Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 2846
Mărime: 215.24KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra A.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Filip Bogdan Florin
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Administrație Publică
Materie: Finanțe Publice 2

Cuprins

 1. Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 2
 2. 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare: 2
 3. 1.2 Identificarea diferențelor dintre abordarea teoretică și cea legislativă: 4
 4. Capitolul 2: Analiza comparativă a nivelului si structurii generale a resurselor financiare publice în România și Italia în perioada 2014-2018 5
 5. 2.1 Analiza nivelului resurselor financiare publice: 5
 6. 2.2 Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componente (venituri fiscale, nefiscale, imprumutate) 12
 7. Capitolul III: Analiza comparativă a structurii sistemului de impozite si taxe în România și Italia în perioada 2014- 2018 21
 8. 3.1. Analiza nivelului și structurii impozitelor directe: 21
 9. 3.2. Analiza nivelului si structurii impozitelor indirecte: 23
 10. Concluzii 25
 11. Lista tabelelor și a graficelor 26
 12. Bibliografie 27

Extras din proiect

Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale

1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare:

Structura resurselor financiare publice poate fi diferită de la o țară la alta, înregistrându-se numeroase modificări pe parcursul anilor ai evolutiei istorice.

Resursele financiare publice se pot clasifica după următoarele categorii:

I. După regularitatea folosirii lor:

- Resurse ordinare: (impozite, taxe, contribuții obligatorii, veniturile din exproprierea întreprinderilor și a proprietăților din sectorul public).

- Resurse extraordinare: (împrumuturile de stat (public), Emisiunea inflaționistă de monedă, alte resurse- părți din fondul de amortizare constituit la întreprinderile cu capital de stat).

II. După conținutul economic:

- Resurse (venituri) fiscale: taxe, impozite, contribuții obligatorii, venituri din procese economice de redistribuire a produsului intern brut sau a avutiei naționale- impozitul pe proprietate.

- Resurse (venituri) nefiscale: venituri obținute de catre autoritațile publice din exproprierea întreprinderilor și poprietăților ce le aparțin, venituri din repartiția primară a Produsului Intern Brut, precum si din amenzile și penalitățile aplicate și valorificarea bunurior confiscate.

- Resurse de trezorerie: resurse din redistribuirea de disponibilități acumulate în conturile instituțiilor publie și angajarea temporară a unor împrumuturi pe termen scurt; resurse împrumutate pe termen mediu și scurt; resurse din emisiunea inflaționistă de monedă.

III. După nivelul administrativ:

- Resurse ale administrației centrale;

- Resurse ale administrației locale;

- Resurse ale asigurărilor sociale.

IV. După componenta bugetului consolidat:

- Resurse ale bugetului de stat;

- Resurse ale bugetelor locale;

- Resurse ale asigurărilor de stat;

- Resurse cu destinație specială.

V. După locul de proveniență:

- Resurse interne: venituri fiscale și nefiscale; împrumuturi publice interne; emisiune inflaționistă de monedă, vnituri de la instituțiile publice și private, venituri de la unitățile economice, cu capital de stat, privat sau mixt si cooperatist.

- Resurse externe: împrumuturi externe; donații, împumuturi de stat contractate la instituții financiare international (FMI, Banca Mondială, BRD); împrumuturi de stat contractate la guvernele altor țări; împrumuturi de stat contractate la bănci cu sediul în alte țări; impozite și taxe percepute de la reprezentanțele în România ale firmelor străine; impozitul asupra dividendelor cubenite investitorilor străini, ce se transferă în străinătate.

Unul dintre elementele cele mai importante în formarea bugetului și a politicii din domeniul alocării resurselor bugetare este reprezentat de modalitatea de clasificare a cheltuielilor în buget.

Clasificația funcțională reprezintă gruparea cheltuielilor după destinația lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activități sau obiective care definesc necesitățile publice. Scopul acestei clasificații este de a aloca resursele în principalele sectoare de activitate, acestea fiind: domeniul social (învățământ, sănătate, asistență socială), domeniul economic, domeniul apărării și siguranșei naționale, domeniul cercetării.

Clasificație economică face referire la totalitatea cheltuielilor după natura și efectul lor economic. Acesta cuprinde: resursele fiscale si nefiscale, resurse de trezorerie, din emisiunea inflaționistă de monedă si resurse împrumutate pe termen lung sau mediu. Aceasta clasificație se bazează pe folosirea a doua criterii de grupare, primul, conform careia cheltuielile se împart în: cheltuieli curente si cheltuieli de capital; al doilea, împarte cheltuielile în cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative si cheltuieli de transfer.

Bibliografie

1. https://ec.europa.eu/eurostat

2. http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2006/finante-contabilitate-si-banci/57.pdf

3. https://www.scritub.com/economie/finante/Clasificarea-si-caracterizarea12913194.php

4. https://www.stiucum.com/finante/finate-publice/408/clasificarea-resurselor-financ32222.php

Preview document

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 1
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 2
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 3
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 4
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 5
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 6
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 7
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 8
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 9
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 10
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 11
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 12
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 13
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 14
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 15
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 16
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 17
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 18
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 19
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 20
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 21
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 22
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 23
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 24
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 25
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 26
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Italia.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația

CAPITOLUL 1 Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare...

Metode calitative și cantitative de cercetare în sectorul public - Sondaj de opinie vaccinare 2021

Sondaj de opinie - vaccinare 2021 Satisfacția studenților dintr-o grupă a unei facultăți din România privind campania de vaccinare anti-Covid...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă privind dinamica și structura cheltuielilor publice România și Italia

Capitolul 1 1.Cadrul conceptual al analizei cheltuielilor publice Cheltuiala publica in sens juridic semnifica o plata a unei sume de bani din...

Ai nevoie de altceva?