Obstacole în calea comunicării interculturale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22023
Mărime: 134.36KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 3
 2. 1.1. Noțiunea de comunicare 3
 3. 1.2. Particularități ale comunicării 4
 4. 1.3. Canale de comunicare 4
 5. 1.3.1.Comunicarea orală 6
 6. 1.3.2.Comunicarea scrisă 6
 7. 1.3.3. Comunicarea nonverbală 6
 8. II. COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 15
 9. 2.1. Contextul cultural 15
 10. 2.2. Cultura de schimb 16
 11. 2.3. Cultură și identitate 21
 12. 2.3.1. Noțiuni despre cultură 21
 13. 2.3.2. Identitate 25
 14. III. BARIERELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE 28
 15. 3.1. Stereotipuri și prejudecăți 28
 16. 3.2. Perspective diferite asupra conceptelor de cultură și civilizație 38
 17. 3.3. Diferențe culturale în lume 42
 18. 3.3.1. Diferitele moduri de gândire, sentimente și comportament 42
 19. 3.3.2. Caracteristicile culturale ale unor țări europene 45
 20. 3.3.3. Negocierea în patru tipuri de culturi 48
 21. 3.4. Europa - diferențe Nord-Sud 51
 22. 3.5. Obiceiuri și comportamente internaționale relevante pentru comunicarea în afaceri 52
 23. IV. CĂI DE REDUCERE A OBSTACOLELOR ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 63
 24. 4.1. Măsuri pentru reducerea obstacolelor interculturale la nivel internațional 63
 25. 4.1.1. Menținerea păcii și prevenirea conflictelor. 63
 26. 4.1.2. Industriile culturale. 64
 27. 4.1.3. Impunerea pe plan internațional 65
 28. 4.1.4. Căutarea diversității și teama de uniformizare 66
 29. 4.2. Politici culturale europene 66
 30. 4.2.1. Excepția culturală și diversitatea culturală 67
 31. Concluzii 68
 32. BIBLIOGRAFIE 70

Extras din licență

I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE

1.1. Noțiunea de comunicare

Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le aparțin sau de orientările în care se înscriu, au cel puțin câteva elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informații, idei, păreri, opinii, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul ; nici un fel de activitate, nu poate fi concepută fără procesului de comunicare.

Înca din antichitate ,comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenței umane. Cuvântul „comunicare“ provine din limba latină; communis înseamnă „a pune de acord”, „a fi în legătură cu” sau „a fi în relație”, deși termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de „a împărtăși ceva celorlalți“(A. de Peretti, J. A. Legrand, J. Boniface, 2001 pag. 21).

Conumicarea exista ori de cate ori o entitate socială poate afecta o alta si modifica reacțiile acesteia prin transmiterea unei informații nu prin acțiune directă. Cuvântul comunicare are un sens foarte larg, el cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate afecta un alt spirit. Evident, acesta include nu numai limbajul scris sau vorbit, ci și muzica, artele vizuale, teatrul, baletul și, în fapt, toate comportamentele umane.

Eduard O. Wilson (1975/2003) considera comunicarea “o acțiune din partea unui organism care schimbă modelul de probabilitate a comportamentului într-un alt organism într-o manieră adaptativă”.(S.Chelcea,2008,35)

Orcice act comunicațional implică un emițător, un receptot, un mesaj, un canal de comunicare și un efect asociat comunicării. Comunicarea verbală se folosește de facilitațile limbajului, ca formă de relaționare specific umană iar comunicarea nonverbală se folosește de mișcari faciale, posturale, corporale ce sunt comune în lumea umană și animală.

Jean - Jeacques Rousseau spunea in lucrarea sa Discurs acupra originii și fundamentelor inegalitații dintre oameni (1754/1958): ”Primul limbaj la omului, limbajul cel mai universal, cel mai energic si singurul de care a avut nevoie mai înainte de a fi trebuit sa convinga niște oameni adunați la un loc este dtrigatul. Oamenii au înmulțit inlexiunile vocii, adăugand la acestea gesturile, care, prin natura lor, sunt mai expresive si al căror sens depinde mai puțin de o determinare anterioară. Ei exprima deci obiectele vizibile și mobile prin gesturi, iar cele care impresionează auzul le exprimă prin sunete imitative.” (S.Chelcea, 2008, 31). Limbajul uman iși are deci originea in exprimarea sonoră a emoțiilor ca formă a comunicării nonverbale.

Ronald B. Adler si George Rodman (1994/1996) au imaginat un tabel care ne permite sa facem distinctiile dintre „comunicarea vocală” și „comunicarea nonvocală”, pe de o parte, și „comunicarea verbală” și „comunicarea nonverbală”, pe de alta parte. (S.Chelcea,2008, 35)

Comunicare vocală Comunicare nonvocală

Comunicare verbală Limbajul oral Limbajul scris

Comunicare nonverbală Tonul vocii, pauzele in rostirea cuvintelor, caracteristicile vocale Gesturile, mișcările, prezența fizică,expresiile faciale

Imaginea individului nu este cea pe care acesta dorește să o ofere, ci ea va trebui tot timpul consolidată astfel încât să fie pozitivă (P.Anghel,2003,25). Acest lucru depinde de foarte mulți factori cum ar fi : îmbrăcămintea, aspectul fizic, timbrul vocii, elemente care adesea nu au nimic de-a face cu personalitatea reală a persoanei respective.

Comunicarea deține ponderea cea mai ridicată în cadrul activităților pe care le desfășoară în mod curent un individ. În fiecare zi suntem judecați de către cei din jurul nostru deupă modul cum comunicăm sau după modul în care dorim să ne facem înțeleși.În procesul comunicării, ne folosim de limbaj, simbol și semn. Un cuvant poate avea mai multe înțelesuri , la fel cum un gest poate aveam semnificații multiple.

Bibliografie

Anghel, Petre. (2003). Comunicare transculturală . Bucureșt. Editura Cartea Românească

Anghel, Petre.(2003). Stiluri și metode de comunicar. București. Editura Cartea Românească

Anghel, Petre. (2005). Strategii eficiente de comunicare. Bucureșri. Editura Cartea Românească

Berger, L.Peter, Luckman, Thomas.(1999). Construirea sociala a realități .București. Editura Univers

Bosche, Marc.(1997). Le Management interculturel. Paris. Editura Nathan

Castells, Manuel.(1997). The Power of Identity. Oxford. Editura The information Age:Economy,Society and Culture

Chelcea, Septimiu. (2006). Psihosociologie.Teorie și aplicații. București. Editura Economică

Chelcea, Septimiu. Ivan, Loredana și Chelcea, Adina. (2008).Comunicare nonverbală: gesturile și postura. București. Editura Comunicare.ro

Cuijenburg, Van J. J., Scholten, N., Noomen, G.W. (1998). Știința comunicării. București. Editura Humanitas

Giddens, Anthoni. (2000). Sociologie. București. Editura All

Gouran, D., Wiethoff, W. E., Doegler, J. A. (1994). Mastering Communication. Boston. Editura Allyn and Bacon

Hiltrop J.M. și Sh. Udale. (1998).Communication. Editura Homdale

Nicolaescu O.(2000). Comunicare interculturală. București. Editura Polirom

Peretti Andre de, Jean Andre Legrand, Jean Boniface.(2001). Tehnici de comunicare. Iași. Editura Polirom

Niță, Mircea Aurel.(1999-2000). Comunicarea în afaceri-suport de curs-SNSPA.București. Facultatea de Relații Publice”David Ogilvy”

Popescu, Dan. (2005). Comunicare în afaceri . București. Editura ASE

Prutianu, Ștefan.(1998). Comunicare și negociere în afaceri. Iași , Editura Polirom

Rogojanu, Angela. (2003). Doctrinele comunicării. București. Editura ASE

Stanton, N. (1995). Comunicarea economică. București. Editura Societatea Știință & Tehnică SA

Wieviorka, Michel. (1994). Spațiul rasismului. București. Editura Humanitas

Stanton, N. (1995). Comunicarea. București. Editura Societatea Știință & Tehnică SA

Weber, Max.(2007). Etica protestantă și spiritul capitalismului. București.Editura Humanitas

Preview document

Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 1
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 2
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 3
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 4
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 5
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 6
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 7
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 8
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 9
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 10
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 11
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 12
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 13
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 14
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 15
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 16
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 17
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 18
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 19
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 20
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 21
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 22
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 23
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 24
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 25
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 26
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 27
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 28
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 29
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 30
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 31
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 32
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 33
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 34
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 35
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 36
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 37
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 38
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 39
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 40
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 41
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 42
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 43
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 44
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 45
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 46
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 47
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 48
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 49
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 50
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 51
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 52
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 53
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 54
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 55
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 56
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 57
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 58
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 59
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 60
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 61
Obstacole în calea comunicării interculturale - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Obstacole in calea comunicarii interculturale.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA

Introducere Revoluția din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanșat transformări ireversibile și de profunzime în viața socială din...

Proiect de practică

PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea comerciala CADAVI PRODCOM CLASS S.R.L., are sediul in localitatea Pitesti , Calea Bucuresti nr. 15, fiind...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Etică pe internet - netiquette

I. Introducere Dezvoltarea comunicatiilor sociale la care asistam astazi presupune mai mult decât o simpla revolutie tehnologica, o reevaluare...

Securitate și Aspecte Etice pe Internet

Introducere În ziua de astăzi poate cea mai uşoară îndeletnicire umană a devenit operarea pe calculator şi implicit a Internetului. Aproape că...

Depășirea etnocentrismului prin comunicare interculturală

Introducere Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi...

Comunicare, interculturalitate și medierea conflictelor

Stereotipuri și gafe în comunicarea interculturală Globalizarea a făcut din comunicarea interculturală un fapt inevitabil. Lumea de azi este...

Negociere Comercială Internațională

Tehnici de negociere Introducere În mod sigur aţi auzit frecvent vorbindu-se despre negociere în diferite contexte şi domenii. Se spune că...

Diferențe Culturale

Diferenţe culturale; analiza comparativă a comportamentelor Tipuri de contexte comunicaţionale: 1. Din perspectiva limbajului, contextul...

Semiotica vizualului

I. INTRODUCERE: RAPORTUL DINTRE CUNOAŞTEREA COMUNĂ ŞI CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ Pentru cei care se iniţiază în cunoaşterea teoretică este necesară...

Ai nevoie de altceva?