Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 25428
Mărime: 144.44KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Palade
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Neculai

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - PREZENTAREA SOCIETĂŢII
 2. 1.1 Prezentare generală
 3. 1.2 Scurt istoric
 4. 1.3 Obiectul de activitate
 5. 1.4 Evoluţia şi structura actuală a capitalului social
 6. CAPITOLUL II - VENITURI GENERATE DE ACTIVITATE
 7. 2.1. Definirea notiunii de venituri
 8. 2.2. Probleme aferente recunoasterii veniturilor intreprinderii
 9. 2.3. Consideratii privind evaluarea veniturilor
 10. 2.4. Componenta veniturilor intreprinderii
 11. 2.5. Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala
 12. 2.5.1. Contabilitatea veniturilor din vanzarea serviciilor
 13. 2.5.2. Contabilitatea altor venituri operationale
 14. 2.6. Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperationala
 15. 2.6.1 Contabilitatea veniturilor din activitatea de investitii
 16. 2.6.2. Contabilitatea veniturilor din activitatea financiara
 17. 2.6.3. Contabilitatea veniturilor exceptionale
 18. CAPITOLUL III - CHELTUIELI EFECTUATE
 19. 3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constructie
 20. 3.1.1. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile
 21. 3.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind mărfurile
 22. 3.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de terţi
 23. 3.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele şi vărsămintele aşimilate
 24. 3.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul
 25. 3.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de constructie
 26. 3.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare
 27. 3.2.1. Contabilitatea cheltuielilor privind dobânzile
 28. 3.2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturile acordate
 29. 3.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare
 30. 3.4. Contabililtatea cheltuielilor cu amortizările si provizioanele şi ajustarea la inflaţie
 31. 3.4.1. Contabilitatea cheltuielilor de constructie privind amortizările şi provizioanele
 32. 3.4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind amortizările şi provizioanele
 33. CAPITOLUL IV - ALTE ŞITUATII (CAZURI PARTICULARE) CARE FAC CA FIRMA SA FIE DIFERITA DE ALTELE.
 34. 4. 1. Forme şi mijloace publicitare
 35. 4. 1. 1. Reduceri de pret
 36. 4. 1. 2. Vanzarile grupate
 37. 4. 1. 3. Organizarea de concursuri, jocuri, loterii.
 38. 4. 1. 4. Merchandişing-ul
 39. 4. 1. 5. Prime şi cadouri promotionale
 40. 4. 1. 6. Sponsorizarea
 41. 4. 1. 7. Incercari gratuite ( sampling )
 42. 4. 2. Publicitatea prin media
 43. 4. 3. Publicitatea exteriora
 44. 4. 4. Publicitatea prin tiparituri
 45. 4. 5. Publicitatea gratuita
 46. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 47. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006.

La data înfiinţării capitalul social era în valoare de 5 000 RON şi se compunea din aport în numerar subscris în cont. Capitalul social se dividea în părţi sociale egale în valoare de 100 RON, rezultând un număr de 50 de acţiuni. Majorarea capitalului social s-a făcut în 2006. În urma majorării intervenite, capitalul social în sumă de 2 500 RON numerar se divide în 25 de acţiuni nominative şi individuale cu o valoare nominală de 100 RON acţiunea şi se distribuie pe acţionari.

1.3 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate este Construcţii şi reparaţii de nave. Aceasta clasa include:

- constructia navelor comerciale: vase de pasageri, feriboturi, vase pentru transport de marfuri, tancuri maritime şi fluviale etc.;

- constructia navelor de razboi;

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

1.2 Prezentare generală

Denumire: OXINAV CONSTRUCT S.R.L.

Sediu administrativ: Str. GRADINII PUBLICE 6 Brăila, Judetul Brăila

Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J09/446/2006

Cod unic de înregistrare: 18707633

Cod CAEN: 3011 (Construcţii şi reparaţii de nave)

Capital social:

Reprezentanţi legali: GIOL DANIEL, DANCIU ELENA, UZUNEANU IONEL

1.2 Scurt istoric

- constructia navelor de pescuit.

Aceasta clasa include, de asemenea:

- constructia platformelor de foraj, plutitoare sau submerşibile;

- constructia altor structuri plutitoare:

. docuri plutitoare, pontoane, drage aspiratoare, macarale plutitoare, barje, faruri plutitoare etc.;

- intretinerea, repararea şi modificarea (transformarea) navelor.

Aceasta clasa exclude:

- fabricarea de elice pentru nave;

- fabricarea de motoare pentru nave;

- fabricarea de instrumente pentru navigatie;

- fabricarea de vehicule amfibii;

- fabricarea de ambarcatiuni sau plute pneumatice

1.4 Evoluţia şi structura actuală a capitalului social

An

Bilant Cifra Afaceri

(RON) Grafic Profit

(RON) Grafic Angajati Grafic

2007 887 363 73042 59 mmmmmmm

2006 377 867 92361 39 mmmmm

CAPITOLUL II

VENITURI GENERATE DE ACTIVITATE

2.2. Definirea notiunii de venituri

Veniturile ca si cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului activitatii economico-financiare (profitului/pierderii) a intreprinderii. Aceste notiuni sunt caracteristice economiei de piata si au inceput sa fie aplicate in teoria si practica contabila autohtona o data cu implementarea actualului sistem contabil.

In cadrul sistemului contabil precedent, care a functionat in conditiile economiei administrativ-planificate, notiunile de venituri si cheltuieli aveau alte sensuri si nu influentau in mod direct rezultatul activitatii intreprinderii.

Astfel, in actele normative si in literatura de specialitate din fosta URSS, veniturile erau caracterizate ca o parte a venitului societatii, acumulata de catre intreprindere si utilizata, in mare masura, pentru necesitatile acesteia.

Totodata, in teoria si practica contabila internationala, notiunile de venituri si cheltuieli au capatat o raspindire larga inca la inceputul secolului XX, concomitent cu aparitia conceptiei dinamice, conform careia rezultatul financiar se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile intreprinderii.

Contabilitatea sintetică şi analitică a veniturilor este organizată, ca şi cea a cheltuielilor, în spiritul respectării principiilor contabile general acceptate, cu incidenţă directă asupra elementelor de venituri şi implicit asupra cheltuielilor şi rezultatelor.

Aceste principii sunt: principiul independenţei, principul necompensării şi principiul prudenţei, principiul recunoaşterii veniturilor, principiul conectării cheltuielilor la venituri şi principiul recunoaşterii rezultatului.

În conformitate cu principiul exerciţiilor, toate operaţiile generatoare de venituri sunt contabilizate în momentul angajării acestora, ceea ce dă naştere unei contabilităţi de angajamente sau „accrual accounting”, în care veniturile sunt evidenţiate şi contabilizate pe măsura generării sau ocazionării şi nu în faţa încasării lor. Ca o consecinţă a acestui principiu, veniturile sunt înregistrate în momentul vânzării mărfurilor şi produselor, sau prestării serviciilor şi nu în momentul încasării.

Principiul necompensării prevede interdicţia efectuării de compensări între cheltuielile şi veniturile înregistrate în contul de profit şi pierdere.

Principiul prudenţei stipulează aprecierea justă a faptelor pentru a preveni riscul de transfer în viitor a incertitudinilor susceptibile de a greva rezultatele, a căror cauză se află în exerciţiul curent şi cele anterioare.

Principiul recunoaşterii sau constatării veniturilor, creat pentru susţinerea principiului independenţei exerciţiilor, prevede ca veniturile să fie constatate în momentul vânzării. Acest moment este ales şi în concordanţă cu principiul prudenţei, pentru a asigura o protecţie împotriva riscurilor şi incertitudinii.

Recunoaşterea veniturilor în contul de profit şi pierdere are loc când s-a produs o creştere de active sau o diminuare de datorii, şi atunci când creşterea de avantaje economice viitoare poate fi măsurată în mod realist. Principiul recunoaşterii rezultatului prevede delimitarea momentului constatării veniturilor şi a momentului în care cheltuielile sunt consumate, iar pe această bază se face impunerea costului în vederea determinării rezultatului net.

Principiul individualizării rezultatului, se află în legătură cu principiul conectării cheltuielilor la venituri. Cheltuielile se află în legătură cu veniturile pe care le determină, fapt bine precizat în contabilitatea anglo-saxonă. Principiul conectării cheltuielilor la veniturile realizate apare şi ca o consecinţă a principiului recunoaşterii veniturilor şi prevede ca momentul contabilizării veniturilor din constructie să fie specificat înaintea celui al constatării cheltuielilor din constructie.

În contabilitatea financiară a veniturilor se evaluează şi înregistrează în cadrul conturilor prin corespondenţă cu creşterile de activ şi micşorările de pasiv, realizarea şi constatarea unui venit producând o creştere a situaţiei nete.

Din această constatare putem concluziona că toate conturile de venituri, prin funcţia lor contabilă, pot fi asimilate conturilor de pasiv şi cuprind veniturile perioadei curente.

Conturile de venituri evidenţiază creşterile de avantaje economice rezultate din activităţile de constructie, financiare şi excepţionale, sub formă de creşteri de active sau diminuări de pasive. Prin componenţa lor, conturile corespund celor trei genuri de activităţi, iar în cadrul acestora, corespund elementelor primare de venituri.

Preview document

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 1
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 2
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 3
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 4
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 5
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 6
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 7
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 8
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 9
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 10
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 11
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 12
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 13
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 14
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 15
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 16
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 17
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 18
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 19
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 20
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 21
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 22
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 23
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 24
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 25
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 26
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 27
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 28
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 29
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 30
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 31
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 32
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 33
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 34
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 35
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 36
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 37
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 38
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 39
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 40
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 41
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 42
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 43
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 44
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 45
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 46
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 47
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 48
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 49
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 50
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 51
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 52
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 53
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 54
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 55
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 56
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 57
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 58
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 59
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 60
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 61
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 62
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 63
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 64
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 65
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 66
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 67
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 68
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 69
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 70
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 71
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 72
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 73
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 74
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 75
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 76
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 77
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 78
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 79
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 80
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 81
Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Prestari Servicii - SC Oxinav Construct SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Studiu de Caz Privind Impozitul pe Profit

STUDIUL 1 Societate comerciala A cu activitate productiva inregistreaza urmatoarele venituri si cheltuieli la sfarsitul anului curent: -...

Metodele contabilității consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Metoda punerii în echivalență și tratamentul contabil aplicat fondul comercial

1.Tratamentul contabil al fondului comercial pentru entitățile asociate Metoda punerii în echivalență se aplică de la data la care o investiție...

Ai nevoie de altceva?