Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 28388
Mărime: 164.08KB (arhivat)
Publicat de: Selina Ungureanu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CUPRINS 3
 3. INTRODUCERE 5
 4. CAPITOLUL I 7
 5. ANTREPRENORUL 7
 6. I.1. LUMEA AFACERILOR 7
 7. I.1.1. Scurtă incursiune în lumea afacerilor 7
 8. I.1.2. Afacerile in secolul XXI 9
 9. I.2. ANTREPRENORUL - PROMOTORUL AFACERILOR 12
 10. I.2.1. Definirea conceptului de antreprenor. 12
 11. I.2.2 Satisfacţiile şi insatisfacţiile activităţii antreprenoriale. 13
 12. I.2.3. Şcoli de gândire privind antreprenoriatul 15
 13. CAPITOLUL II 18
 14. PSIHOLOGIA ANTREPRENORULUI 18
 15. II. 1. MOTIVAŢIA 18
 16. II. 1.1. Definirea şi dinamica motivaţiei 18
 17. II.1.2. Teorii ale motivaţiei. 20
 18. II. 1.2.2. Teoriile cognitive 26
 19. II.1.2.3. Alte teorii 30
 20. II.2. SISTEMUL DE PERSONALITATE AL ANTREPRENORULUI 32
 21. II.2.1. Personalitatea 32
 22. II.2.1.1. Tipuri de personalitate 33
 23. II.2.2. Trăsături de personalitate 34
 24. II.2.2.1. Temperamentul - latura dinamică-energetică a personalităţii 35
 25. II.2.2.2. Aptitudinile - latura instrumental-operativă a personalităţii 37
 26. II.2.2.3. Caracterul - latura relaţional-valorică a personalităţii 37
 27. II.2.2.3.1. Atitudini si comportamente 38
 28. II.2.2.3.2. Atitudini si aptitudini 39
 29. II.2.3. Subsistemul de orientare a personalităţii 40
 30. II.2.3.1. Generarea si asimilarea valorilor 42
 31. II.2.3.2. Valorile în perspectivă psihosociologică 43
 32. II.2.4. Roluri si statusuri 44
 33. II.2.5. Creativitatea - formaţiune de personalitate 45
 34. II.2.5.1. Conceptul de creativitate 45
 35. II.2.5.2.Structura creativităţii – modelul bipolar al personalitaţii 45
 36. II.2.6. Stresul 46
 37. II.3. RELATIILE UMANE 48
 38. CAPITOLUL III 56
 39. SONDAREA PSIHOLOGIEI ANTREPRENORULUI 56
 40. III. 1. Testarea motivaţiei 57
 41. III. 2. Testarea sistemului de personalitate 62
 42. CONCLUZII 70
 43. BIBLIOGRAFIE 75
 44. ANEXE 77
 45. Testul nr.1 77
 46. Testul nr.2 79
 47. Testul nr.3 82

Extras din proiect

INTRODUCERE

Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se adresau persoanelor considerate necinstite.

Sistemul socio-economic centralizat si planificat excludea, aproape in totalitate, posibilitatea unor câştiguri băneşti suplimentare veniturilor salariale. Nu a reuşit însă niciodată să suprime, deşi şi-a programat acest lucru, înclinaţia firească firii umane, de a aspira la un standard de viaţă tot mai înalt, ca şi spiritul de iniţiativă şi individualismul.

Economia de piaţă a găsit, totuşi, în România o populaţie care nu era pregătită să o înţeleagă. Puşi faţă în faţă cu o nouă realitate - trecerea de la comunism la capitalism -românii au reacţionat diferit. Unii au fost bulversaţi şi au rămas confuzi până astăzi, neânţelegând mecanismele economiei de piaţă. Alţii, speriaţi, s-au cramponat de ceva sigur şi stabil cum, spre exemplu, este un serviciu intr-o instituţie de stat. Foarte mulţi şi-au schimbat meseriile, atraşi de oferta infinit mai variată pe care o prezenta sectorul privat, aflat în plină formare si dezvoltare.

Celor care le revine meritul de a fi menţinut ţara, mai şubregită sau mai viguroasă, pe spinarea lor, sunt antreprenorii, persoane care se deosebesc de ceilalţi, prin aceea că au idei pe care le şi realizează practic.

Aceşti luptători - căci a face afaceri in România, cel puţin într-o primă fază, înseamnă o veritabilă luptă cu birocraţia, legislaţia ambiguă, fiscul, abuzurile administraţiei etc. - au investit bani, timp, sănătate, suflet, psihic. Unii au riscat şi au câştigat. Alţii au riscat şi au pierdut. Au luat-o, însă, de la capăt, impulsionaţi de zestrea nativa a românului, care îl ajută să devină un biruitor.

Afacerea a devenit, treptat, şi în România, o stare de spirit, garanţie a succesului economic ce va caracteriza şi societatea noastră. Spiritul implică sfera specificului, a psihicului celor care dau oxigenul atât de necesar economiei.

Domeniul psihicului antreprenorului circumscrie fenomenele subiective şi procesele psihice, desfăşurările psihocomportamentale şi totodată, sistemul personalităţii cu trăsăturile, structurile şi particularităţile acesteia.

Motivul alegerii temei este următorul: apreciez ca fiind foarte importantă cunoaşterea psihicului antreprenorului de succes şi potenţarea la maxim - prin comparaţie - a trăsăturilor psihice personale dovedite esenţiale în activitatea antreprenorială. Dacă din complexul de personalitate lipsesc valori considerate importante pentru iniţierea şi derularea unei afaceri, cei care urmăresc propulsare economico-socială pe această cale vor putea şlefui, ajusta diverse aspecte ale personalităţii lor, prin lucrul temeinic al voinţei personale.

In vederea organizării şi desfăşurării in condiţii optime a cercetării, am stabilit următoarele obiective:

1. fundamentarea ştiinţifică a noţiunilor de natură psihologică, convergenţe cu personalitatea antreprenorului;

2. proiectarea si aplicarea testelor psihologice, in direcţia cunoaşterii aspectelor psihice propulsatorii pentru activitatea de antreprenoriat;

3. prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor obţinute, prin prisma ipotezei stabilite iniţial.

Cercetarea a pornit de la ipoteza că succesul antreprenorului transpare în mai multe trăsături psihice caracteristice - motivaţionale, interpersonale şi de personalitate. Un ansamblu coerent şi concentrat de calităţi absolut obligatorii în obţinerea succesului conturează personalităţi antreprenoriale puternice, capabile să se ridice deasupra unei mase de competitori.

Pentru verificarea acestei relaţii cauzale am folosit ca principală metodă dc cercetare pe cea a testului psihologic, dublată de procedee, precum conversaţia şi observaţia.

„Antreprenorul este o fiinţă bipedă care şi când pierde are ceva de câştigat. "

Mircea Ionescu Quintus

CAPITOLUL I

ANTREPRENORUL

I.1. LUMEA AFACERILOR

I.1.1. Scurtă incursiune în lumea afacerilor.

Implicarea şi succesul in afaceri, pentru glorie, celebritate sau îmbogăţire, preocupa din toate timpurile milioane şi milioane de oameni de pe întreaga suprafaţă a pământului şi constituie o permanentă şi variată gamă de încercări în vederea dobândirii sale, care se desfăşoară în relaţie de strânsă şi condiţionată dependenţă cu parametrii mediului politic-juridic, economic-concurenţial, tehnic-tehnologic şi social.

Preview document

Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 1
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 2
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 3
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 4
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 5
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 6
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 7
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 8
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 9
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 10
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 11
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 12
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 13
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 14
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 15
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 16
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 17
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 18
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 19
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 20
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 21
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 22
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 23
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 24
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 25
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 26
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 27
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 28
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 29
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 30
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 31
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 32
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 33
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 34
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 35
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 36
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 37
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 38
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 39
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 40
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 41
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 42
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 43
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 44
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 45
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 46
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 47
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 48
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 49
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 50
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 51
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 52
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 53
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 54
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 55
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 56
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 57
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 58
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 59
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 60
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 61
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 62
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 63
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 64
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 65
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 66
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 67
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 68
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 69
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 70
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 71
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 72
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 73
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 74
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 75
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 76
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 77
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 78
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 79
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 80
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 81
Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Abordarea Antreprenoriatului din Perspectiva Socio-Psihologica.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristica și Rolul Activității de Antreprenoriat

Conform dictionarului explicativ cuvintul „antreprenor” este de proveniență franceză și pune accent pe funcția primarǎ a antreprenorului: Persoanǎ...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Cheltuielile Social-culturale

In epoca contemporana (dupa 1950), efectuarea acestor cheltuieli se bazeaza pe conceptia “statului bunastarii” (welfare state), ale carui principii...

Management Anteprenorial

CAPITOLUL 1 ÎNTREPRINZǍTORUL-PROMOTORUL FIRMEI COMERCIALE -Definirea conceptului de întreprinzător -Trăsăturile caracteristice ale...

Educatia Economica în România - Prezent și Perspectiva

1.1 Educatia într-o societate a învatarii - consideratii teoretice În decursul istoriei moderne, toate tarile lumii au pus accentul pe...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce...

Copiator

1. Definire produs generic Societatea comercială XXXX fondată in 1998 S.R.L. are sediul in Iasi, strada Stoicescu nr. 5, telefon: 25052....

Ai nevoie de altceva?