Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare.

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 11889
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Publicat de: Ana V.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionuț Viorel Herghelegiu
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi
Materie: Management și Ingineria Sistemelor de Producție

Cuprins

 1. Etapa 1: Lansarea în fabricație 4
 2. 1.1 Prezentarea produsului 4
 3. 1.2 Identificarea clienților potențiali 7
 4. 1.3 Identificarea factorilor de succes 10
 5. 1.4 Identificarea legăturii întreprinderii cu mediul extern 11
 6. 1.5 Proiectarea acțiunilor promoționale 12
 7. Etapa 2: Amplasarea și planul general al întreprinderii 13
 8. 2.1 Determinarea amplasamentului (utilizând metoda ELECTRE) 13
 9. 2.2 Amplasarea întreprinderii în zona platformei industriale Militari din București 20
 10. 2.3 Stabilirea relațiilor de interdependență dintre anumite compartimente și secția de producție 20
 11. 2.4 Alegerea felului clădirii 21
 12. 2.5 Modalități de extindere a clădirii 21
 13. 2.6. Stabilirea structurii de producție 22
 14. 2.7 Amplasarea secției de producție în planul general de organizare a întreprinderii 22
 15. Etapa 3: Proiectarea managementului producției 24
 16. 3.1 Justificarea necesității și oportunității tehnologice adoptate 24
 17. 3.2 Proiectarea desfășurării procesului de producție 25
 18. 3.2.1 Proiectarea graficului desfășurării procesului de producție 25
 19. 3.2.2 Elaborarea graficului de analiză detaliata 28
 20. 3.3 Prezentarea procesului de producție 29
 21. 3.4 Caracterizarea procesului tehnologic 29
 22. 3.5 Amplasarea pe suprafață a secției de producție 30
 23. Etapa 4: Proiectarea asigurării calității 31
 24. 4.1 Proiectarea obiectivelor compartimentului de asigurare a calității 31
 25. 4.2. Proiectarea atribuțiilor compartimentului de asigurare a calității 31
 26. 4.3. Proiectarea atribuțiilor conducerii tehnice a procesului de producție privind asigurarea calității 31
 27. 4.4. Proiectarea atribuțiilor operatorilor chimiști privind asigurarea calității 32
 28. 4.5 Puncte de control 32
 29. Etapa 5: Proiectarea activităților auxiliare și de deservire 33
 30. 5.1 Proiectarea activităților de reparație 33
 31. 5.1.1 Elaborarea graficului ciclului de reparație 33
 32. 5.1.2 Elaborarea planului de reparație 34
 33. 5.1.3 Proiectarea obiectivelor activităților de reparație 36
 34. 5.1.4 Proiectarea organizării activităților de reparație 36
 35. 5.2 Proiectarea transportului intern 37
 36. 5.2.1 Proiectarea obiectivelor transportului intern 37
 37. 5.2.2 Proiectare regulilor de bază ce trebuie respectate în organizarea transportului intern 37
 38. 5.2.3 Stabilirea transporturilor ce se realizează în întreprindere 37
 39. 5.3 Proiectarea activităților de depozitare 38
 40. 5.3.1 Proiectarea obiectivelor organizarii depozitelor 38
 41. 5.3.2 Alegerea amplasamentului pentru depozite 38
 42. 5.3.3 Proiectarea fluxului de materii din interiorul întreprinderii 39
 43. ETAPA 6: Managementul resurselor umane 39
 44. 6.1 Proiectarea fișei de post pentru șeful de sectie 39
 45. 6.2 Proiectarea cerințelor necesare pentru meseria de operator 42
 46. 6.3 Stabilirea pe baze analitice a timpului de odihnă 43
 47. 6.4 Proiectarea graficelor de alternare a schimburilor 44
 48. 6.5 Proiectarea condițiilor de muncă 45
 49. 6.6 Proiectarea necesarului forței de muncă 46
 50. 6.7 Proiectarea organigramei secției de producție 48
 51. 6.8 Calculul fondului de retribuție 49
 52. Etapa 7: Proiectarea managementului întreprinderii 50
 53. 7.1 Proiectarea misiunii întreprinderii 50
 54. 7.2 Proiectarea obiectivelor fundamentale ale întreprinderii 50
 55. 7.3 Proiectarea strategiilor pe domenii de activitate 50
 56. 7.4 Alegerea unei metode de conducere 51
 57. 7.5 Proiectarea a 5 reguli de comunicare eficientă între manager și angajat 51
 58. 7.6 Proiectarea a 5 reguli de motivare a angajatilor 52
 59. 7.7 Proiectarea unui regulament de ordine interioara (ROI) 52
 60. 7.8 Proiectarea unui contract individual de muncă 58
 61. 7.9 Proiectarea unui slogan pentru întreprindere 64
 62. 7.10 Stabilirea unei formule care să exprime eficiența muncii unui manager 64
 63. 8. Bibliografie: 65

Extras din proiect

Etapa 1: Lansarea în fabricație

1.1 Prezentarea produsului

Polistirenul (PS) este unul din cele mai răspândite tipuri de masă plastică, având un consum mondial de miliarde de kilograme pe an.

PS este un material polymeric (Fig. nr.1.2), slab transparent, amorf sau parțial cristalin, termic prelucrabil, fabricat din stiren (Fig. nr.1.3), un monomer obținut din petrol.

Fig. nr.1.1 Stiren Fig. nr.1.2 Polistiren

Fig. nr.1.3 Polimerizarea Stirenului

Proprietăți ale polistirenului:

- este transparent, amorf;

- are rigiditate mare;

- prezintă stabilitate dimensionala bună;

- izolează termic și electric;

- este casant la impact;

- are rezistență mică la solventi;

- are permeabilitate mare pentru vaporii de apa și gazele comune (produsele proaspat ambalate sunt lasate sa respire);

- este rezistent la apă, acizi diluați si baze.

Există două tipuri cunoscute de polistiren: polistiren extrudat (Fig. nr.1.4) și polistiren expandant (Fig. nr.1.5). Majoritatea ambalajelor de produse alimentare sunt fabricate din polistiren extrudat. Pe de altă parte, avem de-a face cu polistirenul expandat (o spumă turnată sub formă de celule albe) folosit, în general, că ambalaj protector pentru produse electronice și electrocasnice. În același timp, ambele tipuri de polistiren - expandat și extrudat - sunt utilizate, în egală măsură, la izolarea termică a clădirilor cu destinație industrială și rezidențială.

Fig. nr.1.4 XPS Fig. nr.1.5 EPS

Polistirenul expandat (EPS - Expanded PolyStyrene) este un termoplastic, o spumă rigidă foarte ușoară, sub formă de celule închise produsă din: stiren (formează structura celulară) și pentan (folosit că agent de suflare). Atât stirenul, cât și pentanul sunt compuși de hidrocarburi și se obțin din produse secundare din petrol și gaze naturale.

Datorită proprietăților sale precum conductivitate termică redusă, rezistență la umiditate, compresiune mare și greutate foarte mică (adică cheltueli de transport foarte mici), versatilitate, ușurință în utilizare, sustenabilitatea (EPS nu degradează în substanțe nocive, nu contaminează apele subterane și deoarece nu-și pierde proprietățile cu timpul - poate fi reciclat cu ușurință), durabilitate, etc., EPS-ul este un material ideal pentru utilizarea sa în construcții.

Polistirenul expandat este, de fapt, 98% aer. Numai 2% din compoziția sa este polistiren propriu-zis. Practic, aerul din el este cel care asigura izolația, iar rolul polistirenului este acela de a menține o stabilitate mare a aerului, astfel încât să se producă cât mai puțini curenți.

EPS este un material versatil și poate fi fabricat într-o gamă mare de densități. Printre cele mai utilizete forme se numără EPS SD (Standard Density - EPS70), EPS HD (High Density - EPS100) și EPS EHD (Extra High Density - EPS150). În tabelul de mai jos sunt ilustrate cerințele tehnice asociate acestora.

Tabel 1.1

Tipul de EPS EN 13163 EPS SD EPS HD EPS EHD

Conductivitatea termică, (W/m*k) EN ISO 8301 0.038 0.035 0.032

Stresul compresiv 10%, (kPA) EN 826 60 100 200

Rezistența la încovoiere, (kPA) EN 12089 100 150 250

Stabilitatea dimensională, (%) EN 1603 0.5 0.5 0.5

Densitatea minimă, (kg/m3) 13.5 18 27

În vederea dezvoltării analizei produsului se va utiliza metoda SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats); metoda consideră pentru factorii interni: punctele tari și punctele slabe, iar pentru factorii externi: oportunitățile și amenințările.

Tabel 1.2 Matricea SWOT

FACTORI INTERNI

Puncte Tari

(S-Srengths) Puncte Slabe

(W-Weaknesses)

- cerere ridicată la nivel mondial

- cheltueli minime pentru transportare și depozitare

- tehnologia de fabricare este ușoară și nepoluantă

- produsul se menține în timp și poate fi ușor reciclat

- puține canale de distribuție

- prezența multor concurenți pe piața

- resurse umane insuficiente

FACTORI EXTERNI

Opotunități

(O- Opportunities) Amenințări

(T-Threats)

- creșterea capacității de producție

- extinderea atât pe piața internă cât și pe cea externă

- creșterea prețului materiei prime

- competiția cu alte firme

- defectarea utilajelor

Conform ListaFirme.ro, pentru anul 2020, producătorul numărul unu din județul București a articolelor de materiale plastice pentru construcții (domeniul 2223) este AUSTROTHERM COM SRL. Firma face parte din grupul austriac Schmid-Industrie-Holding și detine în prezent 18 fabrici de polistiren în 11 țari din Europa dintre care 3 în (în Bucuresti, Arad și localitatea Horia) capacitatea anuală de producție a acestora fiind de 700.000 m³ de polistirent expandat, cea mai mare parte a producției (95%) rămâne pe piața locală.

Date și informații oficiale de identificare a firmei AUSTROTHERM COM SRL:

Nume: AUSTROTHERM COM SRL

CUI: 10403965

Reg. Comert: J40/3133/1998

Inreg. in anul: 1998

CAEN: 2223

Adresa: București Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, Nr. 598, Cod poștal 70000

Localitate: București Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, Nr. 598, Cod poștal 70000

Cifra Afaceri 2019: 118.946.161 RON

Profitul Net 2019: 6.014.459 RON

Bibliografie

http://epsasa.co.za/wp-content/uploads/2018/07/EPSASA-GUIDE-July-2013-1.pdf

https://www.engstack.com/kb/manufacturing-processes-expandable-polystyrene/

https://www.agendaconstructiilor.ro/files/izolatii-finisaje/analiza-crestere-a-calitatii-raportata-pe-piata-materialelor-izolatoare.html

https://www.engstack.com/kb/manufacturing-processes-expandable-polystyrene/

https://www.capital.ro/luni-cum-se-produce-polistirenul.html

http://www.newtech.tw/eps-production-line.htm

Preview document

Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 1
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 2
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 3
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 4
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 5
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 6
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 7
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 8
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 9
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 10
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 11
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 12
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 13
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 14
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 15
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 16
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 17
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 18
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 19
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 20
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 21
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 22
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 23
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 24
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 25
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 26
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 27
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 28
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 29
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 30
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 31
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 32
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 33
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 34
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 35
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 36
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 37
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 38
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 39
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 40
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 41
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 42
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 43
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 44
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 45
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 46
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 47
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 48
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 49
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 50
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 51
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 52
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 53
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 54
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 55
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 56
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 57
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 58
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 59
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 60
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 61
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 62
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 63
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 64
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 65
Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare. - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz si proiectare..docx

Ai nevoie de altceva?