Amplasarea construcțiilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1667
Mărime: 203.73KB (arhivat)
Publicat de: Ramona L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Vasea

Extras din curs

Înființarea unei exploatații agro-zootehnice, fie că este vorba de o fermă mare sau de una familială, se poate face doar prin respectarea unor reguli stricte în ceea ce privește locul amplasării, precum și condițiile de depozitare a deșeurilor.

În ultimul timp, un deosebit accent se pune pe corelarea și coordonarea eforturilor de investiții și totodată pe prevederea unor capacități și mărimi de instalații, care să permită acoperirea volumelor de lucru, atât în condițiile actuale, cât și de perspectivă, precum și o justă repartizare teritorială a acestora.

O atenție deosebită trebuie acordată construcțiilor cu durată de folosință îndelungată, cost ridicat și capacitate importantă, erorile, oricât de mici, grevând pe întreaga durată prevăzută a investiției.

Literatura de specialitate menționează existența unor dificultăți de ordin obiectiv în stabilirea:

- mărimii absolut normale a unor terenuri pentru o anumită destinație (construcții, instalații etc);

- terenului strict necesar pentru anumite funcții, care nu se pot defini în spațiu prin construcții, platforme sau instalații (zone de circulație interioară, locuri de întoarcere, de depozitare temporară, spații pentru amplasarea obiectelor având forme neregulate etc);

- dinamicii recuperării de terenuri, în funcție de redările în circuit, precum și a evoluției consumurilor într-o perspectivă mai îndepărtată.

Evoluția rapidă a tehnologiilor privind asigurarea cu apă, transportul interior de furaje, sistemul de muls, de încălzire, de ventilație etc impune o mare atenție la amplasarea obiectivelor dintr-o fermă zootehnică. Soluțiile sunt foarte variate și se poate recomanda ca:

- la amplasare să se țină cont de direcția vântului dominant astfel ca noxele degajate să nu polueze aerul și apa din localitățile învecinate;

- în cadrul teritoriului, amplasarea unităților trebuie să se țină seama de asigurarea cu forță de muncă din împrejurimi;

- la amplasarea construcțiilor să se țină seama de experiența unităților vecine, unitățile specializate, economicitatea producției prevăzute;

- adăposturile să permită, pe cât posibil, modernizări și mecanizări de tip

nou. Este bine, ca prin formă, înălțime și distribuție, adăposturile să aibă posibilități ușoare de adaptare de la o formă tehnologică la alta, în care scop sunt de preferat soluțiile cu caracter cât mai universal;

- la amplasare trebuie respectate cerințele de lumină, grad de însorire, ventilație, nivelul pânzei de apă freatică, umiditate, zgomot, normative sanitar-veterinare, pază contra incendiilor, protecția muncii și igienă umană, deservire;

- de asemenea, distanțele dintre construcții să fie cele stabilite prin normative, urmărindu-se respectarea normelor sanitar-veterinare și PSI; - construcțiile să fie grupate pe funcții, specie, vârstă și scop și numai în cazuri determinate să se caute comasarea pe mai multe funcții; - în cadrul amplasării, este necesar să se țină seama de prezent și de dezvoltarea de perspectivă, utilizând suprafețe minime de teren, scutind la maximum traseele de drumuri, rețele, instalații; - de asemenea, trebuie să se țină seama și de posibilitatea ieșirii animalelor la pășunat;

- prin schimbarea proceselor tehnologice, funcționalitate a fermei să fie asigurată; - să fie respectată poziția față de vânturile dominante reci, locurile unde se depozitează zăpada viscolită, scurgerea normală a lichidelor nocive. Nu este permis ca apele din ferme să aibă scurgeri către zonele de locuit. - transporturile de gunoi și deșeuri să nu se încrucișeze cu transportul laptelui sau produselor finite;

- să se organizeze perfect transporturile interioare și legăturile cu baza de desfacere a produselor și baza furajeră.

Preview document

Amplasarea construcțiilor - Pagina 1
Amplasarea construcțiilor - Pagina 2
Amplasarea construcțiilor - Pagina 3
Amplasarea construcțiilor - Pagina 4
Amplasarea construcțiilor - Pagina 5
Amplasarea construcțiilor - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Amplasarea constructiilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Lucrări topografice la proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor industriale și civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Drumuri

Introducere. Activitatea de transport Viaţa oamenilor nu mai poate fi concepută decât dinamic în spaţiu şi timp, necesitatea mişcării pentru...

Construcții civile cu structură metalică

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Axele în arhitectură

I.1. AXELE IN ARHITECTURA I.1.1. Valoarea estetica si plastica a axelor : În geometrie, axa este o linie care împarte un element sau un ansamblu...

Lumină și culoare în arhitectură

CAPITOLUL II : LUMINA SI CULOAREA ÎN ARHITECTURA Motto : „Arhitectura este jocul savant, corect şi magnific al volumelor reunite sub lumină ;...

Dezvoltare regională curs 1

-Dezvoltarea regionala este un concept nou care urmareste:-- impulsionarea si diversificarea activitatilor economice; --stimularea investitiilor in...

Dezvoltare regională curs 3

Scurt istoric al fondurilor structurale şi de coeziune--Fondurile structurale au contribuit la realizarea politicilor europene în domeniul economic...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de...

Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială

Memoriu tehnic Proiectarea instalaţiei electrice de lumină şi forţă a unei hale industriale - anexă tehnico-socială. Prezentare generală Hala...

Stații și posturi de transformare

Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice,...

Cerințe Privind Amplasarea și Normele de Construcție Pentru o Fabrică de Procesare a Laptelui

1 REGULI GENERALE DE IGIENĂ ŞI PRODUCŢIE Regulile generale de igienă şi producţie sunt incluse de Normele de bună practică de igienă (GHP – Good...

Întocmirea unei documentații tehnice pentru realizarea unei construcții cu respectarea conținutului cadru pentru întocmirea D.T.A.C și P. Th.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR In conditiile initiale cladirea are destinatia hotel si restaurant Prin extindere este necesara o consolidare a...

Limitările dreptului de proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate si îngradirile sale Sectiunea I Definitia dreptului de proprietate si continutul lui Codul civil român de la 1865, fiind...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Ai nevoie de altceva?