Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 17664
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere ..pag.3
 2. Capitolul I. Bazele teoretico-științifice ale managementului
 3. remunerării muncii ...pag. 6
 4. 1.1. Remunerarea muncii și managementul remunerării.
 5. Delimitări conceptuale pag. 6
 6. 1.2. Salariul și politica salarială. Aspecte teoretice ..pag. 15
 7. 1.3. Politica salarială de stat și rolul acesteia în
 8. perfecționarea remunerării muncii .pag. 24
 9. Capitolul II. Caracteristica economico-managerială
 10. a TITAN-RM SRL ..pag. 29
 11. 2.1. Analiza indicatorilor economico-financiari ai
 12. TITAN- RM SRL ..pag. 29
 13. 2.2. Resursele umane și managementul remunerării
 14. muncii .pag.342.3. Dependența productivității muncii de diferiți factori .pag.41
 15. Capitolul III. Perfecționarea managementului remunerării
 16. muncii la TITAN-RM SRL .pag. 47
 17. 3.1 Căi de perfecționarea managementului remunerării muncii...pag.47
 18. 3.2 Implementarea sistemului performant de remunerare a
 19. muncii .pag.56
 20. Încheiere ...pag.61
 21. Bibliografie .pag.65
 22. Rezumat pag. 67
 23. Anexe .pag. 69

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. În noua societate informațională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă strategică. Astăzi este important să avem o viziune clară, obiective nobile, planuri bine chibzuite, tehnologii eficiente de realizare a acestora, dar mult mai important este să știm cum vom lucra cu acei ce le vor da viață, le vor implementa. Este esențial ca managerul să găsească strategii adecvate pentru motivarea, implicarea, împuternicirea fiecărui angajat. De aceea la nivelul conducerilor trebuie gândite, în permanență, măsuri de realizare a scopurilor întreprinderilor, dar numai prin antrenarea tuturor sau majorității lucrătorilor și în așa fel încît să se poată obține o deplină motivare a acestora.

Cum fiecare persoană reprezintă o ființă unică, înseamnă că orice manager - fără excepție - este dator să dea dovadă de o infinită flexibilitate în comportamentul față de subalterni, pe de o parte, și în înțelegerea aspirațiilor și trebuințelor acestora, pe de altă parte.

Diferențierea raporturilor manageri-subordonați își realizează funcția motivațională dacă are la bază corecta interpretare a accepțiunii psiho-sociologice a organizației, subordonând-o însă finalității economice a activității.

Interesul tot mai mare pentru o politică salarială eficientă la întreprinderile din Moldova, apare din convingerea tot mai evidentă a economiștilor și a altor specialiști în domeniu că remunerația este nu numai o consecință ci și o premisă a unei activități economico-sociale eficiente.

Prin urmare, o politică eficientă în domeniul salarizării este necesar, în primul rînd, să se înscrie în politica de ansamblu a întreprinderii și să răspundă, pe de o parte, cerințelor generale obiective ale creșterii eficienței activității desfășurate, iar pe de altă parte să asigure accentuarea cointeresării salariaților nu numai pentru realizarea de performanțe individuale, ci în deosebi pentru un aport sporit la performanța globală a întreprinderii pe termen mediu sau lung.

Astăzi, în multe țări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile în domeniul salarizării, care servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor salariale private, în general, ca instrumente specifice, operaționale de realizare a obiectivelor strategice. Politicile salariale constituie, din acest punct de vedere, un ansamblu de decizii de acțiuni direcționale privind obiectivele pe care orice organizație și le propune în domeniul salarizării, precum și mijloacele de realizare a acestora.

Odată cu trecerea la economia de piață, a apărut necesitatea reformării sistemului de remunerare a muncii, în Republica Moldova având ca obiective: lichidarea dispozițiilor în nivelul salariilor personalului cu aceeași calificare ce lucrează în sfera productivă și neproductivă; argumentarea dependenței dintre nivelul salariului și surselor de formare a salariului, precum și alegerea metodelor și tehnicilor de calcul a salariului în funcție de rezultatele muncii; păstrarea diversității tehnicilor de calcul în funcție de particularitățile procesului de muncă.

În acest context o deosebită atenție se acordă problemelor motivaționale și premierea angajaților în cadrul TITAN-RM SRL.

Însușirea și rezolvarea problemelor au condus la orientarea TITAN-RM SRL spre căutarea posibilităților de reînoire permanentă a metodelor de motivare și premiere a personalului.

Astfel, actualitatea temei pentru întreprinderea TITAN-RM SRL este binevenită din motiv că remunerarea muncii personalului necesită îmbunătățire, iar motivarea înaltă a angajaților va asigura succesul întreprinderii pe piață.

Bibliografie

1. Legea Republicii Moldova. Legea salarizării Nr. 847-XV din 14 februarie 2002 // Publicat: Monitorul Oficial din 11 aprilie 2002. - Nr. 50-52.

2. Atanasiu, A. Managementul resurselor umane.- B.: Ed.Economică, 2005.- 80 pag.

3. Burloiu, P. Managementul resurselor umane.- B.: Ed. Lux Libris, 1997.- 980 pag.

4. Bădică, Gh., Popescu, A. Contractul colectiv de muncă - salarizarea și impozitarea.- București: Editura Forum, 1997. - 140 pag.

5. Cole, G. Managementul personalului.- Chișinău: Ed. Codecs, 2000.-184 pag.

6. Cojocaru, S. Managementul resurselor umane.- Chișinău: 1998.-177 pag.

7. Crețu, I. Managementul resurselor umane.- Chișinău: UTM, 2000.-145 pag.

8. Gorobievschi, S. Managementul personalului.- Chișinău: Ed. UTM, 2004.-190 pag.

9. Lefter, V., Manolescu, A. Managementul resurselor umane.- B.: Ed. Didactică și pedagogică, 2005.-165 pag.

10. Ilieș, L., Petrean, A. Managementul resurselor umane.- Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2002.- 213 pag.

11. Iosif, G. Managementul resurselor umane.- B.: Ed. Victor, 2001.-170 pag.

12. Manolescu, A. Managementul resurselor umane.- B.: Ed.Economică, 2003.-389 pag.

13. Mathis, R. Managementul resurselor umane.- B.: Ed.Economică, 2006.-180 pag.

14. Mihuț, I. Management.- Alba Iulia: Ed. Universității 1 Decembrie 1918, 1998.- 280 pag.

15. Moldovan, M. Managementul resurselor umane.:Ed.Economică, 2000.- 123 pag.

16. Nicolescu, O. Management. -B.: Ed. Economică, 1999.- 459pag.

17. Petrescu, I.Managementul resurselor umane. - Brașov: Ed. Lux Libris, 1995.-155pag.

18. Pitariu, M. Managementul resurselor umane. - B.:Ed. All Beck, 2000.-232pag.

19. Pînișoară, G. Managementul resurselor umane. - Iasi.: Ed. Polirom, 2005.-142pag.

20. Rotaru, A., Prodan, A. Managementul resurselor umane. - Iași: Editura Sedcom Libris, 2001.- 251 pag.

21. Radu, E., Țuclea C. Managementul resurselor umane. - B.: Ed. Expert, 1999.-138pag.

22. Stancioiu, I., Militaru, G. Management. Elemente fundamentale. - B.: Teora, 1998.- 544 p.

23. Сaмyэльcoн, П. A., Нopдxayc В. Д. Экoнoмикa - M.: Бинoм-КнoРyc, 1997. -990 cтp.

24. Weiss, D. Dreptul muncii. - B.:Ed.All Beck, 2000. -120pag.

Surse internet:

25. EMILIAN R. ș.a. Managementul Resurselor Umane. http://www.contabilizat.ro/accest la 18.03.2011/

26. Abordarea strategică a remunerării.

http://hr-club.md/index.php?category=130/accesat la 22.03.2011/

27. Bonusuri și beneficii. http://hr-club.md/index.php?category=133/ accesat la 03.04.2011/

28. Site-ul Biroului Național de Statistică. www.statistica.md / accesat la 03.04.2011/

Preview document

Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 1
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 2
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 3
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 4
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 5
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 6
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 7
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 8
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 9
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 10
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 11
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 12
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 13
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 14
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 15
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 16
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 17
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 18
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 19
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 20
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 21
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 22
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 23
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 24
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 25
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 26
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 27
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 28
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 29
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 30
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 31
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 32
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 33
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 34
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 35
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 36
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 37
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 38
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 39
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 40
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 41
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 42
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 43
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 44
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 45
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 46
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 47
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 48
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 49
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 50
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 51
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 52
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 53
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 54
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 55
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 56
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 57
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 58
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 59
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 60
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 61
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 62
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 63
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 64
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 65
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 66
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 67
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 68
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 69
Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Specificul managementului remunerarii muncii la intreprinderile autohtone.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor...

Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței...

Strategia de preț SC Kaproni SRL

Introducere Această lucrare are la bază aspecte teoretice despre strategia de preț și modul practic în care această strategie se aplică într-o...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?