Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 4785
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Razvan S.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.ing. Petre Maria
Specializare: Inginerie de Petrol și Gaze

Cuprins

 1. Capitolul 1: Geologia structurii .
 2. - 1.1.Situarea geografică a structurii ;
 3. - 1.2.Stratigrafia și tectonica ;
 4. - 1.3. Dificultați de foraj ;
 5. - 1.4.Variația gradienților presiunii din pori,presiunii din fluidul de foraj si presiunii de fisurare in functie de adâncime ;
 6. Capitolul 2: Stabilirea programului de tubare.
 7. - 2.1.Calculul diametrelor coloanelor si al sapelor de foraj ;
 8. - 2.2.Stabilirea adancimilor de fixare ale coloanelor de tubare ;
 9. Capitolul 3: Fluide de foraj .
 10. - 3.1.Tipurile de fluide de foraj pentru fiecare interval forat ;
 11. - 3.2.Proprietățile fluidelor de foraj ;
 12. - 3.3.Calculul volumelor fluidelor de foraj ;
 13. - 3.4.Calculul cantităților de materiale necesare preparării și pompării fluidelor de foraj ;
 14. Capitolul 4: Garnitura de foraj.
 15. - 4.1.Stabilirea diametrelor si lungimilor prajinilor ;
 16. - 4.2.Calculul de rezistenta al garniturii de foraj pentru intervalul corespunzator coloanei de exploatare;
 17. Capitolul 5: Tubarea sondei.
 18. - 5.1.Calculul de rezistență al coloanei de ancoraj ;
 19. - 5.2.Calculul de rezistență al coloanei intermediare ;
 20. - 5.3.Calculul de rezistență al coloanei de exploatare ;
 21. Capitolul 6: Cimentarea coloanelor.
 22. - 6.1.Cimentarea coloanei de ancoraj ;
 23. - 6.2.Cimentarea coloanei intermediare ;
 24. - 6.3.Cimentarea coloanei de exploatare în regim turbulent .

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

1.GEOLOGIA SRUCTURII

1.1.Caracteristicile zăcământului Sarmatian-Boldesti

Zăcământul de pe strucutura Boldești are in flancul sudic zăcăminte de țiței fără cap primar de gaze pentru Sarmatian. El este constituit dintr-o stiva de nisipuri cu o mare variație de facies, atât pe plan vertical, cât și in plan orizontal.

-Tipul zăcământului este stratiform ecranat tectonic

-Grosimea totală a stratului este de 560m

-Porozitatea este de 20%

-Saturația în apă este inițială de 27%

-Presiunea inițială este de 230-270atm

-Presiunea medie actuală este de 90atm

Sarmatianul de pe flancul sudic Boldești a fost pus în exploatare în anul 1950.

Începând cu anul 1953, în scopul menținerii presiunii zăcământului s-a inițiat un proces de injecție de apa extracontural.

Structura Boldești reprezintă un anticlinal cu axa mare de 12 km și axa mică de 2,5km.

Face parte din zona de molasa(Mio-Pliocen) și este încadrată în structura Podenii Vechi la nord, Țintea-Băcoi la vest, Urlați-Malu Roșu la Est și Bucov la sud.

Un primu ciclu de sedimentare s-a încheiat în Sarmatianul timpuriu. În felul acesta a luat naștere o molasa superioară care acoperă transgresiv formatiuni mai vechi și urma Sariajului Moldavic. Așada, în ansamblul molasei carpatice se poate vorbi de o molasa inferioară de vârstă Miocen-Sarmatioan timpuriu și o molasa superioară de vârstă Sarmato-Pliocena.

1.2.Dificultăți în foraj semnal

1.2.1.Considerații litografice și structurale

Strucutra Boldești se încadrează în zona miopliocena a depresiunii din fața Carpaților Orientali, fiind situată în extremitatea estica a aliniamentului cutelor diapire subcarpatice prin diapirism pution mai accentuat.

Întrucât strcutra Boldești a constituit obiectul unor numeroase documentații în care geologia structurală a fost în detaliu prezentată, în cele ce urmează se va prezenta pe scurt coloana stratigrafică ce alcătuieșște structura.

Sedimentele care intră în alcătuirea structurii aparțin Miocenului reprezentat prin Sarmatian și Pliocen care eeste dispus discordant peste Sarmatian și reprezentat prin ciclul sau complet de sediment alcătuit din Meotin, Dacian, și Levantin.

Sarmatianul are o dezvoltare in facies predominant marnos în baza, extins pe grosime ce variază în jurul valorii de 100m.Acestea trec treptat la partea superioară într-un facies predominant nisipos,grezos cu o grosime între 400-500m.

Meotianul constituie ce de-al doilea obiectiv productiv al structurii, are o arie mai mare de dezvoltare, fiind productiv atât în flancul nordic,cât și în cel sudic. Este dezvoltat în facies predominant nisipos, cu intercalații subțiri de marne nisipoase și treceri gradate de la nisipuri grezoase la gresii nisipoase și invers și are o grosime de circa 300m,cuprinzând trei complexe productive cunoscute de jos în sus sub numele de Mi, Mintermediar,Mn și productiv de gaze alături de Sarmatian.

Pontianul- dispus în continuitate de sedimentare peste Meotian,este dezvoltat într-un facies predominant marnos, depozitele sale fiind alcătuite din marne nisipoase și slab nisipoase,compacte,marne argiloase și argiloase grezoase.

Dacianul-Prezintă alcătuirea de nisipuri marnoase cu bob grosier, mijlociu și fin, nisipuri calcaroase cu intercalații de marne nisipoase,slab nisipoase și argile nisipoase, toata aceasta serie de sedimentare alcătuiește un complex în întreagă sa dezvoltare. La partea superioară se dezvoltă o serie alcătuită din nisipuri grosiere și pietrișuri fine, atribuite Levantinului, de care este greu de separat ca urmarea unui facies asemanator în zona lor de separare. Are o grosime de circă 300m și este productiv de gaze.

Levantinul- în partea inferioară este format din marne argiloase și marne cu intercalații de nisipuri, gresii cu intercalații de marne ce suportă o stiva de nisipuri grosiere și pietrișuri. Grosimea lui variază între 1000-2500m. În nisipurile situate deasupra marnelor bazale sunt acumulări de petrol.

Se estimează ca vor fii interceptate următoarele limite geologice:

-Dacian/Pontian 900m

-Pontian/Meotian 2020m

-Meotian/Sarmatian 2600m

1.2.2. Agenți Contaminanți pentru fluidul de foraj

Traversarea formatiunilor marnoase și argiloase fac ca fluidul de foraj să inglobează în masa lui o cantitate de solide peste limită normală.

De aceea se va acordă o atenție deosebită eliminării solidelor la trecerea fluidului de foraj prin sistemul de curățire mecanica.

1.2.3.Gradientii de presiune și fisurare

Analiza și interpretarea complexa a informațiilor obținute pe structura Boldești și a lucărilor de cercetare geologică(datele diagrafiilor geologice de sondă,datele obținute la probele de producție și datele din timpul forajului),în special la sondele de corelare au permis evaluarea gradienților de presiune și fisurare, în funcție de adâncime,pentru succesiunea litografică estimată a fii întâlnită la sondă proiectată.

Preview document

Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 1
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 2
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 3
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 4
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 5
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 6
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 7
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 8
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 9
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 10
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 11
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 12
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 13
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 14
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 15
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 16
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 17
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 18
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 19
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 20
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 21
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 22
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 23
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 24
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 25
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 26
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 27
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 28
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 29
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 30
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 31
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 32
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 33
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 34
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 35
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 36
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 37
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 38
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 39
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 40
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 41
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 42
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 43
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 44
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 45
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 46
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 47
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 48
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 49
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 50
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 51
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 52
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 53
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 54
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 55
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 56
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 57
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 58
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 59
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 60
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 61
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 62
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 63
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 64
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 65
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 66
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 67
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 68
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 69
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 70
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 71
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 72
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 73
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 74
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 75
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 76
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 77
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 78
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 79
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 80
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 81
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 82
Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea programului de constructie al unei sonde in foraj pe structura Boldesti.docx

Alții au mai descărcat și

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Caiet practică tencuieli, finisaje

Caiet de practică Executarea lucrărilor de tencuială , zugrăveală şi vopsitorii Tencuiala este stratul de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a...

Calcul Cofraje

Număr de ordine: 37 1. Date iniţiale : - grosime placă : hpl= 16 cm - înălţime nivel : Hnivel = 2.80 m - dimensiuni în plan a plăcii : 3.95 x...

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor...

Tehnici de Modelare Fizică

1. OBIECTUL TEMEI Obiectul temei reprezintă modelarea fizică a fenomenului de convecţie forţată în interiorul conductelor circulare. Se va modela...

Ai nevoie de altceva?