Fabricarea zahărului

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 11852
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Publicat de: Myd F.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi
Materie: Management si ingineria istemelor de productie

Cuprins

 1. Etapa 1: Lansarea în fabricație
 2. 1.1 Prezentarea produsului
 3. 1.2 Identificarea clienților potențiali
 4. 1.3 Identificarea factorilor de succes
 5. 1.4 Identificarea legăturii întreprinderii cu mediul extern
 6. 1.5 Proiectarea acțiunilor promoționale
 7. Etapa 2: Amplasarea si planul general al întreprinderii
 8. 2.1 Determinarea amplasamentului (utilizând metoda ELECTRE)
 9. 2.2 Amplasarea întreprinderii in ...
 10. 2.3 Stabilirea relațiilor de interdependență dintre compartimentele funcționale ale organizației
 11. 2.4 Alegerea felului clădirii/ clădirilor
 12. 2.5 Modalități de extindere [viitoare/ actuale] a clădirii
 13. 2.6 Stabilirea structurii de producție
 14. 2.7 Amplasarea secției de producție în planul general de organizare a întreprinderii
 15. Etapa 3: Proiectarea managementului producției
 16. 3.1 Justificarea necesității și oportunității tehnologice adoptate
 17. 3.2 Proiectarea desfășurării procesului de producție
 18. 3.2.1 Proiectarea graficului desfășurării procesului de producție
 19. 3.2.2 Elaborarea graficului de analiză detaliata
 20. 3.3 Prezentarea procesului de producție
 21. 3.4 Caracterizarea procesului tehnologic (instalație, utilaje, echipamente)
 22. 3.5 Amplasarea pe suprafață a secției de producție
 23. Etapa 4: Proiectarea asigurării calității
 24. 4.1 Proiectarea obiectivelor compartimentului de asigurare a calității
 25. 4.2 Proiectarea atribuțiilor compartimentului de asigurare a calității
 26. 4.3 Proiectarea atribuțiilor conducerii tehnice a procesului de producție privind asigurarea calității
 27. 4.4 Proiectarea atribuțiilor operatorilor chimiști privind asigurarea calității
 28. 4.5 Puncte de control
 29. Etapa 5: Proiectarea activităților auxiliare si de deservire
 30. 5.1 Proiectarea activităților de reparație
 31. 5.1.1 Elaborarea graficului ciclului de reparație
 32. 5.1.2 Elaborarea planului de reparație
 33. 5.1.3 Proiectarea obiectivelor activităților de reparație
 34. 5.1.4 Proiectarea organizării activităților de reparație
 35. 5.2 Proiectarea transportului intern
 36. 5.2.1 Proiectarea obiectivelor transportului intern
 37. 5.2.2 Proiectare regulilor de bază ce trebuie respectate in organizarea transportului intern
 38. 5.2.3 Stabilirea transporturilor ce se realizează în întreprinderi
 39. 5.3 Proiectarea activității de depozitare
 40. 5.3.1 Proiectarea obiectivelor organizării depozitelor
 41. 5.3.2 Alegerea amplasamentului pentru depozite
 42. 5.3.3 Proiectarea fluxului in materii din interiorul întreprinderii
 43. Etapa 6: Managementul resurselor umane
 44. 6.1 Proiectarea fișei de post pentru șeful/ managerul de secție de producție
 45. 6.2 Proiectarea cerințelor necesare pentru meseria de operator (chimist)
 46. 6.3 Stabilirea pe baze analitice a timpului de odihnă
 47. 6.4 Proiectarea graficelor de alternare a schimburilor
 48. 6.5 Proiectarea condițiilor de muncă
 49. 6.6 Proiectarea necesarului forței de muncă
 50. 6.7 Proiectarea organigramei secției de producție
 51. 6.8 Calculul fondului de retribuire (salarii)
 52. Etapa 7: Proiectarea managementului întreprinderii
 53. 7.1 Proiectarea misiunii întreprinderii
 54. 7.2 Proiectarea obiectivelor fundamentale ale întreprinderii
 55. 7.3 Proiectarea strategiilor pe domenii de activitate
 56. 7.4 Alegerea unei metode de conducere/ management
 57. 7.5 Proiectarea a 5 reguli de comunicare eficientă între manager și angajat
 58. 7.6 Proiectarea a 5 reguli de motivare a angajaților
 59. 7.7 Proiectarea unui regulament de ordine interioară (ROI)
 60. 7.8 Proiectarea unui contract individual de muncă
 61. 7.9 Proiectarea unui slogan pentru întreprindere
 62. 7.10 Stabilirea unei formule care să exprime eficiența muncii unui manager

Extras din proiect

Etapa I: Lansarea în fabricație

1.1 Prezentare generală

Uniunea Europeană este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă din lume, acoperind aproape 50 % din producția mondială. Cu toate acestea, zahărul din sfeclă reprezintă doar 20 % din producția mondială de zahăr, restul de 80 % fiind obținut din trestie de zahăr.

Cea mai mare parte a sfeclei de zahăr din UE este cultivată în jumătatea nordică a Europei, unde clima este mai favorabilă. Cele mai competitive zone de producție se află în nordul Franței, Germania, Țările de Jos, Belgia și Polonia. UE deține și o importantă industrie de rafinare care prelucrează zahăr din trestie brut provenit din importuri.

- Politica UE în domeniul zahărului

Zahărul face parte din organizarea comună a piețelor (OCP) între țările UE, care îndeplinește mai multe funcții, printre care asigurarea unei plase de siguranță pentru piețele agricole, cooperarea prin intermediul organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale și stabilirea unor cerințe minime de calitate.

Cultivatorii de sfeclă de zahăr pot obține sprijin pentru venit sub formă de plăți directe, care sunt decuplate în mare măsură. Țările UE au, de asemenea, posibilitatea de a acorda sprijin cuplat facultativ anumitor sectoare aflate în dificultate, inclusiv sectorului producției de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr. Unsprezece țări din UE au decis să acorde producătorilor de sfeclă de zahăr sprijin cuplat facultativ.

Politica UE în domeniul pieței zahărului se concentrează asupra a două aspecte principale: măsurile de piață și măsurile comerciale.

- Măsurile de piață în UE

UE poate sprijini sectorul zahărului prin măsuri specifice de piață, în special prin ajutor pentru depozitarea privată, măsuri împotriva perturbării pieței și măsuri pentru soluționarea unor probleme specifice.

Ajutorul pentru depozitare privată se acordă luând în considerare prețurile medii de pe piața Uniunii, pragurile de referință și costurile de producție. Comisia Europeană poate acorda acest ajutor în cazul unei situații de pe piață sau a unei evoluții economice deosebit de dificile, care afectează semnificativ marjele sectorului și care necesită menținerea unui anumit volum de zahăr în afara pieței pe o anumită perioadă de timp. Normele OCP prevăd măsuri de sprijin suplimentare în cazul unor perturbări grave ale pieței din cauza creșterii sau a scăderii puternice a prețurilor, printre altele.

- Comerțul cu țări din afara UE

Politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene, adică doar UE, și nu fiecare țară membră în parte, poate legifera în domeniu și poate încheia acorduri comerciale internaționale. Comerțul internațional este, de asemenea, reglementat de normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

În calitate de importator major de zahăr din trestie de zahăr, UE acordă acces fără taxe vamale pe piața UE țărilor în curs de dezvoltare în temeiul regimului comercial „Totul în afară de arme” și al acordurilor de parteneriat economic încheiate cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific.

- Comitete

Diferite comitete, compuse din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a verifica în ce măsură își exercită Comisia responsabilitatea de a adopta acte de punere în aplicare sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta, printre altele, despre evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extra comunitar.

- Grupul la nivel înalt

La 19 noiembrie 2018, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a anunțat instituirea unui grup de experți la nivel înalt privind zahărul (HLEG).

Mandatul grupului la nivel înalt a fost dublu:

1. să discute despre situația actuală a pieței și despre preocupările țărilor UE și ale părților interesate cu privire la piața zahărului din UE;

2. să exploreze și să evalueze posibile soluții și măsuri de politică în termeni de eficacitate și adecvare, pentru a găsi soluții la problemele identificate.

Directorul general pentru agricultură și dezvoltare rurală a prezidat grupul la nivel înalt, format din reprezentanți ai tuturor țărilor UE. Grupul la nivel înalt a organizat trei reuniuni în perioada ianuarie - iunie 2019

Bibliografie

- ‚TEHNOLOGIE CHIMICĂ ORHANICĂ’, Prof. Dr. Ing., Dr. rer. nat. h. c. KARL WINNAACKER și Prof. Dr, Ing. ERNEST WEINGAERTNER.

- Monica Voicu, L. Lupu ”MANAGEMENTUL SI INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE”, Institutul Politehnic, Iasi

- Monica Voicu, Costache Rusu - „ BAZELE MANAGEMENTULUI” , Casa de Editura Venus, 2005

- http://www.itmiasi.ro/formulare/Contract%20individual%20de%20munca.pdf

- www.chimopar.com

-

Preview document

Fabricarea zahărului - Pagina 1
Fabricarea zahărului - Pagina 2
Fabricarea zahărului - Pagina 3
Fabricarea zahărului - Pagina 4
Fabricarea zahărului - Pagina 5
Fabricarea zahărului - Pagina 6
Fabricarea zahărului - Pagina 7
Fabricarea zahărului - Pagina 8
Fabricarea zahărului - Pagina 9
Fabricarea zahărului - Pagina 10
Fabricarea zahărului - Pagina 11
Fabricarea zahărului - Pagina 12
Fabricarea zahărului - Pagina 13
Fabricarea zahărului - Pagina 14
Fabricarea zahărului - Pagina 15
Fabricarea zahărului - Pagina 16
Fabricarea zahărului - Pagina 17
Fabricarea zahărului - Pagina 18
Fabricarea zahărului - Pagina 19
Fabricarea zahărului - Pagina 20
Fabricarea zahărului - Pagina 21
Fabricarea zahărului - Pagina 22
Fabricarea zahărului - Pagina 23
Fabricarea zahărului - Pagina 24
Fabricarea zahărului - Pagina 25
Fabricarea zahărului - Pagina 26
Fabricarea zahărului - Pagina 27
Fabricarea zahărului - Pagina 28
Fabricarea zahărului - Pagina 29
Fabricarea zahărului - Pagina 30
Fabricarea zahărului - Pagina 31
Fabricarea zahărului - Pagina 32
Fabricarea zahărului - Pagina 33
Fabricarea zahărului - Pagina 34
Fabricarea zahărului - Pagina 35
Fabricarea zahărului - Pagina 36
Fabricarea zahărului - Pagina 37
Fabricarea zahărului - Pagina 38
Fabricarea zahărului - Pagina 39
Fabricarea zahărului - Pagina 40
Fabricarea zahărului - Pagina 41
Fabricarea zahărului - Pagina 42
Fabricarea zahărului - Pagina 43
Fabricarea zahărului - Pagina 44
Fabricarea zahărului - Pagina 45
Fabricarea zahărului - Pagina 46
Fabricarea zahărului - Pagina 47
Fabricarea zahărului - Pagina 48
Fabricarea zahărului - Pagina 49
Fabricarea zahărului - Pagina 50
Fabricarea zahărului - Pagina 51
Fabricarea zahărului - Pagina 52
Fabricarea zahărului - Pagina 53
Fabricarea zahărului - Pagina 54
Fabricarea zahărului - Pagina 55
Fabricarea zahărului - Pagina 56
Fabricarea zahărului - Pagina 57
Fabricarea zahărului - Pagina 58
Fabricarea zahărului - Pagina 59
Fabricarea zahărului - Pagina 60
Fabricarea zahărului - Pagina 61
Fabricarea zahărului - Pagina 62
Fabricarea zahărului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Fabricarea zaharului.docx

Te-ar putea interesa și

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Auditul de prevenire a poluării pentru procesul de fabricare a zahărului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. BUZĂU – SUCURSALA ROMAN 1. Amplasament. Activităţi Amplasament nr 1: Str. Energiei,...

Diagnosticul și Estimarea Potențialului Economic al întreprinderii în Condițiile Dezvoltării Durabile

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este...

Epurarea apelor reziduale de la fabricarea zahărului din sfeclă

I. ARGUMENT Necesarul de apă pentru unităţile industriale de orice fel se determină în conformitate cu STAS 1343/2-89, acest necesar incluzând apa...

Fabricarea zahărului - determinarea caracteristicilor organoleptice și fizico-chimice ale zahărului

Capitolul I Fabricarea zahărului Originile sfeclei de zahăr nu sunt încă bine cunoscute. Se stie că sfecla pe care o cunoaştem noi a provenit din...

Marketing - înființarea unei fabrici de zahăr

CAP.3 FLUXUL TEHNOLOGIC Sfecla de zahar are o compozitie complexa , contine circa 14-22% zaharoza, saponine, grasimi, substante pectice, azotate...

Analiza Produsului - SC Spicul SA

ETAPA I: Definirea tipului de produs 1. Generarea ideii S.C. Spicul S.A. Bucuresti este o societate care realizeaza si comercializeaza produse de...

Analiza și eco-proiectarea Procesului de Fabricare a Zahărului

Capitolul I. Prezentarea generală a industriei de fabricare a zahărului 1.1 Descrierea profilului și a distribuției geografice a industriei de...

Ai nevoie de altceva?