Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 21478
Mărime: 631.67KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu-Sever Antal
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Lista tabelelor iii
 2. Lista figurilor: iv
 3. Introducere 1
 4. Capitolul I 3
 5. Antreprenorul și antreprenoriatul 3
 6. I.1. Scurtă istorie a activității antreprenoriale 3
 7. I.1.1. Definiții ale antreprenoriatului 4
 8. I.1.2. Spiritul antreprenorial 7
 9. I.1.3. Funcțiile esențiale ale unui antreprenor 8
 10. I.2. Calitățile antreprenorului 9
 11. 1.3. Tipuri de antreprenori 12
 12. Capitolul II 16
 13. Antreprenoriatul din perspectivă socio-psihologică 16
 14. II.1. Antreprenoriatul din perspectivă sociologică 16
 15. II. 1. 1. Antreprenoriatul social 19
 16. II.2. Antreprenoriatul din perspectivă psihologică 22
 17. II. 2.1. Factorii determinanţi ai comportamentului antreprenorial 25
 18. Capitolul III 33
 19. Comportamentul și motivația socio-psihologică a antreprenorului 33
 20. III.1. Clarificări conceptuale 33
 21. III.2. Scopul cercetării 34
 22. III.3. Obiectivele cercetării 35
 23. III.4. Ipotezele cercetării 35
 24. III.5. Universul cercetării – Eșantionarea 35
 25. III.6. Metodologia utilizată 36
 26. III.7. Prezentarea și interpretarea datelor obținute 37
 27. Concluzii 60
 28. BIBLIOGRAFIE CERCETARE 63
 29. Anexe 66
 30. Lista tabelelor
 31. Tabel 1.1: Sinteza tipologiilor întreprinzătorului 15
 32. Tabel 2.1: Cele cinci mari dimensiuni ale personalității 28

Extras din licență

Introducere

Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce au reprezentat şi format un real curent al acestei tendinţe, noţiunile fundamentale ce conturează această latură a managementului, raportarea la nivelul psiho-social cât şi implicaţiile acesteia. De asemenea, lucrarea de faţă tratează subiectul antreprenoriatului în domeniul economic, psihologic și sociologic, structura şi influenţele sale, explică pe larg tipologiile, dezvoltă subiectul antreprenoriatului şi îl raportează la nivel de autenticitate.

Demersul este adresat prioritar, celor care doresc o documentare despre antreprenoriat, celor care își doresc să devină antreprenori și de ce nu, unui antreprenor care deține deja o afacere și încearcă să o perfecționeze sau să și-o dezvolte în continuare. De asemeni, lucrarea se adresează tuturor acestor categorii de “beneficiari” ajutându-i să-şi cunoască reciproc domeniul şi criteriile, însă nu se adresează numai lor. Sunt vizate numeroase categorii de persoane ce folosesc informațiile transmise de acest studiu pentru a se ghida în lecţiile de viaţă. Iată câteva argumente:

În cele mai multe cazuri, un întreprinzător de succes este considerat acea persoană care face parte dintr-un mediu de elită. Antreprenorul este un specialist atunci când transformă cantitatea în calitate și nerentabilul de rentabil. După cum știm, antreprenoriatul este în esență o caracteristică comportamentală a unei persoane. Antreprenorii o pot expune numai în timpul unei anumite faze ale carierei lor sau numai cu privire la anumite activități.

Potrivit gândirii economice, antreprenorul este acea persoană care își transformă ideile într-un business, într-un serviciu de sine stătător care îi aduce profit și care deține rentabilitate în timp. Din punct de vedere sociologic, antreprenorul este acel actor social ce aparține clasei de elită și care adoptă un stil de viață cuviincios. El este un om respectat de către ceilalți membrii ai societății și căruia statul îi este recunoscător din pricina locurilor de muncă create. Din punct de vedere psihologic, antreprenorul este acel individ care se simte învingător, responsabil și nu în ultimul rând cel care are la baza atuurilor sale capacitatea de lucru în echipă.

Mai mult, lucrarea se doreşte a fi un ghid adresat întreprinzătorilor din noi şi de asemenea să evidenţieze atât aspectele pozitive cât şi cele negative ale acestei clase prin studiul și documentarea de față. Așadar, indiferent de performanțele sale economice, activitatea unei companii se va forma între diferiți factori de naturǎ legislativ-normativǎ, sociali, financiari, tehnologici, politici, psihologici și de ce nu, globali.

Capitolul I

Antreprenorul și antreprenoriatul

I.1. Scurtă istorie a activității antreprenoriale

Activitatea antreprenorială în sine s-a manifestat încă de la începuturile existenței umane . Studiile despre ciclurile de business, scot în evidență teoria modernă de business cum că, antreprenorii sunt persoane inovatoare și activitatea lor de dezvoltare a afacerilor, face ca fluxurile economice și sociale să devină dinamice. La începuturile dezvoltării umane, când structurile de astăzi (guvernele, organizațiile mondiale și organizațiile supra-guvernamentale) nu existau, activitatea antreprenorială se manifesta prin probleme de subzistență precum procurarea hranei, găsirea sau construirea unui adăpost, siguranța. În perioadele istorice mai recente, activitățile antreprenoriale se desfășoară la un nivel mic, unele în zone profesionale specializate, dar asta până la Revoluția Industrială .

În perioadele istorice amintite mai sus, antreprenoriatul corespundea activităților pastorale sau agricole. Antreprenorii erau fermierii și păstorii. Tot în aceeași perioadă, activități antreprenoriale erau și cele ce presupuneau ingineria și arhitectura (castelele, cetățile, podurile și bisericile au fost realizate de arhitecți și ingineri). Relația dintre muncă și capital a fost schimbată în momentul în care se declanșează Revoluția Industrială . Aceasta din urmă este procesul tehnic prin care se face trecerea de la munca manuală la mașinism. Muncitorul își redirecționează activitatea către supraveghere, reglare și alimentarea mașinii. Apariția acestui proces a avut ca efect dezvoltarea producției, a orașelor și a științei.

Noua schimbare, face posibilă apariția unui nou tip de antreprenoriat și anume, antreprenoriatul modern. Anul în care își face simțită prezența acest antreprenoriat, este și anul cu mari influențe asupra dezvoltării economice, mai ales cea britanică. În conformitate cu datele istorice, în 1775 James Watt* intră în parteneriat cu Matthew Boulton** pentru a exploata împreună patentul de motor cu aburi îmbunătățit, cu un real succes ce durează mai bine de 120 de ani . Parteneriatul lor îi transformă în principalii producători de motoare cu aburi din Marea Britanie. Tot în acest an, se declanșează și revoluția americană, dar își face apariția și prima companie americană de tip joint-stock (societate pe acțiuni de tip închis - proprietarii acțiunilor nu pot efectua nici o formă de publicitate pentru vinderea acțiunilor).

Bibliografie

Străină

1. Bornstein, D. (2007), How to change the world: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Updated Edition, Oxford University Press

2. Cantillon, R. (2010) „Essai sur la nature du commerce en Généralˮ tradus în limba engleză de Chantal Saucier, Ludwig von Mises Institute, http://mises.org/books/Essay_on_economic_theory_cantillon.pdf, accesat în decembrie 2012

3. Chandler A.D. (1989) Strategies et Structure de l’entreprise, Editions d’Organisation, Paris

4. Cooper A.C. (1986), „Technical entrepreneurship: what do we know?”, The survival of the small firm – Employment Growth, Technology and Politics, editat de către James Curran, David Watkins, Ed. Gower, England

5. Hatten, T. (1997), Small Business – Entrepreneurship and beyond, Ed. Prentice Hall, New Jeresy – SUA, 1997

6. McClelland, D. „Characteristics of Successful Entrepreneur”, The Journal of Creative Behavior, vol 21, nr. 3, http://onlinelibrary.wiley.com

Străină tradusă în limba română

1. Drucker, P. (1993), Inovația și sistemul antreprenorial, Ed. Enciclopedică, București

2. Jons, G. (1998), Comportament organizațional, Ed. Enconomică, București

3. Stokes, D, (2002), Managementul micilor afaceri, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

4. Weber, Max. (2003), Etica protestantă și spiritul capitalismului, Ed. Antet, București

Românească

1. A. R., I. L. (1998), Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Ed. Univers Enciclopedic

2. ARC., Brașovean, I., Gheorghe, C., Pirtoc, D., Porumb, A. (2008), Tendințe ale implicării sociale în România, studiu realizat de Asociația pentru Relații Comunitare http://www.arcromania.ro/content/documente/resurse_membri/Tendintele%20implicarii%20sociale%202008%20.pdf, accesat în decembrie 2012

3. Boier, R., Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), “Marketing manager”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, curs 6, 2007 – 2013

4. Botezatu, A. (2010) , „Ce este antreprenoriatul social?”, articol publicat la data de 18 aprilie, 2010, revistă online startups.ro, http://www.startups.ro/analize/ce-este-antreprenoriatul-social, accesat în decembrie 2012

5. Bucur, V., “Cursuri de antreprenoriat”, http://ro.scribd.com/doc/49602088/Cursuri-Antreprenoriat accesat în decembrie 2012

6. Cordoș, R. (2008), Antreprenoriat, Editura Todesco, București

7. Corodeanu, D. (2008), Management. Comportament și performanța întreprinzătorului român, Ed. Tehnopolis, Iași

8. Ghenea, M. (2011), Antreprenoriat: drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri , Ed. Universul Juridic, București

9. Neguț, N. (2011), “Cultură antreprenorială” – notițe de curs, Facultatea de Științe Economice, Universitatea “Ioan Slavici”, Timișoara

10. Nicolescu, O. (2011), Managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Ed. Economică, București

11. Orhei, E., „Antreprenoriatul social și rolul său în dezvoltarea socialăˮ, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest Timișoara, http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/onm2007/SECTIUNEA%202/Orhei_Elisabeta.pdf, accesat ianuarie 2013

12. POSDRU, (2012), “Antreprenor – viitor durabil, Fundamentele procesului antreprenorial”, Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane “Investeşte în oameni!”, Universitatea 1 Decembrie, Târgu Mureș

13. Sasu, C. (2001), Inițierea şi dezvoltarea afacerilor, Editura Polirom, laşi

14. Teodorescu, A. (2008), „Top 5 realități despre antreprenori”, Wall-street: pentru noua economie, 7 iulie 2008, http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/44568/Top-5-realitati-despre-antreprenori.html, accesat în decembrie 2012

15. Zorlenţan, T., Burduș, E., Căprărescu, G., (1998) – Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti

16. Monitorul oficial nr 349 / 1999.

Preview document

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 1
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 2
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 3
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 4
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 5
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 6
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 7
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 8
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 9
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 10
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 11
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 12
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 13
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 14
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 15
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 16
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 17
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 18
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 19
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 20
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 21
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 22
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 23
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 24
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 25
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 26
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 27
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 28
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 29
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 30
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 31
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 32
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 33
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 34
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 35
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 36
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 37
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 38
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 39
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 40
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 41
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 42
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 43
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 44
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 45
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 46
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 47
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 48
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 49
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 50
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 51
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 52
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 53
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 54
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 55
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 56
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 57
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 58
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 59
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 60
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 61
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 62
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 63
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 64
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 65
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 66
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 67
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 68
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 69
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 70
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 71
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 72
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 73
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 74
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 75
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 76
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 77
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 78
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 79
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 80
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 81
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 82
Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Abordarea Antreprenoriatului in Perspectiva Socio-Psihologica.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești

Privită în cadrul ştiinţelor sociale, sociologia rurală este o disciplină relativ recentă, tânără, ea devenind centenară abia la începutul acestui...

Erori de argumentare în discursul politic

Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a...

Influența Vieții de Cuplu Asupra Dezvoltării Copiilor

ARGUMENT Relaţiile de cuplu cunosc, în toată societatea modernă, transformări fără precedent. Familia, ca formă reprezentativă a vieţii de cuplu,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică

INTRODUCERE Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se...

Copiator

1. Definire produs generic Societatea comercială XXXX fondată in 1998 S.R.L. are sediul in Iasi, strada Stoicescu nr. 5, telefon: 25052....

Ai nevoie de altceva?