Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14184
Mărime: 221.61KB (arhivat)
Publicat de: Ioana D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GHEORGHE ALEXANDRU

Cuprins

 1. Introducere . 1
 2. Capitolul I. Aspecte teoretice privind aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii
 3. 2
 4. Capitolul II. Prezentarea firmei - SC DOINA S.R.L. Sibiu .. 15
 5. II.1. Prezentarea zonei în care este amplastă pensiunea DOINA din Sibiu 15
 6. II. 2. Prezentarea firmei SC DOINA S.R.L. Sibiu .. 18
 7. II. 3. Analiza factorilor micro și macro economici .. 20
 8. II. 3.1. Micromediul la Pensiunea Doina . 20
 9. II. 3.2. Macromediul la Pensiunea Doina . 22
 10. II. 4. Tarife și pachete oferite de pensiunea DOINA .. 26
 11. Capitolul III. Studiu de caz. Aplicarea managemetului prin obiective în cadrul SC DOINA SRL Sibiu ..
 12. 27
 13. III.1. Sisteme de obiective la SC DOINA S.R.L Sibiu .. 27
 14. III.2. Programele de acțiune la SC DOINA S.R.L Sibiu 28
 15. III.3. Bugetele alocate la SC DOINA S.R.L Sibiu . 29
 16. III.4. Metodele și tehnicile manageriale aplicate la realizarea obiectivului 30
 17. III.4.1. Metoda chestionarului . 30
 18. III.4.2. Diagrama Pareto .. 41
 19. III.4.3. Analiza SWOT 44
 20. Capitolul IV. Concluzii și propuneri ... 48
 21. Biliografie 51

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema acestei lucrări de licență o constituie “Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii”, o temă de actualitate datorită faptului că reprezintă cel mai utilizat sistem de stabilire a obiectivelor de vânzare, achiziție sau de producție, de luarea deciziilor strategice și mai ales, de control strategic ale firmei. Prezentul studiu are menirea de a facilita înțelegerea acestui concept complex, caracteristic organizațiilor de servicii, lucrarea fiind astfel structurată pe 4 capitole. Capitolul I aduce în atenție semnificația noțiunii de management în sensul cel mai larg ca reprezentând “integrarea și coordonarea eficace și eficientă a resurselor în scopul atingerii obiectivelor dorite”. De asemenea, tot în cadrul acestui capitol am definit câteva noțiuni ce intră în interacțiune cu acest sistem și anume: metoda de management și tehnica de management, ce caracterizează managementul drept știință. Managementul prin obiective este potrivit lui Peter Drucker “instrumentul de management ce permite creșterea performanței prin focusarea pe rezultate nu pe activitatea în sine, asigurând scăderea și alinirea obiectivelor companiei cu obiectivele individuale ale managerilor aflați pe diferite niveluri ierarhice în cadrul organizației”. Am prezentat în acest prim capitol principalele caracteristici ale managementului prin obiective, componentele sale, obiectivele, etapele ce trebuie parcurse pentru implementarea MBO în cadrul unei organizații și nu în ultimul rând rezumând principalele avantaje și limitări în utilizarea MBO. În capitolul II am prezentat firma SC DOINA S.R.L SIBIU, pensiune turistică cu demipensiune, analizând zona în care aceasta este amplasată, misiunea și obiectivele sale, micro și macromediul acesteia, precum și tarifele și pachetele oferite turiștilor. Capitolul III este constituit din studiul de caz privind tema abordată, mai exact “Aplicarea managemetului prin obiective în cadrul restaurantului pensiunii Doina Sibiu” prin intermediul căruia s-a urmărit aflarea opiniei clienților asupra serviciilor prestate, aplicând tehnica chestionarului în scopul optimizării realizării obiectivelor stabilite. Capitolul ultim al lucrării de față prezintă concluzii și propuneri în ceea ce privește tema aleasă.

CAPITOLUL I.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND APLICAREA MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE ÎN ORGANIZAȚIILE DE SERVICII

Managementul ca știință se referă la „studierea procesului de management în vederea sistematizării și generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode și tehnici care să contribuie la creșterea eficienței activităților desfășurate pentru realizarea unor obiective”. Studierea proceselor și relațiilor de management din cadrul organizațiilor, în vederea descoperirii legităților și principiilor care le guvernează și a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și modalități de conducere, de natură să asigure obținerea și creșterea competitivității”. Managementul științific presupune: „aplicarea legităților, conceptelor, metodelor și tehnicilor puse la dispoziție de știința managementului în practica socială". Acest proces de aplicare a elementelor teoretico-metodologice constă practic în munca de zi cu zi a managerilor în cadrul organizațiilor. Evident că în practică nu tot ceea ce fac managerii reprezintă management științific, ci numai acea parte a muncii lor care se bazează pe componentele sistemului de management, cealaltă parte aparține conducerii tradiționale pe bază de experiență, fler etc. Elementele metodologice tipic manageriale, care au fost concepute în mod special pentru a exercita procese și relații manageriale din organizații sunt:

- Sistemul de management;

- Metodele de management;

- Tehnicile de management.

Sistemul de management este reprezentat de ansamblul metodelor și tehnicilor specifice acestui domeniu științific, prin a căror folosire corelată se asigură o creștere a eficității muncii pe care o întreprind managerii. Sistemul de management este o construcție managerială coerentă, riguroasă și complexă, cu faze, componente, reguli, etc. bine conturate, prin intermediul căreia se exercită ansamblul proceselor și relațiilor manageriale dintr-o organizație sau o parte apreciabilă a acestora într-o manieră specifică. Sistemul de management este folosit pentru a îmbunatăți munca managerilor în anasamblul ei sau pe domenii ale acesteia, vizând fie procesul de management în ansamblu, fie mai multe funcții ale managementului.

Bibliografie

Cărți, tratate, cursuri

1. Burduș Eugen (2012), Tratat de management, Editura Pro Universitaria, București

2. Burduș Eugen, Androniceanu Armenia (2000), Managementul schimbării, Editura Economică, București

3. Burduș Eugen, Popa Ion (2018), Fundamentele managementului organizatiei, Ediția a III-a, Editura Pro Univeristaria

4. Certo Samuel (2002), Managementul modern, Editura Teora, București

5. Crișan Silviu (2001), Management. Elemente fundamentale, Ed. Mira Design, Sibiu

6. Danaiața Ion, Nicolae Aurelian, Mariana Predișcan (2006), Management. Bazele teoretice, Editura Mirton, Ediția a III-a

7. Deac Vasile; Bârgu Constantin (2000) Strategia firmei, Editura Eficient, București

8. Dobrescu Andrei (2016), Comportamentul organizațional, Editura Pro Universitaria

9. Dogaru Irina (2006), Managementul prin obiective, Tribuna Economică nr. 3, București

10. Epure Manuela (2007), Metode și tehnici moderne în cercetările de marketing, Editura Fundației România de Mâine, București

11. Gheorghe Alexandru (2009), Managementul serviciilor, Editura Epica press, București

12. Lefter Constantin (2004), Cercetarea de marketing. Teorie și aplicații, Editura Infomarket, Brașov

13. Lile Ramona (2011), Management general, Editura Gutenberg Univers, Arad

14. Nicolescu Ovidiu (2000), Sisteme, metode și tehnici manageriale ale organizației, Editura Economică, București

15. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, (2002), Metodologii manageriale, Editura Tribuna Economică, București

16. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion (2008), Fundamentul managementului organizației, Editura Universitară , București

17. Nicolescu Ovidiu, Popa Ion, Dumitrascu Dănuț (2017), Studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România, Editura Pro Universitaria

18. Popescu Cătălin, Albu Mădălina, Oțelea Mihaela (2012), Metode, tehnici și intrumente aplicate în management, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Ploiești

19. Popescu Cătălin (2003), Managementul firmei: curs, Editura Universității din Ploiești, Ploiești

20. Verboncu Ion, Apostu Caius Mihai, Gogirnoiu Denis Mugurel, Zalman Michael (2013) Management. Eficiență. Eficacitate. Performanțe, Editura Universitară

21. Zaharia Valentina (2016), Management - note de curs, Editura Pro Universitaria

-

- *

Resurse internet

http://www.pensiunituristice.com/ [accesat: 10.01.2018]

http://turism.gov.ro/web/ [accesat: 02.02.2018]

https://www.scribd.com/doc/31428185/Pensiunea-Doina [accesat: 15.02.2018]

Preview document

Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 1
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 2
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 3
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 4
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 5
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 6
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 7
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 8
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 9
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 10
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 11
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 12
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 13
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 14
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 15
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 16
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 17
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 18
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 19
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 20
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 21
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 22
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 23
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 24
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 25
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 26
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 27
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 28
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 29
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 30
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 31
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 32
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 33
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 34
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 35
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 36
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 37
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 38
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 39
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 40
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 41
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 42
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 43
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 44
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 45
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 46
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 47
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 48
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 49
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 50
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 51
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 52
Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Aplicarea managementului prin obiective in organizatiile de servicii.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul Industriei Hoteliere în Zona Brașovului

Pentru a putea analiza Mangamentul Industriei Hoteliere din zona Brasovului, trebuie sa localizam orasul, atat din punct de vedere istoric cat si...

Particularitățile contractului de management

Asa cum nevoile omului sunt diferite si structurate foarte bine in piramida lui Maslow , nevoile organizatiilor sunt diferite, motiv pentru care,...

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Complexului Hotelier Minerva

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare...

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor...

Te-ar putea interesa și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Strategii de calitate utilizate în industria hotelieră - studiu de caz Kolpinghaus Brașov

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Sistemul de management este partea vizibilă a managementului, fiind alcătuit din...

Particularități ale Aplicării Managementului prin Obiective în Organizația Militară

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales aceasta tema este reprezentat de dorinta de a cerceta si de a aprofunda conceptul de „management prin...

Posibilități de introducere a managementului prin obiective la SC Hermanns Company SRL

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este reprezentat de dorinţa de a cerceta şi de a aprofunda conceptul de „management prin...

Planul de Afaceri. Rol. Continut. Metodologie de Elaborare

Introducere În procesul de management al întreprinderilor se întâlnesc zilnic, situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze, conform...

Proiect de practică - SC Mondo Com SRL

MOTIVATIE Firma la care am ales sa fac practica este SC.MONDO COM.SRL, situata pe strada TAMPEI, nr 6, Brasov. Aceasta firma se ocupa de domeniile...

Ai nevoie de altceva?