Axele în arhitectură

Curs
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6733
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Publicat de: Petronela Radu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gradinaru Tudor

Extras din curs

I.1. AXELE IN ARHITECTURA

I.1.1. Valoarea estetica si plastica a axelor :

În geometrie, axa este o linie care împarte un element sau un ansamblu de figuri în părţi egale sau similare.

În cazul unei figuri regulate, această linie creează o simetrie, de o parte şi de alta a traseului său.

Această proprietate unică pe care o posedă o axă, de a diviza o formă solidă în două părţi identice, dar inversate, există şi se afirmă, cu aceeaşi autoritate geometrică, şi pentru arhitect, dar, în domeniul arhitecturii, simetria poate să se prezinte sub două forme particulare bine caracterizate : să înglobeze totalitatea unui ansamblu şi să provoace astfel o repartiţie egală şi inversată a deferitelor elemente de o parte şi de alta a liniei de separaţie, sau să nu intereseze decît o parte a acestuia şi să producă o compoziţie nesimetrică în toate părţile ei, cu simetrii locale, ansamblul fiind, în acest caz, asimetric.

Sensul cuvîntului axă este deci diferit pentru arhitect, care îl extinde la orice formă, geometrică sau nu, fie că aceasta se află situată în planul vertical, orizontal sau oblic, fie că este vorba de un volum în spaţiu sau despre spaţiul însuşi.

Axele se manifestă în elemente secundare care constituie o suprafaţă plană, sau se înglobează în aceasta ca linii abstracte care stabilesc diviziuni egale sau inegale, dar, în ansamblul unei compoziţii spaţiale, ele nu pot fi considerate simple linii, ci, mai curînd, ele constituie planuri, stabilind fiecare o subîmpărţire a volumului sau a spaţiului.

În arhitectura contemporană, se operează chiar cu volume polarizante, datum-uri, de-a lungul cărora se ordonează echilibrat spaţii echivalente.

Atribuind axei această proprietate, îi adăugăm o nouă valoare. Astfel, în funcţie de poziţia şi de importanţa sa, ea va fi fie o linie, fie un plan divizor sau un datum. Este cazul unor spaţii profunde (exemple – templul egiptean sau extinderea National Gallery realizată, la Londra, de Venturi), în compoziţia cărora o axă unică, generatoare a unei simetrii absolute a tuturor părţilor, distribuite de o parte şi de alta a liniei sale, nu se exprimă numai vertical în faţadă, ci se regăseşte, cu aceleaşi proprietăţi şi aceleaşi efecte arhitecturale, în succesiunea frontispiciilor B,C,D,E,F,G, prezentîndu-se, în adîncime, pe planurile perpendiculare pe această axă.

Este , deci, vorba nu despre o simplă linie, ca în cazul divizării regulate a unei figuri plane, ci de un plan secţionînd în două părţi volumul construcţiei, în sensul profunzimii:

Astfel, în ciuda caracterului esenţialmente frontal al acestui tip de spaţiu, el este compus pe baza unei utilizări a celor trei dimensiuni ale spaţiului, pe efectul produs de o succesiune de imagini paralele. El are, de aceea, o axă care nu poate fi considerată o simplă linie de subîmpărţire, ci ca un plan vertical, care se confundă cu planul de vedere şi cu sensul de parcurgere al vizitatorului, pentru că este situat perpendicular pe diversele suprafeţe, pe volumele şi spaţiile pe care le secţionează în două părţi.

Considerînd axele nu ca pe nişte linii abstracte care apar numai pentru comoditatea trasării unui desen în plan, secţiune sau elevaţie şi servesc la indicarea grafică a unei subîmpărţiri, a unui aliniament sau a unei direcţii, ci ca pe o realitate valabilă plastic, le atribuim o valoare estetică cu largi posibilităţi de expresie.

Într-o clădire, chiar dacă nu sînt materializate sau vizibile, axele se simt şi se citesc. Ele sînt generatoare de ordine şi armonie ; acţionează direct asupra spiritului spectatorului pe care îl ghidează în înţelegerea intenţiilor artistului.

Preview document

Axele în arhitectură - Pagina 1
Axele în arhitectură - Pagina 2
Axele în arhitectură - Pagina 3
Axele în arhitectură - Pagina 4
Axele în arhitectură - Pagina 5
Axele în arhitectură - Pagina 6
Axele în arhitectură - Pagina 7
Axele în arhitectură - Pagina 8
Axele în arhitectură - Pagina 9
Axele în arhitectură - Pagina 10
Axele în arhitectură - Pagina 11
Axele în arhitectură - Pagina 12
Axele în arhitectură - Pagina 13
Axele în arhitectură - Pagina 14
Axele în arhitectură - Pagina 15
Axele în arhitectură - Pagina 16
Axele în arhitectură - Pagina 17
Axele în arhitectură - Pagina 18
Axele în arhitectură - Pagina 19
Axele în arhitectură - Pagina 20
Axele în arhitectură - Pagina 21
Axele în arhitectură - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Axele in Arhitectura.DOC

Alții au mai descărcat și

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Proiectarea unei case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Proiect construcții civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Tehnologia de execuție a unui perete despărțitor din plăci de rigips-carton

Tema care se cere la proiect este executarea peretilor despartitori usori din placi rigips-carton. Panourile rigips sunt formate dintr-un miez de...

Șarpantă din lemn la o cabană turistică

ARGUMENT Constructiile sunt o ramura productiva a economiei nationale, constructiile au ca rezultat crearea conditiilor necesare pentru existenta...

Amestecuri pentru construcții

1.Procesul tehnologic de preparare a amestecurilor de mortar si de beton. 1.1. Amestecuri de beton [24]. Betoane pe baza de ciment. Denumirea...

Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Schimbările permanente care au loc la nivel mondial, şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre...

Culoare Implimentata Mobilei

MODALITATE DE VALORIFICARE SUPERIOARA A MASEI LEMNOASE Obiectele de mobilier au fost, sunt si vor fi prezente mereu in viata omului. Ele scot in...

Te-ar putea interesa și

Stilul brâncovenesc în arhitectura bisericească românească

INTRODUCERE „În multe chipuri şi în multe rânduri, Domnul Dumnezeu a căutat cu milă şi cu îndurare spre Neamul nostru Românesc. De la Dumnezeu...

Stilul Brâncovenesc

1.Apariţia stilului Constantin Brâncoveanu (1654-15 august 1714) a fost domnitor al Ţării Româneşti între 1688 şi 1714. A fost un iscusit...

Problemă cinematică inversă la roboții industriali

1. ROBOTI INDUSTRIALI - INTRODUCERE Robotica este un domeniu al ştiinţei şi tehnicii relativ nou, cu o rapidă dezvoltare, legat de realizarea şi...

Arhitectură totalitară - urbanism totalitar - ideologie, mit și propagandă

INTRODUCERE “O simplă plimbare prin Bucureşti poate spune mai mult decât o arhivă întreagă, arhitectura, urbanismul, monumentele “fiind ele însele...

Încercarea și recepția roboților industriali

Capitolul 1 1.1 Prezentare generala a tipului de aplicatie de la licenta Paletizarea reprezinta operatia de dispunere voluminca ordonata, in plan...

Cultura teologică în timpul lui Constantin Brâncoveanu

INTRODUCERE Din rostul istoriografic al prezentului, Constantin Brâncoveanu revine așezat pe piedestalul marilor domnitori, care au știut să țină...

Cinematica roboților industriali - caracteristicile roboților Puma 600

CARACTERISTICILE ROBOTILOR PUMA 600 Schema cinematica a robotului industrial PUMA 600 este redata în figura de mai jos: Acest robot industrial...

Roboți Industriali

Definirea temei de proiectare 1.Coordonatele articulare pentru două puncte aparţinând spaţiului de lucru al robotului definite în coordonatele lor...

Ai nevoie de altceva?