Elaborarea alternativelor de decizie publică

Licență
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 27393
Mărime: 192.73KB (arhivat)
Publicat de: George S.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Catrina Lucian
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. I. Introducere
 2. II. Noțiuni introductive
 3. II.1. Concepte generale privind Administrația Publică
 4. II.2. Caracteristicile administrației publice
 5. II.3. Organizarea adminnistrației publice
 6. II.3.1. Organizarea administrației publice centrale
 7. II.3.2. Organizarea administrației publice locale
 8. III. Particularități ale administrației publice locale
 9. III.1. Sectorul public
 10. III.2. Funcția publică
 11. III.3. Serviciile publice
 12. IV. Actele adminnistrative
 13. IV.1. Teoria generală a actelor administrative
 14. IV.2. Clasificarea actelor administrative
 15. IV.3. Caracteristicile actelor administrative
 16. IV.4. Regimul juridic al actelor administrative
 17. V. Decizia administrativă
 18. V.1. Decizia-concepte generale
 19. V.2. Caracteristici ale deciziei administrative
 20. V.3. Clasificarea deciziilor administrative
 21. VI. Elaborarea și adoptarea Deciziei Publicce
 22. VI.1. Procesul decizional
 23. VI.2. Participanții la eleborarea și adoptarea deciziei publice
 24. VI.3. Metode și tehnici utilizate în elaborarea și adoptarea deciziei publice

Extras din licență

I. INTRODUCERE

În cadrul lucrării de licență ”ELABORAREA ALTERNATIVELOR DE DECIZIE PUBLICĂ” am urmărit să conturăm modul în care sunt adoptate deciziile publice, în ce constă procesul decizional anterior adoptării deciziei publice, cine sunt participanții și ce rol au aceștia în cadrul procesului decizional, precum și cele mai întâlnite metode și tehnici care stau la baza elaborării și adoptării deciziei publice.

Am început prin a prezenta conceptul de administrație publică per ansamblu, ulterior am trecut în revistă rolul administrației publice centrale și locale. Astfel am ajuns să definim administrația publică, aceasta reprezentând în esență un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore, de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general.

Am enumerat pe rând particularitățile administrației publice, făcând referire la sectorul public, serviciile publice, funcția publică, și ce importanță au acestea în cadrul administrației publice.

În continuare am abordat tema actelor administrative, clasificarea, caracteristicile și regimul juridic ale acestora, în ce condiții pot fi emise. Actul administrativ constituie forma principală prin care se realizează administrația publică și constă într-o manifestare expresă de voință prin care se creează, se modifică sau se sting raporturi de drept administrativ.

Am continuat prin a prezenta deciziile administrative, ce importanță au acestea și cum sunt clasificate. Prin decizie administrativă se desemneaza numai actele administrative sau de drept administrativ emise de administratia de stat, ca fiind cea mai importanta categorie a deciziei administrative.

În final am tratat elaborarea și adoptarea deciziei publice, ce importanță are procesul decizional și cum se desfășoară acesta, cine și în ce mod poate lua parte în cadrul procesului decisional, cloncluzionând prin a expune metodele și tehnicile cele mai des întâlnite și utilizate privind deciziile publice.

II. NOȚIUNI GENERALE

II.1. Concepte generale privind administrația publică

Noțiunea de administrație publică face referire la prezența politică dintr-un stat, care are în vedere satisfacerea intereselor generale ale unei societăți, acest lucru petrecându-se într-un cadru legal și având ca fundament Constituția. Noțiunea ”modernă” de administrație publică în România este legată de transformările politice și sociale ale celor două Principate Române de la începutul secolului al XIX-lea, fiind de fapt, produsul acestora.1

Sistemul administrației publice este format din: Președintele României, Guvernul României, ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate; autorități administrative centrale autonome, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, din unitățile administrativ-teritoriale; prefectul; autorități autonome ale administrației publice locale (consiliile locale, primarul, consiliile județene); instituții publice subordonate ministerelor, altor organe centrale ale administrației publice sau autorităților autonome ale administrației publice locale; alte structuri publice.2

Într-un stat de drept, administrația publică se prezintă drept pârghia principală prin care sunt realizate valorile și obiectivele stabilite la palierul politic. Aceasta trebuie să fie continua și omniprezentă, în așa fel încât să răspundă neîncetat cerințelor tuturor cetățenilor, și să fie promptă și energică, deoarece mediul în care se desfășoară se află într-o schimbare continuă, exigențele și nevoile supușilor săi crescând și diversificându-se tot mai mult. Totodată, administrația reprezintă necontenit statul, nu doar pe plan intern, dar și pe plan extern. În limbajul curent, noțiunea de administrație căpăta mai multe sensuri, acestea fiind a conduce, a organiza, a supraveghea, a gospodări, a dirija activități publice și particulare.

Obiectivul administrației publice este acela de a asigura înfăptuirea deciziei politice, rezultată din legi și celelalte acte normative emise de autoritățile statului și de colectivitățile locale.

Fiind o activitate organizatorică, administrația publică dobândește rangul de intermediar între două planuri principale, cel care se referă la conducerea politică și cel în care prind contur deciziile și valorile politice.

Noțiunea de administrație publică nu este la fel de întâlnită precum este cea de administrație, deoarece cea din urmă cuprinde și administrația particulară. Ambele acivități, cea a administrației publice și cea a administrației private aspiră la un scop anume, utilizând diverse mijloace.

Bibliografie

1. Cristian Ionescu, Raporturile Parlamentului cu Guvernul și Președintele României. Comentarii constituționale, Ed. Universul Juridic, București, 2013

2. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, București, 2009

3. Radu Carp, Reflecții pe marginea statului juridic al decretelor emise de Președintele României, în Revista de Drept Public

4. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. All Beck, București, 2005

5. Marta Claudia Cliza, Drept administrativ. Partea I, Ed. Universul Juridic, București, 2011

6. Ion Vida, Puterea executivă și administrația publică, București, Edit. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 1994

7. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, editia a IV-a, vol. I, Bucuresti 1934

8. Dumitru Brezoianu, Drept administrativ și autorități publice în România, Editura Metropol, București, 1995

9. Nicoleta Minulescu, Servicii publice locale, Ed. Universul Juridic, București, 2010

10. Petru Filip, Managementul administrației publice locale, Ed. Economică, București, 2007

11. Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, Vol. II, Ed. a III-a, București, 1923

12. Alina Profiroiu, Știința administrativă, Ed. Economică, București 2007

13. Ion Bucur, Economie, Ed. Economică, București 2001

14. Lucica Matei, Management public, Ediția a II-a, Ed. Economică, București, 2007

15. Tofan Mihaela, Dreptul funcției publice europene, Univ. Al. Ioan Cuza, Iași, 2009

16. Valentin I. Prisăcaru, Funcționarii Publici, Ed. All Beck, București, 2004

17. Verdinaș Virginia, Drept administrativ, Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București 2012

18. Trăilescu Anton, Drept administrativ, Ediția a II-a, Ed. CH Beck, București, 2008

19. Lucian Chiriac, Drept administrativ , Ed. Hamangiu, București, 2011

20. Emanuel Albu, Drept administrativ și știința administrației, Ed. România de Mâine, București, 2009

21. Mircea Preda, Drept administrativ, Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 2010

22. Boiana Augusta Berchi, Cartea funcționarului public, Ed. Teora, București, 2007

23. Ioan Alexandru, Drept administrativ, Ed. Economică, București 2003

24. Dumitru Brezoianu, Drept administrativ roman, Editura All Beck, Bucuresti, 2004

25. Ilie Iovănaș, Dreptul administrativ, Activitatea administratiei publice, Controlul exercitat asupra activitatii administratiei publice, Editura Servo - Sat, 1997

26. Romulus Ionescu, Drept administrativ, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1970

27. Tudor Drăganu, Actele de drept administrativ, Ed. Științifică, București, 1959

28. Mihai T. Oroveanu, Tratat de știința administrației, Ed. Cerma, București, 1996

29. Alexandru Negoiță, Drept Administrativ, Ed. Universitatea Româno - Americană, București, 2005

30. Tratate, cursuri, referate, monografii :

- Anatolie Bantuș, Principii de organizare și funcționare eficientă a administrației publice

- Dana Apostol Tofan, Oganizarea administrației publice românești în context European

- Mihaela Codrina Levai, Camelia Tomescu, Atribuțiile președintelui României în raport cu Parlamentul - aspecte teoretice și practice

- Lucica Matei, Sectorul public și provocările europenizării

- Alina Profiroiu, Cadrul de analiză a performanțelor sectorului public

- Dragoș Dincă, Tehnici și metode de elaborare și adoptare a deciziei administrative; Practici decizionale în admitrația publică

Preview document

Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 1
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 2
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 3
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 4
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 5
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 6
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 7
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 8
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 9
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 10
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 11
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 12
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 13
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 14
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 15
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 16
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 17
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 18
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 19
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 20
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 21
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 22
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 23
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 24
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 25
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 26
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 27
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 28
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 29
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 30
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 31
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 32
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 33
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 34
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 35
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 36
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 37
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 38
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 39
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 40
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 41
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 42
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 43
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 44
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 45
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 46
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 47
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 48
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 49
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 50
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 51
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 52
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 53
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 54
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 55
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 56
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 57
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 58
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 59
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 60
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 61
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 62
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 63
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 64
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 65
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 66
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 67
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 68
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 69
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 70
Elaborarea alternativelor de decizie publică - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea alternativelor de decizie publica.docx

Te-ar putea interesa și

Studiu de Caz - SC Carpat Beton SA

Rezumat Cu o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro si un numar de angajati de peste 200, CARPAT BETON, divizia de betoane a...

Controlul asupra Activității Administrației Publice - Aspecte Teoretice Privind Modelele de Decizie în Administrație

INTRODUCERE Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a...

Rolul Managerilor Publici

ROLUL MANAGERULUI PUBLIC ÎN CADRUL PROCESULUI DECIZIONAL ADMINISTRATIV 1.1. Conceptul de ”manager” și conceptul de ”manager public” 1.Conceptul...

Aplicarea deciziilor de grup în administrația publică din România

1. Notiuni generale despre decizia administrativa Administratia publica reprezinta un sistem care functioneaza dupa o serie de principia, dar...

Aplicabilitatea modelului politic în administrația publică din România

CAP I Cadrul general al deciziei administrative Decizia constituie forma sintetica a actului de conducere. Orice decizie presupune o selectie...

Aplicarea Deciziilor de Grup în Administrația Publică din România

1. Noţiuni generale despre decizia administrativă Administraţia publica reprezinta un sistem care funcţionează dupa o serie de principii, dar care...

Importanța fazelor - procesul decizional în administrația publică

1. Introducere Decizia administrativa reprezinta elementul central al activitatii desfasurate de structurile administratiei publice pentru...

Aplicabilitatea Modelului Managerial Tradițional în Administrația Publică din România

Activitatea din sfera administraţiei publice se realizează prin intermediul unei multitudini de decizii. De la cele mai mărunte sarcini şi...

Ai nevoie de altceva?