Motivarea la întreprinderile autohtone

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 18403
Mărime: 240.79KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere ... pag.3
 2. Capitolul I. Activitatea motivațională în management ...pag. 6
 3. 1.1. Esența și formele motivației pag. 6
 4. 1.2. Mijloace tradiționale și moderne de motivare ...pag. 13
 5. 1.3. Teoriile motivaționale .pag.20
 6. Capitolul II. Aspecte practice ale motivației (în baza
 7. exemplului întreprinderii “Arboris- Com” SRL .pag.27
 8. 2.1. Caracteristica generală și economico-financiară a
 9. “Arboris-com” SRL . pag.27
 10. 2.2. Aspecte ale motivării personalului în cadrul
 11. “Arboris-Com” SRL pag. 35
 12. Capitolul III. Perfecționarea funcției de motivare pag. 42
 13. 3.1. Creșterea eficinței managementului motivațional .. pag.42
 14. 3.2. Perfecționarea remunerării muncii pag.47
 15. 3.3. Utilizarea experienței internaționale în
 16. motivarea personalului pag. 55
 17. Încheiere . . ...pag.62
 18. Bibliografie . .. ..pag.64
 19. Rezumat .. ... . . pag.66
 20. Anexe .pag. 68

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea conflictuale, de presiuni pentru obținerea rezultatelor. Nici un domeniu de activitate nu rămane în afara acestor procese. Managerul modern trebuie să micșoreze costurile, să fie permanent informat asupra progreselor tehnologice și să ințeleagă dinamica rapidelor schimbări ale pieței și ale cererii clienților. Activitatea de conducere nu a fost niciodată mai solicitantă.

Succesul sau eșecul unei organizații1 sunt strâns legate de modul în care acționează angajații acesteia. Managerii pot fi tentați să se retragă în aparenta siguranță a oficiului lor de unde să emită ordine. Însă ei trebuie să fie conștienți că nu se mai pot folosi de autoritate așa cum se întâmpla odinioară.

De aceea, cuvântul care desemnează soluția aplicabilă în acest nou context este implicarea. Managerii trebuie să-și motiveze angajații, insuflându-le angajament și dorință de acțiune și încurajându-le creativitatea; trebuie să exploateze experiența, energia și aptitudinile diverselor grupuri de angajați și să alcătuiască echipe de primă mană pentru a rezolva probleme, pentru a identifica oportunități și pentru a da sens uriașului volum de informații disponibile în prezent.

În procesul muncii, diferența esențială dintre un robot și un om este aceea că omul, pentru a avea randamentul așteptat, scontat, planificat, în munca sa, trebuie să fie motivat.

Motivarea este, de fapt, un proces în care oamenii aleg între forme alternative de comportament, în scopul de a-și atinge țelurile personale. Este o alegere individuală, și nu un comportament instinctiv sau reflexiv. Alegerea nu este însă un proces exclusiv rațional, emoțiile și valorile morale ale individului jucând un rol deosebit de important.

Managerii caută să stabilească legături durabile între motivația și performanțele efective ale unui individ; sunt preocupați să creeze astfel de condiții încât țelurile personale ale tuturor angajaților și cele ale organizației să poată fi armonizate.

Rolul motivației nu este doar acela de a-i face pe oameni să muncească, ci de a-i face să muncească bine, de a-i determina să-și utilizeze integral resursele fizice și intelectuale. Acolo unde există motivație, există productivitate și performanță, iar oamenii sunt mulțumiți. Cu alte cuvinte, toată lumea câștigă. Motivația este crucială în succesul privit nu doar la nivelul organizației, ci și la nivelul oricărui departament, proiect sau plan și, indiscutabil, reprezintă unul din cele mai importante domenii de responsabilitate ale unui manager.[13]

Scopul lucrării este de a cerceta aspectele motivației muncii în cadrul întrepriderilor autohtone și a posibilităților perfecționării acestei activități.

Obiectivele lucrării:

- analiza aspectelor teoretice referitoare la esența motivației, formele de motivare și tipurile de motivare ;

- caracteristica generală și economico-financiară a întreprinderii SRL „Arboris Com”;

- cercetarea aspectelor motivației manageriale în întreprinderile autohtone în baza exemplului „Arboris Com”;

- determinarea posibilităților de creștere a eficienței managementului motivațional și a procesului de remunerare a muncii;

- utilizarea experienței manageriale din exterior pentru îmbunătățirea funcției de motivare la întreprinderile naționale.

Reieșind din scopurile și obiectivele propuse, lucrarea are următoarea structură: introducere, trei capitole, încheiere, lista bibliografică, rezumat în limbile română și engleză.

În capitolul I „Activitatea motivațională în management” sunt analizate esența și formele motivației, sunt prezentate mijloace tradiționale și moderne de motivare, este analizat conținutul prioncipalelor teorii motivaționale.

În capitolul II „Aspecte practice ale motivației (în baza exemplului întreprinderii “Arboris- Com” SRL)” este efectuată caracteristica generală și economico-financiară a întreprinderii “Arboris-com” SRL și sunt analizate aspectele motivației în managementul autohton în baza exemplului acestei întreprinderi.

În capitolul III „Perfecționarea funcției de motivare” sunt prezentate unele posibilități de creștere a eficienței managementului motivațional, de asemenea sunt prezentate posibilitățile de perfecționare a remunerării muncii, dat fiind faptul că remunerea muncii constituie una din principalele forme de motivare pentru întrepriderile autohtone. Și, în final, sunt prezentate poosibilitățile de utilizare a experienței internaționale în motivarea personalului la întrepirderile autohtone.

Bibliografie

1. Abordarea strategică a remunerării. http://hr-club.md/index.php?category=130 / accesat 27.02.2011/

2. Bîrcă, A. Managementul resurselor umane. - Chișinău: A.S.E.M., 2005.- 522 p.

3. Bonusuri și beneficii. http://hr-club.md/index.php?category=133/accesat 26.02.2011/

4. Brîndușoiu, C. Managementul resurselor umane.-B.: Editura ASE, 2003. - 565 p.

5. Burloiu, P. Managementul resurselor umane.- București: Lumina Lex, 1997. - 1271 p.

6. Burlacu, N. ș.a. Managementul comparat. - Chișinău: ASEM, 1995. - 123 p.

7. Cum pot fi motivati oamenii ce par imposibil de motivat http://www.manager.ro/articole/resurse-umane/resurse-umane_strategii-si-tehnici-de-motivare-866.html/accesat 27.02.2011/

8. Deaconu, A. Factorul uman și performanțele organizației. Curs on-line. http://www.contabilizat.ro/accesat 26.02.2011/

9. Dicționar explicativ on-line. http://dexonline.ro/ accesat 15.02.2011/

10. Drucker P. Inovația și sistemul antreprenorial. - București: Editura Enciclopedică, 1993. - 460 p.

11. Gherman, L. Managementul resurselor umane.- Pitești: Independența Economică, 2006. -205 p.

12. Emilian, R. ș.a. Fundamentele managementul firmei. Curs online. http://www.contabilizat.ro/accesat 24.02.2011/

13. Emilian, R. ș.a. Managementul resurselor umane. Curs online. http://www.contabilizat.ro/accesat 24.02.2011/

14. Ивaнцeвич, Дж., Лoбaнoв, A. Чeлoвeчecкиe pecypcы yпpaвлeния. - M.: Дeлo, 2003. - 350 p.

15. Marcu, F. Marele dicționar de neologisme.- B.: Editura Saeculum, 2000.

16. Mărgulescu D., Stănescu C., David I. Analiza Economico-Financiară.- București: editura Oscar Print, 1999. - 442p.

17. Mihăilescu N., Raducan M. Analiza Activității Economico-Financiare.- București: Editura Victor, 2005. - 293p.

18. Motivația pentru muncă, http://psihologie.tripod.com/motivatia.htm /accesat 24.02.2011/

19. Mecкoн, M., Aлбepт, M., Хeдoypи Ф. Оcнoвы мeнeджмeнтa. - M.: Дeлo, 1992. - 670 cтp.

20. Nicolescu, O., Verboncu, I. Management. - București: Ed. Economică, 1998. - 344 p.

21. Practici internaționale de aplicare a strategiilor de motivare. http://hr-club.md/index.php?category=214 /accesat 27.02.2011/

22. Relațiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor. - Chișinău: PNUD, 2008.

23. Site-ul întreprinderii SRL “Arboris-Com”. www.arboris.md/accesat 20.02.2011/

Preview document

Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 1
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 2
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 3
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 4
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 5
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 6
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 7
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 8
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 9
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 10
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 11
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 12
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 13
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 14
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 15
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 16
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 17
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 18
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 19
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 20
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 21
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 22
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 23
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 24
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 25
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 26
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 27
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 28
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 29
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 30
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 31
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 32
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 33
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 34
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 35
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 36
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 37
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 38
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 39
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 40
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 41
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 42
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 43
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 44
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 45
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 46
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 47
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 48
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 49
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 50
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 51
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 52
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 53
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 54
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 55
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 56
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 57
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 58
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 59
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 60
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 61
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 62
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 63
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 64
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 65
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 66
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 67
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 68
Motivarea la întreprinderile autohtone - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Motivarea la intreprinderile autohtone.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Analiza funcțiilor manageriale

Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole. În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi,...

Eficiența procesului de management prin politica de motivare a personalului la SC Antibiotice SA

I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE Termenul de motivatie a apãrut in literatura de specialitate in...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Te-ar putea interesa și

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o...

Activitatea de distribuție și vânzare la SC Dumar Stil SRL

Introducere Economia de piaţă reprezintă acel tip de economie în care piaţa şi concurenţa hotărăsc ce bunuri şi servicii se produc, în care...

Particularități ale marketingului în servicii

CAPITOLUL1 Particularităţile marketingului în domeniul serviciilor 1.1.Profilul şi caracteristicile OMNIASIG. Omniasig este compania lider al...

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Prin motivatie se explica de ce oamenii aleg un anumit mod de actiune preferîndu-l altuia sau altora, de ce si-l mentin, uneori chiar...

Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În noua societate informațională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă...

Noțiuni privind managementul stimulării vânzărilor

INTRODUCERE Aşa s-a întîmplat că economia de piaţă în care ne aflăm, cere întreprinderii autohtone să asimileze tot specificul acesteia. Un...

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Esența metodologică a calității profesionale a managerului contemporan. deosebirile dintre manager și conducător românesc. manager activ și pasiv

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a celui managerial....

Ai nevoie de altceva?