Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Instalații
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 20005
Mărime: 2.35MB (arhivat)
Publicat de: Dragos G.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ș. L. dr. ing. Ilincuț Marian

Cuprins

 1. Introducere 14
 2. CAPITOLUL 1. DESCRIEREA GENERALĂ A NAVELOR DE TIP TANC PETROLIER 15
 3. 1.1. Transportul produselor petroliere 15
 4. 1.2. Caracteristicile generale ale unui tanc petrolier de 65,000 tdw 17
 5. 1.3. Instalații și sisteme specifice navelor petroliere
 6. 17
 7. CAPITOLUL 2. ESTIMAREA CARACTERISTICILOR PROPULSIVE 20
 8. 2.1. Considerații generale 20
 9. 2.2. Metoda de determinare a rezistenței la înaintare asistată de calculator 22
 10. 2.3. Estimarea caracteristicilor in Autopower 25
 11. 2.4. Estimarea efectivă a rezistenței la înaintare și a puterii de remorcare 27
 12. 2.5. Alegerea motorului principal
 13. 31
 14. CAPITOLUL 3. INSTALAȚIA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL 32
 15. 3.1. Descriere a instalației de alimentare cu combustibil 32
 16. 3.2. Pompele din cadrul instalației 35
 17. 3.3. Caracteristicile combustibililor navali 43
 18. 3.4. Elemente componente ale instalației de combustibil
 19. 53
 20. CAPITOLUL 4. DETERMINAREA GEOMETRIEI TANCURILOR PENTRU
 21. DECANTAREA COMBUSTIBILILOR GREI
 22. 58
 23. 4.1. Introducere 58
 24. 4.2. Rata de decantare 59
 25. 4.3. Determinarea parametrilor geometrici ai tancului de decantare combustibil greu 61
 26. 4.4. Relatii de calcul pentru combustibil greu 64
 27. 4.5. Concluzii asupra purificarii combustibililor grei la bordul navelor maritime
 28. 65
 29. CAPITOLUL 5. PREGĂTIREA COMBUSTIBILULUI LA BORDUL NAVELOR. 68
 30. 5.1. Etapele pregătirii combustibilului în vederea utilizării 68
 31. 5.2. Construcția de ansamblu a unui separator centrifugal 72
 32. 5.3. Calculul instalatiei de combustibil 77
 33. 5.4. Tipul si parametrii pompelor de combustibil
 34. 80
 35. Concluzii 83
 36. Bibliografie 84

Extras din licență

REZUMAT

Lucrarea de față cu tema ,, Nava tip petrolier 65000 tdw. Proiectarea si dimensionarea

pompei de transfer combustibil” este structurată în cinci capitole, respectând metodologia de

elaborare a proiectului de diplomă și cerințele profesorului îndrumător.

Capitolul unu cuprinde informații generale despre transportul de mărfuri petroliere și

de navele de tip tanc petrolier, iar în ultima parte a capitolului sunt informațiile despre nava de

referință.

În capitolul doi al proiectului de diplomă s-a efectuat calculul rezistenței la înaintare și

al puterii de remorcare utilizându-se softul specializat Autopower. Capitolul se finalizează cu

alegerea motorului de propulsie.

Capitolul trei prezintă detaliat instalația de alimentare cu combustibil de la bordul navei.

În capitolul patru este determinată geometria tancurilor de combustibil greu.

Capitolul cinci cuprinde informații despre pregătirea combustibilului la bord.

Proiectul de diplomă conține la final concluziile si referințele bibliografice utilizate

pentru elaborare.

INTRODUCERE

Unul din fenomenele deosebit de relevante ale perioadei postbelice îl constitue revoluția

tehnico-știițifică ce a dus la realizarea pe plan mondial a unui avânt tehnico-economic general.

Schimbul de valori materiale , comerțului mondial , consecință a acestui progres, a crescut

considerabil, antrenând un număr tot mai mare de țări.

La realizarea circulației volumului imens de mărfuri, în creștere anuală vertiginoasă ,

transportului naval i-a revenit revenit rolul de prim ordin, atât cantitativ cât și ca operativitate

și acestea nu numai pentru că transportul pe apă este mai ieftin ci , mai ales , din cauza

diversificării surselor de relații comerciale , înmulțirii numărului de participanți la aceste

diversificări și caracterului tot mai complex al schimburilor comerciale internaționale.

Se poate spune nu numai figurative , ci ca o realitate economic pură, ca mările și

oceanele formează o punte de legătură trainică, eficientă și necesară între țările lumii, mai mult

decât atât, țările continetele își dezvoltă prin mari lucrări artificiale rețeaua de ape naturale în

căi navigabile spre a prelungii transportul pe apă cât mai adânc în interiorul continentelor și

prin canaluri , până la porțile marilor întreprinderi industriale.

În 1963 mărfurile lichide , în totalitate , au reprezentat în transportul maritim 710

milioane tone, față de 620 milioane tone mărfuri uscate.

În anii următori , până în 1975 creștearea de tonaj transportat pe mare , la cele două categorii

de mărfuri a evoluat de așa natură, încât vracul lichid(produsele petroliere) a ajuns la aproape

1 800 milioane tone, iar mărfurile uscate (vrac și generale la peste)1 300 milioane tone.

Investigația prevede aproximtiv 4000 milioane tone în traficul maritim mondial al vracului

lichid in 1985 , cantitate care poate fi, desigur, amendată în raport cu măsurile de economie și

austeritate privind consumurile de petrol în țările puternic industrializate, cât și de raționalizarea

exploatărilor marilor zăcăminte de petrol descoperite în ultimii ani în țările Africii de Nord , în

Alaska și în subsolurile numeroaselor platform continentate , unde prospecțiunile geologice

continuă. În acest domeniu ar fi posibil necesarul de capacități navale de transport să fie

ponderat și de utilizarea în zone indicate a transportului petrolului prin sistemul conducător

(pipe-lines), mai ales special în Alaska și dacă pe distanțe mari va da rezultate scontate. Chiar

în această situație navele petroliere rămân necesare pentru dispersarea produselor de la

extremitatea liniei tubular către marii consumatori interni sau externi,situați la distanțe mari. În

orice ipoteză , traficul mondial vrac lichid (produse petroliere) a crescut până în 2008 atunci

când cererea a început să scadă.

Bibliografie

1. Bidoae, I., Sârbu, N., Chirică, I., Ionaș, O., Indrumar de proiectare pentru teoria navei, Galați,

1986.

2. Buzbuchi, N., Sabău, A., Motoare cu ardere internă navale. Construcție și calcul, Editura Ex

Ponto, Constanța, 2001.

3. Buzbuchi, N., Manea, L., MOTOARE NAVALE Procese și caracteristici vol.1, Editura

Didactică și Pedagogică București 1996.

4. Dragalina, A., Calculul termic al motoarelor diesel navale (EdiȚia a - II-a revizuită

completată), Editura Muntenia & Leda, Constanța, 2002.

5. Dragalina, A., Costiniuc, A., Florea, T., Dancu, C., Mașini și instalaȚii navale, Editura

Muntenia, Constanța, 2007.

6. Moroianu C. , Dragalina A, ș.a., Motoare navale. Procese și caracteristici, Ed. Tehnică, 2001;

7. Pruiu A., Uzunov Ghe. s.a., Manualul ofițerului mecanic maritim, vol I si II, Ed.Tehnică,

București, 1997,1998;

8. Pruiu, A., Instalații energetice navale, Ediura Leda & Muntenia, ConstanȚa, 2000.

9. Roman Constantin Motoare navale. Instalația de alimentare cu combustibil. Constanta 1992;

10. *** Shippoer System Wartsila, 2009.

11. *** Rules for the Constructions and Clațification of Steel Ships, Lloyd's Register of

Shipping,London, 1968.

12. *** - Documentația de la bordul navelor.

Preview document

Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 1
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 2
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 3
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 4
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 5
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 6
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 7
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 8
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 9
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 10
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 11
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 12
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 13
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 14
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 15
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 16
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 17
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 18
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 19
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 20
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 21
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 22
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 23
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 24
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 25
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 26
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 27
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 28
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 29
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 30
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 31
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 32
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 33
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 34
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 35
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 36
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 37
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 38
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 39
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 40
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 41
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 42
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 43
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 44
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 45
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 46
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 47
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 48
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 49
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 50
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 51
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 52
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 53
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 54
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 55
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 56
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 57
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 58
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 59
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 60
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 61
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 62
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 63
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 64
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 65
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 66
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 67
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 68
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 69
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 70
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 71
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 72
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 73
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 74
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 75
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 76
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 77
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 78
Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Nava tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea si dimensionarea pompei de transfer.pdf

Alții au mai descărcat și

Pompă centrifugală de apă pentru răcire motor

Debit maxim: 5000 l/h Turatie maxima motor: 6000 rot/min Presiune maxima (la iesirea din pompa): 2.5 bar Fluid de lucru: apa Temperatura de...

Instalații laser cu excimer utilizate pentru corectarea unor afecțiuni oculare

LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificarea luminii prin emisia stimulata a radiatiei) - este o instalatie...

Instalații electrice

Definiţii, clasificări: Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un singur...

Ai nevoie de altceva?