Stilul managerial în IMM

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19990
Mărime: 307.86KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. I. Gh. Rosca

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. LISTA NOTAŢIILOR (ABREVIERILOR) 6
 3. LISTA FIGURIILOR 6
 4. CAPITOLUL I
 5. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI CULTURA MANAGERIALĂ 7
 6. 1.1. Noţiuni teoretice privind conceptul de ”cultură organizaţională” şi ”cultură managerială” 7
 7. 1.2. Forme de manifestare ale culturii organizaţionale 12
 8. 1.3. Determinanţii culturii organizaţionale 15
 9. 1.4. Adaptarea culturii manageriale la cerinţele organizaţiei 17
 10. CAPITOLUL II
 11. STUDIUL CONDUCERII ÎN ORGANIZAŢII 20
 12. 2.1. Problematica stilurilor de conducere 20
 13. 2.1.1. Stilul de conducere democratic 20
 14. 2.1.2. Stilul de conducere autoritar 20
 15. 2.1.3. Stilul de conducere participativ 21
 16. 2.1.4. Stilul de conducere permisiv (laissez – faire) 22
 17. 2.2. Portretul managerului 23
 18. 2.3. Caracteristicile mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea 28
 19. 2.3.1. Mediul extern al firmei 32
 20. 2.3.2. Mediul intern al firmei 37
 21. 2.4. Caracteristicile managementului în fazele ciclului de viaţă al întreprinderii 38
 22. 2.4.1. Managementul întreprinderii în faza de lansare 38
 23. 2.4.2. Managementul întreprinderii în faza de creştere 40
 24. 2.4.3. Managementul întreprinderii în faza de maturitate 43
 25. 2.4.4. Managementul întreprinderii în faza de consolidare 43
 26. 2.5. Stilul de management in IMM-uri 45
 27. CAPITOLUL III
 28. FACTORI DE INFLUENŢĂ AI STILULUI MANAGERIAL ÎN IMM-URI. STUDIU DE CAZ: SC RECOVERY CARS SRL 51
 29. 3.1. Prezentarea generală a întreprinderii 51
 30. 3.2. Politica de resurse umane a întreprinderii 52
 31. 3.3. Factorii care influenţează stilul managerial 55
 32. 3.3.1. Influenţa domeniului de activitate şi a dimensiunii întreprinderii asupra stilului managerial 55
 33. 3.3.2. Perspective manageriale privind evoluţia economico – financiară a întreprinderii. Consecinţe asupra stilului de management 56
 34. 3.3.3. Influenţa abilităţilor şi aptitudinilor managerului asupra stilului managerial 58
 35. 3.3.4. Influenţa abilităţilor şi aptitudinilor subordonaţilor asupra stilului managerial 59
 36. 3.3.5. Influenţa caracteristicilor etapei de viaţă a întreprinderii asupra stilului managerial 60
 37. 3.3.6. Influenţa elementelor mediului întreprinderii asupra stilului managerial 61
 38. 3.3.6.1. Influenţa elementelor mediului intern 61
 39. 3.3.6.2. Influenţa elementelor mediului extern 63
 40. 3.4. Concluziile studiului de caz 68
 41. CONCLUZII 72
 42. BIBLIOGRAFIE 75

Extras din disertație

INTRODUCERE

Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în IMM-uri şi factorii de influenţă.

Primul capitol, denumit, Cultura organizaţională şi cultura managerială, am realizat abordări conceptuale prezentând noţiunile teoretice privind conceptul de ”cultură organizaţională” şi ”cultură managerială”, forme de manifestare ale culturii organizaţionale, determinanţii culturii organizaţionale şi adaptarea culturii manageriale la cerinţele organizaţiei.

Cel de-al doilea capitol, intitulat, Studiul conducerii în organizaţii, abordează problematica stilurilor de conducere, portretul managerului, caracteristicile mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, caracteristicile managementului în fazele ciclului de viaţă al întreprinderii şi stilul de management în IMM-uri.

În capitolul al treilea, STILUL MANAGERIAL ÎN IMM. Studiu de caz: SC Recovery Cars SRL, am întocmit cercetarea aplicativă a lucrării prezentând întreprinderea , evidenţiind politica de resurse umane a întreprinderii, factorii care influenţează stilul managerial, şi am arătat concluziile studiului de caz.

Cuvinte cheie: management, IMM, organizaţie, stil managerial, marketing, resurse umane.

CAPITOLUL I

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI CULTURA MANAGERIALĂ

1.1. Noţiuni teoretice privind conceptul de” cultură organizaţională” şi” cultură managerială”

Cultura organizaţională este definită drept un complex specific de valori‚ credinţe conducătoare‚ reprezentări‚ înţelesuri‚ căi de gândire împărtăşite de membrii unei companii‚ ce determină felurile unde aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara organizaţiei respective ce sunt transmise noilor membrii drept corecte .

Orice încercare de a defini culturii organizaţionale nu poate reuşi decât plecând de la om‚ de la existenţa istorică a acestuia‚ de la psihologia poporului din ce face parte şi‚ nu în ultimul rând‚ de la cultura lui naţională .

Cultura organizaţiei esteprodusul oamenilor şi acţiunilor acestora sociale‚ însă şi a celor materiale şi spirituale.

Cultura organizaţională este “mediul intern” ‚ care caracterizează fiecare societate unde sunt implicaţi indivizii ce determină comportamentul în societate şi‚ în ultimă instanţă‚ eficienţa organizaţiei respective. Ea este rodul istoriei proprii‚ prin determinări şi condiţionări externe.

Dintre numeroasele definiţii ale culturii organizaţiei reiau şi prezint două:

Potrivit lui N. Oliver cultura organizaţională rezidă într-un set de credinţe partajat de cea mai mare parte a culturii organizaţiei unei companii‚ referitoare la cum oamenii ar trebui să se comporte în procesul muncii şi la cele mai importante obiective şi sarcini de realizat.

În opinia lui O. Nicolescu cultura organizaţonală desemnează sistemul de valori‚ simboluri‚ convingeri‚ aspiraţii‚ aşteptări‚ modalităţi de gândire şi comportamentul acceptat de membrii organizaţiei ca bază comună de acţiune .

Cultura organizaţională este asemuită unui aisberg: ce are o parte “vizibilă” – ale cărei elemente sunt secundare‚ derivate – şi o parte “ascunsă” – care‚ însă‚ include “elementele primare”.

Din punct de vedere al elementelor cultura organizaţională are elemente sensuri şi subiective.

· Elementele scopuri-reflectă aspectul material al vieţii organizaţiei şi se referă la simbolica‚ culorile‚ confortul interiorului şi exteriorului edificiilor‚ a mobilei şi utilajului.

· Elementele subiective se referă la aspectul nematerial al organizaţiei cum ar fi: credinţele‚ valorile‚ ritualurile‚ normele de comportament etc.

Bibliografie

1) Anton Sandu (coord.), Dezvoltarea organizaţională centrată pe succes şi apreciere, Editura Lumen, Iaşi 2010;

2) Băcanu, B., Practici de management strategic, Editura Polirom, Iaşi 2006;

3) Bărbulescu, Constantin, Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică: strategii şi politici de redresare şi dinamizare a activităţii, Editura Economică, Bucureşti 2002;

4) Borza, A., Bordean, O., Mitra, C., Dobocan, C., Management strategic. Concepte şi studii de caz, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2008

5) Carmen-Aida Huţu, Cultură organizaţională şi leadership: fundamentarea capacităţii competitive a firmei, Editura Economică, Bucureşti 2007;

6) Georgeta Pânişoară, Ion-Ovidiu Pânişoară, Managementul resurselor umane. Ghid practic, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi 2005;

7) Horia D Pitariu, Andrea D Budean, Cultura organizaţională: modele şi metode de intervenţie, A.S.C.R [Asociaţia de Şţiinţe Cognitive din România], Cluj-Napoca 2007;

8) Manoela Popescu-Nistor, Cultura Afacerilor. Sinteze, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

9) Năstase M., “Cultura managerială şi organizaţionala”, Ed. Economică, Bucureşti, 2004;

10) Nicolescu O., Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti 2007;

11) Nicolescu, O., Verboncu, I., Fundamentele Managementului Organizaţiei, Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2001;

12) Kotler Ph., Management şi marketing în era turbulenţelor, Editura Publica, Bucureşti 2009;

13) Kotler Ph., Managementul Marketingului, Editura Pearson, Paris, Franţa 2006;

14) Popa, I., Management larg, Editura ASE, Bucureşti, 2005;

15) Rindaşu Venera Cristina, Management antreprenorial şi inovator, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2007;

16) Tatiana Gavrilă, Viorel Lefter, Managementul organizaţiilor, Editura Economică, Bucureşti 2007;

17) Zlate Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi 2004;

PUBLICAŢII ONLINE:

http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html, accesat la data de 23.03.2016

Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/planif/4.htm, accesat la data de 23.03.2016

Fundamentele managementului organizational, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=60, accesat la data de 23.03.2016

Preview document

Stilul managerial în IMM - Pagina 1
Stilul managerial în IMM - Pagina 2
Stilul managerial în IMM - Pagina 3
Stilul managerial în IMM - Pagina 4
Stilul managerial în IMM - Pagina 5
Stilul managerial în IMM - Pagina 6
Stilul managerial în IMM - Pagina 7
Stilul managerial în IMM - Pagina 8
Stilul managerial în IMM - Pagina 9
Stilul managerial în IMM - Pagina 10
Stilul managerial în IMM - Pagina 11
Stilul managerial în IMM - Pagina 12
Stilul managerial în IMM - Pagina 13
Stilul managerial în IMM - Pagina 14
Stilul managerial în IMM - Pagina 15
Stilul managerial în IMM - Pagina 16
Stilul managerial în IMM - Pagina 17
Stilul managerial în IMM - Pagina 18
Stilul managerial în IMM - Pagina 19
Stilul managerial în IMM - Pagina 20
Stilul managerial în IMM - Pagina 21
Stilul managerial în IMM - Pagina 22
Stilul managerial în IMM - Pagina 23
Stilul managerial în IMM - Pagina 24
Stilul managerial în IMM - Pagina 25
Stilul managerial în IMM - Pagina 26
Stilul managerial în IMM - Pagina 27
Stilul managerial în IMM - Pagina 28
Stilul managerial în IMM - Pagina 29
Stilul managerial în IMM - Pagina 30
Stilul managerial în IMM - Pagina 31
Stilul managerial în IMM - Pagina 32
Stilul managerial în IMM - Pagina 33
Stilul managerial în IMM - Pagina 34
Stilul managerial în IMM - Pagina 35
Stilul managerial în IMM - Pagina 36
Stilul managerial în IMM - Pagina 37
Stilul managerial în IMM - Pagina 38
Stilul managerial în IMM - Pagina 39
Stilul managerial în IMM - Pagina 40
Stilul managerial în IMM - Pagina 41
Stilul managerial în IMM - Pagina 42
Stilul managerial în IMM - Pagina 43
Stilul managerial în IMM - Pagina 44
Stilul managerial în IMM - Pagina 45
Stilul managerial în IMM - Pagina 46
Stilul managerial în IMM - Pagina 47
Stilul managerial în IMM - Pagina 48
Stilul managerial în IMM - Pagina 49
Stilul managerial în IMM - Pagina 50
Stilul managerial în IMM - Pagina 51
Stilul managerial în IMM - Pagina 52
Stilul managerial în IMM - Pagina 53
Stilul managerial în IMM - Pagina 54
Stilul managerial în IMM - Pagina 55
Stilul managerial în IMM - Pagina 56
Stilul managerial în IMM - Pagina 57
Stilul managerial în IMM - Pagina 58
Stilul managerial în IMM - Pagina 59
Stilul managerial în IMM - Pagina 60
Stilul managerial în IMM - Pagina 61
Stilul managerial în IMM - Pagina 62
Stilul managerial în IMM - Pagina 63
Stilul managerial în IMM - Pagina 64
Stilul managerial în IMM - Pagina 65
Stilul managerial în IMM - Pagina 66
Stilul managerial în IMM - Pagina 67
Stilul managerial în IMM - Pagina 68
Stilul managerial în IMM - Pagina 69
Stilul managerial în IMM - Pagina 70
Stilul managerial în IMM - Pagina 71
Stilul managerial în IMM - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Stilul managerial in IMM.doc

Alții au mai descărcat și

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Analiza comparativă a stilurilor de management ale birourilor de resurse umane și control măsuri active din cadrul AJOFM Dâmbovița

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa 1.1. Scurt istoric al serviciilor publice de...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Posibilități de Finanțare a IMM-urilor în România

1. Introducere Întreprinderile mici şi mijlocii (cunoscute generic sub abrevierea de IMM-uri) nu au beneficiat dintotdeauna de importanţa necesară...

Dileme Etice în Organizații

INTRODUCERE În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang...

Întreprinderea și spațiul intreprenorial

1.Mediul de afaceri si motivarea intreprinzatorului Mediul de afaceri exercita o puternica influenta asupra activit.si rezultatelor activitatii...

Managementul IMM-urilor

IMM C2 1.2 Revoluţia intreprenorială În perioada actual se constată o amplificare substanţial a fenomenelor intreprenoriale atât dpdv calitativ...

Managementul IMM

Este astazi o realitate unanim recunoscuta ca întreprinderile mici si mijlocii (IMM) au o contributie vitala la cresterea economica a unei tari....

Metodologia înființării unei societăți comerciale

Concept Societatea este definita prin legea privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor....

Ai nevoie de altceva?