Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 3 din 24

Politica de mediu - România

1. Introducere în topica eseului În acest eseu, scopul meu principal este să prezint și să detaliez politica de mediu (European Green Deal) din Uniunea Europeană. Voi oferi ipoteza și importanța acestei politici, evoluția sa în cadrul Uniunii Europene alături de un studiu de caz efectuat pentru România pentru a... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Procedura în fața primei instanțe de Contencios Administrativ

Introducere Cuvântul contencios derivă din latinescul contendo, contendere, care evocă ideea unei înfruntări prin luptă, dispută, controversă, ceea ce înseamnă că atunci când spunem contencios avem în vedere o acțiune, un demers contradictoriu, prin care cele două părți implicate într-un litigiu se luptă pentru... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul funcționariilor publici

Noțiuni introductive Funcția publică poate fi definită ca situația juridică legal determinată a persoanei fizice învestite cu prerogative în realizarea competenței unei autorității publice, în regim de putere publică, având ca scop realizarea în mod continuu a unui interes public. Noțiunea de funcție publică, s-a... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Procesul decizional

Noțiuni introductive Funcția publică poate fi definită ca situația juridică legal determinată a persoanei fizice învestite cu prerogative în realizarea competenței unei autorității publice, în regim de putere publică, având ca scop realizarea în mod continuu a unui interes public. Noțiunea de funcție publică, s-a... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Particularitățile politicii de produs pe piața B2B

Politica de produs este principala componentă a mixului de marketing atât într-o întreprindere, cât și pe piața bunurilor productive. Fundamentarea politicii de produs, este punctul de plecare în definirea mixului de marketing a întreprinderii. Acest lucru presupune precizarea clară a obiectivelor, strategiilor și... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat

INTRODUCERE Autonomia locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale însuși fiind unul din acestea. Din acest principiu rezultă că trebuie să existe o legătură organică între autonomia locală și lege, dintre interesele locale și interesele naționale... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Regatul Belgiei (Belgia)

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice Cheltuielile publice se referă la relații economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat și persoane fizice sau juridice, pentru repartizarea și utilizarea resurselor financiare... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța capitalului social pentru dezvoltarea comunității

Comunitatea reprezintă un grup de oameni care au credințe, interese, obiceiuri sau norme de viață comune (DEX 09 2009), precum și totalitatea locuitorilor unei localități (MDA 2 2010). Profesorul de sociologie, Phil Bartle, vede comunitatea ca pe o „construcție sociologică” formată nu din oameni, având credința că... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Izvoarele internaționale ale dreptului muncii

Legislația emisă de Uniunea Europeană Documentele emise de Organizația Internațională a Muncii (O.I.M). Alte documente internaționale relevante: Consiliul Europei - Carta Socială Europeană Revizuită - 1996 - Lgislația uniunii europene Legislație obligatorie: Tratate (constitutive și modificatoare), Regulamente,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcția publică și funcționarii publici. În acest sens am avut în vedere noțiunea de funcție publică și de funcționar public, trăsăturile funcției publice, categorii de funcții publice și de... citește mai departe

77 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici moderne de investigare a criminalității

1. Introducere Progresul științei la nivel mondial a creat oportunitatea dezvoltării unor științe interdisciplinare, care au adus un beneficiu însemnat metodelor și tehnicilor speciale de investigare a cauzelor penale. De la metodele clasice, care este adevărat că încă se mai regăsesc în activitatea judiciară a... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Protecția datelor cu caracter personal în România

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spațiul legislativ din România. Conținutul său privește, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Elaborarea alternativelor de decizie publică

I. INTRODUCERE În cadrul lucrării de licență ”ELABORAREA ALTERNATIVELOR DE DECIZIE PUBLICĂ” am urmărit să conturăm modul în care sunt adoptate deciziile publice, în ce constă procesul decizional anterior adoptării deciziei publice, cine sunt participanții și ce rol au aceștia în cadrul procesului decizional, precum... citește mai departe

71 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modele de dezvoltare comunitară

Introducere Termenul de dezvoltare presupune ”a trece printr-o serie de schimbări spre o treaptă superioară; a face progrese; a avansa; a înainta; a progresa; a propăși; a evolua”. Schimbările pot avea loc indiferent de voința oamenilor, neplanificate uneori în afara oricărui control, nedorite și în unele situații... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relații publice - IKEA

1. Elaborati un plan de relatii publice pentru o organizatie pe care o cunoasteti. ISTORIC 464 de magazine IKEA in 63 de piete. Primul magazin IKEA a fost deschis în 1958 în Älmhult, Suedia. In Romania, primul magazin IKEA, a fost deschis in Bucuresti - Baneasa ”Feeria” Shopping, pe 21 martie 2007. In 24 iunie... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Bazele juridice ale administrației publice - Consiliul Județean și Local

Introducere Studiul de față abordează guvernarea locală din România într-o perspectivă restrictivă care pune accent pe rolul și activitatea aleșilor locali. La modul cel mai general, termenul de guvernare locală se referă atât la democrația locală (alegeri, consilii, primari, status) cât și la administrația locală... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza relațiilor cu furnizorii în cadrul firmei SC VIA GOFRERIA SRL

Introducere Practica a demonstrat ca nu exista organizatii productive prospere care sa nu acorde atentia cuvenita aprovizionarii. Achizitiile, aprovizionarile constituie o parte importanta a functiei comerciale a oricarei firme, deoarece aceste activitati sunt definitorii pentru insasi desfasurarea productiei... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Spania

1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației bugetare 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare Ansamblul resurselor publice (bugetare) este format din componente ce dețin caracteristici asemănătoare, însă prezintă și caracteristici privind formarea și utilizarea lor, acestea... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de crize și etapele acestora

1. Imaginea -concept general Imaginea reprezintă „o reflectare de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzații, percepții sau reprezentări1.”Pornind de la acest concept vom vorbi despre imaginea care a devenit un concept în sine. Imaginea contează a devenit un must al timpurilor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de drept administrativ special

INTRODUCERE Resursele umane din instituțiile publice reprezintă anumite particularități în funcție de specificul activităților desfășurate în cadrul instituțiilor publice. Pentru îndeplinirea intereselor principale ale administrației, și anume satisfacerea intereselor generale ale comunității, prin lege s-au... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Omenii întreabă care este diferența dintre șef si lider

Realizați un eseu pornind de la citatul : “ Omenii întreabă care este diferența dintre șef si lider. Liderul dă tonul, șeful își asumă succesul, liderul conduce, șeful da ordine.” ( THEODORE ROOSEVELT) ”Leadership-ul este un proces de influență socială, care maximizează eforturile celorlalți spre atingerea... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Drepturile funcționarului public european

INTRODUCERE Una din cele mai frumoase și interesante definiții date administrației publice, cele mai încărcate de semnificații și mesaj este cea care o regăsim și în doctrina franceză, și, potrivit ei, administrația înseamnă activitatea de organizare a executării și executare în concret a legilor, urmărindu-se... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Criza de imagine și reputația instituției ANAF

1. Metode de comunicare scrisă - Broșura de întreprindere Somații - scrisoare de aducere aminte După cum putem observa, aceasta reprezintă prima somație, ce are ca scop amintirea unei probleme recent indentificată, anunțând astfel compania datoare de suma neachitată. În a doua imagine avem a doua somație ce... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice potrivit clasificației oficiale 1.1 Prezentarea unei sinteze a clasificației bugetare privind resursele financiare Ceea ce indică totalul mijloacelor bănești sunt resursele financiare publice care, de altfel, sunt indispensabile în cadrul unei perioade de timp... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

EPPE

1. Pentru a putea face rost de bani, Alexandra are doua posibilitati. Poate sa o ajute pe fetita vecinilor la teme castigand 300 ron saptamanal, sau poate sa lucreze la sfarsit de saptamana ca bona castigand 350 ron. Costul de oportunitate pentru ajutorul pe care Alexandra il da fetitei vecinilor este: a) 300 ron... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview