Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20831
Mărime: 125.01KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel Biro
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Bucurean

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I.Managementul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii 5
 3. 1.1Conceptul de management 5
 4. 1.1.1 Etimologie 5
 5. 1.1.2 Definirea conceptului de management 6
 6. 1.1.3 Aparitia si evolutia conceptului de management 6
 7. 1.2Conceptul de IMM 19
 8. 1.3Perspective ale dezvoltării IMM în ţara noastră 21
 9. Capitolul II. Metode generale de management utilizate în Intreprinderi Mici şi Mijlocii 24
 10. 2.1Conceptele de sistem şi metodă de management 24
 11. 2.2Şedinţa 25
 12. 2.3Management prin delegare de autoritate 28
 13. 2.4Managementul prin obiective 29
 14. Capitolul III. Metode de stimulare a creativităţii utilizate în IMM 35
 15. 3.1Rolul creativităţi şi aplicarea ei în întreprindere 35
 16. 3.2Clasificarea tehnicilor de stimulare a creativităţii 36
 17. 3.3Principalele metode de stimulare a creativităţi utilizate în IMM 41
 18. 3.3.1Tehnica “Braistorming” 41
 19. 3.3.2Tehnica “Delphi” 44
 20. 3.3.3 Sesiunea Sinectica(metoda lui Gordon) 45
 21. 3.3.4Reuniunea “Philips ‘66” 47
 22. 3.3.5Reuniunea “Panel” 48
 23. Capitolul IV.Studiu de caz “ALI BABA TOURS 49
 24. 4.1 Prezentarea ALI BABA TOURS 49
 25. 4.2 Principalele metode de management utilizate la ALI BABA TOURS 50
 26. Concluzii 62
 27. Bibliografie 63

Extras din licență

Introducere

Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt condiţionate de dorinţa de cunoaştere a aproapelui şi autocunoaştere, de capacitatea de a interacţiona eficace cu cei din jur.

Din acest punct de vedere orice manager de succes este un artist talentat ale cărui instrumente şi mijloace de exprimare sunt înglobate în procesul de comunicare. Managerii desfăşoară o serie de activităţi care ţin de managementul tradiţional (planifică, organizează, iau decizii, controlează), de asemenea, administrează şi conduc resursele umane (motivează, îndrumă, sfătuiesc, soluţionează conflicte, angajează, perfecţionează şi instriesc personalul din subordine), formează şi întreţin relaţii cu persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei.

Studierea procesului de management în vederea sistematizării şi generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici care să contribuie la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective.

Studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul organizaţiilor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea.

Prezenta lucrare este structurată în patru capitole, îşi propune să analizeze probleme legate de deyvoltarea managementului,evolutia lui dea lungul timpului pana în prezent.

Astfel, capitolul I cuprinde probleme legate de etimologia managemetului,definirea conceptului de management care inseamna „arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni”,aparitia si evolutia conceptului de management,definirea intreprinderilor mici si mijlocii si perspective ale dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii inRomania.

Capitolul II cuprinde problemele privind metodele generale de management utilizate in intreprinderi mici si mijlocii. Metodele cele mai recomandate a fi utilizate, sunt sedinta,managemetul prin delegare de autoritate,managemetul prin obiective.

Capitolul III al lucrării cuprinde metode de stimulare a creativităţii in intreprinderi mici şi mijlocii.Aceste metode sunt rolul creativităţii şi aplicarea ei în intreprindere,clasificarea tehnicilor de stimulare a creativiţtii si principalele metode de stimulare a creativitaţii care sunt tehnica “braistorming”, tehnica “Delphi”, Sesiunea Sinectica(metoda lui Gordon), Reuniunea “Philips66”, Reuniunea “Panel”.

Capitolul IV cuprinde studiul de caz”Ali Baba Tours,care este o agenţie de turism,face parte din intreprinderile mici ce activează în sectorul turistic.

Capitolul I

Managementul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii

1.1 Conceptul de management

„Managementul este cea mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte”

„Studierea procesului de management în vederea sistematizării şi generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici care să contribuie la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective”.

„Studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul organizaţiilor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii

1.1.1Etimologie

Termenul management provine din latinescul maneo care înseamnă a rămâne de unde a ajuns la termenul francez maison (casă) şi la menaj. Apoi de la substantivul latin manus (mână) s-a format în italiană maneggio (prelucrare manuală). Din franceză sau italiană, aceste cuvinte au căpătat, în engleză, forma verbului to manage, cu diverse înţelesuri printre care şi acelea de a administra, a conduce. Englezii au format apoi corespunzător substantivele manager şi management.

Conturarea managementului ca ştiinţă, care a început în primii ani ai actualului secol, a constat în sedimentarea succesivă a contribuţiilor unor curente diferite de gândire, ale unor personalităţi ştiinţifice sau ale vieţii practice, în jurul cărora s-au constituit şcoli şi mişcări care au jalonat procesul respectiv.

Deşi conducerea a existat, într-o formă rudimentară, practic de la începutul vieţii organizate a comunităţii omeneşti, apariţia târzie a interesului deosebit pentru domeniul managementului şi a primelor studii sistematice ale acestuia se explică prin aceea că doar la un anumit grad al dezvoltării industriale şi tehnologice a societăţii este posibilă şi necesară sistematizarea cunoştinţelor şi închegarea unor teorii specifice.

Preview document

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 1
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 2
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 3
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 4
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 5
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 6
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 7
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 8
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 9
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 10
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 11
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 12
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 13
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 14
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 15
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 16
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 17
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 18
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 19
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 20
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 21
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 22
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 23
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 24
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 25
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 26
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 27
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 28
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 29
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 30
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 31
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 32
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 33
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 34
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 35
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 36
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 37
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 38
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 39
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 40
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 41
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 42
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 43
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 44
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 45
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 46
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 47
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 48
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 49
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 50
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 51
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 52
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 53
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 54
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 55
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 56
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 57
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 58
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 59
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 60
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 61
Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Metode Generale de Management Utilizate in Intreprinderii Mici si Mijlocii.docx

Alții au mai descărcat și

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Te-ar putea interesa și

Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre

INTRODUCERE În zilele noastre, întreaga scenă internaţională îşi concentrează atenţia asupra problematicii globalizării şi implicit regionalizării...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Protecția Mărcilor în Uniunea Europeană

Succesul produselor si implicit al companiilor pe pietele competitive nu poate fi explicat numai prin calitatea produselor, proiectarea lor...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Laptele și Produsele Lactate

I. GENERALITATI 1.1 Standardizarea – definitie si rol Conform definitiei date de Organizatia Internationala de Standardizare, standardul (norma)...

Evaluarea financiară a SC Decor Construct SRL

CAP I. PREZENTARE GENERALA A SC DECOR CONSTRUCT SRL 1.1. Domeniul de activitate si evoluţia firmei S.C. Decor Construct S.R.L. este o societate...

Analiza managementului unităților cu funcții de alimentare și cazare

INTRODUCERE Fiecare al patrulea european îşi petrece vacanţa în hotel, preponderent fiind familiştii din oraşe. Turismul cu cazare în hotele,...

Ai nevoie de altceva?