Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 9 din 24

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe mediul său natural, ci și pe celelalte ființe. Asupra a tot ce-l înconjoară, asupra a tot ce descoperă s-a declarat stăpân și aplică sau cere aplicarea față de alți semeni... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea Suediei din punct de vedere administrativ

Introducere: Forma de stat (modul de organizare și funcționare a puterii de stat în raport cu populația și teritoriul): stat unitar Forma de guvernământ: monarhie constituțională parlamentară Legislativ: Parlamentul Suediei este organul suprem de decizie al Suediei. Este unicameral și e format din 349 de membri,... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Veniturile bugetelor unităților

Procesul complex al constituirii si repartizarii resurselor financiare publice, circulatia fluxurilor financiare catre si de la bugetul de stat, este asigurat prin structuri institutionale specifice, bine delimitate din punct de vedere al atributiilor care le revin, apartinand statului de drept.O prezentare a... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care ne aflăm au condus treptat la eaborarea unor noi metode și tehnici de selecție, încadrare și integrare a personalului unității. Am considerear că această temă este una... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul administrativ în Spania

Introducere Spania este monarhie constituțională, cu o suprafață de 504.782 km2 și o populație de 44.108.530. Capitala este Madrid cu 5,5 milioane locuitori, iar limba oficiala este spaniola, dar există limbi regionale precum asturiana și aragoneza, care sunt considerate dialecte ale limbii spaniole. Ziua... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici publice

1. Fundamente istorice ”Istoria politicilor sociale este istoria statului ce și-a asumat o responsabilitate în domeniul social a statului conștient de funcția sa socială. În mare parte, această istorie se suprapune cu perioada de consolidare si supremație a statului național. Fortificarea statului național a dus la... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări în urma căreia vreau să evidențiez, printr-o analiză obiectivă, cum sunt văzute prevederile deontologice cuprinse în Statutul Funcționarilor Publici dar și-n Codul de... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza bugetului de stat în Belgia

Capitolul I Noțiuni introductive Regatul Belgiei este o țară în Europa de Vest. Este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene și găzduiește majoritatea instituțiilor acesteia precum și alte instituții internaționale importante, inclusiv NATO. Belgia ocupă un teritoriu de 30.528 km² și are o populație de... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Paternul de dezvoltare a localității Baia Mare

Capitolul I 1.Relevanța analizei dezvoltării spațiale a localității Am ales localitatea Baia Mare pentru obiectivele turistice pe care le deține, cum ar fi Lacul Firiza, Muzeul Satului, Turnul Sfântul Ștefan și nu în ultimul rând Muzeul de Mineralogie. Doresc să vizitez această localitate cât mai devreme posibil... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Promovarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice - Management prin obiective

Introducere La baza acestor concepte trebuie să se stabilească, în primă fază, o ierarhie a obiectivelor ce trebuie îndeplinite, aceste obiective reprezentând baza pentru promovarea performanței, a creșterii eficienței și eficacității din cadrul entităților publice. Performanța reprezintă un proces eficient prin... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă dintre România și Finlanda

Capitolul l: Cadrul conceptual 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice Cum se definesc cheltuielile publice? Notiunea de cheltuiala publica a luat forma pe fondul evolutiei consumului de resurse, in forma baneasca, pentru satisfacerea nevoilor publice, fiind folosite cu mai multe... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul administrativ al Finlandei

Introducere În Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda și s-a ocupat de creștinizarea acesteia. Asezarea geografica a Finlandei, intre Rusia - la est si Suedia - la vest, a jucat un rol important in istoria2 tarii. In anii 1000, Suedia si Rusia au declansat o batalie pentru Finlanda. Suedia a obtinut... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul programelor și proiectelor europene

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ZONA 4 COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR din orașul Amara,județul Ialomița. BENEFICIARUL (APLICANTUL):Primăria orașului Amara; ARIA TEMATICĂ: - programul operațional - Programul operațional regional; - axa prioritară - Axa prioritară 3. Îmbunătățirea infrastructurii specifice... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația

CAPITOLUL 1 Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Noțiunea de cheltuială publică are mai multe înțelesuri, printre care se disting în mod deosebit cel juridic și cel economic. În sens juridic, noțiunea de cheltuială... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Slovenia

Capitolul 1. Strucura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare publice Resursele financiare publice desemnează ansamblul mijloacelor bănești care sunt necesare într-o anumită perioadă de timp pentru realizarea obiectivelor... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza sistemului bugetar unitar din România

Capitolul 1. Noțiuni introductive 1.1 Conceptul de sistem bugetar public Manifestarea proceselor și relațiilor specifice de mobilizare și utilizare a resurselor financiare publice, având ca determinant existența nevoilor comune ale membrilor colectivității, conturează accepția economică a noțiunii de buget public,... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul de salarizare a funcționarului public

Introducere Pentru a exista și apăra suveranitatea,integritatea și independența prevăzute în Constituția Republicii Moldova,și pentru realizarea puterii asupra teritoriului său,statul organizează la nivel central și cel local servicii publice care sunt formate pentru satisfacerea cerințelor generale ale... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologia supelor în bucătăria națională

INTRODUCERE Tehnologia preparării bucatelor se bazează pe tradițiile artei culinare populare, pe experiența bucătarilor profesioniști, precum și pe realizările științei despre alimentație. Alimentația este un factor important în dezvoltarea organismului uman, de aceea de-a lungul anilor, omul a încercat să ducă o... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Locul administrației publice în sistemul social-global

„Ceea ce contribuie cel mai mult la asigurarea independenței individului în secolele aristocratice este că suveranul nu se însărcina singur cu guvernarea și administrarea cetățenilor, era obligat să lase în parte această grijă membrilor aristocrației în așa fel încît puterea socială, fiind întotdeauna împărțită, să... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Propunere de politici publice

1) Institutia initiatoare Ministerul muncii și justiției sociale 2) Formularea problemei Cauze și efecte: Educația rromilor constituie o problema încă nerezolvată, cu consecințe vizibile în plan social. Dificultățile întâmpinate sunt generate de patru categorii de cauze: a) cele legate de modul de viață al... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Funcționarii publici de execuție

Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite conform legii, cu scopul îndeplinirii prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome, funcționarul public fiind persoana numită, în... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Plan de afaceri SC Performance SRL

1. INFORMAȚII GENERALE ... . pag. 4 2. DESCRIEREA FIRMEI .. ... .. pag.4 2.1. DESCRIEREA FIRMEI . . pag.4 2.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI pag.7 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI . pag.8 4. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ȘI PROMOVAREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE .. pag.9 4.1. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ȘI NOILE TEHNOLOGII ..... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Raporturile dintre Legea contenciosului administrativ nr 554-2004 și Codul de procedură civilă

I. Noțiunea Conceptul de contencios vine din limba latină din verbul ”contendo” având semnificația de dispută sau ceartă. Așadar când spunem cotencios ne referim la două persoane ce se află în contradicție ambii luptându-se pentru a-si apăra anumite drepturi sau interese. Astfel când spunem contencios... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Județul Suceava

I. Locarizarea geografică a județului Suceava I.1. Scurt istoric Județul Suceava a marcat istoria românilor cu momente memorabile, începând cu 1359, anul fondării primului stat centralizat, Moldova, în timpul domniei lui Bogdan I (1359-1365). Cei mai importanți voievozi, alături de Bogdan I, au fost: Petru Mușat... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview