Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Disertație
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 19521
Mărime: 298.78KB (arhivat)
Publicat de: Elisabeta N.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Vasile Marcu

Cuprins

 1. Argument 2
 2. Capitolul 1 Managementul resurselor umane 3
 3. 1.1. Considerații generale 3
 4. 1.2. Evaluarea în managementul resurselor umane 5
 5. 1.3. Managementul resurselor umane în sistemul de învățămînt 7
 6. 1.3.1. Calitatea în educație 7
 7. 1.3.2. Dezvoltarea resurselor umane în educație 9
 8. Capitolul 2 Managementul resurselor umane în sistemul preuniversitar de învățământ 12
 9. 2.1. Analiza și diagnoza nevoilor educaționale și de formare 12
 10. 2.2. Resursele umane ale sistemului de învățământ din România - categorii, mărime 14
 11. 2.3. Formarea personalului didactic 16
 12. 2.4.Evaluarea personalului didactic 18
 13. 2.5. Promovarea personalului didactic 20
 14. 2.6. Salarizarea personalului didactic 20
 15. Capitolul 3 Analiza unei organizații școlare în ceea ce privește managementul resurselor
 16. umane - Liceul Pedagogic ” Nicolae Bolcaș ” Beiuș
 17. 23
 18. 3.1. Descrierea organizației 23
 19. 3.2. Dinamica resurselor umane 24
 20. 3.3. Analiza SWOT a Unității școlare - Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaș”, Beiuș 29
 21. 3.4 Program de formare continuă în cadrul unității școlare analizate 33
 22. 3.5.Concluzii referitoare la motivatia performantelor muncii in unitatea școlară studiată 34
 23. Capitolul 4 Proiect de dezvoltare instituțională al unității școlare pe perioada 2009- 2012 37
 24. 4.1. Diagnoza mediului intern și extern 37
 25. 4.2. Analiza SWOT 39
 26. 4.3. Oferta educațională 39
 27. 4.4. Misiunea și viziunea 40
 28. 4.5. Scopuri 40
 29. 4.6. Opțiuni strategice 41
 30. 4.7. Indicatori de evaluare a performanței 42
 31. Capitolul 5 Concluzii 43
 32. Bibliografie 45
 33. Anexa nr.1 Fișa de evaluare a profesorului 46
 34. Anexa nr.2 Fișa postului 49
 35. Anexa nr.3 Fișa postului pentru consilierul educativ 56

Extras din disertație

Argument

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către

asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în

vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia și satisfacerii nevoilor

angajaților. Pe măsură ce organizațiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esențiale

ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere și reținere a

persoanelor cu abilitățile de care are nevoie organizația. Implementarea planului presupune

recrutarea, selecția, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai

potrivite și evaluarea permanentă a performanțelor pentru a se verifica dacă sint atinse

obiectivele organizaționale. Aceste activități reprezintă componentele managementului

resurselor umane.

Planul de resurse umane într-o unitate de învățământ preuniversitar este creat în acord

cu planul strategic al organizației. Pe măsură ce organizația identifică oportunitățile de

dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilitățile de care va fi nevoie pentru

acoperirea lor. Recrutarea, instruirea și programele de recompensare sunt create în vederea

atragerii, dezvoltării și păstrării oamenilor cu abilitățile necesare.

Dezvoltarea resurselor umane în învățământ implică un proces de instruire a oamenilor

pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în unitatea școlară. Problema constă în

recunoașterea tipului de instruire de care angajații au nevoie. Toate deciziile de instruire

trebuie să țină cont de motivarea angajatului supus formării.

Orice organizație școlară este în creștere și de aceea trebuie stabilite metode de găsire și

angajare de oameni care să posede abilitățile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o

formă de planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele și tendințele viitoare ale

organizației - printr-un proiect de dezvoltare instituțională (PDI), se estimează numărul de

oameni de care este nevoie și tipul de abilități și competențe pe care le solicită eventualele

posturi vacante.

Lucrarea de față încearcă să surprindă complexitatea sistemului de învățământ, unde

atât educații cât și educatorii devin cadre de analiză a managementului resurselor umane.

Capitolul 1

Managementul resurselor umane

1.1. Considerații generale

"Orice aspect din activitatea unei organizații este determinat de competențe, motivație și

eficiență în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea

componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat

totul într-o organizație."1

Alături de finalitatea economică sau socială a unei organizații, ultimele decenii au

demonstrat necesitatea luării în considerare și a finalității sale sociale. În zilele noastre, fără

îndoială, resursa umană este considerată a fi strategică și deci funcția de personal a ajuns să fíe

într-o poziție de “arbitru” între obiectivele economice ale organizației și imperativele sociale și

umane.

Misiunea funcției de personal constă în punerea la dispoziția organizației a resurselor

umane necesare, sub dubla restricție a unei funcționări armonioase și eficiente a ansamblului

uman și a respectării dorinței de echitate, securitate și dezvoltare individuală a fiecărui membru.

Funcția de personal, alături de capacitățile de producție, aprovizionare și sisteme de distribuție,

de echipele de vânzare, de finanțe și contabilitate, interacționeazâ în cadrul activității curente a

organizației. Aceste procese pot fi influențate de schimbările survenite în sistemul politic, social,

economic și tehnologic. Influențele mediului extern al organizației determină un proces continuu

de adaptare, de schimbare, proces impus de necesitatea creșterii permanente a performanței

acesteia.

În cadrul acestui proces, funcția de personal tinde să dețină rolul primordial; personalul

este acela care trebuie să ia decizii referitoare la aspectele materiale, financiare, tehnologice,

pentru bunul mers al organizației; ei reprezintă factorul critic în efortul de creștere a

productivității și performanței muncii.

Resursa umană a organizației este adesea denumita “cel mai valoros activ”2, deși nu apare

în evidențele contabile. Succesul organizației depinde însă de modul în care membrii săi pun în

practică obiectivele acesteia; de aceea capacitățile și calitatea resurselor umane sunt definitorii

pentru rezultatele organizației. Dar a lucra cu oamenii presupune a ține cont de sensibilitățile și

caracteristicile emoționale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiții și năzuințe, au nevoie de o

măsură a rezultatelor lor și au o complexitate de nevoi.

Bibliografie

- Legea Invățământului - Editura Tribuna Învățământului, 2000

- Statutul Personalului Didactic - Editat de Tribuna Învățământului

- Managementul educațional pentru instituțiile de învățământ, Ministerul Educației și

cercetării, București, 2001

- M. Dragomir, A. Pleșa, M. Breaz, L. Chicinaș- Manual de management educațional pentru

directorii unităților de învățământ, Editura Hiperborea, București, 2000

- A. Hatos - Economie, Societate și Educație, Editura Universității din Oradea, 2004

- E.Joița - Management educațional, Editura Polirom, Iași, 2000

- E.Joița- Management școlar. Elemente de tehnologie managerială, Editura Gheorghe Cârțu-

Alexandru, Craiova, 1995

- R.M Niculescu - A învăța să fii un bun manager, Editura Inedit, Tulcea, 1994

- R.M.Niculescu - Agenda directorului de școală, Editura Scorpion, București, 1997

- F.Orțan - Management educațional, Editura Universității din Oradea, 2004

- E. Păun - Școala-abordare sociopedagogică, Editura Polirom, Iasi,1999

- Maican, D.- Managementul resurselor umane, Editura Casa Corpului Didactic, Slatina

- Harrington, H. J.- Management total în firma secolului 21, Editura Teora, București, 2000

- Stanciu, Ș.- Managementul resurselor umane, Editura SNSPA, București, 2001

- Mathis. R.L., Nica, P., Rusu. C. - Managementul resurselor umane, Editura Economică,

București, 1997

- Rotaru, A., Prodan. A. - Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iași, 1998

- Abrudan,D.B., Serratore, M. - Motivația și motivarea resurselor umane pentru performanță,

Editura Solness, Timișoara, 2002

- Maria Eliza Dulamă - Metodologii activizante-teorie și practică, Editura Clusium, 2008

Preview document

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 1
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 2
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 3
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 4
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 5
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 6
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 7
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 8
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 9
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 10
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 11
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 12
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 13
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 14
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 15
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 16
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 17
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 18
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 19
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 20
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 21
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 22
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 23
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 24
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 25
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 26
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 27
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 28
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 29
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 30
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 31
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 32
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 33
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 34
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 35
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 36
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 37
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 38
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 39
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 40
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 41
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 42
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 43
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 44
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 45
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 46
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 47
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 48
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 49
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 50
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 51
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 52
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 53
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 54
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 55
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 56
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 57
Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Aspecte privind managementul resurselor umane intr-o unitate de invatamant preuniversitar.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Managementul resurselor în învățământ

Aplicaţia nr.1 Rolul ordonatorilor de credite în etapizarea procedurii bugetare. Implicaţii asupra elaborării/aprobării programelor de investiţii...

Funcția de control - evaluare în instituțiile publice

Funcţia de control-evaluare în instituţiile publice (de învăţământ) 1. Conceptul de funcţie a managementului 1.1. Definirea managementului Din...

Ai nevoie de altceva?