Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15859
Mărime: 228.80KB (arhivat)
Publicat de: Denisa D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Nelu Florea
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII - CONSIDERAȚII TEORETICE 1
 3. 1.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL APROVIZIONĂRII 1
 4. 1.2. IMPORTANȚA MANAGEMENTULUI APROVIZIONĂRII LA NIVELUL UNEI ORGANIZAȚII 3
 5. 1.3. ROLUL STRATEGIILOR DE APROVIZIONARE 5
 6. 1.4. REDUCEREA DEȘEURILOR ÎN CADRUL LANȚULUI DE APROVIZIONARE 7
 7. 1.5. ACTIVITATEA LOGISTICĂ ÎN AFACERI - ASPECTE TEORETICE 9
 8. 1.6. PROCESELE LOGISTICE 12
 9. CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII ÎNTR-O COMPANIE DE TIP INDUSTRIAL 13
 10. 2.1. SISTEMUL DE RELAȚII ÎN MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII UNEI COMPANII DE TIP INDUSTRIAL 13
 11. 2.2.STRATEGII UTILIZATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE APROVIZIONARE 15
 12. CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII ÎN CADRUL COMPANIEI MICHELIN ROMÂNIA 19
 13. 3.1. CERCETARE PRIVIND PROCESUL DE APROVIZIONARE A COMPANIEI S.C. MICHELIN ROMÂNIA S.A. 19
 14. 3.2. PREZENTAREA COMPANIEI MICHELIN ROMÂNIA 30
 15. 3.3. DECIZII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MANAGEMENTULUI APROVIZIONĂRII DIN CADRUL MICHELIN ROMÂNIA 37
 16. CONCLUZII 40
 17. BIBLIOGRAFIE 43
 18. ANEXA NR.1 Strategia de aprovizionare - Sourcing/Purchasing
 19. ANEXA NR.2 Logo-ul și motto-ul companiei Michelin

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor pentru a sprijini utilizatorii în selectarea configurației lanțului de aprovizionare strategic adecvat sau verificarea coerenței configurației existente a lanțului de aprovizionare pe informațiile teoretice legate de managementul aprovizionării și pe cele practice din interiorul companiei Michelin.

Prin această lucrare am identficat configurațiile strategice ale lanțului de aprovizionare (adică locația strategică, alternative de aprovizionare, producție și distribuție la scară locală sau globală) de la nivelul organizației, am dezvoltat un cadru teoretic pentru a explora factorii contextuali care afectează configurația lanțului strategic de aprovizionare șiam identificat relațiile dintre componentele lanțului de aprovizionare.

Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința mea de a mă documenta în legătură cu acest subiect, fiind unul destul de important în societatea noastră, unde aprovizionarea reprezintă o etapă extrem de controversată. Ținând cont de politica concurențială practicată în zilele noastre, consider că aprovizionarea reprezintă unul din factorii elementari care fac diferența între companii, mai ales cele de renume, precum Michelin.

Astfel, în primul capitol, am realizat o analiză a managementului aprovizionării la nivel teoretic, identificând aspecte ce țin conceptul de aprovizionare, de importanța pe care managementul aprovizionării o are în cadrul unei organizații și, de asemenea, beneficiile pe care un lanț de aprovizionare bine integrat le poate aduce. Tot în cadrul acestui capitol am prezentat conceptul de logistică, făcând referire la modul în care procesele logistice sunt gestionate și plantificate.

În cel de-al doilea capitol al lucrării, am efectuat o corelare a managementului aprovizionării la modul general și managementul aprovizionării într-o companie de tip industrial. Pornind de la organizarea structurală a acestei activități, sistemul de relații care se stabilesc în acest tip de management, am identificat strategia care stă la baza aprovizionării într-o astfel de companie

În cel de-al treilea capitol al lucrării, am efectuat o evaluare a poziționării pe piața anvelopelor din România a companiei Michelin, începând cu o prezentare amplă a companiei, a obiectului său de activitate și a misiunii, viziunii și strategiei sale, a portofoliului său de produseși a competitorilor săi de pe piața de desfacere, pentru a radiografia situația din prezent a societății și, totodată, pentru a înțelege mediul în care aceasta își desfășoară activitatea.

În cadrul aceluiași capitol, am ales ca metodă de cercetare studiul de caz pentru a identifica aspectele privind managementul aprvizionării de la nivelul Michelin România și pentru a putea sugera o serie de măsuri de îmbunătățire a acestei activități.

Astfel, am început studiul de la relația pe care Michelin România o are cu principalii săi furnizori, dar și cu potențialii furnizori și am reliefat faptul că, în ceea ce privește alegerea furnizorilor, Michelin urmează un proces structurat cu scopul de a valida potențialul și capacitatea furnizorului de a satisface așteptările companiei. Urmărind etapele de desfășurare a întregului proces de aprovizionare care are loc la nivelul companiei Michelin, am reușit, pe baza informațiilor obținute, să elaborez o serie de metode de îmbunătățire pe care compania le-ar putea implementa la nivelul departamentelor de achiziție și de aprovizionare/desfacere.

Astfel, în ciuda capacității organizatorice și a resurselor de care dispune Michelin România, am identificat anumite oportunități pe care responsabilii din acest sector le-ar putea specula pentru a menține standardele deja impuse și pentru a asigura poziția societății pe piața sa de desfacere.

CAPITOLUL 1.

MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII - CONSIDERAȚII TEORETICE

Practica procesului de aprovizionare se bazează, în mare măsură, pe domeniile ingineriei industriale, ingineriei sistemelor, gestionării operațiunilor, logisticii, achizițiilor, tehnologiei informației și marketingului și se străduiește pentru o abordare integrată. Cercetarea actuală în managementul lanțului de aprovizionare se referă, printre altele, la subiecte legate de sustenabilitate și gestionarea riscurilor. Unii sugerează că "dimensiunea oamenilor", problemele etice, integrarea internă, transparența, vizibilitatea și managementul capitalului uman, creativitatea acestuia, etc. sunt subiecte care până în prezent au fost subreprezentate pe agenda cercetării. (Slack, 2013, pp..89)

1.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL APROVIZIONĂRII

În 1982, a fost introdus termenul "managementul lanțului de aprovizionare" în domeniul public într-un interviu pentru Financial Times. La mijlocul anilor 1990, mai mult de un deceniu mai târziu, termenul "managementul lanțului de aprovizionare" a câștigat valoare atunci când a apărut o serie de articole și cărți despre acest subiect. Lanțurile de aprovizionare au fost definite inițial ca fiind curprinzătoare pentru toate activitățile asociate fluxului și transformării bunurilor de la materiile prime până la utilizatorul final, precum și fluxurile de informații asociate. Managementul lanțului de aprovizionare a fost apoi definit în continuare ca integrarea activităților lanțului de aprovizionare prin îmbunătățirea relațiilor dintre lanțul de aprovizionare pentru a obține un avantaj competitiv. La sfârșitul anilor 1990, "managementul lanțului de aprovizionare" a evoluat, iar managerii de operațiuni au început să o folosească în titlurile lor cu regularitate. (Cristopher, 2011, pag.111)

Bibliografie

1) Babău I., Modalități de reducere a cheltuielilor cu aprovizionarea și desfacerea, Ediția nr. 3, Editura Tribuna Economică, București, 2005

2) Balaure V., Marketing, Editura Uranus, București, 2003

3) Bășanu Ghe., Pricop M, Managementul aprovizionării și desfacerii, Editura Economică, București, 2004

4) Chopra S., Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition: Strategy, Planning, and Operation, Ediția a 5-a, Editura Pearson, UK, 2015

5) Cohen S., Roussel J., Strategic Supply Chain Management: The five core disciplines for top performance, Editura McGraw, UK, 2013

6) Cristopher M., Logistics & Supply Chain Management, Editura FT Publishing International, Helsinki, 2016

7) Cristopher M., Logistics & Supply Chain Management: creating value-adding networks, Ediția a 3-a, Editura Financial Times, UK, 2011

8) Harrison A., Hoek R.V., Skipworth H., Logistics Management and Strategy - Competing through the supply chain, Editura Pearson, UK, 2014

9) Hugos M.H., Essentials of Supply Chain Management (Essentials Series), IV Edition, Editura Wiley, New York, 2018

10) Lysons K., Farrington B., Procurement and Supply Chain Management, Editura Pearson, UK, 2016

11) Mangan J., Lalwani C.L., Global Logistics and Supply Chain Management , Editura John Wiley & Sons, Londra, 2011

12) Moldoveanu, G., Managementul operațional al producție, Ed. Economică, București,1999.

13) Nicolescu O., Management, Editura Economică, București, 1999

14) Nicolescu O., Verboncu I., Management, Editura Economică, București, 2000

15) Nicolescu O., Zaiț D., Managementul competitivității și benchmarkginul, Editura Pro Universitaria, București, 2012

16) Pricop M., Drăghici C., Sisteme moderne în managementul aprovizionării, Editura Tribuna Economică, București, 1999.

17) Richards G., Grinsted S, The logistics and supply chain toolkit: over 100 tools and guides for supply chain, transport, warehousing and inventory management, Editura Kogan Page, 2016

18) Springer H.Q.U., Innovative Solutions for Sustainable Supply Chains, Editura Routledge, 1999

19) Stevens J., Supply Chain Management: Strategy, Operation & Planning for Logistics Management, Editura CreateSpace Independent Publishing Platform, New York, 2016

Surse online

1. http://www.zf.ro/wikizf/michelin-romania-s-a-10085458, accesat la data de 20.11.2018

2. https://www.michelin.ro/, accesat la data de 12.11.2018

3. https://www.cumbriagrowthhub.co.uk/supply-chain/working-with-pirelli/how-suppliers-can-bring-innovation-and-sustainability, accesat la data de 13.11.2018

4. http://www.businessfor2030.org/pirelli/, accesat la data de 15.11.2018

5. https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/107309/1/A%20Model%20to%20Support%20Strategic%20Configurations%20of%20Global%20Supply%20Chain_Guang%20SONG_785743.pdf, accesat la data de 15.11.2018

6. https://www.ecole.org/orateur/lire-un-extrait/read-file/267, accesat la data de 19.12.2018

7. https://www.michelin.com/eng/media-room/press-and-news/michelin-news/Sustainable-development/Michelin-s-commitment-to-the-circular-economy, accesat la data de 19.11.2018

8. https://transport.michelin.fr/Produits/Michelin-garanties, accesat la data de 19.12.2018

9. https://www.supplychaindigital.com/scm/ivalua-automate-and-streamline-sourcing-across-michelin-value-chain, accesat la data de 12.11.2018

10. https://businesscasestudies.co.uk/michelin/business-aims-objectives-and-values/conclusion.html, accesat la data de 01.10.2018

11. https://income-outcome.com/extend-profitability-management/, accesat la data de 03.11.2018

12. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15378020.2013.782240?src=recsys, accesat la data de 03.12.2018

13. https://www.michelin.ro/, accesat la data de 12.11.2018

14. https://www.wall-street.ro/tag/michelin.html, accesat la data de 20.12.2018

15. http://www.zf.ro/companii/michelin-vede-iesirea-din-criza-si-evalueaza-proiecte-noi-pentru-cele-trei-fabrici-din-romania-6393891, accesat la data de 20.10.2018

16. https://www.fullstep.com/en/business-consulting/new-strategies-for-the-purchasing-area/, accesat la data de 04.01.2019

17. http://www.tendersinfo.com/blogs/what-is-the-difference-between-procurement-purchasing-and-sourcing/, accesat la 04.01.2019

18. https://www.romania-insider.com/eric-faidy-leaves-management-of-michelin-romania/, accesat la data de 04.01.2019

Preview document

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 1
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 2
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 3
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 4
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 5
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 6
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 7
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 8
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 9
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 10
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 11
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 12
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 13
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 14
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 15
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 16
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 17
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 18
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 19
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 20
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 21
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 22
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 23
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 24
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 25
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 26
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 27
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 28
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 29
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 30
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 31
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 32
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 33
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 34
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 35
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 36
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 37
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 38
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 39
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 40
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 41
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 42
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 43
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 44
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 45
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 46
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 47
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 48
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 49
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 50
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 51
Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Managementul aprovizionarii in cadrul companiei Michelin Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Activitatea de Aprovizionare la SC Recon Reparatii-Constructii SRL

INTRODUCERE Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este data de cererea de produse si servicii care se manifestă pe...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Complexului Hotelier Minerva

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare...

Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii

INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licență o constituie “Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii”, o temă de...

Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În noua societate informațională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă...

Ai nevoie de altceva?