Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2699
Mărime: 33.78KB (arhivat)
Publicat de: Sofica T.
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tomescu Sofica
Raportul poate fi folosit ca model pentru realizarea unui astfel de document.

Extras din referat

proces pe care îl parcurge și învățământul românesc - au determinat reconsiderarea rolului evaluării în ansamblul procesului de învățământ, precum și demersuri de optimizare a strategiilor de evaluare,de creștere a pertinenței și relevanței lor pentru evidențierea progresului înregistrat de fiecare elev în pregătirea sa. Ca proces complex de măsurare și emitere a unor judecăți de valoare,evaluarea are ,,încărcătură morală” deoarece conduce la clasificări, selecții, ,,verdicte” ce hotărăsc traseul socio-profesional al elevilor.

Evaluarea inițială se realizează în contextual adoptării unui program de instruire,menit să stabilească nivelul de pregatire al elevilor la începutul activitații,condițiile în care aceștia se pot integra în programul pregătit,ea constituind chiar una din premisele conceperii programului de instruire.. Această evaluare îndeplineste o funcție predictivă ,prognostică și asigură cunoașterea nivelului psihopedagogic al colectivului și al fiecărui copil în parte,atât cel existent cât și viitoarele performanțe posibile

În cadrul Comisiei Discipline umaniste s-a stabilit, în vederea realizării testelor inițiale și a baremelor de corectare la limba și literatura română, limba franceză și limba engleza următorul grup de lucru:

-Limba și literatura română

-prof. G. V.

-prof. Tomescu Sofica

-Limba franceză

-prof. C. E.

-Limba engleză

-prof. Tomescu Sofica

Atât pentru clasa a IV - a (pentru limba engleză), cât și pentru clasele gimnaziale, în selecția conținuturilor de evaluat și a competențelor, s-a ținut seama de trăsăturile și condițiile specifice ale unei astfel de evaluări de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările finale și la cele de la ieșirea dintr-un ciclu de învățământ.

S-au avut în vedere competențe specifice din programa aferentă a anului anterior de studiu, corelate cu cele din programa din anul de studiu curent.

În elaborarea testelor inițiale au fost luate în calcul ca instrumente de evaluare mai multe tipuri de itemi, după cum urmează:

La limba și literatura română - clasele V-VIII

Partea I folosește ca suport un text literar la prima vedere, pe baza căruia se formulează itemii obiectivi și semiobiectivi cu răspuns scurt și cu răspuns elaborat. (48 de puncte)

Secvența A conține 5 itemi obiectivi și semiobiectivi, cu răspuns scurt și răspuns elaborat, referitori la fonetică, lexic, ortografie și punctuație, morfologie și sintaxă. ( 6 puncte x 5= 30 de puncte)

Secvența B conține 3 itemi obiectivi/semiobiectivi care vizează înțelegerea textului și elemente de stilistică.( 6 puncte x 3 =18 puncte)

Itemii semiobiectivi cu răspuns scurs au constat în formularea succintă a răspunsului, limitat ca spațiu și conținut. Deși elevul nu a putut reorganiza informația primită, acești itemi au permis evaluarea unui număr mare de cunoștințe solicitând un anumit grad de coerență în realizarea răspunsului.

Întrebările structurate au pornit de la un material stimul (un fragment extras dintr-un text literar) și au fost urmate de un set de cerințe. Formularea cerințelor a permis verificarea unei game variate de cunoștințe, cu accent crescut pe nivelurile cognitive superioare.

Partea a II-a conține un item subiectiv, care presupune redactarea unei compuneri. ( 30 de puncte)

Itemii cu răspunsuri deschise, din cadrul evaluării, au vizat originalitatea, creativitatea, caracterul personal al răspunsului.

Pentru redactarea întregii lucrări ,s-au acordat 12 puncte.

Durata textului a fost de 45 de minute.

Testele alese pentru clasele a V-a și a VI-a aparțin genului epic, iar pentru clasele a VII-a și a VIII-a aparțin genului liric. Textele-suport nu depășesc 15 rânduri.

La limba engleză - clasele IV-VIII

Ca și la limba și literatura română, subiectele testelor inițiale la limba engleză au fost structurate pe două părți. Partea I a conținut itemi obiectivi și semiobiectivi cu răspuns scurt și răspuns elaborat. (70 de puncte) Partea a II-a a conținut un item subiectiv constând în redactarea unei scrisori.(30 de puncte). S-au acordat 10 puncte din oficiu.

După corectarea textelor inițiale , în conformitate cu baremul de notare, s-au obținut următoarele rezultate:

Preview document

Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016 - Pagina 1
Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016 - Pagina 2
Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016 - Pagina 3
Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016 - Pagina 4
Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016 - Pagina 5
Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016 - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Raport testare initiala discipline umaniste 2015-2016.docx

Alții au mai descărcat și

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Iorgu Iordan - Stilistica limbii române

Iorgu Iordan a fost un erudit, un deschizător de drumuri în ceea ce privește cercetarea numeroaselor domenii lingvistice. Maniera sa savantă...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Ai nevoie de altceva?