumpărare de...

Finanțarea activității de antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei În condițiile în care tot mai mult se simte o creștere economică a antreprenoriatului, finanțarea intreprinderilor...

Caracteristica și Rolul Activității de Antreprenoriat

Conform dictionarului explicativ cuvintul „antreprenor” este de proveniență franceză și pune accent pe funcția primarǎ a antreprenorului: Persoanǎ...

Raport de practică Victoria Bank

INTRODUCERE Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această dare de seamă se concentrează în mod...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Abordarea imm-urilor în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În structura economică a unei ţări, existenţa firmelor mici şi mijlocii este absolut indispensabilă, se ştie că ele au jucat...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea...

Plan de Afaceri

1. Conceptul planificării afacerilor În abordarea tradiţională a conceptului de planificare a afacerilor, planul de afaceri este definit ca “… un...

Dezvoltarea spiritului de întreprinzător în macroregiunea unu - Regiunea Nord-Est plus regiunea centru

I.Informatii privind solicitantul 1.1Inregistrare Denumire organizatie: Asociatia pentru Dezvoltarea Carierei Cod de inregistrare fiscal:...

Fondul de investiții european

SINTEZĂ Fondul European de Investiţii (FEI) este o instituţie europeană, cu sediul la Luxemburg, în a cărei competenţă intră sprijinirea...

Finanțarea activității de antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei În condițiile în care tot mai mult se simte o creștere economică a antreprenoriatului, finanțarea intreprinderilor...

Ai nevoie de altceva?