Managementul recompenselor în instituțiile publice

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 16556
Mărime: 87.06KB (arhivat)
Publicat de: Camil Sandu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP.I. CADRUL CONCEPTUAL AL RECOMPENSELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 4
 3. CAP II. NOŢIUNI PRIVIND SALARIZAREA
 4. PERSONALULUI 13
 5. CAP. III. SISTEMUL DE RECOMPENSARE A RESURSELOR UMANE
 6. 1. CONŢINUTUL SISTEMULUI DE RECOMPENSE 19
 7. 2.COMPONENTELE UNUI SISTEM DE RECOMPENSARE 29
 8. 3.PRINCIPIILE GENERALE ALE SISTEMELOR DE SALARIZARE 35
 9. CAP.IV. ECHITATE ŞI DISCRIMINARE ÎN MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MĂRIMEARECOMPENSELOR 39
 10. V. CONSIDERAŢII PRIVIND POLITICA SALARIALĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE
 11. 1.SISTEMUL DE RECOMPENSE ŞI COMPONENTELE SALE, APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 44
 12. 2. EVALUAREA POSTURILOR 57
 13. 3. MOTIVAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 60
 14. CAP.VI. ANALIZA PRIVIND SISTEMUL DE RECOMPENSE APLICAT ÎN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 64
 15. CONCLUZII FINALE 73
 16. ANEXE 74
 17. BIBLIOGRAFIE 75

Extras din disertație

INTRODUCERE

Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate deosebit de important al managementului resurselor umane, prin recompensare influenţându-se atât comportamentul angajaţilor, cât şi eficienţa organizaţională.

Interesul tot mai mare pentru o politică eficientă în domeniul recompensării resurselor umane izvorăşte din convingerea tot mai evidentă a specialiştilor în domeniul resurselor umane că recompensa este nu numai o consecinţă, ci şi o premisă a unei activităţi economico-sociale eficiente. Prin urmare, o politică eficientă a recompenselor este necesar, în primul rând să se înscrie în politica de ansamblu a organizaţiei şi să răspundă, pe de o parte, cerinţelor generale, obiective ale creşterii eficienţei activităţii desfăşurate, iar pe de altă parte, să asigure accentuarea cointeresării angajaţilor nu numai pentru realizarea de performanţe individuale, ci îndeosebi pentru un aport sporit la performanţa globală a organiyaţiei pe termen lung.

Obiectivul acestei cercetări ştiinţifice este acela de a analiza şi înţelege ce este un management al recompenselor urmând a identifica în lucrarea de faţă sistemul de recompense şi componentele acestuia în general şi în special cel practicat într-o instituţie publică.

Managementul recompenselor reprezintă procesul de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor şi sistemelor de recompense care permite organizaţiilor să-şi îndeplinească obiectivele vis-a-vis de angajaţii săi (asigurarea cu personal, menţinerea şi dezvoltarea personalului, motivarea corespunzătoare a acestora). Recompensele reprezintă totalitatea veniturilor materiale şi nemateriale, prezente şi viitoare, care se cuvin unui angajat, atât pentru munca depusă cât şi pentru calitatea de salariat.

Conform specialiştilor în domeniul resurselor umane, obiectivul fundamental al oricărui sistem de recompense este acela de a motiva angajaţii pentru ca aceştia să adopte comportamentul profesional impus de cerinţele posturilor ocupate şi dorit de managementul organizaţiei.

Astăzi, prin managementul recompenselor se defineşte un domeniu foarte vast, care porneşte de la recrutarea şi selecţia salariaţilor, de la modalităţile de menţinere şi integrare a acestora, de la motivaţia muncii şi are ca finalitate realizarea obiectivelor organizaţiei şi îmbunătăţirea performanţelor acesteia

Specialiştii în domeniul managementului resurselor umane consideră că numai un sistem eficient de recompensare a salariaţilor va putea determina un comportament adecvat al acestora; prin comportament adecvat înţelegându-se tot ce ţine de posibilităţile salariatului, începând cu punctualitatea la serviciu, grija pentru utilaje şi terminând cu obţinerea de produse de calitate şi creşterea productivităţii în orele de lucru.

Recompensarea reprezintă totalitatea veniturilor financiare şi materiale, precum şi a facilităţilor sau avantajelor pe care le primeşte un angajat, în funcţie de activitatea desfăşurată şi de competenţa probată, la care se adaugă şi recompensele non-financiare, constituind recunoaşterea aportului angajatului, elogierea acestuia pentru rezultatele sale bune, sentimentul de realizare, creşterea responsabilităţii şi a statutului personal.

Lucrarea am structurat-o pe şase capitole, ultimul fiind dedicat unei cercetarii ştiinţifice efectuate în cadrul Consiliului Judeţean Prahova prin care am încercat sa fac o analiză asupra managementului recompenselor investigând percepţia resurselor umane din această instituţie în legătură cu sistemele de recompense aplicate.

I. CADRUL CONCEPTUAL AL RECOMPENSELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

În ultimiii ani, în literatura de specialitate tot mai frecvent este întâlnit conceptul de managementul recompenselor.

Astăzi, prin managementul recompenselor se defineşte un domeniu foarte vast, care porneşte de la recrutarea şi selecţia salariaţilor, de la modalităţile de menţinere şi integrare a acestora, de la motivaţia muncii şi are ca finalitate realizarea obiectivelor organizaţiei şi îmbunătăţirea performanţelor acesteia.

Astfel, prin recompensă nu se înţelege numai salariul formal, înscris în statul de funcţiuni, cât mai ales compensaţiile, stimulentele, facilităţile, avantajele sau privilegiile acordate salariaţilor, în vederea păstrării celor mai valoroşi dintre ei şi a încurajării continue a acestora.

Specialiştii în domeniul managementului resurselor umane consideră că numai un sistem eficient de recompensare a salariaţilor va putea determina un comportament adecvat al acestora; prin comportament adecvat înţelegându-se tot ce ţine de posibilităţile salariatului, începând cu punctualitatea la serviciu, grija pentru utilaje şi terminând cu obţinerea de produse de calitate şi creşterea productivităţii în orele de lucru.

Prin managementul recompenselor se înţelege procesul de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor şi sistemelor de recompense care permite organizaţiilor să-şi îndeplinească obiectivele prin recrutarea şi menţinerea angajaţilor necesari, precum şi prin motivarea corespunzătoare a acestora.

Managementul recompenselor constă, în primul rând, în proiectarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de recompense ale angajaţilor care trebuie să fie adaptate performanţelor organizaţiilor şi supuse unor îmbunătăţiri continue

Recompensele reprezintă totalitatea veniturilor materiale şi nemateriale, prezente şi viitoare, care se cuvin unui angajat, atât pentru munca depusă cât şi pentru calitatea de salariat.

Elementele componente ale recompenselor, mărimea şi ponderea lor sunt determinate de rolul, utilitatea şi necesitatea socială a activităţilor/sarcinilor prestate sau a produselor obţinute.

Preview document

Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 1
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 2
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 3
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 4
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 5
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 6
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 7
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 8
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 9
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 10
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 11
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 12
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 13
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 14
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 15
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 16
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 17
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 18
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 19
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 20
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 21
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 22
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 23
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 24
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 25
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 26
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 27
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 28
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 29
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 30
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 31
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 32
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 33
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 34
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 35
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 36
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 37
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 38
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 39
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 40
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 41
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 42
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 43
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 44
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 45
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 46
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 47
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 48
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 49
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 50
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 51
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 52
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 53
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 54
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 55
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 56
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 57
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 58
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 59
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 60
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 61
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 62
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 63
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 64
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 65
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 66
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 67
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 68
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 69
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 70
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 71
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 72
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 73
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 74
Managementul recompenselor în instituțiile publice - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Managementul Recompenselor in Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Eficiența procesului de management prin politica de motivare a personalului la SC Antibiotice SA

I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE Termenul de motivatie a apãrut in literatura de specialitate in...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Managementul Resurselor Umane și Metodele de Aplicare a Acestuia

Introducere Este cunoscută tuturor concepţia tradiţională care înţelegea resursa umană ca pe un cost și un izvor de ameninţări, care considera că...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Motivarea personalului - studiu de caz la firma SC Altex România SRL

Introducere Am ales drept temă de dezbătut motivarea personalului pentru firmă S.C.ALTEX ROMANIA S.R.L, deoarece aceasta este una din marile firme...

Te-ar putea interesa și

Motivarea personalului în management - provocări și soluții

INTRODUCERE “Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în...

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Managementul Recompenselor în Administrația Publică Locală

Introducere Subiectul lucrăii il constituie sistemul recompenselor in administraţia publică locală, cu parte practică la Casa Judeţeană de Pensii...

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Teorii ale motivației și satisfacției în muncă și conceperea sistemului de salarizare

Cap. 1.TEORII ALE MOTIVAŢIEI SI ASTISFACŢIEI IN MUNCĂ 1.1 Definirea conceptelor de motivaţie şi satisfacţie in muncă Motivaţia este un „ concept...

Particularități ale Procesului de Conducere în Administrația Publică

Introducere În prezenta lucrare mi-am propus să dezbat particularităţile procesului de conducere în administraţia publică, pentru o mai bună...

Managementul Recompenselor SC Sprider SRL

Cap.I. Descrierea organizatiei, 1.1. Istoric, Incepand cu primul magazin retail in 1992, Sprider Stores a dezvoltat o retea puternica de vanzari...

Corelația dintre motivație și performanță

Capitolul I. Introducere Pentru a obţine obiective de producţie ridicate pe piaţa nord-americană, fabricanţii japonezi de automobile au avut...

Ai nevoie de altceva?