Analiza funcțiilor manageriale

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 7788
Mărime: 273.21KB (arhivat)
Publicat de: Georgianaa C.
Puncte necesare: 13
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta
Specializare: Management

Cuprins

 1. Introducere 7
 2. Lista figurilor și a tabelelor
 3. Capitolul 1.
 4. Conceptul de management 8
 5. 1.1. Definiția managementului 8
 6. 1.2. Principiile generale ale managementului 11
 7. Capitolul 2.
 8. Funcțiile managementului 12
 9. Capitolul3.
 10. Analiza funcțiilor manageriale în cadrul societății DANTE INTERNATIONAL S.A. - EMAG 18
 11. 3.1. Prezentarea generală a societății DANTE INTERNATIONAL S.A. - EMAG 18
 12. 3.2. Analiza S.W.O.T. a societății DANTE INTERNATIONAL S.A 24
 13. 3.3. Evoluția principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2015-2016 26
 14. 3.4. Organizarea societății DANTE INTERNATIONAL S.A 33
 15. 3.5. Analiza funcțiilor manageriale în cadrul societății DANTE INTERNATIONAL S.A 36
 16. Concluzii şi propuneri 45
 17. Bibliografie 47

Extras din licență

Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole.

În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am evidențiat definiția managementului și principiile generale ale managementului.

În cel de-al doilea capitol, intitulat Funcțiile managementului, am evidențiat funcțiile acestuia, respectiv funcția de previziune, funcția de organizare, funcția de coordonare, funcția de antrenare-motivare și funcția de control-evaluare.

În cel de-al treilea capitol, intitulat Analiza funcțiilor manageriale în cadrul societății DANTE INTERNATIONAL S.A. - EMAG, am avut în vedere o serie de aspecte, precum:

oprezentarea generală a societății DANTE INTERNATIONAL S.A. - EMAG

oanaliza S.W.O.T. a societății DANTE INTERNATIONAL S.A.

oevoluția principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2015-2016

oorganizarea societății DANTE INTERNATIONAL S.A.

oanaliza funcțiilor manageriale în cadrul societății DANTE INTERNATIONAL S.A.

Conform literaturii de specialitate, funcţiile managementului reprezintă eforturile de judecată şi acţiune logică, caracteristice activităţii de management, care determină un ciclu rațional de derulare a evenimentelor de perspectivă, de pregătire, previziune şi organizare a mijloacelor existente, de cunoaştere şi influenţare a indivizilor.

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE MANAGEMENT

1.1. DEFINIȚIA MANAGEMENTULUI

Managementul , ca știință, a apărut în Statele Unite ale Americii, în primii ani ai secolului trecut, odată cu mişcarea pentru conducerea ştiinţifică.

În Figura nr.1. sunt evidențiate accepțiile termenului de management:

Figura nr.1. Accepțiile termenului de management

Sursa: Vasile Deac, Management

În Tabelul nr.1. sunt redate definițiile managementului, conform literaturii de specialitate:

PETER DRUCKER

oManagementul este mai degrabă practică decât știință ori profesie, cu toate că include elemente din ambele

DICȚIONARUL LIMBII FRANCEZE

oManagementul reprezintă totalitatea principiilor, metodelor și tehnicilor raționale de organizare, de gestiune și de conducere a firmei

INSTITUTUL BRITANIC DE MANAGEMENT

oManagementul reprezintă:

- Știința și arta de a conduce și administra munca altuia în vederea îndeplinirii obiectivelor precise

- Știința și arta adoptării deciziilor

- Integrarea prin coordonare a factorilor de muncă, materiali și de capital în vederea obținerii unei eficiențe maxime

Tabelul nr.1. Definițiile managementului, conform literaturii de specialitate

Sursa: Vasile Deac, Management

Managementul firmei reprezintă ştiinţa care analizează relațiile și procesele de management în vederea descoperirii principiilor și legităților care le

guvernează, având ca scop conceperea unor noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere care să garanteze competitivitatea organizației.

Trebuie subliniat faptul că studiul relațiilor și proceselor de management constituie esența științei managementului

De asemenea, trebuie subliniat faptul că managementul firmei reprezintă componenta cea mai însemnată a științei managementului, întrucât:

- firma reprezintă agentul economic fundamental al fiecărei economii unde

lucrează majoritatea populației

- cele dintâi cristalizări ale științei managementului au avut drept obiect firma

În Figura nr.2. este evidențiat caracterul dublu al managementului firmei:

Figura nr.2. Caracterul dublu al managementului firmei

Sursa: Ștefan Nedelea, Managementul organizației

Trăsăturile fundamentale ale managementului științific sunt considerate a fi următoarele:

Bibliografie

1. Deac, V. (coord), (2014), Management, Editura ASE, Bucureşti

2. Nedelea, S. (coord.), ș.a. (2008), Managementul organizației, Editura ASE, București

3. Nicolescu, O. ( 2012 ), Bazele managementului, Editura Polirom, București

4. Nicolescu, O., Verboncu, I. (2012), Management, Editura Economică, București

5. Popa, I., Burduș, E. (2013), Fundamentele managementului organizației, Editura Pro Universitaria, București

6. Verboncu, I. ( 2012 ), Fundamentele managementului organizației, Editura

Economică, București

7. www.emag.ro.

Preview document

Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 1
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 2
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 3
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 4
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 5
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 6
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 7
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 8
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 9
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 10
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 11
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 12
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 13
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 14
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 15
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 16
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 17
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 18
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 19
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 20
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 21
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 22
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 23
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 24
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 25
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 26
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 27
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 28
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 29
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 30
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 31
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 32
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 33
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 34
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 35
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 36
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 37
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 38
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 39
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 40
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 41
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 42
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 43
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 44
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 45
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 46
Analiza funcțiilor manageriale - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Analiza functiilor manageriale.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Funcțiile Managementului

INTRODUCERE Manifestarea funcţiilor managementului, în toată complexitatea lor, presupune elaborarea şi implementarea unui număr mare de decizii...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Managementul financiar al unei entități economice

INTRODUCERE În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Management știință și artă

Introducere Fie şi numai din cele arătate în ceea ce priveşte formarea termenului de management şi a definirii conceptului, se poate trage...

Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi,...

Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA

Introducere Revoluția din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanșat transformări ireversibile și de profunzime în viața socială din...

Te-ar putea interesa și

Promovarea și utilizarea managementului prin obiective la Raiffeisen Bank SA Buzău

Capitolul 1 Consideratii teoretice privind managementul prin obiective A. Premise. Cel mai complex si mai raspândit sistem de management si, în...

Analiza strategică a SC Electroprecizia SA

5. Concluzii generale. Recomandari 1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international Criza economica din 1929-1933...

Diagnosticul rentabilității și riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza Eficienței Muncii Manageriale în Cadrul IMM

CAPITOLUL I SISTEMUL MANAGERIAL AL IMM - BAZA APRECIEREII EFICIENŢEI MANAGERIALE 1.1. Factorii de mediu cu influenţă asupra organizării şi...

Managementul schimbărilor

Reproiectarea sistemului de management al S.C. BACON S.A. Reproiectarea sistemului de management reprezinta o etapă ce implică evidenţierea...

Raport de practică - voiaj internațional

Introducere Pentru a obține titlul “licențiat în domeniu”, in conformitate cu Legea Învățămîntului, adoptată de guvernul Republicii Moldova din...

Diagnostic Intercultural

ARGUMENT Din cele mai vechi timpuri au existat relatii comerciale intre tarile lumii bazandu-se pe troc(schim de marfa pe marfa)si apoi odata cu...

Managementul firmei

Cea mai folosită este definiţia clasică a lui Henry Fayol. Declaraţia sa generală despre management rămâne validă după mai bine de 50 de ani şi a...

Ai nevoie de altceva?