Instalații de încălzire II

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Instalații
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 12087
Mărime: 7.71MB (arhivat)
Publicat de: Andrei Rares T.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Instalatii
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. A. PIESE SCRISE
 2. 1. Tema proiectului
 3. 2. Memoriu justificativ
 4. 3. Breviar de clacul
 5. 3.1 Calculul necesarului de caldura
 6. 3.1.1 parter (tabel)
 7. 3.1.2 etaj curent (tabel)
 8. 3.1.3 ultim nivel (tabel)
 9. 3.1.4 casa scarii (tabel)
 10. 3.2 Dimensionarea suprafetelor de schimb termic
 11. 3.2.1 parter (tabel) - (fisa tehica)
 12. 3.2.2 etaj curent (tabel) - (fisa tehica)
 13. 3.2.3 ultim nivel (tabel) - (fisa tehica)
 14. 3.2.4 casa scarii (tabel) - (fisa tehica)
 15. 3.3 Dimensionarea retelei interioare pentru distributia apei calde
 16. 3.3.1 determinarea pierderilor de presiune pe circuitul cel mai
 17. dezavantajat pentru circuitul retelei interioare (tabel)
 18. 3.3.2 echilibrarea coloanelor in circuitul cel mai dezavantajat (tabel)
 19. 3.4 Dimensionarea retelei exterioare pentru distributia agentului termic utilizat
 20. 3.4.1 determinarea pierderilor de presiune pe circuitul cel mai dezavantajat
 21. (tabel)
 22. 3.4.2 echilibrarea ramurilor din reteaua exterioara (tabel)
 23. 3.4.3 echilibrarea tuturor tronsoanelor retelei exterioare (tabel)
 24. 3.5 Dimensionarea echipamentelor din centrala termica
 25. 3.5.1 cazane pentru sistemul de incalzire si prep a apei calde de consum
 26. (fisa tehnica)
 27. 3.5.2 bara comuna
 28. 3.5.3 distribuitor-colector
 29. 3.5.4 sistem de expansiune cu recipiente inchise si membrana elastica
 30. (fisa tehnica)
 31. 3.5.5 schimbatoare de caldura pentru prepararea apei calde de consum
 32. (fisa tehnica)
 33. 3.5.6 rezervoare de acumulare pentru apa calda de consum (fisa tehnica)
 34. 3.5.7 pompe pentru sistemul de incalzire (fisa tehnica)
 35. 3.5.8 pompe pentru sistemul de preparare apa calda de consum (fisa
 36. tehnica)
 37. 3.5.9 rezervor de adaos (daca este cazul) - (fisa tehnica)
 38. 3.5.10 pompa de adaos (daca este cazul) - (fisa tehnica)
 39. 3.6 Calculul hidraulic in centrala termica
 40. PIESE DESENATE
 41. 1.1. Plan subsol (1:50)
 42. 1.2. Plan parter (1:50)
 43. 1.3. Plan etaj curent (1:50)
 44. 1.4. Plan ultim nivel (1:50)
 45. 1.5. Schema coloanelor (1:50)
 46. 1.6. Plan retea exterioara (1:500)
 47. 1.7. Plan centrala termica (1:50)
 48. 1.8. Schema desfasurata centrala termica (1:50)
 49. 1.9. Schema izometrica centrala termica (1:50)

Extras din proiect

Să se efectueze calculul necesarului de căldură și să se dimensioneze suprafețele de

schimb termic pentru un bloc de locuințe.

Se cunosc partiul blocului și datele de proiectare:

Regimul de înălțime: S+P+9E

Înălțime etaj: 3.1 [????]

Cota terenului amenajat: -0,35 [????]

Zona eoliană: IV.

Zona termică: III.

R Uși și ferestre: 0,4

R Planșeu peste subsol, pardoseală caldă/pardoseală rece: 1,40/0,80

R Planșeu terasă: 2.1

R Pereți interiori despărțitori: 0,8

R Pereți interiori de rezistență: 1.05

R Pereți exteriori: 2.4

mPE Pereți exteriori: 10.97

mPT Planșeu terasă: 1.04 mPI

Pereți interiori: 1,00 mU,F

Uși și ferestre: 1,20

Să se proiecteze instalația de încălzire centrală pentru un ansamblu de locuințe și

centrală termică aferentă, cunoscându-se datele de proiectare din tabelul alăturat.

MEMORIU JUSTIFICATIV

În conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare se consideră

temperatura exterioară conevțională de calcul conform zonei termice IV. -

21°C, iar temperatura interioară de: - 22°C grupuri sanitare - 20°C camere

de locuit și holuri - 18°C bucătării - 10°C casa scării - 8°C casa scării/

parter. Temperaturile convenționale de calcul s-au determinat

conform SR 1907-1/97. Dimensionarea suprafețelor de schimb termic s-a

realizat pentru agentul termic apă caldă având temperaturile de tur/retur

95°C/75°C, produs de o centrală termică pentru un ansamblu de clădiri.

Încălzirea se va realiza prin intermediul radiatoarelor din tablă de oțel de

calitate superioară tip panou de la Purmo. În grupurile sanitare se vor

monta radiatoare din profil din oțel de foarte bună calitate pentru baie tip

port prosop de la Purmo. Proiectul s-a realizat respectând următoarele

prescripții tehnice: - I13-2015 - ” NORMATIV pentru proiectarea,

executarea și exploatarea instalațiilor de incălzire centrală” - SR 1907-1

Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul - Prescripții de calcul

- SR 1907-2 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul -

Temperaturi interioare convenționale de calcul Ansamblul de locuințe care

face obiectul prezentului proiect are în componență o clădire în care se află

centrala termică având o putere termică instalată de Qinst CT=4680

[kW], asigurată cu ajutorul a celor 6 cazane Viessmann Vitorond 200,

având putere nominală de Qcazan=780 [kW]. Distribuția instalației de

încălzire este bitubulară cu distribuitor-colector prevăzut pentru fiecare

apartament în parte. Distribuția agentului termic se realizează folosind în

interiorul apartamentelor țeavă multistrat, iar rețeaua exterioară respectiv

coloanele instalației sunt realizate din conducte de oțel zincat preizolate.

Centrala termică are în componență un vas de expansiune închis de tip

Reflex G, de V=3000 [l], un rezervor de descărcare de V=4000 [l], un

distribuitorcolector având diametrul de 356x8 [mm], patru rezervoare

pentru acumularea apei calde menajere de V=5000 [l], respectiv pompe de

circulație pentru agent termic și apă caldă menajeră. Prepararea apei calde

menajere se realizează cu ajutorul a două schimbătoare de căldură tip T3 0

21 HA1, având 21 de plăci.

-

 Qi

-

-

- -

t

M

- -

BREVIAR DE CALCUL

1.1. Calculul necesarului de căldură

Metoda de calcul este reglementată prin STAS 1907 / 90 cu anexele 1, 2 din 1991,

potrivit căreia necesarul de căldură pentru încălzire Q se determină cu relația:

-

Qnec  Qt  1 

- -

A -

100 -

W , în care

Qt - pierderile de căldură prin transmisie

ΣA - suma adaosurilor pentru compensarea unor fenomene perturbatoare

Qi - pierderile de căldură datorate aerului rece infiltrat din exterior

Pierderile de căldură prin transmisie:

Aceste pierderi de căldură au loc atât prin elementele de construcție în contact cu aerul

pe ambele fețe Qe , cât și prin elementele de construcție în contact cu pământul Qp . Astfel:

Qt  Qe Qp

Q 

m S  t

R0

W -

W -

Pentru pereți, S se calculează ca fiind produsul dintre înălțimea măsurată de la o

pardosea finită a nivelului respectiv până la pardoseala finită a nivelului imediat superior și

lățimea peretelui măsurată de la perete la perete. Pentru pardoseli S se calculează ca fiind

produsul dintre lungimea și lățimea suprafeței pardoselii măsurate la interior. Suprafața

golurilor (uși și ferestre) se determină ca fiind produsul dintre dimensiunile golului respectiv.

Δt este diferența de temperatură dintre temperatura interioară a încăperii considerate și

temperatura exterioară de calcul sau temperatura interioară din încăperea învecinată.

Temperatura interioară de calcul se determină din STAS 1907 în funcție de destinația

clădirii și cea a încăperii.

Temperatura exterioară de calcul se determină din STAS 1907 în funcție de zona

climatică în care se găsește localitatea.

Adaosuri la pierderile de căldură:

La pierderile de căldură prin transmisie, calculate pentru fiecare încăpere în parte, se

aplică adaosuri procentuale pentru orientare A0 și compensarea efectului suprafețelor reci Ac.

Adaosul A0 se aplică în scopul diferențierii pierderilor de căldură ale încăperilor diferit expuse

radiației solare. Valorile procentuale sunt date în tabele în funcție de orientarea încăperii, care

se stabilește după peretele exterior cu orientarea cea mai defavorabilă. Adaosul Ac se calculează

conform STAS 1907, în funcție de rezistența la transfer termic pentru încăperea considerată RM

Preview document

Instalații de încălzire II - Pagina 1
Instalații de încălzire II - Pagina 2
Instalații de încălzire II - Pagina 3
Instalații de încălzire II - Pagina 4
Instalații de încălzire II - Pagina 5
Instalații de încălzire II - Pagina 6
Instalații de încălzire II - Pagina 7
Instalații de încălzire II - Pagina 8
Instalații de încălzire II - Pagina 9
Instalații de încălzire II - Pagina 10
Instalații de încălzire II - Pagina 11
Instalații de încălzire II - Pagina 12
Instalații de încălzire II - Pagina 13
Instalații de încălzire II - Pagina 14
Instalații de încălzire II - Pagina 15
Instalații de încălzire II - Pagina 16
Instalații de încălzire II - Pagina 17
Instalații de încălzire II - Pagina 18
Instalații de încălzire II - Pagina 19
Instalații de încălzire II - Pagina 20
Instalații de încălzire II - Pagina 21
Instalații de încălzire II - Pagina 22
Instalații de încălzire II - Pagina 23
Instalații de încălzire II - Pagina 24
Instalații de încălzire II - Pagina 25
Instalații de încălzire II - Pagina 26
Instalații de încălzire II - Pagina 27
Instalații de încălzire II - Pagina 28
Instalații de încălzire II - Pagina 29
Instalații de încălzire II - Pagina 30
Instalații de încălzire II - Pagina 31
Instalații de încălzire II - Pagina 32
Instalații de încălzire II - Pagina 33
Instalații de încălzire II - Pagina 34
Instalații de încălzire II - Pagina 35
Instalații de încălzire II - Pagina 36
Instalații de încălzire II - Pagina 37
Instalații de încălzire II - Pagina 38
Instalații de încălzire II - Pagina 39
Instalații de încălzire II - Pagina 40
Instalații de încălzire II - Pagina 41
Instalații de încălzire II - Pagina 42
Instalații de încălzire II - Pagina 43
Instalații de încălzire II - Pagina 44
Instalații de încălzire II - Pagina 45
Instalații de încălzire II - Pagina 46
Instalații de încălzire II - Pagina 47
Instalații de încălzire II - Pagina 48
Instalații de încălzire II - Pagina 49
Instalații de încălzire II - Pagina 50
Instalații de încălzire II - Pagina 51
Instalații de încălzire II - Pagina 52
Instalații de încălzire II - Pagina 53
Instalații de încălzire II - Pagina 54
Instalații de încălzire II - Pagina 55
Instalații de încălzire II - Pagina 56
Instalații de încălzire II - Pagina 57
Instalații de încălzire II - Pagina 58
Instalații de încălzire II - Pagina 59
Instalații de încălzire II - Pagina 60
Instalații de încălzire II - Pagina 61
Instalații de încălzire II - Pagina 62
Instalații de încălzire II - Pagina 63
Instalații de încălzire II - Pagina 64
Instalații de încălzire II - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Instalatii de incalzire ii.pdf

Alții au mai descărcat și

Instalații frigorifice

TEMA DE PROIECTARE Calculul termic pentru o instalatie frigorifica cu comprimare mecanica de vapori in doua drepte pentru racirea unui agent...

Pompă centrifugală de apă pentru răcire motor

Debit maxim: 5000 l/h Turatie maxima motor: 6000 rot/min Presiune maxima (la iesirea din pompa): 2.5 bar Fluid de lucru: apa Temperatura de...

Instalații laser cu excimer utilizate pentru corectarea unor afecțiuni oculare

LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificarea luminii prin emisia stimulata a radiatiei) - este o instalatie...

Instalații electrice

Definiţii, clasificări: Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un singur...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea Persoanelor Fizice

Stratificarea societatii pe clase sociale si interese diferite a determinat odata cu aparitia statului, institutie suprema a guvernarii sociale si...

Monografie Primăria Huși

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Instalații de Încălzire

Memoriu Justificativ Proiectul cuprinde dimensionarea elementelor interioare de încălzire pentru un imobil cu P+4 nivele situat în oraşul Bacau...

Analiza Procesului de Cultivare a Ciupercilor Pleurotus

CAPITOLUL I Analiza procesului de cultivare a ciupercilor Pleurotus 1.1 Importanta cultivarii ciupercilor Pleurotus si particularitatile lor...

Instalații și echipamente pentru o cameră dublă a unei pensiuni montane

1. Introducere Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30...

Instalații de încălzire cu apă caldă, funcționând pe gaz

Capitolul I 1.1. Date de bază Cea mai veche formă de încălzire la toate popoarele, care ard lemne, a fost aceea a unei vetre deschise, așezată în...

Instalații de încălzire prin pardoseală cu pompe de căldură

I.1. Sistemul de incalzire prin pardoseala A. Scurt istoric Sistemul de incalzire prin pardoseala nu este o idee deloc noua. Astfel de sistem de...

Ai nevoie de altceva?