Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23164
Mărime: 87.35KB (arhivat)
Publicat de: Ovi O.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. PARTEA DE CERCETARE TEORETICĂ 7
 3. 1.1. Contextul general, național al asistenței sociale în protecția copilului 7
 4. 1.2. Reforma în domeniul protecției copilului instituționalizat din România. Contextul specific al alternativelor la instituționalizare 8
 5. 1.3. Asistența maternală profesionistă pentru copiii cu dizabilități 14
 6. 1.3.1. Asistența maternală profesionistă - profesie, formare 14
 7. 1.3.2. Asistența maternală profesionistă pentru copiii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 21
 8. 1.3.3. Rețeaua de asistenți maternali profesioniști pentru copiii cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 23
 9. 1.3.4. Problematica și nevoile copiilor cu dizabilități 24
 10. 1.4. Asistența maternală ca alternativă la instituționalizare 26
 11. 1.4.1. Asistentul social al Asistentului maternal profesionist 27
 12. 1.4.2. Asistentul social al copilului cu dizabilități aflat în plasament la Asistentul maternal profesionist 29
 13. 1.4.3. Ce înseamnă să fi asistent maternal la un copil cu dizabilități 30
 14. 1.4.4. Managementul de caz pentru copilul cu dizabilități aflat în asistență maternală 31
 15. CAPITOLUL II. PARTEA DE INTERVENȚIE 45
 16. 2.1. Scopul, obiectivele, populația țintă și beneficiarii 45
 17. 2.2. Metode și tehnici folosite în intervenție 45
 18. 2.2.1. Tehnica documentării 45
 19. 2.2.2. Metoda studiului de caz 46
 20. 2.2.3. Metoda observației 47
 21. 2.2.4. Metoda interviului 47
 22. 2.3. Desfășurarea intervenției 48
 23. 2.3.1. Cazul 1 48
 24. 2.3.2. Cazul 2 50
 25. 2.3.3. Cazul 3 52
 26. 2.3.4. Cazul 4 54
 27. 2.3.5. Cazul 5 56
 28. 2.3.6. Cazul 6 58
 29. 2.4. Concluzii finale ale cercetării 59
 30. 2.5. Propuneri și recomandări 60
 31. CONCLUZII FINALE 62
 32. ANEXE 64
 33. 5.1. Ghidul de interviu - Anexa nr. 1 64
 34. 5.2. Ghiduri de interviu aplicate - Anexa nr. 2 65
 35. BIBLIOGRAFIE 67

Extras din licență

INTRODUCERE

În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții”.

Actuala legislație, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a dorit să realizeze un cadru general de organizare și gestionare a serviciilor sociale adresate tuturor persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate .

În prezent, programul de reformă în domeniul asistenței sociale și, implicit, a sistemului de servicii sociale, se află în plin proces de implementare. Se are în vedere crearea unui nou cadru instituțional, înființarea Inspecției Sociale și a Observatorului Social, modificarea și completarea legislației secundare, toate aceste obiective fiind prevăzute în proiectul unui nou act normativ referitor la sistemul național de asistență socială.

Psihologia copilului și factorii care influențează comportamentul acestora încă de la naștere a constituit subiect de cercetare pentru multe domenii de activitate. Încă din cele mai vechi timpuri copiii abandonați erau duși în centre de plasament.

Această măsură era luată de stat ca un adăpost ajungând în scurt timp să creeze probleme. Banii alocați acestor adăposturi erau de cele mai multe ori prea puțini, lipsa hranei, a utilităților, a modelului parental și influențele unei societăți care îi marginaliza au creat adevărate lupte pentru supraviețuire.

Mulți ani mai târziu, odată cu apariția științelor socio-umane, cercetătorii au început să analizeze comportamentul uman ajungând la concluzia că, perioada copilăriei își pune amprenta în formarea personalității individului. Secolul XXI aduce modificări legislative în domeniul protecției copilului prin îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în dificultate.

Cea mai importantă schimbare o constituie înlocuirea măsurii de plasament instituțional cu cel familial, sau plasamentul la asistent maternal. Studiul de față analizează modificările comportamentului la copiii care au fost mutați din centre de plasament, familii naturale sau alte situații la asistenți maternali profesioniști.

Cercetarea diferitelor cazuri, fiecare caz fiind unic în felul său, relevă eficiența serviciilor aduse în sprijinul copiilor aflați în situații de risc.

Am ales această temă deoarece consider că acești copii cu dizabilități necesită mai multă atenție, mai mult sprijin din partea societății, din partea persoanelor specializate. Din păcate, acești copii trăiesc într-o lume aparte, nu pot comunica și relaționa cu cei din jurul lor, fără ajutorul unor specialiști, a unor îngrijiri speciale.

Tema studiată și analizată în această lucrare este „Asistența maternală a copiilor cu dizabilități”. Motivele pentru care am ales această temă sunt diverse și le voi prezenta succint în cele ce urmează. Ceea ce m-a determinat să aleg acest subiect au fost cazurile de încredințarea a copiilor cu dizabilități, la asistenți maternali profesioniști din județul Maramureș.

Observând periodic persoane, întâmplări și evenimente legate de subiectul asistenței maternale, de modul cum sunt educați, îngrijiți acești copii, mi-am propus să aprofundez într-o cercetare elaborară pe această tematică. Am considerat problematica asistenței maternale un subiect incitant, în același timp relevant pentru asistența socială. Scopul acestei lucrări este de a vedea dacă acești copii cu dizabilități sunt la fel de bine îngrijiți, crescuți ca niște copii normali.

În acest scop am realizat în primul capitol o introducere în contextul general, național al asistentei sociale în protecția copilului și am clarificat noțiunea de asistent maternal profesionist, am descris criteriile și etapele atestării, precum și particularitățile copilului ca persoană asistată.

În capitolul doi am realizat un studiu în care sunt prezentate ipotezele și obiectivele cercetării, metodele de cercetare folosite, descrierea cercetării și interpretarea datelor, și sunt prezentate unele cazuri.

Capitolul al treilea cuprinde noțiuni legate de metodologia cercetării și intervenției. Datele studiului au fost culese prin metoda interviului și tehnica studiului de caz, completate cu observația participativă și documentarea teoretică.

În ultima parte a lucrării, am prezentat principalele concluzii rezultate în urma documentării și cercetării empirice.

Copiii indiferent de starea lor de sănătate fie dobândită genetic fie apărută pe parcurs, reprezintă în esență viitorul societății în care trăim. Noi cei maturi, pentru rezultate cât mai eficiente avem datoria de a-i proteja și de a le oferi sprijin și condiții optime în tot ceea ce fac.

Copii cu dizabilități sunt multe ori o victimă a societății în care trăim, fapt care duce de multe ori la marginalizarea, la respingerea acestora. Acest lucru se dorește a fi evitat prin îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, încercând să se evite pe cât posibil instiuționalizarea.

Bibliografie

1. Burcel, T., Alina Tudorică, Liliana Gușu, Manualul asistentului maternal profesionist, Editura Fundația Agapedia, Brașov, 2007

2. Buzducea, D., Aspecte contemporane în asistența socială, Editura Polirom Iași, 2000

3. Cojocaru, Ș., Metode apreciative în asistența socială. Ancheta, supervizarea și managementul de caz, Editura Polirom, Iași, 2005

4. Constantin, T., Evaluarea psihologică a personalului, Editura Polirom, Iași, 2004

5. Iluț, P., Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iași, 1997

6. Manea, L., Protecția socială a persoanelor cu handicap, Editura Șansa, București, 2000

7. Miftode, V., Metodologie sociologică, Editura Porto-Franco, Galați, 1995

8. Miftode, V., Tratat de asistență socială, Editura Fundației Axis, Iași, 2003

9. Neamțu, G. (coord.,2003), Tratat de asistență socială, Editura Polirom, Iași

10. Rășcanu, R., Metode și tehnici de asistență socială, Editura Fundației „Humanitas”, București, 2001

11. Spânu, M., Introducere în asistența socială și protecția copilului, Editura Tehnică, Chișinău, 1998

12. Șchiopu, U., Introducere în psihodiagnostic, Editura Semne, București, 2002

13. Tăbăcaru, C., Asistentul maternal, Editura Tritonic, București, 1998

14. Tăbăcaru, C., Manualul Asistentului maternal profesionist, Editura Fundația Agapedia, Brașov, 2007

15. Tolfree, D., Roofs and Roots-The care of separated children în the developing world, Arena, Asgate Publishing, 2000

16. Zanca, R., O perspectivă actuală asupra serviciilor sociale, în Revista de Asistență Socială, nr. 4/2007, Editura Polirom, Iași, 2007

17. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului - republicata și actualizata 2016

18. Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificări și completări ulterioare

19. H.G. nr. 679/2003

20. http://dgaspcmm.ro

Preview document

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 1
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 2
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 3
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 4
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 5
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 6
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 7
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 8
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 9
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 10
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 11
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 12
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 13
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 14
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 15
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 16
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 17
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 18
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 19
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 20
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 21
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 22
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 23
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 24
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 25
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 26
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 27
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 28
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 29
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 30
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 31
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 32
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 33
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 34
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 35
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 36
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 37
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 38
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 39
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 40
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 41
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 42
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 43
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 44
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 45
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 46
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 47
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 48
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 49
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 50
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 51
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 52
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 53
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 54
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 55
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 56
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 57
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 58
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 59
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 60
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 61
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 62
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 63
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 64
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 65
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 66
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 67
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 68
Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Asistenta maternala pentru copiii cu dizabilitat.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Politici de incluziune socială și combatere a sărăciei în România

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În ultimii ani abordările din câmpul politicilor sociale din România privind grupurile vulnerabile sau...

Ai nevoie de altceva?