Construcții

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 15 fișiere: docx, pdf, xlsx
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 16503
Mărime: 6.48MB (arhivat)
Publicat de: Alistar Chiriță
Puncte necesare: 10

Extras din proiect

I. Date de temă

Prin tema de proiectare primită pentru elaborarea proiectului, s-a stabilit a se concepe realizarea unei construcţii cu destinaţia clădire de birouri, având regimul de inăltime D+P+3E.

Această clădire este amplasată in mediul urban intr-o zonă periferică a municipiului Roman.

II. Soluţia funcţională

La demisol s-au amenajat birouri, săli de conferinţă, bibliotecă şi grupurile sanitare.

Atât la parter cât şi la etajele superioare s-au amenajat aceleaşi încăperi ca la demisol cu excepţia bibliotecii.

Circulatia pe verticală se realizează prin casa scării.

Peretii exteriori s-au realizat din zidărie de B.C.A. cu o grosime de 30 cm, iar pentru obtinerea unui confort normal cu un consum redus de energie pe parcursul unui an se procedează la dispunerea unei izolatii termice din vată minerală bazaltică cu o grosime de 15cm.

La interior pereţii despărţitori s-au realizat din zidărie de B.C.A. cu o grosime de 25 cm, respectiv 20 cm, iar peretii de compartimentare s-au realizat din plăci de gips carton de 1,00 cm cu umplutură din vată minerală de 13 cm respectiv 8 cm.

Soluţia de compartimentare interioară adoptată conferă unele avataje importante ale clădirii in ansamblu, din care pot fi metionate:

asigură obtinerea unei greutăti cat mai reduse a constructiei

flexibilitatea in privinta reorganizării in viitor a functionalului

scurtarea duratei de executie, cu posibilitatea eliminarii unor finisaje umede

adoptarea unor tehnologii modern pentru finisajele din interior

III. Structura de rezistenţă

Alegerea unei forme in plan cât mai compacte şi simetrice cât si a funcţionalului cât mai organizat, a permis adoptarea unei structuri pe cadre din beton armat dispuse pe cele două direcţii principale la următoarele interaxe:

deschiderile: 2x5,7m;

treveele: 1x5,4m şi 4x3,9m;

În direcţie verticală structura se dezvoltă pe 5 niveluri (D+P+3E) si aticul de peste ultimul nivel, aceste subansambluri ajungând la cota +12,00m.

Urmărindu-se evitarea schimbărilor bruşte a capacităţilor de rezistenţă ale elementelor structurale pe înalţimea clădirii în vederea obţinerii unei comportări favorabile în domeniul postelastic de deformare s-a procedat la realizarea stâlpilor cu o secţiune constantă pe inălţime si cu dimensiunile secţiunii de 40x40cm.

Calculul static al structurii s-a facut automat utilizând programul AXIS VM 10, respectându-se prevederile gradului de seismicitate pentru zona considerată conform codului de proiectare P100-2006, rezultatele fiind analizate si detaliate in capitolul 3 al prezentului proiect.

Placa pe sol s-a conceput din beton armat monolit cu o grosime a betonului de 15 cm, situată la cota -2,80, iar planşeele de la nivelurile superioare s-au realizat din condiţii de rezistenţă respectiv izolare fonică cu o grosime de 15 cm.

IV. Soluţia de fundare

După cum se poate urmări în planşele executate, fundaţia structurii s-a realizat la cota -4,70, considerând că se intâlneşte cu un strat de argilă prăfoasă cu indicele de consistenţă Ic>0,5 pentru care s-a considerat o presiune de calcul de 220 kPa.

Fundaţia adoptată este continuă pe reţele de grinzi, considerentele dupa care a fost adoptată fiind analizate conform codului de proiectare pentru fundaţii NP 112-2004.

V. Tehnologia de execuţie si organizarea de şantier

Conceperea unei construcţii cu destinaţia clădire de birouri, cu inălţimea de 12,00 m şi un plan de dimensiuni 21,00x11,40 m, realizată cu o structură în cadre din beton armat, s-a efectuat astfel: elementele structurale s-au realizat cu ajutorul cofrajelor pentru beton armat din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răşinoase.

Turnarea betonului se face cu autopompa de beton alegandu-se un utilaj cu o rază cuprinzătoare pentru structură de 25 m, betonul si mortarele se consideră că vin gata preparate de la o statie centralizată situată la 10 km distant, transportul realizandu-se cu autoagitătoare cu o capacitate de 5 m3.

Bibliografie

- C107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

- C107-2-2005 – Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la clădirile cu alta destinatie decat cea de locuit.

- C107-3-2005 – Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor.

- C107/6-02 – Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcție.

- SR EN 1991-1-1-2004 – Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.

- SR EN 1991-1-3-2005 – Încărcări date de zăpadă.

- SR EN 1991-1-4-2006 – Acțiuni ale vântului.

- SR EN 1992-1-1-2004 – Reguli generale și reguli pentru clădiri.

- STAS-10101-2A1-87- Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare ale cladirilor.

- P100/1-2006 – Normativ privind protecția antiseismică a construcțiilor.

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

- NE 012-99 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat.

- C – Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozootehnice, locuințe și social-culturale – 1982.

- Ts – Indicator de norme de deviz pentru lucrări de terasamente – 1981.

- Zoltan Kiss, Traian Oneț “Proiectarea structurilor de beton” 2008

- Ion Șerbănoiu, Ioan Ciocan “Organizare și Management în Construcții”

- “Norme de Munca Unificate pe Economie in Constructii”

Preview document

Construcții - Pagina 1
Construcții - Pagina 2
Construcții - Pagina 3
Construcții - Pagina 4
Construcții - Pagina 5
Construcții - Pagina 6
Construcții - Pagina 7
Construcții - Pagina 8
Construcții - Pagina 9
Construcții - Pagina 10
Construcții - Pagina 11
Construcții - Pagina 12
Construcții - Pagina 13
Construcții - Pagina 14
Construcții - Pagina 15
Construcții - Pagina 16
Construcții - Pagina 17
Construcții - Pagina 18
Construcții - Pagina 19
Construcții - Pagina 20
Construcții - Pagina 21
Construcții - Pagina 22
Construcții - Pagina 23
Construcții - Pagina 24
Construcții - Pagina 25
Construcții - Pagina 26
Construcții - Pagina 27
Construcții - Pagina 28
Construcții - Pagina 29
Construcții - Pagina 30
Construcții - Pagina 31
Construcții - Pagina 32
Construcții - Pagina 33
Construcții - Pagina 34
Construcții - Pagina 35
Construcții - Pagina 36
Construcții - Pagina 37
Construcții - Pagina 38
Construcții - Pagina 39
Construcții - Pagina 40
Construcții - Pagina 41
Construcții - Pagina 42
Construcții - Pagina 43
Construcții - Pagina 44
Construcții - Pagina 45
Construcții - Pagina 46
Construcții - Pagina 47
Construcții - Pagina 48
Construcții - Pagina 49
Construcții - Pagina 50
Construcții - Pagina 51
Construcții - Pagina 52
Construcții - Pagina 53
Construcții - Pagina 54
Construcții - Pagina 55
Construcții - Pagina 56
Construcții - Pagina 57
Construcții - Pagina 58
Construcții - Pagina 59
Construcții - Pagina 60
Construcții - Pagina 61
Construcții - Pagina 62
Construcții - Pagina 63
Construcții - Pagina 64
Construcții - Pagina 65
Construcții - Pagina 66
Construcții - Pagina 67
Construcții - Pagina 68
Construcții - Pagina 69
Construcții - Pagina 70
Construcții - Pagina 71
Construcții - Pagina 72
Construcții - Pagina 73
Construcții - Pagina 74
Construcții - Pagina 75
Construcții - Pagina 76
Construcții - Pagina 77
Construcții - Pagina 78
Construcții - Pagina 79
Construcții - Pagina 80
Construcții - Pagina 81
Construcții - Pagina 82
Construcții - Pagina 83
Construcții - Pagina 84
Construcții - Pagina 85
Construcții - Pagina 86
Construcții - Pagina 87
Construcții - Pagina 88
Construcții - Pagina 89
Construcții - Pagina 90
Construcții - Pagina 91
Construcții - Pagina 92
Construcții - Pagina 93
Construcții - Pagina 94
Construcții - Pagina 95
Construcții - Pagina 96
Construcții - Pagina 97
Construcții - Pagina 98
Construcții - Pagina 99
Construcții - Pagina 100
Construcții - Pagina 101
Construcții - Pagina 102
Construcții - Pagina 103
Construcții - Pagina 104
Construcții - Pagina 105
Construcții - Pagina 106
Construcții - Pagina 107
Construcții - Pagina 108
Construcții - Pagina 109
Construcții - Pagina 110
Construcții - Pagina 111
Construcții - Pagina 112
Construcții - Pagina 113
Construcții - Pagina 114
Construcții - Pagina 115
Construcții - Pagina 116
Construcții - Pagina 117
Construcții - Pagina 118
Construcții - Pagina 119
Construcții - Pagina 120
Construcții - Pagina 121
Construcții - Pagina 122
Construcții - Pagina 123
Construcții - Pagina 124
Construcții - Pagina 125
Construcții - Pagina 126
Construcții - Pagina 127
Construcții - Pagina 128
Construcții - Pagina 129
Construcții - Pagina 130
Construcții - Pagina 131
Construcții - Pagina 132
Construcții - Pagina 133
Construcții - Pagina 134
Construcții - Pagina 135
Construcții - Pagina 136
Construcții - Pagina 137
Construcții - Pagina 138
Construcții - Pagina 139
Construcții - Pagina 140
Construcții - Pagina 141
Construcții - Pagina 142
Construcții - Pagina 143
Construcții - Pagina 144
Construcții - Pagina 145
Construcții - Pagina 146
Construcții - Pagina 147
Construcții - Pagina 148
Construcții - Pagina 149
Construcții - Pagina 150
Construcții - Pagina 151
Construcții - Pagina 152

Conținut arhivă zip

 • 1.docx
 • 10.docx
 • 11.docx
 • 12.pdf
 • 13.pdf
 • 14.docx
 • 2.docx
 • 3.docx
 • 4.docx
 • 5.docx
 • 6.docx
 • 7.docx
 • 8.docx
 • 9.docx
 • anex.xlsx

Alții au mai descărcat și

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri,...

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe...

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită...

Beton armat - Construire imobil S+P+3E

Tema lucrării prevede: proiectarea unei construcţii etajate S+P+3E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocupând în plan o suprafaţă...

Caiet de practică tehnologică și de organizare

1. Legea 258/2007 privind practica elevilor si studentilor Art. 1 Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, in conformitate cu...

Construcție din pereți structurali

Imobil:P+4E/b-dul Tomis nr.124 1. Date generale Investitia include o cladire cu regim de inaltime P+4E avand ca destinatie realizarea de birouri...

Tehnologia proceselor de Construcții

Este bine cunoscută importanţa majoră a activităţii din domeniul construcţiilor, activitate ce este aplicată practic in intreagă sferă a vieţii și...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea ansamblului bielă-bolț unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteză maximă constructivă de 210 kmh

Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului și încadrarea acestuia într-un segment de piață. Detalierea modului de...

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES...

Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în...

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Calculul și construcția autovehiculelor - cutia de viteze

Se se proiecteze o cutie de viteze pentru un autovehicul cu urmatoarele date tehnice: - tipul: autoturism - momentul motor maxim: 240 [Nm] -...

Marketing Terra Construct SRL

INTRODUCERE Ca titlu al lucrării mele de licență, am ales să analizez o companie medie care operează pe o piață mare si folosește principiile...

Ai nevoie de altceva?