Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 18205
Mărime: 531.50KB (arhivat)
Publicat de: Pamfil Bălan
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Verboncu Ion
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT MASTER: MANAGEMENT PUBLIC

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Consideratii teoretice privind managementul prin obiective
 3. A. Premise 3
 4. B. Definire 4
 5. C. Caracteristici 4
 6. D. Componentele managementului prin obiective 6
 7. E. Bugetul 8
 8. F. Centrele de profit 10
 9. Capitolul 2
 10. Prezentarea Raiffeisen Bank 16
 11. 1 Scurt istoric 16
 12. 2 Structura actionariatului Raiffeisen Romania 18
 13. 3. Situatia Economico financiara 20
 14. 4. Produse si servicii oferite de banca 23
 15. Capitolul 3
 16. Analiza viabilitatii economice – manageriale a Raiffeisen Bank Sucursala Buzau 35
 17. A. Analiza economico - financiara 35
 18. B. Analiza viabilitatii manageriale 44
 19. 1. Analiza subsistemului metodologic 44
 20. 2. Analiza subsistemului decizional 46
 21. 3. Analiza subsistemului informational 56
 22. 4. Analiza subsistemului organizatoric 58
 23. Capitolul 4 Implementarea managementului prin obiectivel in cadrul sucursalei Buzau a Raiffeisen Bank 62
 24. 1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului 62
 25. 1.1. Stabilirea obiectivelor sucursalei 62
 26. 1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective 63
 27. 1.3. Delimitarea si dimensionarea centrelor de profit 64
 28. 1.4. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de gestiune 68
 29. 1.5. Coordonarea .si urmarirea realizarii obiectivelor 68
 30. 1.6. Motivarea diferentiata a personalului din sucursala 69
 31. 2. Reproiectarea sistemului decizional 70
 32. 2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhice 71
 33. 2.2. Modificari în tipologia deciziilor adoptate 73
 34. 2.3. Îmbunatatirea calitatii deciziilor 74
 35. 2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice 76
 36. 3. Reproiectarea sistemului informational 78
 37. 3.1. Principalele perfectionari informationale proiectate 78
 38. 3.2. Stabilirea configuratiei de ansamblu a sistemului informational 79
 39. 3.3. Proiectarea configuratiei de detaliu a sistemului informational 80
 40. 4. Remodelarea componentei organizatorice a sistemului de management 83
 41. 4.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structurul-organizatorice ale sucursalei 84
 42. 4.2. Infiintarea/comasarea si desfiintarea unor compartimente 84

Extras din proiect

Capitolul 1

Consideratii teoretice privind managementul prin obiective

A. Premise. Cel mai complex si mai raspândit sistem de management si, în ultimii ani, controversat de o parte a specialistilor, este managementul prin obiective.

Este indiscutabil faptul ca, pentru firmele românesti, confruntate cu mari probleme economice si sociale, utilizarea managementului prin obiective, de sine statatoare sau în combinatie cu alte sisteme, metode sau tehnici de management, este o importanta si eficace solutie.

Argumentele sunt urmatoarele:

- promoveaza o pronuntata stare de rigurozitate, prin definirea clara a obiectivelor si instrumentelor ce sustin realizarea lor, precum si prin conturarea elementelor procesuale pentru fiecare componenta structural-organizatorica (posturi, functii, compartimente).

- asigura disciplina manageriala si economica la fiecare “etaj” organizatoric al firmei, pe de o parte prin promovarea de obiective interconditionate într-un sistem de obiective si, pe de alta parte, prin conturarea unor instrumente care sa faciliteze realizarea acestora (programe de actiuni, calendare de termene, instructiuni, bugete etc.). “Fiecare stie ce are de facut si, pe de alta parte, stie ce au de facut si altii, precum si subdiviziunea organizatorica din care fac parte”.

- este un element declansator al unor actiuni complexe de modernizare manageriala. În pofida criticilor care i se aduc, în pofida unor limite pe care le înregistreaza, managementul prin obiective este, indiscutabil, punctual central al componentei metodologico-manageriale si al reproiectarii acesteia. De calitatea conceperii si aplicarii acestui instrument managerial depind decisiv calitatea si eficacitatea solutiilor manageriale oferite de reproiectarea subsistemelor decizional, informational si organizatoric. Figura prezentata în continuare este edificatoare în aceasta privinta.

B. Definire. Managementul prin obiective poate fi definit ca instrument managerial axat pe determinarea riguroasa si derivarea obiectivelor pâna la nivelul posturilor si executantilor, implicati nemijlocit în stabilirea lor si corelarea recompenselor/sanctiunilor cu gradul de realizare a acestor obiective.

Aspectele centrale ale definitiei vizeaza:

- existenta obiectivelor la toate esaloanele organizatorice, cu implicare procesuala totala (componentele procesuale – functiuni, activitati, atributii, sarcini – sunt implicate nemij¬locit în realizarea acestor obiective),

- participarea directa a personalului organizatiei la stabilirea si realizarea lor,

- motivarea acestuia în functie de realizarea obiectivelor si gradul de participare la îndeplinirea lor.

Trinomul OBIECTIVE - REZULTATE - RECOMPENSE/SANCTIUNI constituie elementul fundamental al implementarii si utilizarii acestui important instrument managerial.

C. Caracteristici

Principalele caracteristici ale managementului prin obiective ce-i confera importanta, originalitate si valoare se refera la:

- complexitatea deosebita, data de faptul ca aplicarea sa vizeaza toate componentele procesuale si structurale ale organizatiei, iar în contextual sau pot fi utilizate multe alte metode si tehnici manageriale în functie de problemele care le ridica fundamentarea componentelor si realizarea obiectivelor.

- dimensiunea manageriala, respectiv descentralizarea manageriala în interiorul firmei, în conditiile aparitiei de noi “actori”, numiti centre de gestiune, caracterizate prin atributii, responsabilitati si competente superioare ipostazei de simple subdiviziuni organizatorice (activitati sau competente).

Preview document

Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 1
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 2
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 3
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 4
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 5
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 6
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 7
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 8
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 9
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 10
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 11
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 12
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 13
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 14
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 15
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 16
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 17
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 18
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 19
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 20
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 21
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 22
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 23
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 24
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 25
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 26
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 27
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 28
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 29
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 30
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 31
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 32
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 33
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 34
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 35
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 36
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 37
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 38
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 39
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 40
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 41
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 42
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 43
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 44
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 45
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 46
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 47
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 48
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 49
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 50
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 51
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 52
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 53
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 54
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 55
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 56
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 57
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 58
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 59
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 60
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 61
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 62
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 63
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 64
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 65
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 66
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 67
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 68
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 69
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 70
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 71
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 72
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 73
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 74
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 75
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 76
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 77
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 78
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 79
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 80
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 81
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 82
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 83
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 84
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 85
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 86
Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Promovarea si Utilizarea Managementului prin Obiective la Raiffeisen Bank SA Buzau.doc

Alții au mai descărcat și

Implimentarea Metodelor Manageriale Performante în Cadrul Întreprinderilor de Comerț în Baza Consumcoop Mereni

ÎNTRODUCERE Peter Drucker consideră că managementul este echivalent cu „persoanele de conducere”, termenul de „management” fiind doar un eufemism...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul relației cu clientul

In loc de introducere: “Masina de marketing” si evaluarea relatiei dintre marketing si tehnologia informatiei “Am cheltuit ultimii 30 de ani...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?