Managementul prin Obiective

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 19870
Mărime: 245.08KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu B.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D Constantinescu
Proiectul a fost prezentat la Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Craiova la specializarea Management

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. SISTEME, METODE ŞI TEHNICI MANAGERIALE MODERNE
 3. 1.1.Necesitatea utilizării unor metode şi tehnici manageriale moderne
 4. 1.2.Conceptele de sisteme, metode şi tehnici de management
 5. 1.2.1. Aspecte generale privind sistemele metodele şi tehnicile de
 6. management
 7. 1.2.2. Tipologia sistemelor, metodelor şi tehnicilor dee management
 8. 1.3. Prezentarea unor metode şi tehnici manageriale utilizate frecvent de agenţii
 9. economici
 10. 1.4 Metode şi tehnici specifice de management
 11. CAPITOLUL III
 12. METODA CONDUCERII PRIN OBIECTIVE
 13. 3.1.Managementul prin obiective - Descriere generală
 14. CAPITOLUL III
 15. POSIBILITĂŢI DE APLICARE A MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE
 16. 3.1.Managementul prin obiective - Descriere generală
 17. 3.2.Prezentarea generală a S.C. MAT S.A. Craiova
 18. 3.2.1 Scurt istoric
 19. 3.2.2. Principalele metode şi tehnici de management folosite la S.C. MAT S.A.
 20. Craiova
 21. 3.3. Studiu privind posibilitatea introducerii managementului prin obiective la S.C. MAT
 22. S.A. Craiova
 23. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 24. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate permanent în atenţia specialiştilor. Având în vedere o serie de probleme cu care se confruntă societatea umană, probleme care au căpătat caracter planetar (criza de energie, poluarea, necesitatea asigurării şi accelerării creşterii economice concomitent cu reducerea sărăciei), rolul managementului a crescut treptat, atât ca teren de investigaţii teoretice cât şi ca expresie pragmatică a talentului şi capacităţilor de conducere pe care dirijarea oricărei organizaţii le presupune. Funcţionarea întreprinderilor în cadrul mecanismului complex al economiei regionale, naţionale şi internaţionale se realizează sub acţiunea concomitentă a conducerilor lor care acţionează nemijlocit asupra mediului lor intern şi a mediului exterior în care îşi desfăşoară activitatea.

Modul în care conducerea asigură funcţionarea întreprinderii şi conectarea acesteia la mediul extern determină în măsură hotărâtoare eficienţa activităţii ei şi, implicit, contribuţia sa la dezvoltarea social-economică a ţării.

Experienţa mondială a demonstrat că în obţinerea succeselor economice şi de altă natură, care separă performanţele unor ţări, ramuri de activitate, agenţi economici, principalii factori sunt: managementul, tehnologiile şi capacitatea de a folosi inteligent resursele umane. In plin proces de manifestare pe plan mondial, revoluţia tehnico-ştiinţifică are un impact cel mai adesea benefic asupra altor procese de schimbare, neocolind fireşte nici domeniul managementului. In acest context era de la sine înţeles că realizarea transformărilor cu caracter fundamental de după decembrie 1989 trebuia sa aducă şi la noi în ţară mutaţii profunde în management, de fapt revoluţie managerială care să se bazeze pe dezvoltarea profesionalismului şi inovării în conducere, în măsură să genereze performanţe.

Complexitatea, diversitatea şi dificultatea mereu crescândă a problemelor cu care se confruntă agenţii economici în perioada post decembristă, reclamă abandonarea conducerii empirice. Mai mult ca oricând este necesară o conducere ştiinţifică pentru a cărei exercitare conducătorii trebuie să posede cunoştinţe de specialitate şi de management, ponderea acestora din urmă crescând pe măsură ce urcăm spre vârful edificiului structural al unei întreprinderi. Realizarea cu eficienţă sporită a funcţiilor conducerii implică utilizarea unui ansamblu de metode şi tehnici de management constituite într-un subsistem al conducerii adaptat la specificul fiecărei întreprinderi.

Etapa actuală de implementare a elementelor specifice economiei de tip concurenţial, cu accent pe aspecte calitative, reclamă folosirea unei game corespunzătoare de metode şi tehnici de conducere, concomitent cu aplicarea valenţelor pragmatice ale acestora.

Lucrarea de faţă a fost concepută datorită interesului crescând pe care trebuie să îl manifestăm faţă de fenomenul managerial. Problematica tratată în cele trei capitole ale lucrării este dedicată cunoaşterii conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de bază cu care managerii şi ceilalţi specialişti operează în complicatul proces al stabilirii, coordonării şi evaluării obiectivelor unei întreprinderi. Totodată, în ansamblul abordărilor un loc important ocupă tema de bază a lucrării referitoare la posibilităţile de experimentare şi implementare a metodei de conducere prin obiective în cadrul unei întreprinderi. Putem afirma că folosirea noilor metode şi tehnici de management constituie o sursa însemnată de sporire a eficienţei, aceasta cu atât mai mult în condiţiile sporirii complexităţii activităţii de conducere, a amplitudinii acestui proces.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL - ŞTIINŢĂ MODERNĂ A CONDUCERII

ÎNTREPRINDERII

1.1. Ştiinţa managementului: evoluţie, definire, orientări actuale, elemente

caracteristice

Managementul a parcurs mai multe etape până a ajunge la conceptele moderne de management, în curs de consolidare şi de zilele noastre.

Încă din cele mai vechi timpuri, conducerea proceselor de producţie, administraţie şi de altă natură, precum şi orientarea lor spre un scop util a constituit obiectul unor preocupări în soluţionarea cărora s-a reflectat în permanenţă experienţa socială corespunzătoare stadiului de dezvoltare.

Dezvoltarea progresului tehnic, a celui economic şi strădania pentru progresul social, au transformat treptat activitatea managerială într-o ştiinţă, într-un instrument de cunoaştere şi organizare a fenomenelor economice.

În acest context, identificarea preocupărilor de sistematizare a cunoştinţelor şi de închegare a unei teorii este posibilă şi necesară din următoarele raţiuni:

- sistematizarea cunoştinţelor acumulate nu se poate realiza fără un cadru conceptual de referinţă;

- raţionamentul practic nu decurge, în mod necesar, din cunoştinţele teoretice şi nu poate fi înlocuit de acestea, dar este simţitor facilitat de existenţa lor, cu atât mai mult cu cât cunoştinţele sunt mai sistematizate şi integrate într-un sistem teoretic;

- orientarea cercetării viitoare pentru identificarea şi explorarea unor zone noi ale activităţii manageriale sau pentru adaptarea acestora la alte domenii ale societăţii decât cel industrial;

- predarea managementului ca disciplină distinctă în instituţiile universitare şi postuniversitare nu se poate realiza în absenţa unei asemenea teorii;

- conştientizarea în societatea modernă a rolului managementului de vector principal al creşterii economice a generat cerinţa identificării celor mai eficace modalităţi de maximizare a acţiunii acestui vector.

Din abordarea evolutivă a managementului rezultă o mare discrepanţă dintre istoria îndelungată a activităţii de management şi vârsta relativ tânără a ştiinţei managementului.

Activitatea de management a apărut odată cu constituirea primelor calităţi umane, ale căror forme de organizare erau caracterizate prin elemente specifice de management referitoare la: desemnarea conducătorilor, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile acestora, mijloacele utilizate pentru a conduce, modalităţi de organizare.

Începuturile închegării managementului ca ştiinţă se identifică cu "mişcarea pentru conducerea ştiinţifică", apărută în S.U.A. în primul deceniu al acestui secol. Această mişcare avea drept scop principal maximizarea rezultatelor activităţii individuale sau colective cu eforturi minime prin evitarea muncii ineficiente a oamenilor implicaţi nemijlocit în procesele productive.

Lucrările lui Frederic W.Taylor, care au modificat concepţia tehnicistă existentă până la el, în una de studiere sistematică şi organizare raţională a muncii, Henry Fayol, care a descifrat mecanismul procesului de conducere, J.Schumpeter, care a ridicat pentru prima data problema rolului.

Cardinal al conducătorului de întreprindere în economia de piaţă şi ale altor pionieri, au dezvoltat teme majore care au constituit elementele de bază ale cadrului conceptual al ştiinţei managementului.

Astfel, Frederic W.Taylor publica lucrarea "Conducerea ştiinţifică a întreprinderilo”("The Pricipals of Scientific Management"), în cadrul căreia se pun bazele şi se stabilesc principiile şi regulile a ceea ce se numeşte frecvent ''conducerea ştiinţifică" sau "taylorism".

Henry Fayol, în lucrarea sa "Administraţia industrială şi generală" ("Administration industrielle et generale") pune bazele a ceea ce este cunoscut sub denumirea de "teoria administrativă".

Preview document

Managementul prin Obiective - Pagina 1
Managementul prin Obiective - Pagina 2
Managementul prin Obiective - Pagina 3
Managementul prin Obiective - Pagina 4
Managementul prin Obiective - Pagina 5
Managementul prin Obiective - Pagina 6
Managementul prin Obiective - Pagina 7
Managementul prin Obiective - Pagina 8
Managementul prin Obiective - Pagina 9
Managementul prin Obiective - Pagina 10
Managementul prin Obiective - Pagina 11
Managementul prin Obiective - Pagina 12
Managementul prin Obiective - Pagina 13
Managementul prin Obiective - Pagina 14
Managementul prin Obiective - Pagina 15
Managementul prin Obiective - Pagina 16
Managementul prin Obiective - Pagina 17
Managementul prin Obiective - Pagina 18
Managementul prin Obiective - Pagina 19
Managementul prin Obiective - Pagina 20
Managementul prin Obiective - Pagina 21
Managementul prin Obiective - Pagina 22
Managementul prin Obiective - Pagina 23
Managementul prin Obiective - Pagina 24
Managementul prin Obiective - Pagina 25
Managementul prin Obiective - Pagina 26
Managementul prin Obiective - Pagina 27
Managementul prin Obiective - Pagina 28
Managementul prin Obiective - Pagina 29
Managementul prin Obiective - Pagina 30
Managementul prin Obiective - Pagina 31
Managementul prin Obiective - Pagina 32
Managementul prin Obiective - Pagina 33
Managementul prin Obiective - Pagina 34
Managementul prin Obiective - Pagina 35
Managementul prin Obiective - Pagina 36
Managementul prin Obiective - Pagina 37
Managementul prin Obiective - Pagina 38
Managementul prin Obiective - Pagina 39
Managementul prin Obiective - Pagina 40
Managementul prin Obiective - Pagina 41
Managementul prin Obiective - Pagina 42
Managementul prin Obiective - Pagina 43
Managementul prin Obiective - Pagina 44
Managementul prin Obiective - Pagina 45
Managementul prin Obiective - Pagina 46
Managementul prin Obiective - Pagina 47
Managementul prin Obiective - Pagina 48
Managementul prin Obiective - Pagina 49
Managementul prin Obiective - Pagina 50
Managementul prin Obiective - Pagina 51
Managementul prin Obiective - Pagina 52
Managementul prin Obiective - Pagina 53
Managementul prin Obiective - Pagina 54
Managementul prin Obiective - Pagina 55
Managementul prin Obiective - Pagina 56
Managementul prin Obiective - Pagina 57
Managementul prin Obiective - Pagina 58
Managementul prin Obiective - Pagina 59
Managementul prin Obiective - Pagina 60
Managementul prin Obiective - Pagina 61
Managementul prin Obiective - Pagina 62
Managementul prin Obiective - Pagina 63
Managementul prin Obiective - Pagina 64
Managementul prin Obiective - Pagina 65
Managementul prin Obiective - Pagina 66
Managementul prin Obiective - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Managementul prin Obiective.doc

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE 1.1 Importanţa calităţii Conceptul de calitate are multe implicaţii şi...

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Te-ar putea interesa și

Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău

Capitolul 1 Consideratii teoretice privind managementul prin obiective A. Premise. Cel mai complex si mai raspândit sistem de management si, în...

Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii

INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licență o constituie “Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii”, o temă de...

Particularități ale Aplicării Managementului prin Obiective în Organizația Militară

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales aceasta tema este reprezentat de dorinta de a cerceta si de a aprofunda conceptul de „management prin...

Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit

INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licenţa este “Metoda de management prin obiective şi bugete, pe centre de profit”. Am ales această tema pentru...

Posibilități de introducere a managementului prin obiective la SC Hermanns Company SRL

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este reprezentat de dorinţa de a cerceta şi de a aprofunda conceptul de „management prin...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Termenul de “management prin obiective”( Management By Objectives- MBO) a fost propus de Peter Drucker în 1950 pentru a accentua...

Proiectarea și Implementarea Managementului prin Obiective în Cadrul BRD Groupe Societe Generale

BRD – Groupe Société Générale SA este o societate publică pe acţiuni înfiinţată în România. Banca are sediul social la Turnul BRD, Bd. Ion...

Modalități de Operaționalizare Performanță a Sistemului de Management prin Obiective la Nivelul unei Unități Militare

I. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE DETERMINATE DE SPECIFICUL ORGANIZAŢIEI MILITARE Organizaţia militară este un...

Ai nevoie de altceva?