Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația

Proiect
6/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 3799
Mărime: 196.44KB (arhivat)
Publicat de: Paula D.
Puncte necesare: 9
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Proiect Finante publice, specializarea Administratie publica, FEAA

Cuprins

 1. Capitolul 1 - Cadrul conceptual și metodologic .. 2
 2. 1.1. Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare . 2
 3. 1.1.1. Prezentarea indicatorilor utilizați pentru aprecierea nivelului, a dinamicii și structurii cheltuielilor publice .. 4
 4. Capitolul 2 - Analiza comparativă a nivelului și a dinamicii cheltuielilor publice în România și Croația .. 6
 5. 2.1. Ilustrarea comparativă a cheltuielilor publice totale din România și Croația . 6
 6. 2.2. Interpretarea nivelului și dinamicii cheltuielilor publice totale în România și Croația între 2012-2016. Cauzele și implicațiile diferențelor și dinamicii constante . 7
 7. 2.3. Ilustrarea și interpretarea coeficientului de elasticitate al cheltuielilor publice, pornind de la mărimea absolută în raport cu PIB în România și Croația în perioada 2012-2016.. . 8
 8. Capitolul 3 - Analiza comparativă a structurii cheltuielilor publice în România și Croația .. 12
 9. 3.1.1. Analiza structurii economice a cheltuielilor publice în România și Croația . 12
 10. 3.1.2. Ilustrarea greutății specifică categoriilor de cheltuieli publice potrivit structurii economice . 14
 11. 3.1.3. Interpretarea ponderii cheltuielilor curente în totalul cheltuielilor publice ale României și Croației în perioada 2012-2016 . 15
 12. 3.2. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în România și Croația .. 16
 13. 3.2.1. Ilustrarea comparativă a cheltuielilor publice potrivit structurii funcționale din România și Croația (2012-2016) . 16
 14. 3.2.2. Ilustrarea greutății specifice a categoriilor de cheltuieli publice, potrivit structurii funcționale pentru anii 2012, 2015 și 20l6 . 20
 15. 3.2.3. Interpretarea ponderii cheltuielilor pentru acțiuni social-culturale din totalul cheltuielilor publice ale României și Croației în perioada 2012-2016 . 21
 16. Concluzii 22
 17. Bibliografie 23

Extras din proiect

CAPITOLUL 1 Cadrul conceptual și metodologic

1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare

Noțiunea de cheltuială publică are mai multe înțelesuri, printre care se disting în mod deosebit cel juridic și cel economic.

În sens juridic, noțiunea de cheltuială publică semnifică o plată pentru funcționarea instituțiilor publice, pentru realizarea diverselor activități cu caracter public, aici regăsindu-se și întreprinderile cu capital de stat. Astfel, realizarea cheltuielilor publice se face de către organele și entitățile publice competente să avizeze și să realizeze operațiuni de plăți în scopul resurselor financiare publice și în cheltuirea banului public.

În privința celui de-al doilea sens, cel economic, conceptul de cheltuială publică conține ansamblul proceselor și relațiilor economice de repartiție a PIB, care se realizează între autoritățile publice, respectiv, de stat, pe de o parte și pe de altă parte, persoanele fizice sau juridice, în sensul alocării și utilizării resurselor bănești administrate de către autoritătile respective. Cheltuielile publice desemnează totalitatea proceselor și relațiilor economice în formă bănească prin care fondurile financiare publice se distribuie și se utilizează.

Așadar, acestea se află la baza ofertei de utilități publice, sub formele bunurilor și serviciilor menite consumului public, rolul lor fiind să asigure îndeplinirea funcțiilor, sarcinilor statului și funcționarea normală a instituțiilor de stat, sub aspect financiar.

Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare

a) Dacă criteriul economic, cheltuielile publice se pot clasifica astfel:

- cheltuieli de capital;

- cheltuieli curente;

- cheltuieli de transfer;

- cheltuieli privind bunurile si serviciile publice.

b) După criteriul funcțional, cheltuielile publice desemnează următoarele categorii:

- apărare;

- sănătate;

- ordine și siguranță publică;

- servicii publice generale;

- afaceri economice;

- recreație, cultură și religie;

- amenajarea locuințelor și comunităților;

- educație;

- protecția mediului;

- protecție socială.

Bibliografie

1. Suport de curs, Finanțe publice, anul II, AP, Bogdan Zugravu.

2. Văcărel I., Finanțe publice, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2003.

3. Nicolae D. POPESCU, Finanțe publice, Ed. Economica, 2002.

4. Marcel DRĂCEA, Gheorghe MATEI, Raluca DRĂCEA, Narcis Eduard MITU, Finanțe publice, Editura Universitaria, 2009.

5. ec.europa.eu/Eurostat

Preview document

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 1
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 2
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 3
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 4
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 5
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 6
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 7
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 8
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 9
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 10
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 11
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 12
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 13
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 14
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 15
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 16
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 17
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 18
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 19
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 20
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 21
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 22
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 23
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 24
Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice dintre Romania si Croatia.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia

Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare:...

Analiza sistemului de guvernare în Croația

Croația, oficial Republica Croația este situată în Europa, în nord - vestul Peninsulei Balcanice, pe țărmul Mării Adriatice. Capitala și cel mai...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Ai nevoie de altceva?