Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 15566
Mărime: 160.11KB (arhivat)
Publicat de: Cristea Ciocan
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Unv. Dr. Oana Adrian Gică
Facultatea de Business
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. LISTA FIGURILOR 3
 2. LISTA TABELELOR 3
 3. INTRODUCERE 4
 4. I. ANTREPRENORIATUL SOCIAL 7
 5. I.1. FACTORI AI ANTREPRENORIATULUI SOCIAL 11
 6. I.2.SURSE DE FINANȚARE 13
 7. II. EXEMPLE DE ANTREPRENORIAT SOCIAL DIN ROMÂNIA ȘI UK 18
 8. II.1. MACINTYRE – MAREA BRITANIE 18
 9. II.1.1. Tipuri de servicii 20
 10. II.1.2. Fonduri 20
 11. II.1.3. Surse de finanțare 22
 12. II.1.4. Structura organizatorică 23
 13. II.1.5. Managementul riscului 24
 14. II.1.6. Strategia 25
 15. II.1.7. Coffee Shop 26
 16. II.2. Asociația ASSOC – România (Baia Mare) 27
 17. II.2.1. TIPURI DE SERVICII 28
 18. II.2.2. ASSOC. EXEMPLU DE ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN ROMÂNIA 30
 19. III. ANALIZA COMPARATIVĂ A INTREPRINDERILOR SOCIALE 37
 20. III.1. REZULTATELE OBȚINUTE 38
 21. III.1.1. ASEMĂNĂRI 38
 22. III.1.2. DEOSEBIRI 39
 23. III.2. INTERPRETAREA REZULTATELOR 41
 24. CONCLUZII 43
 25. ANEXE 48

Extras din licență

INTRODUCERE

În context actual și avându-se în vedere dinamicile sistemice și caracteristicle societăților contemporane, antreprenoriatul social reprezintă un domeniu asupra căruia este relevant să dedicăm eforturi de cercetare. Considerăm antreprenoriatul social a fi una din ramurile fenomenelor amintite, și mai exact al fenomenului de globalizare. În fapt, se presupune că marchează o actualizare a paradigmei tradiționale a atreprenoriatului întocmai prin componenta socială a conceptului vizat. Dincolo de identificarea și exploatarea unor oportunități într-un anumit domeniu, atreprenoriatul social devine un agent al schimbării în societatea în care activează, schimbarea pe care o realizează pornind nu într-atât de la cerințele pieței, cât la nevoile sociale și problemele aferente acestora. Antreprenoriatl social poate fi asemuit unui motor al bunăstării sociale, ai căror beneficiari includ nu doar coordonatorii proiectului, investitorii sau acționarii, ci și anumite categorii sociale, care pot culege avantaje de pe urma unui astfel de proiect.

Am ales această temă datorită actualității subiectului ales. Consider că schimbările ce au nivel în societatea contemporană, reclamă necesitatea înțelegerii modului în care se aplică conceptul de antreprenoriat social la nivelul societății. În acest context, am considerat că este necesar să urmăresc cum se dezvoltă în prezent intreprinderile sociale și modul în care acestea pot servi drept un model pentru restul actorilor de pe piață.

Problema de cercetarea care urmează a fi investigată în lucrarea de cercetare vizează schimbarea modului în care antreperenoriatul social produce anumite modificări la nivelul societății prin diferitele instrumente pe care le asumă. Pentru a particulariza studiul, ne vom îndrepta atenția spre modul în care poate fi aplicat antreprenoriatul social la nivel local.

În ceea ce privește modalitatea de colectare a datelor voi aplica în cazul uneia dintre firmele selectate un chestionar prin intermediul căruia doresc să măsor performanța interprinderii. Metoda de cercetare prin care o sa filtrez datele este una de tip calitativ dar și cantitatv în sensul în care o să interpretez datele cuantificate în urma aplicării chestionarului.

Nu ai făcut ce ai scris mai sus...Deci trebuie să vorbești despre metodele de cercatre utilizate:

1. Analiza documentară...în ce a constat și la ce ai utilizat-o

2. Interviul...cui l-ai aplicat; ce aspecte au vizat întrebările din chestionar

OBIECTIVELE DE CERCETARE

Prin intermediul acestei lucrări ne propunem să urmărim principalele efecte produse de antreprenoratul social la nivelul societății. Obiectivul general al acestei lurări se referă la înâelegerea proceselor care stau la baza deschiderii unei intreprinderi sociale și a beneficiilor pe care aceasta le poate avea, atât la nivel economic cât și social. În acest sens, vom urmări anumite obiective specifice duipă cum urmează:

1. Să înțelegem cum poate fi aplicat antreprenoriatul social ca model de succes în afaceri.

2. Să înțelegem ce efecte poate avea aplicarea antreprenoriatului social la nivelul societății.

3. Să înțelegem cum se dezvoltă o intreprindere socială.

4. Să comparăm două tipuri de intreprinderi sociale.

IPOTEZE

Principala ipoteză care stă la baza acestei lucrări se referă la modul ăn care antreprenoriatul social produce anumite efecte, testabile empiric, la nivelul societății contemporane. În acest context, considerăm că prin modul de aplicare al acesui tip de acțiune, se produc anumite efecte, în opinia noastră benefice, ce se reflectă la nivel economic și social, prin integrarea anumitor categorii de persoane defavorizate în sectorul populației active din punct de vedere economic.

Cea de-a doua ipoteză ce stă la baza acestei lucrări se referă la modul în care antreprenoriatul social produce efecte benefice pe termen lung prin crearea unor mecanisme care permit reducerea sărăciei și implicit contribuie la dezvoltarea economică a sectorului în care este aplicat.

Bibliografie

LUCRĂRI DE SPECIALITATE

1. Cătălina (Mitra) Crișan, „Antreprenoriatul social și responsabilitatea socială corporatistă”, Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2012

2. J. Gregory Dees apud Albert Hyunbae Cho, „Defining social entrepreneurship: tautology monologue and politics”, în: Johanna Mair, „Social entrepreneurship”, Palagrave Macmillan, 2006

3. Johanna Mair si Ignasi Marti, „Social entrepreneurship research: a source of explenation, prediction, and delight”, Universitatea din Navarra, martie 2004

4. Juliet Roper și George Cheney, „ Leadership learning and human resorces management. The meaning of social entrepreneurship today”, Emerald Group Publishing, 2002

5. Roper și Cheney, 2005, apud Aidin Salamzadeh, „ Social enrepreneurship: Analyzing literature and proposing a comprehensive model” în The 9th Asian Academy of Management international Conference, oct. 14-16, 2011, p 520.

RAPOARTE

1. Raport anual ASSOC 2014

2. Raport anual ASSOC 2013

3. MacIntyre strategy 2016

SURSE ELECTRONICE

1.https://www.researchgate.net/profile/Juliet_Roper/publication/235319633_The_meanings_of_social_entrepreneurship_today/links/00b495201dfa6c7faf000000.pdf, accesat la data de 05.01.2016.

2. http://documents.tips/documents/orhei-elisabetadecrypted.html, accesat la data de 4. 01. 2016

3.http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.1.html, accesat la data de 12.01.2016.

4. http://www.fonduri-structurale.ro/Lista.aspx?t=fs2014-2020, accesat la 12.01.2016.

5.http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/gsc7q_POCU%202014-2020%20aprobat%20CE%20febr%202015.pdf, accesat la 12.01.2016.

6.http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/lytvf_POAD%202014-2020%2029.10.2014.pdf, accesat în 12.01.2016.

7. MacIntyre, About Us, http://www.macintyrecharity.org/about-us/, accesat la 5.01.2016

8. MacIntyre, Our History, http://www.macintyrecharity.org/about-us/our-history-2/ , accesat la 5.01.2016.

9.http://www.macintyrecharity.org/wp-content/uploads/2014/09/MacIntyre-Care-Accounts-2015.pdf, accesat la data de 12. 06. 2016

10.http://www.macintyrecharity.org/wp-content/uploads/2014/09/MacIntyre-Care-Accounts-2015.pdf, accesat la data de 12. 06. 2016

11.http://www.warringtonguardian.co.uk/news/10028488.New_art_gallery_opens_in_town/, accesat la data de 12. 06. 2016

12. http://www.macintyrecharity.org/get-involved/corporate-support/, accesat la data de 12. 06. 2016

13. http://www.macintyrecharity.org/get-involved/macintyre-lottery-2/, accesat la data de 12.06.2016

14. Business Communication in the UK, http://businessculture.org/northern-europe/uk-business-culture/business-communication/, accesat la 5.01.2016.

15. MacIntyre, Who’s Who?, http://www.macintyrecharity.org/about-us/whos-who/, accesat la 5.01.2016.

16. http://www.assoc.ro/despre-noi/, accesat la data de 4.01.2016

17. http://www.assoc.ro/unitati-protejate/, accesat la data de 4. 01. 2012

LEGISLAȚIE

1. Monitorul Oficial, Partea I, NR. 1 din 03. 01. 2008 , Hotărârea de Guvern 86/ 2008, Legea privind protecția și promovarea drepturilor personaleor cu handicap

Preview document

Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 1
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 2
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 3
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 4
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 5
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 6
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 7
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 8
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 9
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 10
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 11
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 12
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 13
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 14
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 15
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 16
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 17
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 18
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 19
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 20
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 21
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 22
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 23
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 24
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 25
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 26
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 27
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 28
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 29
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 30
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 31
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 32
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 33
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 34
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 35
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 36
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 37
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 38
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 39
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 40
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 41
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 42
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 43
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 44
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 45
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 46
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 47
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 48
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 49
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 50
Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Antreprenoriatul social - studiu de caz Romania si Marea Britanie.docx

Alții au mai descărcat și

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Analiza economico financiară a unei societăți comerciale din România

INTRODUCERE Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa...

Antreprenoriatul și fondurile europene. Programe Start-Up în România

Rezumat Termenul de antreprenoriat a inceput sa fie folosit de economisti in secolele XVIII-XIX, suprapunandu-se cu perioada Revolutiei...

IMM-urile în Perioada Crizei Economice

1.Rezumat Economia UE a depasit perioada de declin si treptat incepe sa-si revina. Anul 2010 a marcat cresteri economice, tara cu cele mai mari...

Antreprenoriat

Nu există o definiţie clară a conceptului de întreprinzător, definiţia conceptului şi rolul atribuit întreprinzătorului în literatura de...

Imm-urile în UE - Spiritul Antreprenorial în UE

Economia antreprenoriala Incepand cu sfarsitul anilor 70’ cercetarile legate de comportamentul intreprinderilor mici au crescut notabil....

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Naționalizarea firmelor - soluție pentru redresarea economică

Introducere (Definirea problemei şi a obiectivelor urmărite) Momentul “crah-ului financiar” din 2007 a destabilizat întregul mapamond, în...

Ai nevoie de altceva?