Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 11480
Mărime: 149.74KB (arhivat)
Publicat de: Georgian Solomon
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Ștefan Stanciu
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti
Specializare: Management Educațional Și Comunicare Instituțională

Cuprins

 1. CUPRINS ...2
 2. Introducere ..4
 3. CAPITOLUL 1 (CADRUL TEORETIC) ..5
 4. 1. SCURTĂ RETROSPECTIVĂ ASUPRA TEORIILOR
 5. MOTIVAȚIONALE ..6
 6. 1.1 TEORII ALE MOTIVAȚIEI BAZATE PE STUDIUL NEVOILOR 6
 7. Teoria ierarhiei nevoilor ..6
 8. Teoria lui Alderfer - ERD ...8
 9. Teoria bifactorilă a lui Herzberg ..9
 10. Teoria realizării nevoilor 10
 11. 1.2 TEORII ALE MOTIVAȚIEI BAZATE PE STUDIUL COMPORTAMENTELOR . 11
 12. Teoria așteptărilor - VIE ..11
 13. Modelul așteptării al lui Porter și Lowler .12
 14. Modelul așteptărilor revizuit de Lowler 14
 15. Teoria scopurilor ..14
 16. Teoria atribuirii ..15
 17. 2. CONSIDERAȚII PRIVIND MANAGERII ...16
 18. 3.RELAȚIA MOTIVAȚIE-PERFORMANȚĂ-SATISFACȚIE 17
 19. 3.1.Constatări teoretico- practice cu privire la satisfacție .17
 20. 3.2 Determinanții organizaționali ai satisfacției 19
 21. 3.3.Divergențe și convergențe asupra relației dintre satisfacție și performanță ...21
 22. Satisfacția determină performanță 21
 23. 3.4. Succesul și insuccesul școlar- barometru al randamentului educațional ..22
 24. 3.5.Succesul școlar - delimitări conceptuale. Noțiunea de succes școlar ..24
 25. 3.6. Succesul școlar - nucleu al eficacității procesului didactic 26
 26. CAPITOLUL AL 2- LEA. STUDIU DE CAZ .29
 27. 1.OBIECTIVE ...29
 28. 2.IPOTEZE 29
 29. 3.VARIABILE ...30
 30. 4. LOTUL DE SUBIECȚI .30
 31. 5. METODE DE CERCETARE 30
 32. 6. PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA
 33. REZULTATELOR 31
 34. 7.VERIFICAREA IPOTEZELOR CERCETĂRII ... 32
 35. CONCLUZII ..39
 36. ANEXE ..41
 37. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din disertație

Introducere

Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului motivației și performanței în sistemul educațional, ci mai ales de a surprinde rolurile pe care motivația le îndeplinește în activitatea de învățământ și prin care poate contribui la creșterea performanțelor școlare ale elevilor, la succesul școlar.

Motivația în sistemul educațional a fost analizată nu doar corelată cu contextul concret al măsurării și aprecierii randamentului școlar al elevilor, ci și ca activitate care dezvăluie eficiența internă a procesului didactic și a variabilelor acestuia, precum și relațiile dintre sistemul educațional și cel socioeconomic.

Astfel, perspectiva socioeconomică a motivației se justifică prin faptul că educația este o vastă activitate socială, căreia suprasistemul economic îi pune la dispoziție condițiile de funcționare, formulându-i cerințe privitoare la rezultatele pe care trebuie să le obțină. În această perioadă post-revoluționară s-au petrecut numeroase schimbări de ordin social, lucru care a dus și la demoralizare și dezorientare mai ales a tineretului, care nu vrea să-și dăruiască timpul liber studiului.

Abordările în înțelegerea motivației sunt diferite pentru că mulți teoreticieni au dezvoltat propriile opinii și teorii cu privire la motivație. Ei au abordat motivația pornind de la diferite puncte de vedere, de la idei determinate de condițiile sociale și economice de la acea vreme. Nici una dintre abordări nu poate fi considerată cea mai corectă.

Fiecare iși aduce contribuția la înțelegerea comportamentului uman și are limitele ei.

Dintre numeroasele probleme care frământă astăzi școala și pe slujitorii ei remarcăm:

- rămânerea în urmă la învățătură a elevilor,

- prevenirea și combaterea repetenției,

- actele de violență.

Succesul și insuccesul (reușita și nereușita) sunt laturi complementare, polare (una pozitivă, cealaltă negativă) ale unuia și aceluiași fenomen, rezultatul acțiunii și aprecierea sa - evaluarea.

CAPITOLUL 1. CADRUL TEORETIC

1. SCURTĂ RETROSPECTIVĂ ASUPRA TEORIILOR MOTIVAȚIONALE

Din punct de vedere istoric preocupările privind teoretizarea motivației au parcurs un drum similar managementului științific. Motivarea pesonalului are mai multe roluri: managerial, organizațional, individual, economic, social . Primele preocupări au fost semnalate la sfarșitul secolului XIX atât printre practicienii managementului cât și printre psihologi .

T.W.Taylor, fondatorul managementului științific administrativ, formulează o serie de pricipii ale motivației în muncă:

- selecția executanților după capacitatea de a executa corect instrucțiunile. Aplicarea acestui principiu a condus la raționalizarea muncii prin standardizare, prin eliminarea mișcarilor inutile.

- alegerea celor capabili din punct de vedere fizic de performanțe ridicate, principiu utilizat ulterior în selecția, formarea și promovarea profesională;

-salarizarea corespunzătoare care a declanșat propriu-zis preocupările asupra procesului complex al motivației;

Taylor concentrează soluționarea creșterii eficienței în două mari direcții: uniformizarea muncii prin standardizare și folosirea banilor ca stimulent. Potrivit lui, dorința de a avea bani stimulează uniform oamenii și reprezintă aproape singura explicație a muncii .

Treptat însă patronii refuză creșterea sumelor datorate depășirilor de normă și procedează la refacerea lor. Această atitudine produce nemulțumiri în rândul angajaților, stimulând apariția și dezvoltarea mișcarii sindicale.

Printre acestea el a identificat factori relaționali care satisfac o trebuință esențială a omului, ca ființă socială, respectiv trebuința de a fi considerat un membru important, semnificativ, al unui grup. Întrucât motivația presupune pe de o parte nevoi-tensiuni, iar pe de alta, acțiuni-comportamente, din cercetarea de specialitate se pot desprinde două mari categorii de teorii motivaționale:

-centrate pe studiul nevoilor;

-centrate pe studiul comportamentelor.

Schema simplificată a modelului motivațional este :

Co Conduc la

Apar realizări

noi

Generează Conduc la

1.1. TEORII ALE MOTIVAȚIEI BAZATE PE STUDIUL NEVOILOR

a.Teoria ierarhiei nevoilor sau piramida trebuințelor este una dintre cele mai cunoscute teorii elaborate de celebrul psiholog american Abraham Maslow. El elaborează teoria trebuințelor generată de deficit (hrană, sex, protecție), de dezvoltare (competență, recunoaștere socială, independență), și metatrebuințe (adevărul, frumusețea, ordinea, armonia, simplitatea).

Bibliografie

Coats Charles, Managerul total, Editura Teora, București, 1997

Iacob Dumitru, Diana-Maria Cismaru, Introducere în teoria organizațiilor. Zece teme de managementul organizațiilor. Curs, București, 2004

Iacob Dumitru, Diana-Maria Cismaru, Comunicare organizațională. Curs, București

Fărcaș Nicola, I., Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1993

Jinga, I., Petrescu, A., Evaluarea performanței școlare, București, Edit Adelfin, Bucuresti1987

Kylcsar Tiberiu - "Factorii psihologici ai reușitei școlare" - Editura Didactica și Pedagogica - 1978

Modrescu Alexandra - "Evaluarea eficienței programelor de pregătire profesională - EDP. București 1994, nr. 12,

Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, Management, Editura Economică, București, 1995

Okon Vincenty, Didactica Generală, Editura Didactică și Pedagogică București, 1974

Pânișoară, Prof. Georgeta, Pânișoară Ioan Ovidiu, Motivarea eficientă. Ghid Practic, Editura Polirom, Iași, 2005

Pavelcu Vasile, Principii de docimologie, București, E.D.P., 1968

Potorac Elena - "Satisfacții și insatisfacții", Revista de Pedagogie 1980, - 2,

Radu, Ion, T. " Teorie și practică în evaluarea eficienței învațamăntului", Editura Didactica și Pedagogică, București - 1981

Slavina I, Tratarea individuală a elevilor rămași în urmă la învățătură, Învățământ primar nr. 1/1996

Sorescu Sofia și Elena Marinescu, Sucesul școlar, Revista de pedagogie nr. 10/1976.

Stancioiu Ion, Militaru Gheorghe, Management. Elemente fundamentale, Editura Tehnică, București, 1998

Stanciu, Prof. Ștefan, Ionescu Mihaela Alexandra, Cultura și comportamentul organizațional, Editura Comunicare, București 2005

Stegăroiu, Ion, Metode și tehnici de management, Edit. Mcarie, Târgoviște 1999

Stegăroiu, Ion, Niculescu Cristian, Excelența în management, Edit. Niculescu, București 2000

Preview document

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 1
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 2
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 3
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 4
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 5
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 6
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 7
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 8
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 9
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 10
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 11
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 12
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 13
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 14
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 15
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 16
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 17
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 18
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 19
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 20
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 21
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 22
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 23
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 24
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 25
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 26
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 27
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 28
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 29
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 30
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 31
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 32
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 33
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 34
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 35
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 36
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 37
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 38
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 39
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 40
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 41
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 42
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 43
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 44
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 45
Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Motivatie si performanta in munca - Studiu in cadrul organizatiilor scolare.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Disfuncționalitățile și Managementul Conflictului Școlar

Găsirea modalităţilor prin care performanţa oamenilor poate fi amplificată constituie una din problemele cu care se confruntă, printre multe...

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Importanța creării unei echipe de succes

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Contribuții cu privire la îmbunătățirea managementului activității sportive

Managementul ca proces stiintific de organizare si conducere a unitatii sportive, indiferent de importanta, marimea sau nivelul la care se situeaza...

Te-ar putea interesa și

Analiza procesului educațional prin optica marketingului

Moto: „Marketingul cuprinde toate activităţile prin care o firmă se adaptează într-un mod creator şi profitabil la mediul în care operează” (Ray...

Managementul Calitătii

INTRODUCERE Calitatea în educatie presupune asigurarea conditiilor pentru cea mai bună, completă si utilă dezvoltare corespunzătoare fiecărui...

Ai nevoie de altceva?