Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 28315
Mărime: 158.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Aspecte teoretice privind creditele investiţionale 5
 3. 1.1. Sursele principale de finanţare a investiţiilor 5
 4. 1.2. Caracteristicile şi rolul creditelor investiţionale in finanţarea sectorului real 9
 5. 1.3. Particularitatile acordării creditelor investiţionale 14
 6. Capitolul II. Utilizarea creditelor ca sursa de finanţare a investitilor 25
 7. 2.1. Organizarea creditarii investiţiilor in banca comercială 25
 8. 2.2. Practici internaţionale de creditare investiţională utile pentru băncile autohtone 32
 9. Capitolul III. Finantarea investitilor in sectorul real prin creditarea bancară in
 10. Republica Moldova 39
 11. 3.1. Programele creditării investiţionale aplicate de către băncile comerciale din
 12. Moldova 39
 13. 3.2. Perspectivele creditării investiţionale în Republica Moldova 50
 14. Încheiere 57
 15. Bibliografie 60
 16. Anexe 62

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale, în condiţiile unui mediu de afaceri aflat în permanentă schimbare. Astfel în condiţii economice incerte o firmă pentru a exista şi a se dezvolta pe piaţă are nevoie de lichiditaţi. Această necesitate fiind acoperită prin intermediul unui credit bancar.

Importanţa activităţii de creditare a investiţiilor este determinată de finanţarea directă a sectoarelor economiei. Importantă este şi perfecţionarea strategiilor manageriale ale băncilor comerciale, în scopul susţinerii finanţării afacerilor mari, dezvoltării leasing-ului financiar, creditelor investiţionale, ipotecare şi de consum. Procesul de creditare, pe de o parte, joacă rolul decisiv în activitatea bancară, iar pe de altă parte, de eficienţa lui depinde în mare măsură nivelul de dezvoltare a economiei în ansamblu.

În acest context, şi în condiţiile revitalizării economiei naţionale considerăm că atât aspectul metodologic, cât şi cel practic al sistemului de credit al Republicii Moldova necesită o studiere mai aprofundată.

Utilizarea corespunzătoare a tuturor principiilor manageriale se va solda cu dezvoltarea reţelei instituţionale, diversificarea portofoliului de credite, formarea unui cadru juridic adecvat, apărarea drepturilor participanţilor la raporturile de credit, creşterea nivelului profesional al funcţionarilor din sistemul de credit, dezvoltarea sistemului informaţional etc. Toate cele menţionate vor contribui la majorarea rentabilităţii agenţilor economici şi la minimizarea riscurilor ce intervin în procesul efectuării operaţiunilor de credit.

Necesitatea cercetării multiplelor probleme de gestionare şi organizare a sistemului de credit naţional, găsirea căilor de perfecţionare, precum şi de elaborare a unor metode şi strategii ştiinţifice manageriale ce vor fi utilizate în soluţionarea problemelor aferente relaţiilor de credit, confirmă actualitatea prezentei lucrări sub aspect teoretic şi practic.

Scopul cercetării rezidă în studierea şi analiza problemelor creditelor investiţionale în Republica Moldova şi desemnarea rolului acestora în dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale, reieşind din situaţia pieţii autohtone şi experienţa internaţională.

Pentru realizarea scopului propus au fost trase următoarele sarcini:

- studierea surselor de finanţare a investiţiilor;

- cercetarea particularităţilor privind acordarea creditului investiţional în condiţiile economiei de piaţă;

- studierea procedurii creditării investiţionale in banca comercială;

- cercetarea rolului creditelor investiţionale in finanţarea sectorului real;

- studierea şi generalizarea experienţei practicii internaţionale de creditare investiţionala utilă pentru băncile autohtone;

Structura lucrării. Lucrarea este compusă din introducere, două capitole, încheiere, şi bibliografie

În Introducere sunt formulate succint principalele idei, actualitatea temei cercetate, scopul propus la realizarea temei şi structura tezei.

Capitolul 1: Aspecte teoretice privind creditele investiţionale dezvăluie sursele de finanţare a investiţiilor, precum şi creditele bancare ca una din aceste surse. De asemenea este expusă caracteristica creditelor investiţionale, rolul acestora în finanţarea sectorului real al economiei, precum şi particularităţile acordării creditelor investiţionale.

Capitolul 2: Caracteristicile şi rolul creditelor investiţionale in finanţarea sectorului real este consacrat descrierii procesului de acordare a creditelor investiţionale în sectorul bancar al Republicii Moldova. Totodată în capitolul dat este reflecată practica internaţională în acest domeniu.

Capitolul 3: Finantarea investitilor in sectorul real prin creditarea bancară in Republica Moldova reflect principale produse creditare investiţionale oferite de către băncile comerciale din Moldova, determină rolul organizaţiilor financiare investiţionale în facilitarea accesului la credite investiţionale. De asemenea este descries un proiect investiţional din practica băncilor autohtone, precum şi expuse careva propuneri şi recomandări în vederea impulsionării creditării investiţionale în condiţiile actuale.

În Încheiere sunt efectuate unele concluzii la tema studiată, precum şi câteva propuneri în vederea optimizării sistemului de creditare a investiţiilor.

În bibliografie este expusă lista actelor normative, lucrărilor ştiinţifice şi altor materiale utilizate în lucrare.

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE INVESTIŢIONALE

1.1. Sursele principale de finanţare a investiţiilor

Construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii sunt condiţionate de existenţa surselor de finanţare. În practica societăţilor comerciale, indiferent de profilul lor, actul de finanţare, care intră în atribuţiile compartimentului financiar, se realizează pe termen lung şi are în vedere toate obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare pe termen lung între care, evident, se regăsesc şi obiectivele curente.

În fundamentarea deciziilor de finanţare, hotărâtoare sunt asigurarea certă a resurselor necesare realizării obiectivelor şi respectarea echilibrului financiar al societăţii între resursele de finanţare pe termen scurt şi cele de finanţare pe termen mediu şi lung.

Preview document

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 1
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 2
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 3
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 4
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 5
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 6
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 7
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 8
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 9
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 10
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 11
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 12
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 13
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 14
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 15
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 16
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 17
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 18
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 19
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 20
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 21
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 22
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 23
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 24
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 25
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 26
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 27
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 28
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 29
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 30
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 31
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 32
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 33
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 34
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 35
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 36
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 37
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 38
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 39
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 40
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 41
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 42
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 43
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 44
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 45
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 46
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 47
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 48
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 49
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 50
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 51
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 52
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 53
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 54
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 55
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 56
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 57
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 58
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 59
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 60
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 61
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 62
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 63
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 64
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 65
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 66
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 67
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 68
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 69
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 70
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 71
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 72
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 73
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 74
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 75
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 76
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 77
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 78
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 79
Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Impactul Creditelor Investitionale Asupra Viabilitatii Activitatii Investitionale in Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Ai nevoie de altceva?