Erori de argumentare în discursul politic

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 17537
Mărime: 113.15KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1: ARGUMENTAREA 6
 3. 1.1 Descrierea procesului de argumentare 6
 4. 1.2 Tehnici de argumentare 9
 5. 1.3Tipologia argumentelor 12
 6. CAPITOLUL II. ERORI DE ARGUMENTARE 18
 7. 2.1 Structura corectă a unei argumentări 18
 8. 2.2 Modalităţi greşite de argumentare – sofismele 22
 9. CAPITOLUL III: DISCURSUL POLITIC 40
 10. 3.1 Notiuni generale despre discurs 40
 11. 3.2 Particularitătile discursului politic 42
 12. 3.3 Strategii argumentative în discursul politic 44
 13. 3.4 Discursul politic românesc – studiu de caz: analiza erorilor de argumentare 49
 14. CONCLUZII 60
 15. BIBLIOGRAFIE 62

Extras din licență

Motto: “…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcută mai înainte de a porni la înfăptuirea a ceea ce trebuie”**

Tucidide

INTRODUCERE

De la conversaţia uzuală la contextele oficiale, suntem mereu puşi în situatia de a crea argumente convingătoare pentru a susţine o idee, a apăra o opinie proprie sau pentru a respinge opinia interlocutorului .Deşi argumentarea ţine de cotidianul vietii umane, fiindu-i familiară fiecărui om pus în situaţia de a-şi rezolva problemele vietii zilnice sau de a se angaja în dispute cu semenii (prieteni, adversari, membri ai familiei, oamenii politici, colegi de serviciu etc.), puţini sunt cei care o cunosc în esenţa si detaliile funcţionării ei. Familiaritatea nu-i asigura decât parţial înţelegerea.

Dacă în viaţa obişnuită argumentarea este familiară fără a fi înţeleasă, literatura de specialitate surprinde multitudinea încercărilor de a o întelege, defini si explica.

Obiectul de studiu al acestei teze este discursul politic românesc contemporan, iar scopul acesteia este de a investiga cazurile de apariţie a manevrelor eronate în argumentare, cu aplicarea analizei efectuate asupra acestora în discursurile politice romanesti. Politicienii asupra cărora ne îndreptăm atentia în mod special pentru a releva specificul discursului lor sunt: Ion Iliescu, Adrian Năstase, C.V.Tudor şi Traian Băsescu.

Corpusul care stă la baza acestei cercetări este constituit, în încercarea de a acoperi o diversitate cât mai mare de structuri şi aspecte caracteristice ale discursului politic, din texte provenite din diverse surse: site-ul Parlamentului, presă, internet, talk-show-uri înregistrate şi transcrise.

Este la îndemana simţului comun să constate că atunci cand argumentăm în faţa unui public, punem în mişcare diferite tipuri de raţionamente. Argumentarea este adecvată şi corectă dacă aceste raţionamente sunt valide, adică respectă normele generale ale raţionalitătii. Dacă raţionamentele nu sunt corecte, atunci rezultatul se concretizează într-o argumentare sofistică.

Primul capitol se axează cu precădere pe aspectele general-teoretice ce vizează configuraţia argumentului, cum ar fi: elementele constituţionale ale argumentului, ce este şi ce nu este un argument (când poate fi considerat un segment comunicaţional argument: propoziţiile trebuie să aibă valoare de adevăr şi măcar unul dintre ele să poată asigura dovada necesară extragerii concluziei), pe o reprezentare a tipologiei argumentelor şi o scurtă prezentare a celor mai cunoscute dintre acestea, cât şi o clasificare a tehnicilor de argumentare folosite cel mai adesea.

În capitolul al doilea numit Erori de argumentare sunt prezentate structura unei argumentări şi câteva exemple de modalităţi greşite de argumentare dintre care enumerăm: argumentum ad populum (argumentul relativ la majoritate/popor), argumentul bazat pe prestigiu (argumentum adverecundiam, argumentul apelului la autoritate, argumentul bâtei, argumentul proastei companii,cauza falsă, etc.

Capitolul trei al lucrării are în vedere chestiuni legate de discursul politic şi anume teoriile discursului în general şi cele ce ţin de analiza discursului, în particular, cu sublinierea aportului adus pragmaticii şi argumentaţiei de analiza conversaţională, au fost, de asemenea, considerate utile pentru a fi incluse în studiul de faţă. Şi pentru că suntem de părere că orice studiu teoretic ar trebui să se concretizeze într-o aplicaţie practică, am selectat pentru analiza corpusului discursul politic, un context care, aşa cum se ştie, este un bun suport pentru acest tip de inverstigaţie şi cercetare.

În sfârşit, un alt motiv ar fi acela că acest domeniu de cercetare se face remarcat prin prosperitate şi diversificare crescândă, în special datorită numărului tot mai mare de forme argumentativ-atitudinale eronate care oferă din plin hrană pentru cercetările viitoare, indiferent cărui domeniul de investigaţie se circumscriu.

De asemenea, ȋn cadrul aceluiasi capitol sunt prezentate strategiile argumentative folosite în discursul politic ȋncheiandu-se cu un studiu de caz referitor la erorile de argumentare în discursul politic din zilele noastre.

Bibliografie

1. Andrei Marga, Raţionalitate, comunicare, argumentare, Editura Dacia, Cluj, 1991

2. Anne Reboul, J. Moeschler, Pragmatica azi, Editura Echinox, Cluj, 2001

3. Benveniste,Emile, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966

4. Botezatu, Petre , Valoarea deductiei, editura Stiintifică, Bucuresti, 1971

5. Charadeau,P. Reflexion pour une typologie des discours, în Études de linguistique appliquée, nr. 11, sept., 1973

6. Cmeciu,Camelia, Aspecte ale interacţiunii în discursul electoral, în Maria Carpov (coordonator), Ipostaze ale interacţiunii, Editura Alma Mater, Bacău, 2004

7. Dascălu, Valentina, Manipulation through Words: rhetorical Devices in political and religious Speeches, în Horia Hulban (editor), Style in Language, Discourses and Literature, Editura Lumen, Iaşi, 2004, vol al 2-lea

8. Dragoş, Elena , Introducere în pragmatică, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2000

9. Ducrot,O. Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique , Paris, 1972

10. D. P. Gorski şi P. V. Tavaneţ, Logica, ed. Stiintifică, 1957

11. Gavriliu,L. Mic tratat de sofistica, Bucuresti, ed. Iri, 1996

12. Maingueneau, D. Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Problèmes et perspectives, Paris, 1976

13. Michel le Guern, Métaphore et argumentation, în L’argumentation, Presses Universitaires de Lyon, 1981

14. Oddo, L, McClain, T, B, 1990: Preparing for Legislative Debate, National Texbook Company

15. PERELMAN, C., OLBRECHTS-TYTECA, L., 2012 [1958]: Tratat de argumentare. Noua retorică, trad. de Aurelia Stoica, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” [La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Paris, PUF].

16. Popa, Cornel, Logica, actiunea si discursul argumentativ, ed.Stiintifică si pedagogica, Bucuresti, 1983

17. Rastier, F. Sens et textualité, Paris, 1989

18. Ricoeur, P. Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, 1995

19. Rotaru, Marina, 2006: Tony Blair şi noul discurs laburist. O analiză critică a discursului politic al partidului New Labour, Editura Lumen, Iaşi

20. Rovenţa-Frumuşani, Daniela, 2000: Argumentarea. Modele şi strategii, Bucureşti, All.

21. Rybacki, K, C, Rybacki, Donald, J, 2004: O introducere in arta argumentarii’, (trad. rom.), Iaşi, Polirom, 2004.

22. Sălăvăstru, Constantin, 2003: Teoria şi practica argumentării, Iaşi, Polirom.

23. Sălăvăstru, Constantin, 2006: Mic tratat de oratorie, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”.

24. Săvulescu, Silvia, 2001: Retorică şi teoria argumentării. Note de curs, Bucureşti, SNSPA [reeditare 2004, Comunicare.ro].

25. TOULMIN, S.E., 1958: The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press.trad. Fr Les usages de L argumentation , PUF Paris, 1993.

26. Tuţescu, Mariana, 1998: L’argumentation. Introduction à l’étude du discours, Bucureşti, EUB.

27. Van Eemeren, F.H, Rob Grootendorst, 2004: A Systematic Theory of Argumentation, Cambridge, University Press

28. WALTON, Douglas, 2007: Media Argumentation. Dialectic, Persuasion, and Rhetoric, Cambridge, University Press

Preview document

Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 1
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 2
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 3
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 4
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 5
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 6
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 7
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 8
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 9
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 10
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 11
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 12
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 13
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 14
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 15
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 16
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 17
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 18
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 19
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 20
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 21
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 22
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 23
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 24
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 25
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 26
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 27
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 28
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 29
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 30
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 31
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 32
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 33
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 34
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 35
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 36
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 37
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 38
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 39
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 40
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 41
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 42
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 43
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 44
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 45
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 46
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 47
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 48
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 49
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 50
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 51
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 52
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 53
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 54
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 55
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 56
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 57
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 58
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 59
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 60
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 61
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 62
Erori de argumentare în discursul politic - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Erori de argumentare in discursul politic.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești

Privită în cadrul ştiinţelor sociale, sociologia rurală este o disciplină relativ recentă, tânără, ea devenind centenară abia la începutul acestui...

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce...

Influența Vieții de Cuplu Asupra Dezvoltării Copiilor

ARGUMENT Relaţiile de cuplu cunosc, în toată societatea modernă, transformări fără precedent. Familia, ca formă reprezentativă a vieţii de cuplu,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Continuitate și discontinuitate în discursul politic comunist și postcomunist, analiză comparată - Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu

Introducere Comunicarea politică din România şi evoluţia ei, încă din nu-prea-îndepărtata perioadă de resticţii, presupune o întreagă colecţie de...

Analiza unei Candidaturi Prezidențiale

Introducere Lucrarea „Analiza unei candidaturi prezidenţiale – Adrian Năstase în campania electorală din 2004” îşi propune să descopere...

Patologii comunicaționale - persuasiunea

CCAPITOLUL I POZITIONAREA si DEFINIREA CONCEPTULUI de “PERSUASIUNE” „Comunicarea este cea prin intermediul careia ne formam si ne modificam...

Comunicare

Ce ar fi daca intreg universul ar fi mut, surd, inert fonic si vizual? Si tot ceea ce il compune ar exista doar pentru sine, nu ar comunica nimic?...

Logică juridică -

Ideea de juridic conoteaza lege, norma, regula, instructiune s.a.m.d. Ideea de logica conoteaza aceleasi elemente, cu dubla precizare ca, pe de...

Logică Juridică

Logica juridica s-a nascut si fiinteaza din momentul în care oamenii au început sa-si prefigureze ideea de Justitie ca expresie a rationalitatii...

Tehnici de argumentare

Argumentarea ca practica logico-discursiva 1. Ce este argumentarea? Argumentarea reprezinta o constructive discursiva alcatuita din rationamente...

Comunicare publică și argumentare

Actul de argumentare implica urmatoarele sensuri majore: totalitatea mijloacelor pe care le folosim în fundamentarea diverselor opinii, cu scopul...

Ai nevoie de altceva?