Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 32409
Mărime: 5.89MB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Garibald Popescu
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI

Cuprins

 1. Declaraţie 2
 2. Cuprins 3
 3. Contens 6
 4. Lista Figurilor 9
 5. Lista Tabelelor 11
 6. Glosar de termeni 12
 7. Rezumat 15
 8. Abstract 16
 9. Introducere 17
 10. CAPITOLUL I Elemente de bază ale lemnului 18
 11. 1.1. Elemente de economie forestieră.Scurt istoric privind ocrotirea naturii în România 18
 12. 1.2. Fondul forestier în România - prezentare generală 20
 13. 1.3. Clasificarea construcţiilor din lemn 26
 14. 1.4. Materialul lemnos si caracteristicile sale fizico-moleculare 27
 15. 1.5. Defectele lemnului şi categoriilor de material lemnos 30
 16. CAPITOLUL II Proprietățile mecanice ale lemnului şi îmbinările folosite la construcţiile din lemn 32
 17. 2.1. Comportarea lemnului la întindere-compresiune 32
 18. 2.2. Comportarea lemnului la încovoiere, strivire, forfecare. 34
 19. 2.3. Factori care influenţează comportarea lemnului la diverse solicitări 37
 20. 2.4. Clasificarea îmbinărilor 39
 21. 2.5. Reguli de realizare a legăturilor într-o îmbinare 40
 22. 2.6.Îmbinări cu pene şi cu tije 41
 23. CAPITOLUL III Cauzele degradării elementelor de construcţie din lemn 45
 24. 3.1.Calitatea în construcţii conform Legii 10/1995, cu modificările ulterioare aprobate prin Legea 123/2007 45
 25. 3.2. Uscarea şi putrezirea elementelor din lemn 47
 26. 3.3. Acţiunea mediilor agresive asupra construcţiilor din lemn. 48
 27. 3.4. Acţiunea agenţilor biologici asupra elementelor de construcţie precum şi efectele produse de acestea. 48
 28. 3.5. Deformaţii excesive ale lemnului 50
 29. 3.6. Comportarea lemnului la temperatură ridicată şi la foc. 52
 30. CAPITOLUL IV Protecţia lemnului. 55
 31. 4.1. Ignifugarea lemnului 55
 32. 4.2.Experimentări referitoare la influenţa protecţiei ignifuge asupra comportării la foc a lemnului 59
 33. 4.3. Protect Ignilem şi Magma SPB1 61
 34. 4.4. Materiale antiseptice pentru protecţia lemnului 64
 35. 4.5. Tehnologia aplicării substanţelor antiseptice 67
 36. 4.5.1. Lucrări pregătitoare pentru aplicarea tratamentelor de protecţie 67
 37. 4.5.2. Protecţia lemnului prin tratare la suprafaţă 68
 38. 4.5.3. Impregnarea lemnului prin metoda imersării 68
 39. 4.5.4. Impregnarea lemnului în picioare 70
 40. 4.5.5. Impregnarea lemnului prin osmoză 70
 41. CAPITOLUL V Structura de rezistenţă a casei din lemn 71
 42. 5.1. Tipuri de fundaţii 71
 43. 5.2. Pereţii caselor din lemn 78
 44. 5.3. Planşeele caselor din lemn 82
 45. 5.4. Bariera anti – vapori a pereţilor 85
 46. 5.5. Acoperişul tip şarpantă 87
 47. 5.6. Tipuri de învelitori folosite pentru şarpantele din lemn 89
 48. CAPITOLUL VI. Avantajele şi dezavantajele caselor de lemn faţă de cele din beton 91
 49. 6.1.Economia de energie a caselor din lemn 91
 50. 6.2. Comportarea la cutremur a construcţiilor din lemn 93
 51. 6.3. Izolarea caselor de lemn 95
 52. 6.4.Instalaţiile aferente caselor de lemn 99
 53. 6.5. Comparaţie între o casă de lemn şi una din cărămidă/beton 102
 54. 6.6 Studiu de caz. Simularea unui incendiu într-o casă din lemn 104
 55. CONCLUZII 107
 56. BIBLIOGRAFIE 108

Extras din licență

Introducere

O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe rudimentare din cele mai îndepărtate timpuri la complexele rezindenţiale de azi. Datorită numărului mare de case există diferite materiale din care sunt construite locuinţele.

Locuinţa constituie mediul adecvat care îi permite omului să îşi refacă forţa de muncă prin asigurarea celor mai potrivite condiţii de odihnă, prin sentimentul de siguranţă care îi inspiră acea ambianţă confortabilă, în care îşi consumă cea mai mare parte a timpului, precum şi prin posibilităţile ce le creează omului pentru recreere şi destindere.

Omul a fost pus în permanenţă în faţa unor probleme prioritare legate de asigurarea condiţiilor normale de temperatură, umiditate, ventilaţie, adică de asigurare a unui grad de confort cât mai ridicat în încăperile de locuit unde îşi petrece mai mult de jumătate din viaţă.

Clădirile de locuit individuale, care ocupă un volum important din totalul volumului de locuinţe din ţara noastră folosesc atât încălzirea centrală, cât şi încălzirea locală. Combustibilii folosiţi sunt cei clasici: cărbunele, lemnul, gazele naturale şi cele de sondă, (păcură, motorină şi petrolul lampant). Căldura produsă în sobele încăperilor din apartamente nu este folosită raţional, cauza principală constituind-o arderea necontrolată a combustibililor. Astfel, mari cantităţi de căldură se pierd din lipsa asigurării unui regim normal de funcţionare a instalaţiei, din cauza utilizării de sobe cu randament scăzut şi prin gaze de ardere.

Este bine cunoscut faptul că lemnul este folosit în construcţie încă din antichitate, deoarece se regăsea din plin în bogăţiile pe care planeta le are. Primii care au promovat construcţia caselor moderne din lemn au fost suedezii. La noi în ţară casele de lemn se regăsesc mai ales în zonele de munte, dar nu numai. Datorită avantajelor acestor tipuri de case, tot mai mulţi oameni au adoptat acest tip de locuinţă.

CAPITOLUL I Elemente de bază ale lemnului

1.1. Elemente de economie forestieră. Scurt istoric privind ocrotirea naturii în România

În lume: pădurile ocupă 1/3 din suprafaţa continentelor (4.300 mil. ha);

În România: pădurile ocupă 27% din teritoriu (aproximativ 6 mil. ha);

Clasificare:

a) după repartizarea în teritoriu:

- peste 700 m altitudine à 60%;

- între 150 şi 700 m à 30%;

- sub 150 m à 10%.

b) după zona de vegetaţie:

- peste 1300 m altitudine à alpină;

- între 200 şi 1300 m à forestieră;

- sub 200 m à stepă.

c) după ponderea speciilor:

- fag à 30%;

- răşinoase à 30%;

- stejar à 20%;

- altele à 20%.

Scurt istoric privind conservarea și ocrotirea naturii in România.

Până în 1928 - există atestări încă din Evul Mediu privind preocupări în această privință, deşi atunci oamenii nu aveau ca scop protejarea în sine a naturii, ci împiedicarea exploatării resurselor proprii de către persoane străine și crearea unor condiții optime de regenerare a pădurilor. O acțiune specifică acestei perioade este tradiția ocrotirii unor arbori cu valoare simbolică (stejarul din Borzești, stejarul lui Ştefan cel Mare de la Vizantea-Vrancea, Regele brazilor de la Tihuța-Bistrița Năsăud).

În anul 1864 – apare Codul penal român, în care se prevedeau sancțiuni pentru unele acțiuni, precum otrăvirea peștelui din bălți sau incendierea pădurilor și fânețelor.

În anul 1868 apare Legea pentru poliția rurală: prevedea oprirea vânatului patru luni pe an, interzicerea distrugerii cuiburilor și ouălelor păsărilor de interes, precum și unele măsuri de combatere a dăunătorilor și bolilor la plante și animale.

Anul 1872 aduce promulgarea primei legi a vânătorii, în care se reia interzicerea perioadei de oprire a vânatului și interzicerea acestuia pentru anumite specii. Începuturile conservării biodiversității în sensul de azi al cuvântului își au originea la sfârșitul secolului XIX, când, inspirați de curentul din acea perioadă, botanistul D. Grecescu, pictorul Nicolae Grigorescu și balneologul I. Bernath sesizează necesitatea păstrării unor peisaje neinfluențate de om.

Anii 1928-1944 reprezintă o perioadă de pionierat privind conservarea naturii și ariile protejate în Romania în care primul pas a fost făcut în anul 1928, când la Cluj a avut loc primul congres al naturaliștilor din România, unde la propunerea lui Emil Racoviță a fost adoptată o hotărâre privind elaborarea legii referitoare la protecția naturii în România. Astfel, în 1930 apare legea nr. 213 pentru protecția monumentelor naturii din România.

Bibliografie

[1] Metodologia calculului forțelor și mijloacelor necesare pentru stingerea incendiilor. - Comandamentul Pompierilor.

[2] Vulcăneanu ,S.- De la semne şi simboluri la citirea planurilor, reprezentarea construcţiilor de clădiri şi a spaţiilor învecinate.

[3] Vulcăneanu ,S.- Apărarea împotriva incendiilor. Protecţia civilă. Protecţia mediului. Sesiunea ştiinţifică SIGPROT 2003, Bucureşti.

[4] Marusciac ,D. - Construcţii moderne din lemn, Editura Tehnică ,Bucureşti 1997.

[5] Peştişanu ,C. - Construcţii, Editura Pedagogică, Bucureşti 1995.

[6] Vulcăneanu,S.- Curs de construcţii.

[7] Strătescu ,I. - Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, Editura Cantemir.

[8] Vulcăneanu,S.- Construcţia sobelor, şemineelor, coşurilor şi canalelor de fum, Academia de Poliţie, Bucureşti 2000.

[9 ] Mocioi,A.- Curs la Tehnica şi Tactica stingerii incendiilor.

[10] Sesiunea Internaţională a studenţilor SIGPROT 2011.

[11] Norma tehnică C58-1996 privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii.

[12] NP 057-02 „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (revizuire NP 016-96)".

[13] NP005-96 cod pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn.

[14] P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.

[15] I7-2009 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice.

[16] I20-2000 normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului

[17] STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente.

[18] SR EN 1995-1-1:2004. Proiectarea structurilor de lemn.

[19] STAS 856-71 Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din lemn.

[20] STAS 857-83 Piese şi elemente din lemn pentru construcţii.

[21] SR EN 408/1996 - Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăţi fizice şi mecanice.

[22] STAS 10101/1-78- Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente.

[23] STAS 7771/1—81 ,,Măsuri de siguranţă contra incendiului. Determinarea resitenţei la foc a elementelor de construcţii".

[24] ISO 834-8:2002 Teste de resistenţă la foc. Elemente de construcţie ale cladirilor.

[25] BS EN ISO 140-3:1995 Acustică. Măsurarea izolarii acustice a clădirilor şi a elementelor de constructie. Măsurarea în laborator a izolarii acustice cu aer a elementelor de construcţie.

[26] BS EN ISO 717 - 1: 1997 Acustică. Evaluarea izolarii acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie.

[27] C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

[28] Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

[29] Legea nr 123/2007 privind calitatea în construcţii.

[30] Legea Mediului 137/1995 - Legea protecţiei mediului.

[31] http://www.moldsilva.ro/.

[32] http://ghid.imopedia.ro/.

[33] http://www.caselemnromania.ro/index.php?p=6.

[34] http://www.mobina.ro/

Preview document

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 1
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 2
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 3
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 4
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 5
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 6
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 7
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 8
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 9
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 10
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 11
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 12
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 13
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 14
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 15
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 16
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 17
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 18
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 19
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 20
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 21
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 22
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 23
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 24
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 25
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 26
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 27
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 28
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 29
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 30
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 31
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 32
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 33
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 34
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 35
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 36
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 37
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 38
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 39
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 40
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 41
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 42
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 43
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 44
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 45
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 46
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 47
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 48
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 49
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 50
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 51
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 52
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 53
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 54
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 55
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 56
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 57
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 58
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 59
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 60
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 61
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 62
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 63
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 64
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 65
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 66
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 67
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 68
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 69
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 70
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 71
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 72
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 73
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 74
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 75
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 76
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 77
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 78
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 79
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 80
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 81
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 82
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 83
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 84
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 85
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 86
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 87
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 88
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 89
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 90
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 91
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 92
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 93
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 94
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 95
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 96
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 97
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 98
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 99
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 100
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 101
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 102
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 103
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 104
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 105
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 106
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 107
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 108
Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Case de Locuit din Lemn - Noi Tehnologii de Constructii.docx

Alții au mai descărcat și

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate,...

Proiect zidării

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea...

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri,...

Construcții din beton armat

Memoriu tehnic Prin tema de proiectare s-a cerut realizarea proiectului de execuţie pentru un cadru antiseismic. Construcţia este amplasată în...

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită...

Beton armat - Construire imobil S+P+3E

Tema lucrării prevede: proiectarea unei construcţii etajate S+P+3E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocupând în plan o suprafaţă...

Construcții

I. Date de temă Prin tema de proiectare primită pentru elaborarea proiectului, s-a stabilit a se concepe realizarea unei construcţii cu destinaţia...

Caiet de practică tehnologică și de organizare

1. Legea 258/2007 privind practica elevilor si studentilor Art. 1 Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, in conformitate cu...

Te-ar putea interesa și

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

CUVINTE CHEIE Cutremur; Comportare la foc; Grad de rezistenţă la foc; Mansardă; Degradare termică; Lemn chertat; Reacţie la foc. NOȚIUNI...

Istoria sasului Crocmaz

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei şi gradul de studiere. Istoria localităţii constituie unul din mijloacele de reconstituire şi de făurire a...

Regiuni Turistice pe Glob

4.1. Egipt Fenomenul turistic se polarizează pe axa Nilului, numărul vizitatorilor, în special din Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia dar şi...

Ai nevoie de altceva?