Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 17157
Mărime: 720.66KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Strategia de piață a firmei SC „Ropharma” SA 0
 2. Cuprins 1
 3. Introducere 3
 4. Capitolul I 5
 5. Prezentarea generală a societății „Ropharma” 5
 6. 1.1 Scurt istoric 5
 7. 1.2 Obiectivele Ropharma 6
 8. 1.3 Planul de marketing 7
 9. Capitolul II 10
 10. Diagnosticul economico-financiar al societății Ropharma SA 10
 11. 2.1 Diagnosticul pe baza soldurilor intermediare de gestiune la SC „Ropharma” SA 11
 12. 2.2 Sumarul politicilor contabile semnificative 16
 13. 2.3 Indicatori de rentabilitate 26
 14. 2.4 Managementul riscului 28
 15. 2.4.1 Riscul de credit 28
 16. 2.4.2 Risc de lichiditate 29
 17. Capitolul III 30
 18. Analiza diagnostic a societății Ropharma SA 30
 19. 3.1 Micro-mediul firmei 30
 20. 3.1.1 Furnizorii 30
 21. 3.1.2 Clienții Ropharma 31
 22. 3.2 Diagnosticul strategic 32
 23. 3.3 Diagnosticul tehnic 35
 24. 3.4 Diagnosticul comercial 37
 25. 3.5 Diagnosticul resurselor umane 38
 26. 3.5.1 Nivele ierarhice 38
 27. 3.5.2 Numărul si nivelul de pregătire a angajaților societatii 39
 28. 3.6 Diagnosticul de mediu 40
 29. 3.7 Sinteza SWOT 41
 30. Capitolul IV 44
 31. Strategia de dezvoltare a societății Ropharma SA 44
 32. 1.3.1 Dezvoltări recente în contextul European 48
 33. 1.3.2 Perspective de liberalizare în segmentul de retail farmaceutic 50
 34. 1.3.3 „Autorizațiile” pentru participarea la licitații 52
 35. 1.3.4 Preocupări prioritare ale Consiliului Concurenței 53
 36. Concluzii și propuneri 55

Extras din licență

Introducere

Revoluția din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanșat transformări ireversibile și de profunzime în viața socială din România. Domeniul relațiilor economice a fost unul vizat cu precădere de reforma ce a intervenit în sistemul românesc, încercându-se astfel implementarea mecanismelor specifice economiei de piață. Consecința imediată a fost încercarea de a înlătura monopolul statului în economie.

O reformă economică reală vizează în mod direct cadrul juridic economic. Aderarea României la sistemul economiei de piață impunea realizarea unui cadru juridic adecvat noilor realități economice, adică reglementarea statutului juridic al agenților economici, ca principali actori ai economiei de piață, dar și a raporturilor juridice la care aceștia participă.

Într-o economie de piață, printre agenții economici cei mai importanți se numără comercianții, care pot fi persoane fizice sau societăți comerciale (persoane juridice).

Condițiile înființării noilor agenți economici și desfășurării activității lor au determinat aducerea în actualitate a dreptului comercial, ca ramură a sistemului român de drept.

Luând în considerare accepțiunea juridică a noțiunii de comerț , putem afirma că dreptul comercial reprezintă „un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele și operațiunile considerate de lege ca fapte de comerț, precum și raporturile juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.“

Dreptul comercial, prin normele sale, reglementează astfel atât producția propriu-zisă, cât și distribuția mărfurilor sau prestărilor de servicii.

Legea nr.31 din 1990 privind societățile comerciale a completat și înlocuit prevederile depășite din Codul comercial român, acesta din urmă fiind considerat ,în continuare, singurul izvor direct de drept în materie. Codul comercial este completat cu izvoare subsidiare, în speță Codul civil, Legea nr. 21 din 1924 privind persoanele juridice completată de dispozițiile Decretului nr. 31 din 30 ian. 1954 privind condițiile generale de dobândire a personalității juridice pentru societățile comerciale. Constituția are un rol special, fiind izvorul fundamental pentru toate ramurile de drept din sistemul juridic român; în Constituție sunt reglementate principiile de organizare a activității economice, în care se prevede că „economia României este o economie de piață“(art.134).

De asemenea D.L. nr. 54/1990 și L. nr. 15/1990 sunt considerate primele reglementări care au adoptat dispoziții oportune realizării reformei mecanismului economiei planificate existent înainte de 1989.

Potrivit normelor juridice în vigoare, societățile comerciale au putut fi constituite atât sub forma unor societăți de persoane, cât și de capitaluri . La baza constituirii lor se află contractul de societate și /sau statutul societății. Acestea reprezintă actele constitutive ale societății, și ele exprimă acordul de voință inițial al societarilor.

Contractul de societate cuprinde date despre părțile contractante, obiectul societății, sediul și durata societății, capitalul social, numărul, valoarea și modalitățile de transmitere a acțiunilor sau părților sociale (dacă este cazul), drepturile și obligațiile asociaților, organele de conducere, precum și numeroase alte clauze asupra cărora părțile au căzut de acord.

Statutul societății , ca parte integrantă a contractului de societate, precizează în mod amănunțit atribuțiile adunării generale, modul de exercitare a dreptului de vot și de adoptare a deciziilor asociaților, atribuțiile și organizarea consiliului de administrație sau ale comitetului de direcție, numirea, atribuțiile, salarizarea și răspunderea administratorilor și ale cenzorilor aflați în organul de control, dar și eventualele cazuri de dizolvări și modalități concrete de lichidare a societății.

În ceea ce privește societățile comerciale cu participare străină pe teritoriul român, constituirea lor trebuie aprobată de ministerul de resort, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Pentru societățile comerciale cu participare străină de 100%, aprobarea privind constituirea lor se dă direct de Guvernul României .

Preview document

Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 1
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 2
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 3
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 4
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 5
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 6
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 7
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 8
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 9
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 10
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 11
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 12
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 13
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 14
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 15
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 16
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 17
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 18
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 19
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 20
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 21
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 22
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 23
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 24
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 25
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 26
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 27
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 28
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 29
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 30
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 31
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 32
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 33
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 34
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 35
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 36
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 37
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 38
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 39
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 40
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 41
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 42
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 43
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 44
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 45
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 46
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 47
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 48
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 49
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 50
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 51
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 52
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 53
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 54
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 55
Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Strategia de piata a firmei SC RoPharma SA.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza funcțiilor manageriale

Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole. În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi,...

Obstacole în calea comunicării interculturale

I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 1.1. Noțiunea de comunicare Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Scorseze Security

Firma SCORSEZE SECURITY S.R.L este una dintre cele mai mari firme de paza si protectie din Romania. A fost infiintata in anul 1998 si are sediul...

Riscul în industria farmaceutică studiu de caz SC Catena Management SRL

Rezumat În condiţiile specifice economiei de piaţă actuale, riscul a devenit o componenta esenţială a politicii manageriale de la nivelul...

Proiect de practică

PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea comerciala CADAVI PRODCOM CLASS S.R.L., are sediul in localitatea Pitesti , Calea Bucuresti nr. 15, fiind...

Te-ar putea interesa și

Cercetare analitică Ropharma

S.C. ROPHARM S.A Firma ROPHARM are un sediu central in BRASOV si numeroase filiale in tara, printre care : Sediu Central-Brasov Filiala Vaslui...

Managementul vânzărilor

1.Prezentarea societatii.Misiunea firmei Ropharma este o companie continuatoare a traditiei farmaceutice romanesti, avand in componenta unele...

Ropharma - Managementul Farmaciei

Prezentare, scurt istoric, amnaliza locatiei Ropharma ia fiinta in toamna anului 2007 cand fosta societate IassyFarm ia acest nume in cadrul unui...

Ai nevoie de altceva?