Sistemul de salarizare a funcționarului public

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5689
Mărime: 149.16KB (arhivat)
Publicat de: Victoria C.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. 1.Introducere(scurt istoric,noțiuni generale).
 2. 2.Obiectul și scopul.
 3. 3.Principiile sistemului de salarizare.
 4. 4.Administrarea sistemului de salarizare a f.p.
 5. 5.Componentele salariului f.p.
 6. 6.Salariul de funcție a f.publici.
 7. 7.Sporul pentru grad de calificare grad special și rang diplomatic
 8. 8.Condiții specifice de salarizare pentru angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
 9. 9.Suplimentele de plată pentru munca suplimentară.
 10. 10.Premiile anuale și cele unice.
 11. 11.Stabilirea salariului.
 12. 12.Revizuirea salariilor de funcție ale funcționarilor publici.
 13. 13.Reguli privind stabilirea salariilor de funcție începînd cu anul 2012 și respectiv revizuirea acestuia.
 14. 14.Concluzii.
 15. 15.Bibliogarafie.

Extras din referat

Introducere

Pentru a exista și apăra suveranitatea,integritatea și independența prevăzute în Constituția Republicii Moldova,și pentru realizarea puterii asupra teritoriului său,statul organizează la nivel central și cel local servicii publice care sunt formate pentru satisfacerea cerințelor generale ale cetățenilor.Pentru realizarea competențelor și atribuțiilor acestor servicii, în cadrul lor se formează funcții publice,care încă din cele mai vechi timpuri, aveau statute speciale și erau menite să asigure buna funcționare a statului.Numai în cadrul unor servicii publice apar noțiunile de funcții publice,funcționari publici și de statutul juridic al acestora. Declarația de independență,adoptată la 27 august 1991,stabilește că Republica Moldova este un stat suveran,independent și democratic,liber să-și hotărască prezentul și viitorul,fără niciun amestec din afară.Evoluția schimbărilor din sfera politică și a celor din administrația publică a condus la adoptarea Constituției Republicii Moldova la data de 29 iulie 1994, care duce spre crearea cadrului legislativ al statului de drept și deasemenea în domeniul administrației publice.De aici vine necesitatea de a elabora și aproba Legea serviciului public,care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996 și care reglementa cele mai importante aspecte ale activității unui funcționar public. Executarea prevederilor legii serviciului public era asigurată prin mai multe hotărâri de guvern, care vizau diverse aspecte ale gestiunii funcționarului public,printre care: --Clasificatorul unic al f.p.,organizarea concursului pentru ocuparea f. p. vacante în autoritățile publice,salarizarea funcționarilor publici și persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice în baza rețelei tarifare unice,modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă a f. publici. Odată cu dezvoltarea statului RM se dezvolta și administrația publică din țară,se realizau schimbări atât în mediul intern, cât și în cel extern de activitate al autorităților publice.Erau necesare schimbări și în domeniul de reglementare privind funcția publică și statutul funcționarului public.Acest lucru a devenit o componentă a procesului de reformare a APC, lansat în 2006. Au fost elaborate și aprobate mai multe acte normative în domeniu,caracteristic fiindu-i pregătirea reformării serviciului public.Astfel, la sfârșitul anului 2008 a fost publicată Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,care are o însemnătate deosebită în domeniul de reglementare a funcției publice și a funcționarului public.Legea cu privire la f. p și statutul f. p. a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu scopul asigurării și realizării unui serviciu public stabil, profesionist, imparțial, transparent și eficient în interesul societății și al statului. Astfel,legea nr. 158 din 2008 este mai consistentă, soluționează mai multe probleme depistate,vine să îmbunătățească cadrul de reglementare în domeniul funcției publice și al funcționarului public.

De aici definim: Funcția publică-reprezintă ansamblul atribuțiilor și a obligațiilor stabilite în baza legii avînd ca scop realizarea prerogativelor de putere publică. Funcționarul public-reprezintă o persoana fizică numită în baza legii într-o funcție publică.

Ca fiecare dintre persoanele din Republica Moldova angajate în urma încheerii unui contract ce fac parte din sectorul bugetar care mai este definit ca:autorități ai AP,instituții,organizații finanțate din bugetul public național fiind reglementate inițial de către Legea nr.355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar”art.1(1).Avînd un nr.mare de angajați în anumite instituții de stat ca primării,consilii raionale și cele municipale,preturi dar și Ministere,Judecătorii, Parlament, Guvern și multe alte instituții,Parlamentul vine cu inițiativa de a adopta o nouă lege cu privire la salarizarea funcționarilor publici Legea Nr.48 din 22.03.2012 care este publicat în MO și intră în vigoare la data de 31.03.2012.Anume salariul de funcție se stabilește conform acestei legi și deasemenea prin Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012. privind salarizarea funcționarilor publici.

Obiectul și scopul

(Capitolul I Dispoziții generale art. 1)

1. Reglementează modul și condițiile de salarizare a f. p.și mărimea salariilor acestora. 2. Sistemul de salarizare a funcționarilor publici instituie cadrul general pentru aplicarea de standarde și proceduri unitare de stabilire a salariilor și asigură: a) crearea unei ierarhii a salariilor pe categorii de f. p.; b) stabilirea salariilor în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate și în funcție de performanțele profesionale ale f. p.; c) stabilirea unor norme transparente și ușor de aplicat. 3. Scopul prezentei legi este asigurarea condițiilor necesare pentru exercitarea eficientă de către f. p. a atribuțiilor, precum și contribuirea la asigurarea autorităților publice cu personal competent și motivat.

Principiile sistemului de salarizare

(Cap.I Dispoziții generale art. 2)

a.supremația legii-drepturile de natură salarială se stabilesc și se acordă în condițiile legislației în vigoare; b.competitivitate-echilibrarea nivelului veniturilor salariale din sectorul public cu cel din sectorul privat pentru funcții sau activități similare ori comparabile sub aspectul complexității și al responsabilităților; c.proporționalitate-stabilirea și acordarea salariului raportat la nivelul competențelor cerute pentru ocuparea postului, la complexitatea activității desfășurate și la gradul de responsabilitate, la condițiile de muncă, pe baza criteriilor generale de clasificare a f.p; d.motivare, principiu potrivit căruia sistemul de salarizare permite evoluția în carieră a funcționarilor publici în condițiile legii. e.echitate și coerență, principiu conform căruia sistemul de salarizare creează oportunități egale prin reglementarea principiilor și normelor unitare privind stabilirea salariului f.p; f.flexibilitate și adaptabilitate, principiu potrivit căruia sistemul de salarizare asigură un cadru general și flexibil care permite ajustarea periodică a remunerației funcționarilor publici în funcție de evoluția economică, de modificările legislative și instituționale, precum și gestiunea descentralizată a implementării; g.responsabilitate, executorii de buget răspund de respectarea drepturilor funcționarilor publici reglementate de prezenta lege, iar funcționarii publici răspund de exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în condițiile legii; h.transparență, principiu potrivit căruia mecanismul de stabilire a salariilor și a altor drepturi de natură salarială ale funcționarilor publici face parte din categoria informațiilor de interes public.

Bibliografie

1.Constituția RM.

2.Legea nr.158 din 2008 “Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

3.Legea nr.355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar”

4. Legea Nr.48 din 22.03.2012”Cu privire la Sistemul de salarizare a funcționarului p.”

5. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 “Privind salarizarea funcționarilor publici”.

6. Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Preview document

Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 1
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 2
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 3
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 4
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 5
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 6
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 7
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 8
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 9
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 10
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 11
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 12
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 13
Sistemul de salarizare a funcționarului public - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Sistemul de salarizare a functionarului public.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est

Uniunea Europeană aşa cum arată de la 1 ianuarie 2007 Reforme administrative în Europa Centrală şi Est INTRODUCERE Pe plan mondial tendinţa...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Dreptul la carieră al funcționarilor publici

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE “FUNCTIE PUBLICA” La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Dezvoltarea Angajaților în Administrația Publica

1.Definiţie: dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea resurselor umane (DRU) este o abordare strategică a investiţiei în capitalul uman. DRU se...

Motivatie și Recompense în Administratia Publica

Motivatia 1.1 Formele motivatiei Motivatia poate imbraca mai multe forme, in functie de elementul generator. Acestea se clasifica – de regula- in...

Ai nevoie de altceva?