Toate documentele din domeniul Construcții - pagina 10 din 39

Civil Construction

1. PROJECT CONTENT 2. PROJECT THEME The project consists in some elements of design for a building that can have one of the following destinations: block of flats; hotel; students accommodation building. The building has UG+G+4Fl and it is placed in urban area on a land with the natural slope of 2% and connected... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Preview

Managementul construcțiilor

Introduction Construction Industry is the most unstable as compared to other industries owing to the inability to mechanize operations and the high level of reliance on human work force. The need to develop some method of ensuring financial security for the investors is even more imperative when it comes to the... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Tehnici Avansate de Planificare

1. DECRIEREA PROIECTULUI Primaria Comunei Suplacu de Bacau, judetul Bihor, in calitate de beneficiar doreste realizare unei cladiri de locuinte de serviciu si spatii publice . 1.1 AMPLASAMENT SI SITUATIA EXISTENTA: Amplasamentul urmatoarei cosntructii ce va fi descrisa, se afla situat in intravilanul comunei... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Exemplu de calcul planșeu compozit lemn - beton

Se prezintă proiectarea unui planşeu intermediar al unei clădiri de locuit P+1E, cu dimensiunile în plan 9,05 x 9,05 metri şi înălţimea nivelului het = 2,90m. Structura este formată din zidărie confinată (ZC) cu grosimea pereţilor exteriori de 38 cm, respectiv 30 cm cei interiori. Zona seismică este ag =0,16g.... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Determinări Asupra Betonului Proaspăt

1. ASPECTE TEORETICE Betonul proaspăt, amestec bine omogenizat de ciment, agregate, apă și eventual aditivi, reprezintă starea betonului din momentul amestecării cimentului cu apa şi agregatele până la punerea în operă care nu trebuie să depăşească începutul prizei. Calitatea betonului proaspăt se apreciază ținând... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiu de Fezabilitate

MANAGEMENTUL LA NIVELUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE INDUSTRIALE 1.1. Definirea noţiunii de management Noţiunea de management este o noţiune complexă, care cunoaşte numeroase şi variate forme de definire. Principalele sensuri ale noţiunii de management sunt: - managementul ca activitatea propriu-zisă de conducere şi... citește mai departe

225 pagini Gratis Extras Preview

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate, seismic zone, etc., we have adopted a number of technical solutions to ensure optimal conditions for habitation. PLACEMENT CONDITIONS The construction project will be placed... citește mai departe

158 pagini 14 puncte Extras Preview

Civil Buildings

Design calculation for a 2-Storey Dwelling made by Masonry Cross Walls According to EC6 Introduction The structure is a rigid one made by masonry cross walls strengthened by concrete columns and girdles. It is assumed that the roof and floor plates are continuous in situ reinforced concrete construction. The roof... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Extras Preview

Deflections of Elastic Beams - Solved Problems

The beam shown in the following figure is made out of wood (E = 104 N/mm2) and has a rectangular cross-section with the dimensions of b = 15 cm and h = 30 cm. a) determine the slope and the deflection at the mid-pan of the beam by using: - the direct integration method; - the moment area method; - the conjugate... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea imobilului cu destinație specială

Introducere Pe parcursul întregii istorii a dezvoltării civilizaţiei, omul a considerat pământul şi tot ceea ce este legat de el (construcţiile, plantaţiile) ca cele mai importante resurse pentru satisfacerea atât a necesităţilor sale vitale (locuinţă, hrană) cât şi pentru susţinerea activităţilor economice. La... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Calitatea în construcții

Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Instaltii Frigorifice

MEMORIU TEHNIC Proiectul are ca scop dimensionarea unei instalatii frigorifice cu compresie mecanica de vapori, in concordanta cu tema de proiect, si alegerea solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic. Puterea frigorifica a sistemului este de 170 KW, in conformitate cu tema de proiect data. Pentru... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Extras Preview

Proiectarea fundațiilor continue și izolate

I. Generalităţi. Republica Moldova se află în zona seismică activă. Focarele seismice active de o adâncime de peste 90 km se află în cotul Carpaţilor în munţii Vrancea. Raioanele seismice ale Republicii Moldova sînt precizate de normele în vigoare SNiP II-7-81 Moscova 1982. Fiecărui raion i se atribuie prin... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Dinamica Pământurilor

În urma investigării geotehnice a unui amplasament, prin metoda seismică cu refracţie, s-au înregistrat următorii timpi de propagare ai undelor seismice: t_1 (X)=0,5∙X=0,5∙10=5,0 [〖10〗^(-2) s] t_2 (X)=0,1∙X+1,5+M_1=0,1∙10+1,5+0,5=3,0 [〖10〗^(-2) s] t_3 (X)=1,0 [〖10〗^(-2) s] în care: M_1=0,05∙N=0,05∙10=0,5... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Extras Preview

Încălzirea unei pensiuni cu ajutorul panourilor solare

1. Introducere: Pământul, împreună cu alte planete din sistemul nostru solar, este îndatorat pe vecie soarelui pentru toată energia pe care o primește de la acesta. Toate anotimpurile, rotatia planetei si revolutia sa solara se bazeaza pe forta de atractie a soarelui si energia solara care ajunge pe planeta. Cel... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Extras Preview

Construcții speciale din beton armat

1. Tema proiectului Se cere intocmirea unui proiect tehnic al unui rezervor circular din beton precomprimat pentru inmagazinarea apei potabile amplasat suprateran (semiingropat) avand urmatoarele caracteristici: - Capacitate: 3000 mc - Diametru interior:Di=22 m - Grosine perete perimetral din beton armat δ=25 cm... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Amprenta asupra apei - impactul omului asupra mediului

ABSTRACT (ÎN LIMBA ENGLEZĂ) Water is essential for life - not just human life, but all life forms on Earth. We use water for drinking, cooking, cleaning, waste disposal, transport, generating energy and maintaining ecosystems. Most of the water on the Earth is reused time and again via the water cycle. Heat from... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații Electrice pentru Iluminat și Prize dintr-un Bar

I. NORME ŞI CONDIŢII Normele şi condiţiile specifice pentru realizarea circuitelor de iluminat şi prize sunt tratate în normativul I7: - circuitele pentru alimentarea corpurilor de iluminat (circuite de lumină vor fi distincte faţă de circuitele pentru alimentarea prizelor (circuite de priză). Se admit doze... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Instalații de Agrement în Turism

1. Componența unei instalații pe cablu de persoane Orice instalație pe cablu, de persoane in acest caz, se compune din următoarele categorii: - stațiile de plecare și de sosire (amenajate corespunzător pentru deservirea utilizării accesului de persoane); - traseul sau calea telefericului, reprezintă acea linie... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații și echipamente frigorifice

Instalatii si echipamente frigorifice pentru un bar de 80 persoane Barul este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire,punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de băuturi nealcoolice şi alcoolice şi unele produse pentru fumători. Meniu Bar bere heineken (330ml) 6 lei... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Extras Preview

Realizarea unui cămin studențesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare emisă de Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de 1. Amplasament si destinaţie Obiectul proiectat are destinaţia CAMIN STUDENTESC şi este amplasată în municipiul... citește mai departe

88 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa de 2475.8mp. Obiectul proiectat are destinaţia BLOC DE LOCUINŢE şi este amplasată în municipiul Baia Mare. - regim de înălţime D+P+4E - forma în plan este regulata -... citește mai departe

116 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Sticla de geam

Introducere în istoria sticlei Primele forme de sticlă Sticla este una dintre cele mi vechi substanţe cunoscute de om. Deşi veche de aproape 9000 ani, sticla a început să fie studiată systematic, ştiinţific, abia de vreo 250 de ani, prin lucrările începute de savantul rus M.V.Lomonosov în 1748. de atunci au apărut... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Extras Preview

Baraje de Pământ pentru Acumulări de Apă

1.Introducere Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinat în menţinerea echilibrului ecologic. Ca factor de mediu, apa... citește mai departe

27 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview